v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 16/1 
DIT392GU, TDA384, Principer för parallell programmering, Principer för parallell programmering, Föreläsning, SB-H2, 0, SB2, TIDAL-3, TKDAT-2, TKITE-2, TKITE-3
11:45
10:00
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 17/1 
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 18/1 
DIT392GU, TDA384, Principer för parallell programmering, Principer för parallell programmering, Föreläsning, HB1, 0, Hörsalslängan, TIDAL-3, TKDAT-2, TKITE-2, TKITE-3
11:45
10:00
DIT392GU, TDA384, Principer för parallell programmering, Principer för parallell programmering, Föreläsning, SB-H2, 0, SB2, TIDAL-3, TKDAT-2, TKITE-2, TKITE-3
15:00
13:15
DIT392GU, TDA384, Principer för parallell programmering, Principer för parallell programmering, Laboration, E-D3507, ED3358, 20, 14, ED-blocket, ED-blocket, TIDAL-3, TKDAT-2, TKITE-2, TKITE-3, Grupp B
17:00
15:15
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 19/1 
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 20/1 
DIT392GU, TDA384, Principer för parallell programmering, Principer för parallell programmering, Laboration, ED3354, ED3358, IDE-D2505-7, 14, 14, 0, ED-blocket, ED-blocket, ED-blocket, TIDAL-3, TKDAT-2, TKITE-2, TKITE-3
09:45
08:00
DIT392GU, TDA384, Principer för parallell programmering, Principer för parallell programmering, Föreläsning, HB1, 0, Hörsalslängan, TIDAL-3, TKDAT-2, TKITE-2, TKITE-3
11:45
10:00
 
KurssignaturKursnamn