Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Nov  
Gå till nästa månad

v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 11/11 
ACE035, BOM195, Byggnadsmaterial, Byggnadsmaterial, HA1, Föreläsning, #1-60, TAFFS-1, TISAM-1, TKATK-1, TKSAM-1
09:45
08:00
SB-L227, SI, BOM195, TAFFS-1
11:45
10:00
ACE175, Fastighetsutvecklingens förutsättningar och spelregler, SB-L216, TAFFS-3
17:00
13:15
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 12/11 
ACE035, BOM195, Byggnadsmaterial, Byggnadsmaterial, HA1, Föreläsning, #1-60, TAFFS-1, TISAM-1, TKATK-1, TKSAM-1
09:45
08:00
ARK660, Den byggda miljöns värde, SB-L308, Föreläsning, TAFFS-2
11:45
09:00
BOM225, Ekonomi och organisation i byggsektorn, HA1, Föreläsning, TAFFS-1, TISAM-2, TKSAM-2
11:45
10:00
CIU307, Akademiskt skrivande - skrivprocess och vetenskapliga metoder, Obligatorisk, Sem 2-3 på huvudbiblioteket, informationskompetens - föreläsning och workshop, TAFFS-3
16:00
13:15
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 13/11 
ACE035, BOM195, Byggnadsmaterial, Byggnadsmaterial, HA1, Föreläsning, #1-60, TAFFS-1, TISAM-1, TKATK-1, TKSAM-1
09:45
08:00
ACE035, BOM195, Byggnadsmaterial, Byggnadsmaterial, HA1, Föreläsning, #1-60, TAFFS-1, TISAM-1, TKATK-1, TKSAM-1
11:45
10:00
CIU307, Akademiskt skrivande - skrivprocess och vetenskapliga metoder, Obligatorisk, Sem 2-3 på huvudbiblioteket, informationskompetens - föreläsning och workshop, TAFFS-3
16:00
13:15
studentinformation om Tracks, Sal GD, KPLOL-2, MPLOL-2, TAFFS-2, TAFFS-3, TISAM-2, TISAM-3, TKARK-2, TKARK-3, TKATK-2, TKATK-3, TKAUT-2, TKAUT-3, TKSAM-2, TKSAM-3
18:15
17:15
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 14/11 
ACE175, Fastighetsutvecklingens förutsättningar och spelregler, SB-L316, TAFFS-3
11:45
08:00
BOM225, Ekonomi och organisation i byggsektorn, HA1, Föreläsning, TAFFS-1, TISAM-2, TKSAM-2
11:45
09:00
ARK660, Den byggda miljöns värde, SB-L308, Föreläsning, TAFFS-2
11:45
09:00
SB-H3, AE-arm - RO-gruppen, TAFFS-1, TAFFS-2, TAFFS-3
13:00
12:00
CIU307, Akademiskt skrivande - skrivprocess och vetenskapliga metoder, SB-L408, Föreläsning, TAFFS-3
15:00
13:15
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 15/11 
ACE035, BOM195, Byggnadsmaterial, Byggnadsmaterial, SB-L200, SB-L208, Konsultationstid, #1-60, TAFFS-1, TISAM-1, TKATK-1, TKSAM-1
17:00
15:15

