v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 22/8 
Hälsningsanförande
Kårhusets Aula
Introduktion
Bi1-intro
L1-intro
R1-intro
V1-intro
W1-intro
Mottagningsvecka LTH
08:45
08:00
Presentation av programmet
V:B
Introduktion
L1-intro
Eva Wetterholm Pålsson
Fredrik Warnquist
Lars Harrie
Thomas Lejdegård
Mottagningsvecka LTH
11:00
09:00
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 23/8 
V:A
Föreläsning
L1-intro
R1-intro
Alexandros Sopasakis
Endimensionell analys B1
12:00
10:15
E:1145
Övning
L1.04-intro
L1.05-intro
L1.06-intro
Endimensionell analys B1
15:00
13:15
E:1144
Övning
L1.01-intro
L1.02-intro
L1.03-intro
Endimensionell analys B1
15:00
13:15
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 24/8 
Träffa företrädare för
Biblioteket, Studieverkstaden och Teknologkåren
Kårhusets Aula
Information
Bi1-intro
I1-intro
L1-intro
R1-intro
V1-intro
Mottagningsvecka LTH
10:00
09:15
Tillsammans skapar vi
framtidens hållbara samhälle
Samarbetsprojekt mellan Arkitekt,
Lantmäteri och Väg- och vattenbyggnad
A:1055 Utställningshall
Föreläsning
A1-intro
L1-intro
V1-intro
Mottagningsvecka LTH
12:00
10:15
Presentation
till SI i Matematiken
E:1406
Introduktion
L1-intro
Mottagningsvecka LTH
14:00
13:15
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 25/8 
Lika villkor
Viktigt om lika villkor och hur vi är mot varandra.
Kårhusets Aula
Information
Bi1-intro
L1-intro
M1-intro
MD1-intro
Mottagningsvecka LTH
10:00
08:15
E:1406
Föreläsning
L1-intro
Malin Sjöstrand
Grundläggande juridik med fastighetsrätt
12:00
10:15
Praktisk introduktion
till programmets
olika ämnen i Tunaparken
Tunaparken
Introduktion
L1-intro
Mottagningsvecka LTH
17:00
13:00
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 26/8 
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lör 27/8 
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Sön 28/8