v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mån 22/8 
Hälsningsanförande
LTH:s rektor hälsar välkommen
Kårhusets Aula
Introduktion
A1-intro
BME1-intro
F1-intro
N1-intro
Pi1-intro
Mottagningsvecka LTH
11:15
10:30
Träffa din programledning
MH:Hörmandersalen
Introduktion
Pi1-intro
Mottagningsvecka LTH
12:30
11:30
Träffa din studie- och karriärvägledare och kurator
MA 7
Introduktion
F1-intro
N1-intro
Pi1-intro
Mottagningsvecka LTH
16:00
14:15
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tis 23/8 
Testa dina kunskaper i matematik – hur mycket kommer du ihåg? Digitalt genomförande
Sker på distans
Färdighetsträning
F1-intro
N1-intro
Pi1-intro
Mottagningsvecka LTH
11:00
09:15
Träffa företrädare för
Biblioteket, Studieverkstaden och Teknologkåren
Kårhusets Aula
Information
C1-intro
E1-intro
F1-intro
N1-intro
Pi1-intro
Mottagningsvecka LTH
14:00
13:00
Testa dina kunskaper i matematik - återkoppling
MA 7
Återkopplingsseminarium
F1-intro
N1-intro
Pi1-intro
Mottagningsvecka LTH
16:00
14:15
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ons 24/8 
π – Programmets dag
Presentation av programmet, lärare och kurser i årskurs 1
MH:Hörmandersalen
Information
Pi1-intro
Mottagningsvecka LTH
12:00
09:15
Träffa Studierådet, Likabehandlingsombud och SI-ledare
E:A
Information
F1-intro
N1-intro
Pi1-intro
Mottagningsvecka LTH
15:00
13:15
Lika villkor
Kårhusets Aula
Föreläsning
F1-intro
N1-intro
Pi1-intro
R1-intro
V1-intro
Mottagningsvecka LTH
16:30
15:15
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tors 25/8 
Ubåtslaboration – gruppindelning hela dagen
Fys:Rydbergsalen (H418)
Laboration
F1-intro
N1-intro
Pi1-intro
Mottagningsvecka LTH
16:00
08:30
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fre 26/8 
Träffa alumner
MH:Hörmandersalen
Introduktion
Pi1-intro
Mottagningsvecka LTH
12:00
10:15
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lör 27/8 
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Sön 28/8