v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 21/8 
Hälsningsanförande
LTH:s rektor hälsar välkommen
Kårhusets Aula
Introduktion
A1-intro
BME1-intro
F1-intro
N1-intro
Pi1-intro
Mottagningsvecka LTH
11:15
10:30
Träffa din programledning
MH:Hörmandersalen
Introduktion
Pi1-intro
Mottagningsvecka LTH
12:30
11:30
Träffa din studie- och karriärvägledare
MA 7
Introduktion
F1-intro
N1-intro
Pi1-intro
Mottagningsvecka LTH
16:00
14:15
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 22/8 
Testa dina kunskaper i matematik – hur mycket kommer du ihåg? Digitalt genomförande
https://quiz.maths.lth.se/
Distans
Färdighetsträning
F1-intro
N1-intro
Pi1-intro
Mottagningsvecka LTH
11:00
09:15
Inspirationsföreläsning
MA 1
Introduktion
F1-intro
Pi1-intro
Mottagningsvecka LTH
15:00
13:15
Återkoppling av kunskapstest i matematik
MA 7
Återkopplingsseminarium
F1-intro
N1-intro
Pi1-intro
Mottagningsvecka LTH
17:00
15:15
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 23/8 
Lika villkorsföreläsning
Kårhusets Aula
Föreläsning
C1-intro
D1-intro
F1-intro
KID1-intro
Pi1-intro
Mottagningsvecka LTH
11:45
10:30
π – programmets dag
Presentation av programmet, lärare och kurser i årskurs 1
MH:Hörmandersalen
Introduktion
Pi1-intro
Mottagningsvecka LTH
16:00
13:15
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 24/8 
Ubåtslaboration - gruppindelning hela dagen
Grupp 1:
Ubåt 8.30 – 12.00
SP.EX 14.30 – 16.00

Grupp 2:
SP.EX 10.00 – 11.30
Ubåt 12.30 – 16.00
Fys:Rydbergsalen (H418)
Laboration
F1-intro
N1-intro
Pi1-intro
Mottagningsvecka LTH
16:00
08:30
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 25/8 
Träffa alumner
MH:Rieszsalen
Introduktion
Pi1-intro
Mottagningsvecka LTH
12:00
10:15
Träffa TLTH, kurator, Studierådet, Likabehandlingsombud och SI-ledare
E:A
Information
F1-intro
N1-intro
Pi1-intro
Mottagningsvecka LTH
15:00
13:15
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lör 26/8 
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Sön 27/8