v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 18/11 
ACE035, BOM195, Byggnadsmaterial, Byggnadsmaterial, HA1, Räkneövning, #1-60, TAFFS-1, TISAM-1, TKATK-1, TKSAM-1
09:45
08:00
SB-L408, SI, BOM195, TAFFS-1
11:45
10:00
Eventvecka VARM, SB-H1, SB-H2, SB-H3, SB-H4, TAFFS-1, TAFFS-2, TAFFS-3, TISAM-1, TISAM-2, TISAM-3, TKSAM-1, TKSAM-2, TKSAM-3
13:00
12:00
ACE175, Fastighetsutvecklingens förutsättningar och spelregler, SB-L216, TAFFS-3
17:00
13:15
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 19/11 
ACE035, BOM195, Byggnadsmaterial, Byggnadsmaterial, HA1, Föreläsning, #1-60, TAFFS-1, TISAM-1, TKATK-1, TKSAM-1
09:45
08:00
ARK660, Den byggda miljöns värde, SB-L308, Föreläsning, TAFFS-2
11:45
09:00
BOM225, Ekonomi och organisation i byggsektorn, HA1, Föreläsning, TAFFS-1, TISAM-2, TKSAM-2
11:45
10:00
Eventvecka VARM, SB-H1, SB-H2, SB-H3, SB-H4, TAFFS-1, TAFFS-2, TAFFS-3, TISAM-1, TISAM-2, TISAM-3, TKSAM-1, TKSAM-2, TKSAM-3
13:00
12:00
BOM225, Ekonomi och organisation i byggsektorn, SB-H5, Övning, Litteraturseminarium gr C, TAFFS-1, TISAM-2, TKSAM-2
17:00
13:15
BOM225, Ekonomi och organisation i byggsektorn, SB-D509, Övning, TÖ2 Grupp B, TAFFS-1, TISAM-2, TKSAM-2
17:00
13:15
BOM225, Ekonomi och organisation i byggsektorn, SB-D409, Övning, TÖ2 Grupp A, TAFFS-1, TISAM-2, TKSAM-2
17:00
13:15
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 20/11 
ACE035, BOM195, Byggnadsmaterial, Byggnadsmaterial, HA1, Föreläsning, #1-60, TAFFS-1, TISAM-1, TKATK-1, TKSAM-1
09:45
08:00
CIU307, Akademiskt skrivande - skrivprocess och vetenskapliga metoder, SB-L408, Föreläsning, Obligatorisk, TAFFS-3
11:45
09:00
ACE035, BOM195, Byggnadsmaterial, Byggnadsmaterial, HA1, Räkneövning, #1-60, TAFFS-1, TISAM-1, TKATK-1, TKSAM-1
11:45
10:00
Eventvecka VARM, SB-H1, SB-H2, SB-H3, SB-H4, TAFFS-1, TAFFS-2, TAFFS-3, TISAM-1, TISAM-2, TISAM-3, TKSAM-1, TKSAM-2, TKSAM-3
13:00
12:00
BOM225, Ekonomi och organisation i byggsektorn, HA1, Föreläsning, TAFFS-1, TISAM-2, TKSAM-2
17:00
15:15
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 21/11 
ACE175, Fastighetsutvecklingens förutsättningar och spelregler, SB-R267 (ACE), TAFFS-3
11:45
08:00
BOM225, Ekonomi och organisation i byggsektorn, HA1, Föreläsning, TAFFS-1, TISAM-2, TKSAM-2
11:45
09:00
ARK660, Den byggda miljöns värde, SB-L308, Föreläsning, TAFFS-2
11:45
09:00
Eventvecka VARM, SB-H1, SB-H2, SB-H3, SB-H4, TAFFS-1, TAFFS-2, TAFFS-3, TISAM-1, TISAM-2, TISAM-3, TKSAM-1, TKSAM-2, TKSAM-3
13:00
12:00
ARK660, CIU307, Den byggda miljöns värde, Akademiskt skrivande - skrivprocess och vetenskapliga metoder, SB-L408, Grupparbete, Introduktion, Obligatorisk, TAFFS-2, TAFFS-3
15:00
13:15
BOM225, Ekonomi och organisation i byggsektorn, SB-H5, Övning, Litteraturseminarium gr A, TAFFS-1, TISAM-2, TKSAM-2
17:00
13:15
BOM225, Ekonomi och organisation i byggsektorn, SB-D509, Övning, TÖ2 Grupp D, TAFFS-1, TISAM-2, TKSAM-2
17:00
13:15
BOM225, Ekonomi och organisation i byggsektorn, SB-D409, Övning, TÖ2 Grupp C, TAFFS-1, TISAM-2, TKSAM-2
17:00
13:15
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 22/11 
BOM225, Ekonomi och organisation i byggsektorn, HA1, Föreläsning, TAFFS-1, TISAM-2, TKSAM-2
11:45
09:00
Eventvecka VARM, SB-H1, SB-H2, SB-H3, SB-H4, TAFFS-1, TAFFS-2, TAFFS-3, TISAM-1, TISAM-2, TISAM-3, TKSAM-1, TKSAM-2, TKSAM-3
13:00
12:00
BOM225, Ekonomi och organisation i byggsektorn, SB-D209, Övning, TÖ3 Grupp C, TAFFS-1, TISAM-2, TKSAM-2
17:00
13:15
BOM225, Ekonomi och organisation i byggsektorn, SB-D409, Övning, TÖ3 Grupp A, TAFFS-1, TISAM-2, TKSAM-2
17:00
13:15
BOM225, Ekonomi och organisation i byggsektorn, SB-H4, SB-H5, SB-M415, Övning, Litteraturseminarium gr B och D, TAFFS-1, TISAM-2, TKSAM-2
17:00
13:15

