v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 19/2 
DAT430, Grundläggande datorteknik, Föreläsning, HC4, 0, Hörsalslängan, TKAUT-1, Föreläsning 10
09:45
08:00
MMS135, Mekanik 1, Föreläsning, HB2, 0, Hörsalslängan, TKAUT-1
11:45
10:00
DAT430, Grundläggande datorteknik, Gruppövning, ED2480, 20, ED-blocket, TKAUT-1, Grupp B
15:00
13:15
DAT430, Grundläggande datorteknik, Gruppövning, ES61, 17, ED-blocket, TKAUT-1, Grupp A
15:00
13:15
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 20/2 
MVE023, MVE610, Linjär algebra, Linjär algebra, Föreläsning, HA1, 0, Hörsalslängan, TKAUT-1, TKIEK-1
09:45
08:00
MMS135, Mekanik 1, Föreläsning, HC4, 0, Hörsalslängan, TKAUT-1
11:45
10:00
DAT430, Grundläggande datorteknik, Gruppövning, ES61, 17, ED-blocket, TKAUT-1, Grupp C
15:00
13:15
DAT430, Grundläggande datorteknik, Gruppövning, ES62, 17, ED-blocket, TKAUT-1, Grupp D
15:00
13:15
MVE610, Linjär algebra, Övning, MC, ML11, ML16, 0, 0, 0, Maskinteknik, Maskinteknik, Maskinteknik, TKAUT-1
17:00
15:15
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 21/2 
DAT430, Grundläggande datorteknik, Föreläsning, HC4, 0, Hörsalslängan, TKAUT-1, Föreläsning 11
11:45
10:00
MVE023, MVE610, Linjär algebra, Linjär algebra, Föreläsning, HA1, 0, Hörsalslängan, TKAUT-1, TKIEK-1
15:00
13:15
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 22/2 
DAT430, Grundläggande datorteknik, Föreläsning, HA3, 0, Hörsalslängan, TKAUT-1, Föreläsning 12
09:45
08:00
MMS135, Mekanik 1, Räkneövning, HB2, 0, Hörsalslängan, TKAUT-1
15:00
13:15
MVE610, Linjär algebra, Övning, ML11, ML13, ML15, 0, 0, 0, Maskinteknik, Maskinteknik, Maskinteknik, TKAUT-1
17:00
15:15
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 23/2 
MVE023, MVE610, Linjär algebra, Linjär algebra, Föreläsning, HA1, 0, Hörsalslängan, TKAUT-1, TKIEK-1
09:45
08:00
MMS135, Mekanik 1, Räkneövning, HC4, 0, Hörsalslängan, TKAUT-1
11:45
10:00
DAT430, Grundläggande datorteknik, Demoövn, HC4, 0, Hörsalslängan, TKAUT-1, Demoövn 4
15:00
13:15
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 25/2 
Tentaanmälan LP3 stänger
 
KurssignaturKursnamn