Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Dec  
Gå till nästa månad

v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 2/12 
EL42, SI, SI-pass TMV216, TKDAT-1
09:45
08:00
MMGD20GU, TMV216, Linjär algebra D, Linjär algebra, ES61, ES62, Datorlaboration, Grupp B, C, TKDAT-1
11:45
10:00
MMGD20GU, TMV216, Linjär algebra D, Linjär algebra, HA4, Föreläsning, N1COS-1-GU, TKDAT-1
15:00
13:15
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 3/12 
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, HB1, Demonstration, TKDAT-1, TKTFY-3
11:45
10:00
MMGD20GU, TMV216, Linjär algebra D, Linjär algebra, EG-3503, EG-3504, EG-3505, EG-3506, EG-3507, EG-3508, EG-5205, EG-5207, EG-5209, EG-5211, Övning, N1COS-1-GU, TKDAT-1
15:00
13:15
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ED2480, ES61, Simulering, Grupp C,D, TKDAT-1
17:00
15:15
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 4/12 
MMGD20GU, TMV216, Linjär algebra D, Linjär algebra, HB1, Föreläsning, N1COS-1-GU, TKDAT-1
09:45
08:00
MMGD20GU, TMV216, Linjär algebra D, Linjär algebra, EG-3503, EG-3504, EG-3505, EG-3506, EG-3507, EG-3508, EG-5205, EG-5207, EG-5209, EG-5211, Övning, N1COS-1-GU, TKDAT-1
11:45
10:00
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, HC4, Föreläsning, DEMONSTRATION, TKDAT-1, TKTFY-3
15:00
13:15
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ES62, ES63, Simulering, Grupp A, B, TKDAT-1, TKTFY-3
17:00
15:15
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 5/12 
MMGD20GU, TMV216, Linjär algebra D, Linjär algebra, HC4, Föreläsning, N1COS-1-GU, TKDAT-1
11:45
10:00
InfoD-IT-Dv1, Seminar D IT Dv1, HA1, Lunchseminarium, N1COS-1-GU, TKDAT-1, TKITE-1
13:00
12:00
MMGD20GU, TMV216, Linjär algebra D, Linjär algebra, ES61, ES62, Datorlaboration, Grupp A, D, TKDAT-1
15:00
13:15
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ED2480, Simulering, Grupp GU, TKDAT-1, TKTFY-3
17:00
15:15
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 6/12 

v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 9/12 
EL42, SI, SI-pass TMV216, TKDAT-1
09:45
08:00
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ED4225, Laboration, Grupp A, TKDAT-1, TKTFY-3
11:45
08:00
MMGD20GU, TMV216, Linjär algebra D, Linjär algebra, ES61, ES62, Datorlaboration, Grupp B, C, TKDAT-1
11:45
10:00
MMGD20GU, TMV216, Linjär algebra D, Linjär algebra, HA4, Föreläsning, N1COS-1-GU, TKDAT-1
15:00
13:15
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, HC4, Föreläsning, TKDAT-1, TKTFY-3
17:00
15:15
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 10/12 
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ED4225, Laboration, Grupp GU, TKDAT-1, TKTFY-3
11:45
08:00
MMGD20GU, TMV216, Linjär algebra D, Linjär algebra, EG-3503, EG-3504, EG-3505, EG-3506, EG-3507, EG-3508, EG-5205, EG-5207, EG-5209, EG-5211, Övning, N1COS-1-GU, TKDAT-1
15:00
13:15
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ED2480, ES61, Simulering, Grupp C,D, TKDAT-1
17:00
15:15
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 11/12 
MMGD20GU, TMV216, Linjär algebra D, Linjär algebra, HB1, Föreläsning, N1COS-1-GU, TKDAT-1
09:45
08:00
MMGD20GU, TMV216, Linjär algebra D, Linjär algebra, EG-3503, EG-3504, EG-3505, EG-3506, EG-3507, EG-3508, EG-5205, EG-5207, EG-5209, EG-5211, Övning, N1COS-1-GU, TKDAT-1
11:45
10:00
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, HC4, Föreläsning, TKDAT-1, TKTFY-3
15:00
13:15
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ES62, ES63, Simulering, Grupp A,B, TKDAT-1, TKTFY-3
17:00
15:15
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 12/12 
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, HC4, Demonstration, TKDAT-1, TKTFY-3
09:45
08:00
MMGD20GU, TMV216, Linjär algebra D, Linjär algebra, HC4, Föreläsning, N1COS-1-GU, TKDAT-1
11:45
10:00
InfoD-IT-Dv1, Seminar D IT Dv1, HA1, Lunchseminarium, N1COS-1-GU, TKDAT-1, TKITE-1
13:00
12:00
MMGD20GU, TMV216, Linjär algebra D, Linjär algebra, ES61, ES62, Datorlaboration, Grupp A, D, TKDAT-1
15:00
13:15
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ED4225, Laboration, Grupp B, TKDAT-1, TKTFY-3
17:00
13:15
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 13/12 
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ED4225, Laboration, Grupp C, TKDAT-1, TKTFY-3
11:45
08:00
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ED4220, Simulering, Grupp GU, TKDAT-1, TKTFY-3
11:45
10:00
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ED4225, Laboration, Grupp D, TKDAT-1, TKTFY-3
17:00
13:15

