v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 21/8 
Hälsningsanförande
LTH:s rektor hälsar välkommen
Kårhusets Aula
Introduktion
B1-intro
C1-intro
D1-intro
E1-intro
K1-intro
Mottagningsvecka LTH
10:00
09:15
Välkommen till Infocom
E:A
Information
C1-intro
Mottagningsvecka LTH
11:00
10:30
Välkommen till Infocom
forts.
E:1406
Information
C1-intro
Mottagningsvecka LTH
12:00
11:00
Introduktion
till programmering
E:A
Introduktion
C1-intro
D1-intro
Mottagningsvecka LTH
14:00
13:15
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 22/8 
För dig med akademiska poäng
Informationspass till dig som har akademiska meriter som du önskar tillgodoräkna.
E:A
Information
C1-intro
D1-intro
Mottagningsvecka LTH
10:00
08:30
Infocom presenteras
E:1406
Information
C1-intro
Mottagningsvecka LTH
12:00
10:15
Arbetsmarknad
E:1406
Information
C1-intro
Mottagningsvecka LTH
14:00
13:15
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 23/8 
Matematikövning
SI-handledning
E:1123-1124
Övning
C1-intro
Mottagningsvecka LTH
10:00
08:15
Lika villkorsföreläsning
Kårhusets Aula
Föreläsning
C1-intro
D1-intro
F1-intro
KID1-intro
Pi1-intro
Mottagningsvecka LTH
11:45
10:30
Studieinformation
Träffa en student och studievägledningen
E:A
Information
C1-intro
D1-intro
Mottagningsvecka LTH
14:00
13:15
Föreläsning
C1-intro
Paul Stankovski Wagner
Kommunikationssystem
15:00
14:15
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 24/8 
Studenthälsan -
Pedagogiskt stöd - Teknologkåren
Kårhusets Aula
Information
C1-intro
D1-intro
Mottagningsvecka LTH
10:00
09:15
Matematikövning
SI-handledning
E:1123-1124
Övning
C1-intro
Mottagningsvecka LTH
12:00
10:15
Introduktion
till programmering
Vattenhallen
Workshop
C1-intro
D1-intro
Mottagningsvecka LTH
17:00
13:15
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 25/8 
Passa på att:
Kontakta CSN
Kontakta försäkringsbolag
Köpa kurslitteratur
Bekanta dig med området
Fotografera dig för LU-kort
Eget arbete
C1-intro
D1-intro
Mottagningsvecka LTH
17:00
08:00