Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Apr  
Gå till nästa månad

Från och med läsperiod 4 sker all undervisning på distans. From study period 4 all teaching takes place by distance.
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 6/4 
Omentamen LP2/Re-exam SP2
18:00
07:00
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 7/4 
Omentamen LP2/Re-exam SP2
18:00
07:00
MVE370, Matematik och samhälle, MVH12, Pascal, Lektion, DISTANS, se Canvas, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKTEM-3, TKTFY-3
20:15
17:15
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 8/4 
Omentamen LP2/Re-exam SP2
18:00
07:00
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 9/4 
Självstuider/Self studies
18:00
07:00
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 10/4 
Ledigt/Holiday
18:00
07:00

v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 13/4 
Ledigt/Holiday
18:00
07:00
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 14/4 
Självstuider/Self studies
18:00
07:00
MVE370, Matematik och samhälle, MVH12, Pascal, Lektion, DISTANS, se Canvas, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKTEM-3, TKTFY-3
20:15
17:15
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 15/4 
MHA081, Hållfasthetslära, Johanneberg, MB, Lektion, DISTANS, se Canvas, TKKEF-3, TKTFY-2
09:45
08:00
KAA052, Matematisk modellering i kemitekniken, KD1, KD2, Projektarbete, DISTANS, se Canvas, TKBIO-3, TKKEF-3, TKKMT-3
09:45
08:00
KAA052, Matematisk modellering i kemitekniken, KA, Övning, DISTANS, se Canvas, TKBIO-3, TKKEF-3, TKKMT-3
11:45
10:00
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 16/4 
KAA052, Matematisk modellering i kemitekniken, KA, Föreläsning, DISTANS, se Canvas, TKBIO-3, TKKEF-3, TKKMT-3
09:45
08:00
KAA052, Matematisk modellering i kemitekniken, KB, Övning, DISTANS, se Canvas, TKBIO-3, TKKEF-3, TKKMT-3
11:45
10:00
DISTANS, se Canvas, TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTEM-3, TKTFY-3, kandidatar
17:00
13:15
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 17/4 
DISTANS, se Canvas, TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTEM-3, TKTFY-3, kandidatar
11:45
08:00

v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 20/4 
KAA052, Matematisk modellering i kemitekniken, KD1, KD2, Projektarbete, DISTANS, se Canvas, TKBIO-3, TKKEF-3, TKKMT-3
09:45
08:00
KAA052, Matematisk modellering i kemitekniken, KB, Föreläsning, DISTANS, se Canvas, TKBIO-3, TKKEF-3, TKKMT-3
15:00
13:15
KAA052, Matematisk modellering i kemitekniken, KB, Övning, DISTANS, se Canvas, TKBIO-3, TKKEF-3, TKKMT-3
17:00
15:15
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 21/4 
DISTANS, se Canvas, TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTEM-3, TKTFY-3, kandidatar
17:00
08:00
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 22/4 
MHA081, Hållfasthetslära, Johanneberg, MB, Lektion, DISTANS, se Canvas, TKKEF-3, TKTFY-2
09:45
08:00
KAA052, Matematisk modellering i kemitekniken, KD1, KD2, Projektarbete, DISTANS, se Canvas, TKBIO-3, TKKEF-3, TKKMT-3
09:45
08:00
KAA052, Matematisk modellering i kemitekniken, KD1, KD2, Projektarbete, DISTANS, se Canvas, TKBIO-3, TKKEF-3, TKKMT-3
11:45
10:00
MHA081, Hållfasthetslära, Johanneberg, MB, Lektion, DISTANS, se Canvas, TKKEF-3, TKTFY-2
15:00
13:15
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 23/4 
KAA052, Matematisk modellering i kemitekniken, Johanneberg, Johanneberg, HB105, HB110, Projektarbete, DISTANS, se Canvas, TKBIO-3, TKKEF-3, TKKMT-3
11:45
08:00
DISTANS, se Canvas, TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTEM-3, TKTFY-3, kandidatar
17:00
13:15
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 24/4 
DISTANS, se Canvas, TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTEM-3, TKTFY-3, kandidatar
11:45
08:00
MVE455, Partiella differentialekvationer, Kursvärdering, Bilen, TKKEF-3
14:00
13:00

