v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 21/8 
Hälsningsanförande
LTH:s rektor hälsar välkommen
Kårhusets Aula
Introduktion
BR1-intro
L1-intro
R1-intro
V1-intro
W1-intro
Mottagningsvecka LTH
08:45
08:00
Information från programmet
Nils Johansson (programledare)
Åsa Ek (bitr. programledare)
Carola Persson (programplanerare)
Eva Wetterholm Pålsson (Studie- och karriärvägledare)
BIIF (Brandingenjörsstuderandes intresseförening)
V:C
Information
BR1-intro
Mottagningsvecka LTH
10:00
09:00
Rundvandring med BIIF
Information
BR1-intro
Mottagningsvecka LTH
16:00
10:00
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 22/8 
Brandövningsplats Barbara
Samling inför Bussresa
Kl:08:15
Utanför Kårhuset
BiiF bjuder på lunch

Hemresa från Barbara
Kl: 15:00
Studiebesök
BR1-intro
Mottagningsvecka LTH
15:00
08:00
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 23/8 
Introduktion till SI
V:B
Information
BR1-intro
Mottagningsvecka LTH
09:00
08:15
Pedagogiskt stöd - TLTH - kuratorerna
Kårhusets Aula
Information
BME1-intro
BR1-intro
KID1-intro
L1-intro
R1-intro
V1-intro
Mottagningsvecka LTH
10:00
09:15
Endimensionell analys B1
V:C
Föreläsning
BR1-intro
R1-intro
W1-intro
Alexandros Sopasakis
Endimensionell analys B1
12:00
10:00
Lika villkorsföreläsning
Kårhusets Aula
Föreläsning
B1-intro
BR1-intro
I1-intro
K1-intro
R1-intro
W1-intro
Mottagningsvecka LTH
14:30
13:15
Aktiviteter med programledning
och BIIF
Vid Kårhuset
Information
BR1-intro
Mottagningsvecka LTH
17:00
15:15
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 24/8 
F1 Kursintroduktion (om kursen), och Värmetransport (moment 1)
V:C
Föreläsning
BR1-intro
Nils Johansson
Introduktion till brandteknik
10:00
08:00
E:3315
Övning
BR1.01-intro
BR1.02-intro
BR1.03-intro
BR1.04-intro
BR1.05-intro
BR1.06-intro
BR1.07-intro
Alexandros Sopasakis
Endimensionell analys B1
12:00
10:00
E:3316
Övning
BR1.08-intro
BR1.09-intro
BR1.10-intro
BR1.11-intro
BR1.12-intro
BR1.13-intro
BR1.14-intro
Yang Xing
Endimensionell analys B1
12:00
10:00
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 25/8 
V:Dator11-12
Datorövning
BR1-intro
Mottagningsvecka LTH
12:00
10:00
V:Dator11-12
Datorövning
BR1-intro
Mottagningsvecka LTH
15:00
13:00
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lör 26/8 
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Sön 27/8