v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 22/8 
Hälsningsanförande
LTH:s rektor hälsar välkommen
Kårhusets Aula
Information
I1-intro
KID1-intro
M1-intro
MD1-intro
Mottagningsvecka LTH
12:30
11:45
Välkommen till LTH!
Programledningen för Maskinteknik och Maskinteknik för Teknisk design hälsar välkommen.
LTH bjuder på en enkel lunch!
Kårhusets Aula
Introduktion
M1-intro
MD1-intro
Mottagningsvecka LTH
13:00
12:30
Introduktion Maskinteknik
Programledningen berättar om utbildningen och om kommande veckas innehåll. För att din utbildningsstart ska bli så bra som möjligt är det är viktigt att du håller dig uppdaterad!
KC:A
Introduktion
M1-intro
Mottagningsvecka LTH
14:00
13:00
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 23/8 
Hur fungerar det på LTH?
Här får du viktig information som du behöver veta för att dina studier ska fungera. Kurator informerar. Du kommer även att få bra information och tips av studenter i M-sektionens Studieråd.
Kårhusets Hörsal
Information
M1-intro
MD1-intro
Gunilla Persson
Ingrid Holmberg
Lisa Jonsson
Mottagningsvecka LTH
12:00
10:15
Att tillgodoräkna kurser
Har du läst kurser som kan tillgodoräkna i M eller TD? Viktigt att du är med här, där du får information om hur du går tillväga för att tillgodoräkna kurser och göra en individuell studieplan. Studievägledningen kommer att följa upp med enskild drop-in senare i veckan!
KC:S
Studievägledare Ingrid Holmberg
Information
M1-intro
MD1-intro
Mottagningsvecka LTH
14:00
13:15
TLTH OCH BIBLIOTEKET
Information av Teknologkåren och LTHs bibliotek
Kårhusets Aula
Information
BME1-intro
D1-intro
M1-intro
MD1-intro
Mottagningsvecka LTH
15:00
14:15
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 24/8 
Programmets dag!
Välkommen till programmets dag! Här får du information om utbildningens innehåll och möta lärarna som undervisar i årskurs ett.
Kårhusets Hörsal
Vikarierande programledare Marcus Thern mfl
Information
M1-intro
MD1-intro
Mottagningsvecka LTH
12:00
10:15
Gruppdiskussioner, grupp 1
Studenter från M-programmet är välkomna. Gruppindelning meddelas på tisdagens information och finns även på programmets Canvas-sida! Här får du möjlighet att diskutera alla praktiska saker kring utbildningen och ställa alla dina frågor!
KC:N
Studievägledare Ingrid Holmberg
Information
M1-intro
Mottagningsvecka LTH
14:00
13:15
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 25/8 
Lika villkor
Viktigt om lika villkor och hur vi är mot varandra.
Kårhusets Aula
Information
Bi1-intro
L1-intro
M1-intro
MD1-intro
Mottagningsvecka LTH
10:00
08:15
Forskning inom Maskinteknik
Vad gör man på LTH? LTH bedriver inte bara undervisning, en stor och viktig del av verksamheten är forskning. Biträdande programledare Lei Wang berättar om vilken forskning som finns inom Maskinteknik vid LTH. Föreläsningen hålls på engelska.
Kårhusets Hörsal
Information
M1-intro
MD1-intro
Lei Wang
Mottagningsvecka LTH
11:00
10:15
Om Samverkansinlärning (SI)
Under höstterminen kan du delta i gruppövningar med andra studenter, där man diskuterar uppgifter tillsammans. Övningarna är ett komplement till kurserna i matematik och leds av äldre studenter. Här får du lära dig om studieteknik, hur man löser matteuppgifter och du lär känna fler pluggkompisar.
Kårhusets Hörsal
Information av årets SI-ledare
Information
M1-intro
MD1-intro
Mottagningsvecka LTH
12:00
11:15
Drop-in
För dig som har gjort en individuell studieplan och vill diskutera den. Drop-in hos studie- och karriärvägledare:
Ingrid Holmberg (M) och Gunilla Persson (TD)
Våning 5 i E-huset
Information
M1-intro
MD1-intro
Mottagningsvecka LTH
14:00
13:00
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 26/8 
Gruppdiskussioner, grupp 2
Studenter från M-programmet är välkomna. Gruppindelning meddelas på tisdagens information och finns även på programmets Canvas-sida! Här får du möjlighet att diskutera alla praktiska saker kring utbildningen och ställa alla dina frågor!
KC:N
Studievägledare Ingrid Holmberg
Information
M1-intro
Mottagningsvecka LTH
11:00
10:15
Gruppdiskussioner, grupp 3
Studenter från M-programmet är välkomna. Gruppindelning meddelas på tisdagens information och finns även på programmets Canvas-sida! Här får du möjlighet att diskutera alla praktiska saker kring utbildningen och ställa alla dina frågor!
KC:N
Studievägledare Ingrid Holmberg
Information
M1-intro
Mottagningsvecka LTH
12:00
11:15