v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 21/8 
Hälsningsanförande
LTH:s rektor hälsar välkommen
Kårhusets Aula
Introduktion
BR1-intro
L1-intro
R1-intro
V1-intro
W1-intro
Mottagningsvecka LTH
08:45
08:00
Presentation av programmet
V:B
Introduktion
L1-intro
Eva Wetterholm Pålsson
Fredrik Warnquist
Lars Harrie
Thomas Lejdegård
Mottagningsvecka LTH
11:00
09:00
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 22/8 
Introduktion till SI
E:B
Information
L1-intro
Mottagningsvecka LTH
12:00
11:15
Endimensionell analys B1
MA 7
Föreläsning
L1-intro
N1-intro
V1-intro
Thomas Edlund
Endimensionell analys B1
15:00
13:00
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 23/8 
Pedagogiskt stöd - TLTH - kuratorerna
Kårhusets Aula
Information
BME1-intro
BR1-intro
KID1-intro
L1-intro
R1-intro
V1-intro
Mottagningsvecka LTH
10:00
09:15
Tillsammans skapar vi
framtidens hållbara samhälle.
A:1055 Utställningshall
Föreläsning
A1-intro
L1-intro
V1-intro
Mottagningsvecka LTH
12:00
10:15
E:1124
Övning
L1.01-intro
L1.02-intro
L1.03-intro
Eric Dannetun
Endimensionell analys B1
15:00
13:00
E:1123
Övning
L1.04-intro
L1.05-intro
L1.06-intro
Anders Holst
Endimensionell analys B1
15:00
13:00
Lika villkorsföreläsning
Kårhusets Aula
Föreläsning
A1-intro
L1-intro
N1-intro
V1-intro
Mottagningsvecka LTH
16:30
15:15
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 24/8 
E:1406
Föreläsning
L1-intro
Malin Sjöstrand
Grundläggande juridik med fastighetsrätt
12:00
10:15
Praktisk introduktion
till programmets olika ämnen i Tunaparken
Tunaparken
Introduktion
L1-intro
Mottagningsvecka LTH
17:00
13:00
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 25/8 
Studiesalar för L23
E:1123-1124
Övning
L1-intro
Information
Mottagningsvecka LTH
15:00
08:00
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lör 26/8 
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Sön 27/8