Wednesday 1/12 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
07:30 - 08:15, Tid före/efter, 1OP083, Basic Optometry 1 and Research Methodology, Tentamen
08:15 - 09:00, Tid före/efter, 1TY024, Oral Health - Theory 1, Tentamen, Lena Karlsson
08:15 - 11:30, 1OP083, Basic Optometry 1 and Research Methodology, Tentamen
09:00 - 13:00, 1TY024, Oral Health - Theory 1, Tentamen, Lena Karlsson
11:30 - 12:30, Tid före/efter, 1OP083, Basic Optometry 1 and Research Methodology, Tentamen
13:00 - 14:00, Tid före/efter, 1TY024, Oral Health - Theory 1, Tentamen, Lena Karlsson
Thursday 2/12 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
08:30 - 09:00, Tid före/efter, 1AR026, Medical Studies 1, Omtenta, Mandana Fallah Pour
09:00 - 12:00, 1AR026, Medical Studies 1, Omtenta, Mandana Fallah Pour
12:00 - 13:00, Tid före/efter, 1AR026, Medical Studies 1, Omtenta, Mandana Fallah Pour
12:15 - 13:00, Tid före/efter, 1TY007, Oral Health - Theory 3, Resttentamen, Michelle Lau
13:00 - 13:30, Tid före/efter, 1AR031, Medical Studies 2, Omtenta, Linda Nordstrand
13:00 - 16:00, 1TY007, Oral Health - Theory 3, Resttentamen, Michelle Lau
13:30 - 16:30, 1AR028, Creativity and Activity, 1AR031, Medical Studies 2, Omtenta, Linda Nordstrand
16:00 - 16:15, Tid före/efter, 1TY007, Oral Health - Theory 3, Resttentamen, Michelle Lau
16:30 - 17:30, Tid före/efter, 1AR031, Medical Studies 2, Omtenta, Linda Nordstrand
Friday 3/12 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
08:30 - 09:00, 1SJ022, Nursing Care in Illness and Disease, Examination digital, Lissingrid Schröder
09:00 - 10:00, Tid före/efter, 1OP016, Pharmacology, Examination digital, Helin Norberg
09:00 - 11:00, 1SJ022, Nursing Care in Illness and Disease, Examination digital, Lissingrid Schröder
10:00 - 12:00, 1OP016, Pharmacology, Examination digital, Helin Norberg
11:00 - 11:15, 1SJ022, Nursing Care in Illness and Disease, Examination digital, Lissingrid Schröder
12:00 - 12:15, Tid före/efter, 1OP016, Pharmacology, Examination digital, Helin Norberg
12:15 - 13:00, Tid före/efter, KTH-HL2017, Advanced physiology HL2017, KTH-HL2018, Advanced physiology HL2018, Examination digital, Duarte Ferreira
13:00 - 14:00, KTH-HL2017, Advanced physiology HL2017, KTH-HL2018, Advanced physiology HL2018, Examination digital, Duarte Ferreira
14:00 - 15:00, Tid före/efter, KTH-HL2017, Advanced physiology HL2017, KTH-HL2018, Advanced physiology HL2018, Examination digital, Duarte Ferreira
15:30 - 16:00, Omtenta, Ruqaie Hussain
16:00 - 19:00, Omtenta, Ruqaie Hussain
19:00 - 19:15, Omtenta, Ruqaie Hussain
Saturday 4/12 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
00:00 - 00:00, Tillgänglighetsåtgärder
Sunday 5/12 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
00:00 - 00:00, Tillgänglighetsåtgärder

Monday 6/12 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
00:00 - 00:00, Tillgänglighetsåtgärder
08:45 - 09:30, Tid före/efter, 1BI037, Cell-, Stem Cell and Developmental Biology, Examination, Matthew Kirkham
09:30 - 12:00, 1BI037, Cell-, Stem Cell and Developmental Biology, Examination, Matthew Kirkham
09:45 - 10:00, Tid före/efter, 2LK130, The Healthy Human 1, Tentamen digital, Håkan Andersson
10:00 - 13:00, 2LK130, The Healthy Human 1, Tentamen digital, Håkan Andersson
12:00 - 12:30, Tid före/efter, 1BI037, Cell-, Stem Cell and Developmental Biology, Examination, Matthew Kirkham
13:00 - 15:30, 2LK130, The Healthy Human 1, Tentamen digital, Håkan Andersson
15:30 - 18:00, 2LK130, The Healthy Human 1, Tentamen digital, Håkan Andersson
18:00 - 18:30, Tid före/efter, 2LK130, The Healthy Human 1, Tentamen digital, Håkan Andersson
Tuesday 7/12 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
07:30 - 13:00, Tid före/efter, Examination digital, Karin Kjulin
08:15 - 13:00, 1RS041, Anatomy and physiology 2 - Transport and reproduction, S 301 Ursula , S 311 Urban, Tentamen, Hanna Dumky
09:00 - 11:00, 1AR024, Anatomy and Physiology, Tentamen digital, Tommy Lundberg
Wednesday 8/12 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
09:00 - 10:00, Tid före/efter, 2TL034, Clinical Odontology 6, Examination digital, Margareta Hultin
09:00 - 10:00, Tid före/efter, 2TL034, Clinical Odontology 6, Examination digital, Margareta Hultin
10:00 - 15:00, 2TL034, Clinical Odontology 6, Examination digital, Margareta Hultin
10:00 - 15:00, 2TL034, Clinical Odontology 6, Examination digital, Margareta Hultin
12:30 - 13:00, Tid före/efter, 2PS001, Experimental psychology, Tentamen digital
13:00 - 16:00, 2PS001, Experimental psychology, Tentamen digital
15:00 - 15:30, Tid före/efter, 2TL034, Clinical Odontology 6, Examination digital, Margareta Hultin
15:00 - 15:30, Tid före/efter, 2TL034, Clinical Odontology 6, Examination digital, Margareta Hultin
16:00 - 16:30, Tid före/efter, 2PS001, Experimental psychology, Tentamen digital
Thursday 9/12 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
08:00 - 09:00, Tid före/efter, 1QA052, Human Physiology, Examination
08:30 - 09:00, Tid före/efter, 2LA001, Basic Science 2: Cell Biology, Digestion and Metabolism, Resttentamen, Matti Nikkola
09:00 - 12:00, 1QA052, Human Physiology, Examination digital
09:00 - 12:00, 2LA001, Basic Science 2: Cell Biology, Digestion and Metabolism, Resttentamen, Matti Nikkola
09:30 - 14:00, Tentamen, Satu Turunen-Taheri
12:00 - 12:15, Tid före/efter, 2LA001, Basic Science 2: Cell Biology, Digestion and Metabolism, Resttentamen, Matti Nikkola
12:00 - 13:00, Tid före/efter, 1QA052, Human Physiology, Examination
14:00 - 15:00, Tentamen, Satu Turunen-Taheri

  Modified within the last 24 hours.

 
Tillgänglighetsåtgärder