v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 25/11 
ACE035, BOM195, Byggnadsmaterial, Byggnadsmaterial, HA1, Föreläsning, #1-60, TAFFS-1, TISAM-1, TKATK-1, TKSAM-1
09:45
08:00
CIU307, Akademiskt skrivande - skrivprocess och vetenskapliga metoder, SB-L316, Föreläsning, TAFFS-3
11:45
09:00
SB-L408, SI, BOM195, TAFFS-1
11:45
10:00
Eventvecka VARM, SB-H1, SB-H2, SB-H3, SB-H4, TAFFS-1, TAFFS-2, TAFFS-3, TISAM-1, TISAM-2, TISAM-3, TKSAM-1, TKSAM-2, TKSAM-3
13:00
12:00
ACE175, Fastighetsutvecklingens förutsättningar och spelregler, SB-L216, TAFFS-3
17:00
13:15
BOM205, Byggnaders funktioner och utformning, Kursvärdering, Bilen, TAFFS-1, TISAM-1, TKSAM-1
16:00
15:00
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 26/11 
ACE035, BOM195, Byggnadsmaterial, Byggnadsmaterial, HA1, Föreläsning, #1-60, TAFFS-1, TISAM-1, TKATK-1, TKSAM-1
09:45
08:00
VARM, TAFFS-1, TAFFS-2, TAFFS-3, TISAM-1, TISAM-2, TISAM-3, TKSAM-1, TKSAM-2, TKSAM-3, Arbetsmarknad
16:00
10:00
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 27/11 
ACE035, BOM195, Byggnadsmaterial, Byggnadsmaterial, HA1, Föreläsning, #1-60, TAFFS-1, TISAM-1, TKATK-1, TKSAM-1
09:45
08:00
ACE035, BOM195, Byggnadsmaterial, Byggnadsmaterial, HA1, Räkneövning, #1-60, TAFFS-1, TISAM-1, TKATK-1, TKSAM-1
11:45
10:00
BOM195, Byggnadsmaterial, AceTeachLab, Laboration, #53-56, TAFFS-1
15:00
13:00
CIU307, Akademiskt skrivande - skrivprocess och vetenskapliga metoder, SB-L408, Föreläsning, Pitch-presentationer, Boka tid via Canvas. , TAFFS-3
17:00
13:15
BOM195, Byggnadsmaterial, AceTeachLab, Laboration, #57-60, TAFFS-1
17:00
15:00
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 28/11 
ACE175, Fastighetsutvecklingens förutsättningar och spelregler, SB-L216, TAFFS-3
11:45
08:00
BOM225, Ekonomi och organisation i byggsektorn, HA1, Föreläsning, TAFFS-1, TISAM-2, TKSAM-2
11:45
09:00
ARK660, Den byggda miljöns värde, SB-L308, Föreläsning, TAFFS-2
11:45
09:00
CIU307, Akademiskt skrivande - skrivprocess och vetenskapliga metoder, SB-L408, Föreläsning, TAFFS-3
15:00
13:15
BOM225, Ekonomi och organisation i byggsektorn, SB-D509, Övning, TÖ3 Grupp D, TAFFS-1, TISAM-2, TKSAM-2
17:00
13:15
BOM225, Ekonomi och organisation i byggsektorn, SB-D409, Övning, TÖ3 Grupp B, TAFFS-1, TISAM-2, TKSAM-2
17:00
13:15
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 29/11 
BOM225, Ekonomi och organisation i byggsektorn, HA1, Föreläsning, TAFFS-1, TISAM-2, TKSAM-2
11:45
09:00
MVE490, Matematik, matematisk statistik med metoder, Kursvärdering, Datorn, TAFFS-2
16:00
15:00