v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 16/12 
EL42, SI, SI-pass TMV216, TKDAT-1
09:45
08:00
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ED4225, Laboration, Grupp A, TKDAT-1, TKTFY-3
11:45
08:00
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ED2480, Simulering, Grupp D, TKDAT-1
11:45
10:00
MMGD20GU, TMV216, Linjär algebra D, Linjär algebra, ES61, ES62, Datorlaboration, Grupp B, C, TKDAT-1
11:45
10:00
MMGD20GU, TMV216, Linjär algebra D, Linjär algebra, HA4, Föreläsning, N1COS-1-GU, TKDAT-1
15:00
13:15
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, HC4, Föreläsning, TKDAT-1, TKTFY-3
17:00
15:15
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 17/12 
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ED4225, Laboration, Grupp GU, TKDAT-1, TKTFY-3
11:45
08:00
MMGD20GU, TMV216, Linjär algebra D, Linjär algebra, EG-3503, EG-3504, EG-3505, EG-3506, EG-3507, EG-3508, EG-5205, EG-5207, EG-5209, EG-5211, Övning, N1COS-1-GU, TKDAT-1
15:00
13:15
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ES62, Simulering, Grupp C, TKDAT-1
17:00
15:15
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 18/12 
MMGD20GU, TMV216, Linjär algebra D, Linjär algebra, HB1, Föreläsning, N1COS-1-GU, TKDAT-1
09:45
08:00
MMGD20GU, TMV216, Linjär algebra D, Linjär algebra, EG-3503, EG-3504, EG-3505, EG-3506, EG-3507, EG-3508, EG-5205, EG-5207, EG-5209, EG-5211, Övning, N1COS-1-GU, TKDAT-1
11:45
10:00
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, HC4, Föreläsning, TKDAT-1, TKTFY-3
15:00
13:15
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ES62, ES63, Simulering, Grupp A, B, TKDAT-1
17:00
15:15
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 19/12 
Tentamensanmälan LP2 stänger
13:00
12:00
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, HC4, Demonstration, TKDAT-1, TKTFY-3
09:45
08:00
MMGD20GU, TMV216, Linjär algebra D, Linjär algebra, HC4, Föreläsning, N1COS-1-GU, TKDAT-1
11:45
10:00
MMGD20GU, TMV216, Linjär algebra D, Linjär algebra, ES61, ES62, Datorlaboration, Grupp A, D, TKDAT-1
15:00
13:15
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ED4225, Laboration, Grupp B, TKDAT-1, TKTFY-3
17:00
13:15
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ED4220, Laboration, Grupp D, TKDAT-1, TKTFY-3
21:00
17:15
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 20/12 
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ED4225, Laboration, Grupp C, TKDAT-1, TKTFY-3
11:45
08:00

v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 23/12 
Självstudier/Self-studies
18:00
08:00
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 24/12 
Julafton/Holiday
18:00
08:00
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 25/12 
Juldagen/Holiday
18:00
08:00
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 26/12 
Annandag jul/Holiday
18:00
08:00
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 27/12 
Självstudier/Self-studies
18:00
08:00

v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 30/12 
Självstudier/Self-studies
18:00
08:00
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 31/12 
Nyårsafton/Holiday
18:00
08:00
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 1/1 
Nyårsdagen/ Holiday
18:00
08:00
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 2/1 
Självstudier/Self-studies
18:00
08:00
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 3/1 
Självstudier/Self-studies
18:00
08:00

v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 6/1 
Ledigt/Holiday
18:00
08:00
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 7/1 
Omtentamen LP1/Re-exam SP1
18:00
08:00
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 8/1 
Omtentamen LP1/Re-exam SP1
18:00
08:00
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 9/1 
Omtentamen LP1/Re-exam SP1
18:00
08:00
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, KA, Frågestund, TKDAT-1, TKTFY-3
15:00
13:15
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 10/1 
Självstudier/Self-studies
18:00
08:00
DIT791GU, EDA452, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, KA, Frågestund, TKDAT-1, TKTFY-3
11:45
10:00

v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 13/1 
Tentamen LP2/Exam SP2
18:00
08:00
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 14/1 
Tentamen LP2/Exam SP2
18:00
08:00
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 15/1 
Tentamen LP2/Exam SP2
18:00
08:00
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 16/1 
Tentamen LP2/Exam SP2
18:00
08:00
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 17/1 
Tentamen LP2/Exam SP2
18:00
08:00


  Ändrade inom de senaste 7 dagarna.

 
DIT791GU, Grundläggande datorteknik
 
EDA452, Grundläggande datorteknik
 
InfoD-IT-Dv1, Seminar D IT Dv1
 
MMGD20GU, Linjär algebra D
 
TMV216, Linjär algebra
 
Flera Kurs
 
Information