v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 27/4 
MHA081, Hållfasthetslära, Johanneberg, MB, Lektion, DISTANS, se Canvas, TKKEF-3, TKTFY-2
11:45
10:00
KAA052, Matematisk modellering i kemitekniken, KD1, KD2, Projektarbete, DISTANS, se Canvas, TKBIO-3, TKKEF-3, TKKMT-3
15:00
13:15
KAA052, Matematisk modellering i kemitekniken, KD1, KD2, Projektarbete, DISTANS, se Canvas, TKBIO-3, TKKEF-3, TKKMT-3
17:00
15:15
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 28/4 
DISTANS, se Canvas, TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTEM-3, TKTFY-3, kandidatar
17:00
08:00
GD, Kandidatarbete, Kandidatarb Fackspråk förel.4, DISTANS, se Canvas, TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTEM-3, TKTFY-3
15:00
13:15
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 29/4 
MHA081, Hållfasthetslära, Johanneberg, MB, Lektion, DISTANS, se Canvas, TKKEF-3, TKTFY-2
09:45
08:00
MHA081, Hållfasthetslära, Johanneberg, MB, Lektion, DISTANS, se Canvas, TKKEF-3, TKTFY-2
15:00
13:15
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 30/4 
Självstuider/Self studies
18:00
06:00
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 1/5 
Ledig/Holiday
18:00
06:00

v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 4/5 
MHA081, Hållfasthetslära, Johanneberg, MB, Lektion, DISTANS, se Canvas, TKKEF-3, TKTFY-2
11:45
10:00
MHA081, Hållfasthetslära, Johanneberg, MB, Lektion, DISTANS, se Canvas, TKKEF-3, TKTFY-2
15:00
13:15
KAA052, Matematisk modellering i kemitekniken, KB, Föreläsning, DISTANS, se Canvas, TKBIO-3, TKKEF-3, TKKMT-3
15:00
13:15
KAA052, Matematisk modellering i kemitekniken, KD1, Övning, DISTANS, se Canvas, TKBIO-3, TKKEF-3, TKKMT-3
17:00
15:15
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 5/5 
DISTANS, se Canvas, TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTEM-3, TKTFY-3, kandidatar
17:00
08:00
MVE370, Matematik och samhälle, MVH12, Pascal, Lektion, DISTANS, se Canvas, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKTEM-3, TKTFY-3
20:15
17:15
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 6/5 
MHA081, Hållfasthetslära, Johanneberg, MC, Lektion, DISTANS, se Canvas, TKKEF-3, TKTFY-2
09:45
08:00
KAA052, Matematisk modellering i kemitekniken, KD1, KD2, Projektarbete, DISTANS, se Canvas, TKBIO-3, TKKEF-3, TKKMT-3
11:45
10:00
MHA081, Hållfasthetslära, Johanneberg, MB, Lektion, DISTANS, se Canvas, TKKEF-3, TKTFY-2
15:00
13:15
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 7/5 
KAA052, Matematisk modellering i kemitekniken, KD1, KD2, Projektarbete, DISTANS, se Canvas, TKBIO-3, TKKEF-3, TKKMT-3
11:45
10:00
BBTX01, KBTX10, Kandidatarbete vid Biologi och bioteknik, Kandidatarbete vid Kemi och kemiteknik, Vasa5, Seminarium, Grupp A, gruppdynamik 2, DISTANS, se Canvas, TKBIO-3, TKKEF-3, TKKMT-3
15:00
13:15
DISTANS, se Canvas, TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTEM-3, TKTFY-3, kandidatar
17:00
13:15
BBTX01, KBTX10, Kandidatarbete vid Biologi och bioteknik, Kandidatarbete vid Kemi och kemiteknik, Vasa5, Seminarium, Grupp B, gruppdynamik 2, DISTANS, se Canvas, TKBIO-3, TKKEF-3, TKKMT-3
17:00
15:15
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 8/5 
BBTX01, KBTX10, Kandidatarbete vid Biologi och bioteknik, Kandidatarbete vid Kemi och kemiteknik, Vasa6, Seminarium, Grupp C, gruppdynamik 2, DISTANS, se Canvas, TKBIO-3, TKKEF-3, TKKMT-3
09:45
08:00
DISTANS, se Canvas, TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTEM-3, TKTFY-3, kandidatar
11:45
08:00
BBTX01, KBTX10, Kandidatarbete vid Biologi och bioteknik, Kandidatarbete vid Kemi och kemiteknik, Vasa6, Seminarium, Grupp D, gruppdynamik 2, DISTANS, se Canvas, TKBIO-3, TKKEF-3, TKKMT-3
11:45
10:00

