Tid
Kommentar, Titel
Platskommentar
Undervisningstyp
Studentgrupp
Organisatör
Kurs
v 34 Mån 2023-08-21 v 34
11:45 - 12:30 Hälsningsanförande
LTH:s rektor hälsar välkommen
Kårhusets Aula Introduktion I1-intro
KID1-intro
M1-intro
MD1-intro
Mottagningsvecka LTH
12:30 - 12:45 Introduktion Maskinteknik Kårhusets Aula Introduktion M1-intro
MD1-intro
Mottagningsvecka LTH
13:00 - 14:00 Programledningen hälsar nya studenter välkomna till Maskinteknik med Teknisk Design. M:C Hörsal (M:1114-1116) Introduktion MD1-intro Elin Olander Mottagningsvecka LTH
  Tis 2023-08-22
09:15 - 10:00 Pedagogiskt stöd - TLTH - kuratorerna Kårhusets Aula Information E1-intro
M1-intro
MD1-intro
W1-intro
Mottagningsvecka LTH
10:15 - 12:00 Hur fungerar det på LTH? Här får du information som du behöver för att dina studier vid LTH ska fungera bra. Programplanerare, studievägledare och studierådet i M-sektionen informerar. M:A (M:0199) Information M1-intro
MD1-intro
Ingrid Holmberg Mottagningsvecka LTH
13:15 - 14:30 Lika villkorsföreläsning Kårhusets Aula Föreläsning BME1-intro
E1-intro
M1-intro
MD1-intro
Mottagningsvecka LTH
14:45 - 15:30 För dej som har läst kurser som ingår i utbildningen. Du får veta hur du går tillväga för att tillgodoräkna kurser och hur du gör en individuell studieplan. Det finns möjlighet till enskilda samtal med din studievägledare på torsdag! M:C Hörsal (M:1114-1116) Information M1-intro
MD1-intro
Ingrid Holmberg Mottagningsvecka LTH
  Ons 2023-08-23
09:15 - 09:45 Information om X-lab
X-lab informerar om sin verksamhet. Om du har idéer om exempelvis en ny produkt, har du tillgång till X-labs verksamhet under din studietid! Tillfälle att se lokalerna är planerat till torsdag!
M:A (M:0199) Information M1-intro
MD1-intro
Anders Warell Mottagningsvecka LTH
09:45 - 10:15 Fika
Vi fikar och minglar tillsammans med programledare, undervisande lärare i årskurs ett, x-labs representanter i M-husets foajé. Välkommen!
Möte M1-intro
MD1-intro
Ingrid Holmberg Mottagningsvecka LTH
10:15 - 12:00 Programmets dag
Information om programmets innehåll, med fokus på årskurs ett. Du får träffa alla lärare som undervisar första året, de berättar om innehållet i kurserna.
M:A (M:0199) Introduktion M1-intro
MD1-intro
Fredrik Schultheiss Mottagningsvecka LTH
13:15 - 14:00 Forskning inom maskinteknik
LTH är en internationell arbetsplats, där det sker världsledande forskning inom många områden. Du får en inblick i vad som sker inom ämnet Maskinteknik.
M:A (M:0199) Introduktion M1-intro
MD1-intro
Fredrik Schultheiss Mottagningsvecka LTH
14:15 - 15:00 Samverkansinlärning
Under hösten har du möjlighet att delta i mentorsgrupper i ämnet matematik. Studenter som leder grupperna berättar om samverkansinlärning och vad ni kommer att göra under hösten.
M:A (M:0199) Introduktion M1-intro
MD1-intro
Ingrid Holmberg Mottagningsvecka LTH
  Tors 2023-08-24
11:15 - 12:00 Studievägledning
Du som har kurser att tillgodoräkna i utbildningen och behöver diskutera din individuella studieplan.
Du som är antagen till M går till Ingrid Holmberg och du som är antagen till TD går till Gunilla Persson. Bådas rum finns på femte våningen i E-huset.
Drop-in M1-intro
MD1-intro
Mottagningsvecka LTH
13:15 - 15:00 Coachningmöte
Vi diskuterar i grupp kring studiestrategier, motivation, planering etc.
Du får även visning av X-lab.
M:M (M:3178-81) Coachningsmöte MD1-intro Gunilla Persson Mottagningsvecka LTH
  Fre 2023-08-25
10:15 - 12:00 Alumnföreläsning
Du träffar yrkesverksamma ingenjörer som har examen från LTH. De berättar om vad de arbetar med och om sin yrkesmässiga karriär.
M:A (M:0199) Introduktion M1-intro
MD1-intro
Fredrik Schultheiss Mottagningsvecka LTH