v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 2/12 
ACE035, BOM195, Byggnadsmaterial, Byggnadsmaterial, HA1, Föreläsning, #1-60, TAFFS-1, TISAM-1, TKATK-1, TKSAM-1
09:45
08:00
SB-L408, SI, BOM195, TAFFS-1
11:45
10:00
ACE175, Fastighetsutvecklingens förutsättningar och spelregler, SB-L216, TAFFS-3
17:00
13:15
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 3/12 
ACE035, BOM195, Byggnadsmaterial, Byggnadsmaterial, HA1, Föreläsning, #1-60, TAFFS-1, TISAM-1, TKATK-1, TKSAM-1
09:45
08:00
ARK660, Den byggda miljöns värde, SB-L308, Föreläsning, TAFFS-2
11:45
09:00
BOM225, Ekonomi och organisation i byggsektorn, HA1, Föreläsning, TAFFS-1, TISAM-2, TKSAM-2
11:45
10:00
CIU307, Akademiskt skrivande - skrivprocess och vetenskapliga metoder, SB-L300, Föreläsning, TAFFS-3
11:45
10:00
SB-H3, Föreläsning, Lunchföreläsning AE-arm - Pontarius, TAFFS-1, TAFFS-2, TAFFS-3
13:00
12:00
CIU307, Akademiskt skrivande - skrivprocess och vetenskapliga metoder, SB-L300, Föreläsning, TAFFS-3
15:00
13:15
BOM225, Ekonomi och organisation i byggsektorn, SB-D509, Övning, TÖ4 Grupp D, TAFFS-1, TISAM-2, TKSAM-2
17:00
13:15
BOM225, Ekonomi och organisation i byggsektorn, SB-D409, Övning, TÖ4 Grupp C, TAFFS-1, TISAM-2, TKSAM-2
17:00
13:15
BOM225, Ekonomi och organisation i byggsektorn, SB-M500, Övning, TÖ1 Grupp B, TAFFS-1, TISAM-2, TKSAM-2
17:00
13:15
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 4/12 
ACE035, BOM195, Byggnadsmaterial, Byggnadsmaterial, HA1, Räkneövning, #1-60, TAFFS-1, TISAM-1, TKATK-1, TKSAM-1
09:45
08:00
ACE035, BOM195, Byggnadsmaterial, Byggnadsmaterial, HA1, Föreläsning, #1-60, TAFFS-1, TISAM-1, TKATK-1, TKSAM-1
11:45
10:00
BOM195, Byggnadsmaterial, AceTeachLab, Laboration, #57-60, TAFFS-1
17:00
15:00
BOM195, Byggnadsmaterial, AceTeachLab, Laboration, #53-56, TAFFS-1
19:00
17:00
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 5/12 
ACE175, Fastighetsutvecklingens förutsättningar och spelregler, SB-L316, TAFFS-3
11:45
08:00
BOM225, Ekonomi och organisation i byggsektorn, HA1, Föreläsning, TAFFS-1, TISAM-2, TKSAM-2
11:45
09:00
ARK660, Den byggda miljöns värde, SB-L308, Föreläsning, TAFFS-2
11:45
09:00
CIU307, Akademiskt skrivande - skrivprocess och vetenskapliga metoder, SB-L316, Föreläsning, TAFFS-3
15:00
13:15
BOM225, Ekonomi och organisation i byggsektorn, SB-D509, Övning, TÖ4 Grupp B, TAFFS-1, TISAM-2, TKSAM-2
17:00
13:15
BOM225, Ekonomi och organisation i byggsektorn, SB-D409, Övning, TÖ4 Grupp A, TAFFS-1, TISAM-2, TKSAM-2
17:00
13:15
BOM225, Ekonomi och organisation i byggsektorn, SB-M500, Övning, TÖ1 Grupp D, TAFFS-1, TISAM-2, TKSAM-2
17:00
13:15
CIU307, Akademiskt skrivande - skrivprocess och vetenskapliga metoder, SB-L516, Workshop, Informationskompetens, TAFFS-3
17:00
15:15
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 6/12 
BOM225, Ekonomi och organisation i byggsektorn, HA1, Föreläsning, TAFFS-1, TISAM-2, TKSAM-2
11:45
09:00
ARK530, Fastighetsrätt och entreprenadjuridik, Kursvärdering, Bilen, TAFFS-2
14:00
13:00

