BME1-intro
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 22/8 
Hälsningsanförande
LTH:s rektor hälsar välkommen
Kårhusets Aula
Introduktion
A1-intro
BME1-intro
F1-intro
N1-intro
Pi1-intro
Mottagningsvecka LTH
11:15
10:30
PROGRAMINFORMATION
Studie- och karriärvägledningen bjuder på lätt lunch
E:C
Information
BME1-intro
Mottagningsvecka LTH
12:00
11:15
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 23/8 
STUDIETEKNIK
med Maria Källqvist från Studieverkstaden.
Kurator Emma Hammarlund vid LTH informerar.
MA 6
Föreläsning
BME1-intro
E1-intro
Mottagningsvecka LTH
12:00
10:00
STUDIEINFORMATION
med Studie- och karriärvägledare Roger von Moltzer
E:B
Information
BME1-intro
Mottagningsvecka LTH
14:00
13:00
TLTH OCH BIBLIOTEKET
Information av Teknologkåren och LTHs bibliotek
Kårhusets Aula
Information
BME1-intro
D1-intro
M1-intro
MD1-intro
Mottagningsvecka LTH
15:00
14:15
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 24/8 
FÖRELÄSNING
Introduktion till medicin och teknik med Martin Stridh
E:C
Föreläsning
BME1-intro
Introduktion till medicin och teknik
10:00
09:00
LABORATION
Introduktion BME.
Vattenhallen
Laboration
BME1-intro
Introduktion till medicin och teknik
12:00
10:00
Lika villkor
Kårhusets Aula
Föreläsning
BME1-intro
C1-intro
D1-intro
E1-intro
KID1-intro
Mottagningsvecka LTH
14:30
13:15
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 25/8 
KURSINFORMATION
med programledare Frida Sandberg och undervisande lärare i Åk 1.
Samverkans Inlärning med SI-ledare ca kl. 11.15
E:C
Information
BME1-intro
Mottagningsvecka LTH
12:00
10:00
AKTIVITETER
med BME programledning.
Programledningen bjuder på fika.
E:1147
E:1149
Information
BME1-intro
Mottagningsvecka LTH
15:00
13:00
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 26/8 
FORSKNING OCH ARBETSMARKNAD
inom Elektroteknik och Medicin och teknik
E:A
Föreläsning
BME1-intro
E1-intro
Anders J Johansson
Monica Almqvist
Mottagningsvecka LTH
10:00
09:00
ALUMNER BERÄTTAR
om arbetsmarknaden som civilingenjör i Medicin och teknik.
Moderator: Frida Sandberg, programledare
E:C
Föreläsning
BME1-intro
Mottagningsvecka LTH
12:00
10:00