v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 11/5 
MHA081, Hållfasthetslära, Johanneberg, MB, Lektion, DISTANS, se Canvas, TKKEF-3, TKTFY-2
15:00
13:15
KAA052, Matematisk modellering i kemitekniken, KB-D41, KD1, Projektarbete, DISTANS, se Canvas, TKBIO-3, TKKEF-3, TKKMT-3
15:00
13:15
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 12/5 
DISTANS, se Canvas, TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTEM-3, TKTFY-3, kandidatar
17:00
08:00
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 13/5 
Tentanmälan LP4 stänger 23:59
13:00
12:00
MHA081, Hållfasthetslära, Johanneberg, MB, Lektion, DISTANS, se Canvas, TKKEF-3, TKTFY-2
09:45
08:00
KAA052, Matematisk modellering i kemitekniken, KD2, Projektarbete, DISTANS, se Canvas, TKBIO-3, TKKEF-3, TKKMT-3
09:45
08:00
KAA052, Matematisk modellering i kemitekniken, KD2, Projektarbete, DISTANS, se Canvas, TKBIO-3, TKKEF-3, TKKMT-3
11:45
10:00
MHA081, Hållfasthetslära, Johanneberg, MB, Lektion, DISTANS, se Canvas, TKKEF-3, TKTFY-2
15:00
13:15
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 14/5 
GD, Kandidatarbete, Kandidatarb Fackspråk förel.5, DISTANS, se Canvas, TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTEM-3, TKTFY-3
15:00
13:15
DISTANS, se Canvas, TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTEM-3, TKTFY-3, kandidatar
17:00
13:15
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 15/5 
DISTANS, se Canvas, TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTEM-3, TKTFY-3, kandidatar
11:45
08:00
MHA081, Hållfasthetslära, Johanneberg, MC, Lektion, DISTANS, se Canvas, TKKEF-3, TKTFY-2
15:00
13:15

v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 18/5 
KAA052, Matematisk modellering i kemitekniken, KD1, KD2, Projektarbete, DISTANS, se Canvas, TKBIO-3, TKKEF-3, TKKMT-3
09:45
08:00
MHA081, Hållfasthetslära, Johanneberg, MB, Lektion, DISTANS, se Canvas, TKKEF-3, TKTFY-2
15:00
13:15
KAA052, Matematisk modellering i kemitekniken, KB, Övning, DISTANS, se Canvas, TKBIO-3, TKKEF-3, TKKMT-3
15:00
13:15
KAA052, Matematisk modellering i kemitekniken, KB-D41, KD2, Projektarbete, DISTANS, se Canvas, TKBIO-3, TKKEF-3, TKKMT-3
17:00
15:15
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 19/5 
DISTANS, se Canvas, TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTEM-3, TKTFY-3, kandidatar
17:00
08:00
GD, Kandidatarbete, Kandidatarb Fackspråk förel.5, DISTANS, se Canvas, TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTEM-3, TKTFY-3
15:00
13:15
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 20/5 
MHA081, Hållfasthetslära, Johanneberg, MC, Lektion, DISTANS, se Canvas, TKKEF-3, TKTFY-2
09:45
08:00
KAA052, Matematisk modellering i kemitekniken, KB-D31, KB-D43, Projektarbete, DISTANS, se Canvas, TKBIO-3, TKKEF-3, TKKMT-3
09:45
08:00
KAA052, Matematisk modellering i kemitekniken, KB-D41, KB-D43, Projektarbete, DISTANS, se Canvas, TKBIO-3, TKKEF-3, TKKMT-3
11:45
10:00
MHA081, Hållfasthetslära, Johanneberg, MB, Lektion, DISTANS, se Canvas, TKKEF-3, TKTFY-2
15:00
13:15
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 21/5 
Ledig/Holiday
18:00
06:00
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 22/5 
Självstuider/Self studies
18:00
06:00

