Öppen schemavisning

Schemat för vårterminen 2021 publiceras läsperiodvis. Nu kan du se schemat för läsperiod 3.
The spring term schedule for 2021 is published periodically. You can now view the schedule for study period 3.


Notera att ändringar i schemat kan förekomma under pågående period.
Ändringar görs endast på begäran av kursansvarig/examinator.