Tisdag 26/9 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
07:00 - 11:00, Service
13:15 - 18:15
13:15 - 18:15
14:15 - 17:15, 1TY002, Medicinska och odontologiska ämnen 1, 9TY002, Medicinska och odontologiska ämnen 1, Håkan Karlsson
14:15 - 17:15, 1TY002, Medicinska och odontologiska ämnen 1, 9TY002, Medicinska och odontologiska ämnen 1, Håkan Karlsson
Onsdag 27/9 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
07:15 - 13:15
08:15 - 12:15, 1BI045, Farmakologi och toxikologi, Duarte Ferreira
08:15 - 13:15, 2LK069, Den sjuka människan 2, Tentan är digital och ges via Inspera. Anmälan sker via Ladok. , Kent Jardemark
Torsdag 28/9 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
07:15 - 13:15
07:15 - 13:15
07:15 - 13:15
07:15 - 13:15
08:15 - 09:30, 1BI036, Allmän och organisk kemi, Bernhard Lohkamp
08:15 - 11:15, 4FF011, GCP och klinisk läkemedelsprövning, Examination
08:15 - 13:15, 2TL062, Mikrobiell patogenes, Catharina Hultgren
13:15 - 18:15
13:15 - 18:15
14:15 - 18:15, 2LA005, Basvetenskap 6: Mikrobiologi och infektionsimmunologi, Kim Vestö
Fredag 29/9 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
07:15 - 13:15
07:15 - 13:15
07:15 - 13:15
07:15 - 13:15
08:15 - 11:15, 1RS012, Radiografisk metodik 2, Annica Sandberg
08:15 - 11:15, 1FY015, Tema undersökning - Fysiologi 1, Elisabet Stener-Victorin
08:15 - 11:15, 4FH081, Folkhälsovetenskap - begrepp och teorier, Janne Portefée Agerholm Jensen
08:15 - 12:00, 2TL098, Barn- och ungdomstandvård, T8 - rest2, Georgios Tsilingaridis
08:15 - 12:15, 1AR026, Medicinska ämnen 1, Caroline Svedenås, Katarina Fink
13:15 - 18:15
13:15 - 18:15
13:15 - 18:15
13:15 - 18:15
13:45 - 18:15
14:15 - 15:15, 2LK111, Klinisk medicin - inriktning reproduktion och utveckling, Examination digital, Susanne Forsberg
14:15 - 17:15, 1TY007, Oral hälsa - teori 3, Emelie Boberg
14:15 - 18:15, 1AR041, Medicinska ämnen 2, Kristin Norefors
14:15 - 18:15, 4TX018, Toxikologins principer, Kristian Dreij
Lördag 30/9 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
09:00 - 13:15, Försvarshögskolan, Examination digital

Måndag 2/10 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
07:15 - 13:15
08:15 - 09:30, 1BI036, Allmän och organisk kemi, Re-Test Lab safety , Bernhard Lohkamp
13:15 - 22:00
14:15 - 19:00, 1BI040, Vävnadsbiologi, Sara Windahl
Tisdag 3/10 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
07:15 - 13:15
07:15 - 13:15
07:15 - 13:15
08:15 - 11:15, 2TL035, Oral radiologi 3, Tobias Regnstrand
08:15 - 12:15, 2LA001, Basvetenskap 2: Cellbiologi, matsmältning och ämnesomsättning, Håkan Andersson

  Ändrad senaste dygnet.