Öppen schemavisning

Från och med läsperiod 4 sker all undervisning på distans.
From study period 4 all teaching takes place online.


Notera att ändringar i schemat kan förekomma under pågående period.
Ändringar görs endast på begäran av kursansvarig/examinator.