Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 3  
Gå till nästa vecka

Tid Kurskod Kursnamn Room Typ Klass
v 4 Tisdag 2021-01-26 v 4
10:15 - 12:00 DAT220, DIT544GU Advanced software architecture, Advanced Software Architecture Föreläsning MPIDE-2, MPSOF-1
13:15 - 14:00 DAT240, DIT975GU Software language engineering for domain-specific languages, Programvaruspråksteknik för domänspecifika språk Föreläsning MPIDE-2, MPSOF-1
14:15 - 16:00 DAT240, DIT975GU Software language engineering for domain-specific languages, Programvaruspråksteknik för domänspecifika språk Jupiter317, Jupiter321, Jupiter322 Handledning MPIDE-2, MPSOF-1
  Onsdag 2021-01-27
08:15 - 12:00 DAT220, DIT544GU Advanced software architecture, Advanced Software Architecture Jupiter317, Jupiter321, Jupiter322 Laboration MPIDE-2, MPSOF-1
13:15 - 15:00 DAT240, DIT975GU Software language engineering for domain-specific languages, Programvaruspråksteknik för domänspecifika språk Föreläsning MPIDE-2, MPSOF-1
KurssignaturKursnamn

 
DAT220, Advanced software architecture
 
DAT240, Software language engineering for domain-specific languages
 
DIT544GU, Advanced Software Architecture
 
DIT975GU, Programvaruspråksteknik för domänspecifika språk
 
Flera Kurs