v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 9/12 
ACE035, BOM195, Byggnadsmaterial, Byggnadsmaterial, HA1, Föreläsning, #1-60, TAFFS-1, TISAM-1, TKATK-1, TKSAM-1
09:45
08:00
SB-L408, SI, BOM195, TAFFS-1
11:45
10:00
CIU307, Akademiskt skrivande - skrivprocess och vetenskapliga metoder, SB-L316, Föreläsning, Introduktion till planeringsrapport, TAFFS-3
11:45
10:00
ACE175, Fastighetsutvecklingens förutsättningar och spelregler, Inläsning, TAFFS-3
17:00
13:15
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 10/12 
BOM195, Byggnadsmaterial, SB-L316, Övning, #53-60, TAFFS-1
09:45
08:00
ARK660, Den byggda miljöns värde, SB-L308, Föreläsning, TAFFS-2
11:45
09:00
BOM225, Ekonomi och organisation i byggsektorn, HA1, Föreläsning, TAFFS-1, TISAM-2, TKSAM-2
11:45
10:00
BOM225, Ekonomi och organisation i byggsektorn, SB-M500, Övning, TÖ1 Grupp A, TAFFS-1, TISAM-2, TKSAM-2
17:00
13:15
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 11/12 
ACE035, BOM195, Byggnadsmaterial, Byggnadsmaterial, SB-H2, Räkneövning, #31-60, TAFFS-1, TISAM-1, TKATK-1, TKSAM-1
09:45
08:00
BOM195, Byggnadsmaterial, SB-L316, Övning, #53-60, TAFFS-1
11:45
10:00
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 12/12 
ACE175, Fastighetsutvecklingens förutsättningar och spelregler, Inläsning, TAFFS-3
09:45
08:00
BOM225, Ekonomi och organisation i byggsektorn, HA1, Föreläsning, TAFFS-1, TISAM-2, TKSAM-2
11:45
09:00
ARK660, Den byggda miljöns värde, SB-L308, Föreläsning, TAFFS-2
11:45
09:00
ACE175, Fastighetsutvecklingens förutsättningar och spelregler, Inläsning, TAFFS-3
11:45
10:00
BOM225, Ekonomi och organisation i byggsektorn, SB-M500, Övning, TÖ1 Grupp C, TAFFS-1, TISAM-2, TKSAM-2
17:00
13:15
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 13/12 
BOM225, Ekonomi och organisation i byggsektorn, HA1, Föreläsning, TAFFS-1, TISAM-2, TKSAM-2
11:45
09:00
CIU307, Akademiskt skrivande - skrivprocess och vetenskapliga metoder, SB-L400, Föreläsning, TAFFS-3
11:45
10:00
BOM290, Grundläggande fysik, kemi och akustik, Kursvärdering, Båten, TAFFS-1
14:00
13:00
TEK575, Affärsutveckling och entreprenörskap, Kursvärdering, Båten, TAFFS-3
16:00
15:00

