v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 26/8 
Hälsningsanförande
LTH:s rektor hälsar välkommen
Kårhusets Aula
Introduktion
BR1-intro
L1-intro
R1-intro
V1-intro
W1-intro
Mottagningsvecka LTH
08:45
08:00
Information från programmet
Nils Johansson (programledare)
Åsa Ek (bitr. programledare)
Carola Persson (programplanerare)
Eva Wetterholm Pålsson (Studie- och karriärvägledare)
BIIF (Brandingenjörsstuderandes intresseförening)
V:C
Information
BR1-intro
Eva Wetterholm Pålsson
Mottagningsvecka LTH
10:00
09:00
Rundvandring med BIIF
V-huset, Studiecentrum
Information
BR1-intro
Mottagningsvecka LTH
14:00
10:00
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 27/8 
Samling inför Bussresa
Kl:08:15
Utanför Kårhuset
BiiF bjuder på lunch

Hemresa från Barbara
Kl: 15:45
Brandövningsplats Barbara
Studiebesök
BR1-intro
Mottagningsvecka LTH
15:45
08:15
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 28/8 
Information (SVL, SI och kurator)
V:D
Information
BR1-intro
Eva Wetterholm Pålsson
Mottagningsvecka LTH
09:00
08:15
Motivationsföreläsning med LTH:s vice rektor.
Rektor Kristoffer Modig ger dig information om hur studierna fungerar på LTH och tips om studieteknik.
Kårhusets Aula
Föreläsning
BME1-intro
BR1-intro
F1-intro
KID1-intro
L1-intro
N1-intro
Pi1-intro
Mottagningsvecka LTH
10:00
09:15
FMAB65
V:C
Föreläsning
BR1-intro
R1-intro
W1-intro
Thomas Edlund
Endimensionell analys B1
12:00
10:00
Lika villkorsföreläsning
En föreläsning om inkludering, lika möjligheter och rättigheter
Kårhusets Aula
Föreläsning
B1-intro
BR1-intro
I1-intro
K1-intro
W1-intro
Mottagningsvecka LTH
15:00
13:45
Aktiviteter med programledning och BIIF
Information
BR1-intro
Mottagningsvecka LTH
17:00
15:15
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 29/8 
V:B
Föreläsning
BR1-intro
Nils Johansson
Introduktion till brandteknik
10:00
08:00
FMAB65
V:P1
Övning
BR1.01-intro
BR1.02-intro
BR1.03-intro
BR1.04-intro
BR1.05-intro
BR1.06-intro
BR1.07-intro
Thomas Edlund
Endimensionell analys B1
12:00
10:00
FMAB65
V:P2
Övning
BR1.08-intro
BR1.09-intro
BR1.10-intro
BR1.11-intro
BR1.12-intro
BR1.13-intro
BR1.14-intro
math-ö38
Endimensionell analys B1
12:00
10:00
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 30/8 
Datorövningar med studenter
Ta med inloggningsuppgifter!
V:Dator11-12
Datorövning
BR1-intro
Eva Wetterholm Pålsson
Mottagningsvecka LTH
12:00
10:15
Datorövningar med studenter
Ta med inloggningsuppgifter!
V:Dator11-12
Datorövning
BR1-intro
Eva Wetterholm Pålsson
Mottagningsvecka LTH
15:00
13:15
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lör 31/8 
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Sön 1/9