v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 16/1 
DIT392GU, TDA384, Principer för parallell programmering, Principer för parallell programmering, SB-H2, SB2, Föreläsning, TIDAL-3, TKDAT-2, TKITE-2, TKITE-3, 158
11:45
10:00
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 17/1 
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 18/1 
DIT392GU, TDA384, Principer för parallell programmering, Principer för parallell programmering, HB1, Hörsalslängan, Föreläsning, TIDAL-3, TKDAT-2, TKITE-2, TKITE-3, 184
11:45
10:00
DIT392GU, TDA384, Principer för parallell programmering, Principer för parallell programmering, SB-H2, SB2, Föreläsning, TIDAL-3, TKDAT-2, TKITE-2, TKITE-3, 158
15:00
13:15
DIT392GU, TDA384, Principer för parallell programmering, Principer för parallell programmering, E-D3358, E-D3507, ED-blocket, ED-blocket, Laboration, Grupp B, TIDAL-3, TKDAT-2, TKITE-2, TKITE-3, 28, 40
17:00
15:15
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 19/1 
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 20/1 
DIT392GU, TDA384, Principer för parallell programmering, Principer för parallell programmering, E-D3354, E-D3358, IDE-D2505-7, ED-blocket, ED-blocket, ED-blocket, Laboration, TIDAL-3, TKDAT-2, TKITE-2, TKITE-3, 28, 28, 30
09:45
08:00
DIT392GU, TDA384, Principer för parallell programmering, Principer för parallell programmering, HB1, Hörsalslängan, Föreläsning, TIDAL-3, TKDAT-2, TKITE-2, TKITE-3, 184
11:45
10:00
 
KurssignaturKursnamn