v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 16/12 
ACE035, BOM195, Byggnadsmaterial, Byggnadsmaterial, HA1, Föreläsning, #1-60, TAFFS-1, TISAM-1, TKATK-1, TKSAM-1
09:45
08:00
CIU307, Akademiskt skrivande - skrivprocess och vetenskapliga metoder, SB-L408, Föreläsning, TAFFS-3
09:45
09:00
SB-L408, SI, BOM195, TAFFS-1
11:45
10:00
ACE175, Fastighetsutvecklingens förutsättningar och spelregler, SB-L408, TAFFS-3
17:00
13:15
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 17/12 
ACE035, BOM195, Byggnadsmaterial, Byggnadsmaterial, HA1, Räkneövning, #1-60, TAFFS-1, TISAM-1, TKATK-1, TKSAM-1
09:45
08:00
ACE175, Fastighetsutvecklingens förutsättningar och spelregler, SB-H3, TAFFS-3
11:45
08:00
ARK660, Den byggda miljöns värde, SB-M022, Redovisning, TAFFS-2
11:45
09:00
BOM225, Ekonomi och organisation i byggsektorn, HA1, Föreläsning, TAFFS-1, TISAM-2, TKSAM-2
11:45
10:00
CIU307, Akademiskt skrivande - skrivprocess och vetenskapliga metoder, ES51, Föreläsning, Flermetodforskning, TAFFS-3
11:45
10:00
CIU307, Akademiskt skrivande - skrivprocess och vetenskapliga metoder, SB-L400, Föreläsning, Annoterad bibliografi, återlämning och granskning. Förberedelser inför kursexamination. , TAFFS-3
15:00
13:15
BOM225, Ekonomi och organisation i byggsektorn, SB-D409, SB-D509, Övning, Reserv TÖ1, TAFFS-1, TISAM-2, TKSAM-2
17:00
13:15
ARK660, Den byggda miljöns värde, SB-M022, Redovisning, TAFFS-2
17:00
13:15
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 18/12 
ACE035, BOM195, Byggnadsmaterial, Byggnadsmaterial, HA1, Räkneövning, #1-60, TAFFS-1, TISAM-1, TKATK-1, TKSAM-1
11:45
08:00
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 19/12 
Tentamensanmälan LP2 stänger
13:00
12:00
BOM225, Ekonomi och organisation i byggsektorn, HA1, Föreläsning, TAFFS-1, TISAM-2, TKSAM-2
11:45
08:00
ACE175, Fastighetsutvecklingens förutsättningar och spelregler, Inlämning, TAFFS-3
11:45
08:00
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 20/12 
BOM225, Ekonomi och organisation i byggsektorn, HA1, Föreläsning, TAFFS-1, TISAM-2, TKSAM-2
11:45
09:00
BOM195, Byggnadsmaterial, SB-G301, SB-G302, SB-G303, Laboration, #20-22 #53-60, 13:15-13:55 SB-G301 #20 SB-G302 #21 SB-G303 #22 14:05-14:45 SB-G301 #53 SB-G302 #54 SB-G303 #55 14:55-15:35 SB-G301 #56 SB-G302 #57 SB-G303 #58 15:45-16:25 SB-G301 #59 SB-G302 #60 , TAFFS-1, TISAM-1, TKSAM-1
17:15
13:15

v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 23/12 
Självstudier/Self-studies
18:00
08:00
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 24/12 
Julafton/Holiday
18:00
08:00
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 25/12 
Juldagen/Holiday
18:00
08:00
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 26/12 
Annandag jul/Holiday
18:00
08:00
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 27/12 
Självstudier/Self-studies
18:00
08:00

v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 30/12 
Självstudier/Self-studies
18:00
08:00
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 31/12 
Nyårsafton/Holiday
18:00
08:00
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 1/1 
Nyårsdagen/ Holiday
18:00
08:00
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 2/1 
Självstudier/Self-studies
18:00
08:00
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 3/1 
Självstudier/Self-studies
18:00
08:00

v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 6/1 
Ledigt/Holiday
18:00
08:00
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 7/1 
Omtentamen LP1/Re-exam SP1
18:00
08:00
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 8/1 
Omtentamen LP1/Re-exam SP1
18:00
08:00
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 9/1 
Omtentamen LP1/Re-exam SP1
18:00
08:00
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 10/1 
Självstudier/Self-studies
18:00
08:00

v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 13/1 
Tentamen LP2/Exam SP2
18:00
08:00
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 14/1 
Tentamen LP2/Exam SP2
18:00
08:00
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 15/1 
Tentamen LP2/Exam SP2
18:00
08:00
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 16/1 
Tentamen LP2/Exam SP2
18:00
08:00
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 17/1 
Tentamen LP2/Exam SP2
18:00
08:00


 
ACE035, Byggnadsmaterial
 
ACE175, Fastighetsutvecklingens förutsättningar och spelregler
 
ARK530, Fastighetsrätt och entreprenadjuridik
 
ARK660, Den byggda miljöns värde
 
BOM195, Byggnadsmaterial
 
BOM205, Byggnaders funktioner och utformning
 
BOM225, Ekonomi och organisation i byggsektorn
 
BOM290, Grundläggande fysik, kemi och akustik
 
CIU307, Akademiskt skrivande - skrivprocess och vetenskapliga metoder
 
MVE490, Matematik, matematisk statistik med metoder
 
TEK575, Affärsutveckling och entreprenörskap
 
Flera Kurs
 
Information