v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 25/5 
KAA052, Matematisk modellering i kemitekniken, KD1, KD2, Projektarbete, DISTANS, se Canvas, TKBIO-3, TKKEF-3, TKKMT-3
09:45
08:00
KAA052, Matematisk modellering i kemitekniken, KD1, KD2, Projektarbete, DISTANS, se Canvas, TKBIO-3, TKKEF-3, TKKMT-3
11:45
10:00
MHA081, Hållfasthetslära, Johanneberg, MB, Lektion, DISTANS, se Canvas, TKKEF-3, TKTFY-2
15:00
13:15
KAA052, Matematisk modellering i kemitekniken, KB, Övning, DISTANS, se Canvas, TKBIO-3, TKKEF-3, TKKMT-3
15:00
13:15
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 26/5 
DISTANS, se Canvas, TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTEM-3, TKTFY-3, kandidatar
17:00
08:00
BBTX01, KBTX10, Kandidatarbete vid Biologi och bioteknik, Kandidatarbete vid Kemi och kemiteknik, Johanneberg, Johanneberg, Johanneberg, SB-H3, SB-H4, SB-L516, KS2, SB-M022, Presentation, DISTANS, se Canvas, TKBIO-3, TKKEF-3, TKKMT-3
16:00
09:00
TIFX04, Kandidatarbete vid Fysik, FL72, Presentation, DISTANS, se Canvas, TKKEF-3, TKTEM-3, TKTFY-3
16:30
09:00
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 27/5 
KAA052, Matematisk modellering i kemitekniken, KD1, KD2, Övning, DISTANS, se Canvas, TKBIO-3, TKKEF-3, TKKMT-3
09:45
08:00
TIFX04, Kandidatarbete vid Fysik, FL72, Presentation, DISTANS, se Canvas, TKKEF-3, TKTEM-3, TKTFY-3
16:30
09:00
KAA052, Matematisk modellering i kemitekniken, KD1, KD2, Projektarbete, DISTANS, se Canvas, TKBIO-3, TKKEF-3, TKKMT-3
11:45
10:00
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 28/5 
DISTANS, se Canvas, TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTEM-3, TKTFY-3, kandidatar
17:00
13:15
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 29/5 
DISTANS, se Canvas, TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTEM-3, TKTFY-3, kandidatar
11:45
08:00

v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 1/6 
Tentamen LP4/Exam SP4
18:00
06:00
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 2/6 
Tentamen LP4/Exam SP4
18:00
06:00
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 3/6 
Tentamen LP4/Exam SP4
18:00
06:00
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 4/6 
Tentamen LP4/Exam SP4
18:00
06:00
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 5/6 
Tentamen LP4/Exam SP4
18:00
06:00

v 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 8/6 
Omtentamen LP3/Re-exam SP3
18:00
06:00
v 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 9/6 
Omtentamen LP3/Re-exam SP3
18:00
06:00
v 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 10/6 
Omtentamen LP3/Re-exam SP3
18:00
06:00
v 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 11/6 
v 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 12/6 
Från och med läsperiod 4 sker all undervisning på distans. From study period 4 all teaching takes place by distance.


 
BBTX01, Kandidatarbete vid Biologi och bioteknik
 
KAA052, Matematisk modellering i kemitekniken
 
KBTX10, Kandidatarbete vid Kemi och kemiteknik
 
MHA081, Hållfasthetslära
 
MVE370, Matematik och samhälle
 
MVE455, Partiella differentialekvationer
 
TIFX04, Kandidatarbete vid Fysik
 
Flera Kurs
 
Information