Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Aug  
Gå till nästa månad

v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 17/8 
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 18/8 
HC2, Programinformation, TKITE-1
11:30
10:30
Upprop, Lokal: Ljusgården, A-huset (Arkitekturhuset), TKELT-1, TKITE-1
12:00
11:30
EL41, EL42, EL43, Lunch och mingel, TKITE-1
14:00
12:00
RunAn, RunAn, presentation av högskolan och kåren, TKDAT-1, TKDES-1, TKITE-1, TKMAS-1
15:30
14:30
HC2, Programinformation, TKITE-1
16:30
15:30
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 19/8 
HC2, Matematisk introduktion, TKITE-1
08:45
08:00
HC2, Datorintroduktion, TKITE-1
09:45
09:00
E-Studion, ED2480, Datorintroduktion, TKITE-1
11:45
10:00
HC2, Matematisk introduktion, TKITE-1
15:00
13:15
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 20/8 
HC2, Programinformation, TKITE-1
09:45
08:00
EG-5205, EG-5207, EG-5209, EG-5211, EG-5213, Matematisk introduktion gr 1-4, TKITE-1
11:45
10:00
EG-5205, EG-5207, EG-5209, EG-5211, EG-5213, Matematisk introduktion gr 5-8, TKITE-1
15:00
13:15
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 21/8 
E-Studion, ED2480, Laboration, Datorintroduktion, TKITE-1
10:45
09:00
HC2, Datorintroduktion, TKITE-1
12:00
11:00
HC2, Matematisk introduktion, TKITE-1
15:00
13:15

v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 24/8 
HC2, Matematisk introduktion, TKITE-1
12:00
08:00
EL41, EL42, Pluggtimme med SI-ledare, TKITE-1
14:00
13:00
E-Studion, ED2480, Datorintroduktion, TKITE-1
15:45
14:00
HC2, Datorintroduktion, TKITE-1
17:00
16:00
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 25/8 
E-Studion, ED2480, Laboration, Datorintroduktion, TKITE-1
10:45
09:00
HC2, Föreläsning, Datorintroduktion, TKITE-1
12:00
11:00
EG-5205, EG-5207, EG-5209, EG-5211, EG-5213, EG-6205, EG-6207, EG-6209, EG-6211, EG-6213, Matematisk introduktion, TKITE-1
15:00
13:15
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 26/8 
HC2, Matematisk introduktion, TKITE-1
09:45
08:00
EG-5205, EG-5207, EG-5209, EG-5211, EG-5213, Matematisk introduktion gr 1-4, TKITE-1
12:00
10:15
Mottagningskampen: Insamlingen, TIKEL-1, TISAM-1, TKBIO-1, TKDES-1, TKELT-1, TKITE-1, TKKEF-1, TKKMT-1, TKMAS-1, TKSAM-1
17:00
13:00
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 27/8 
RunAn, Föreläsning, Ny student på Chalmers, Ny student på Chalmers Detta behöver du veta!, TKDAT-1, TKELT-1, TKITE-1
10:00
08:00
E-Studion, ED2480, Laboration, Datorintroduktion, TKITE-1
12:00
10:15
HC2, Föreläsning, Datorintroduktion, TKITE-1
14:00
13:00
EG-5205, EG-5207, EG-5209, EG-5211, EG-5213, Matematisk introduktion gr 5-8, TKITE-1
15:45
14:00
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 28/8 
HC2, Frukost, TKITE-1
09:00
08:30
HC2, Inspirationsföreläsning, TKITE-1
10:00
09:00
EG-6205, EG-6207, EG-6209, EG-6211, Matematisk introduktion gr 1-4, TKITE-1
12:00
10:15

v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 31/8 
DIT791GU, EDA433, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, HA4, Föreläsning, TKITE-1
09:45
08:00
TDA545, Objektorienterad programvaruutveckling, HA4, Föreläsning, TKITE-1
11:45
10:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 1/9 
EL43, SI, Programmering för alla, TKITE-1
09:45
08:00
TDA545, Objektorienterad programvaruutveckling, HC4, Föreläsning, TKITE-1
11:45
10:00
DIT791GU, EDA433, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, HA4, Föreläsning, TKITE-1
15:00
13:15
TDA545, Objektorienterad programvaruutveckling, 5355, ED3507, Laboration, TKITE-1
17:00
15:15
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 2/9 
DIT791GU, EDA433, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, HA4, Föreläsning, TKITE-1
11:45
10:00
DIT791GU, EDA433, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, HA4, Föreläsning, TKITE-1
15:00
13:15
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 3/9 
ML1, SI, för de som har programmerat, TKITE-1
09:45
08:00
ML2, SI, Programmering för nybörjare, TKITE-1
09:45
08:00
TDA545, Objektorienterad programvaruutveckling, HA3, Föreläsning, TKITE-1
11:45
10:00
DIT791GU, EDA433, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ED4225, Simulering, Grupp C, TKITE-1
15:00
13:15
TDA545, Objektorienterad programvaruutveckling, EL43, Övning, Grupp A,B, TKITE-1
15:00
13:15
DIT791GU, EDA433, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ES61, Simulering, Grupp GU, TKITE-1
17:00
15:15
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 4/9 
TDA545, Objektorienterad programvaruutveckling, EL41, Övning, Grupp C,D, TKITE-1
11:45
10:00
DIT791GU, EDA433, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ES61, ES62, Simulering, Grupp A, B, TKITE-1
11:45
10:00
DIT791GU, EDA433, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ED4225, Simulering, Grupp D, TKITE-1
15:00
13:15

v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 7/9 
DIT791GU, EDA433, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, HA4, Föreläsning, TKITE-1
09:45
08:00
TDA545, Objektorienterad programvaruutveckling, HA4, Föreläsning, TKITE-1
11:45
10:00
TDA545, Objektorienterad programvaruutveckling, 2505/7, ED3507, Laboration, TKITE-1
17:00
13:15
DIT791GU, EDA433, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ES63, Simulering, Grupp B, TKITE-1
17:00
15:15
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 8/9 
EL43, SI, Programmering för alla, TKITE-1
09:45
08:00
TDA545, Objektorienterad programvaruutveckling, HC4, Föreläsning, TKITE-1
11:45
10:00
DIT791GU, EDA433, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, HA4, Föreläsning, TKITE-1
15:00
13:15
TDA545, Objektorienterad programvaruutveckling, 5355, ED3507, Laboration, TKITE-1
17:00
15:15
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 9/9 
DIT791GU, EDA433, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ED2480, Simulering, Grupp C, TKITE-1
09:45
08:00
DIT791GU, EDA433, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ED4225, Simulering, Grupp A, TKITE-1
09:45
08:00
HA1, Studieteknik, Plugga smart på Chalmers, Del 1: Vinnande vanor - Time management för ingenjörsstudier., TKDAT-1, TKELT-1, TKITE-1
11:45
10:00
DIT791GU, EDA433, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, HA4, Föreläsning, TKITE-1
15:00
13:15
TDA545, Objektorienterad programvaruutveckling, 5355, ED3507, Laboration, TKITE-1
17:00
15:15
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 10/9 
ML1, SI, för de som har programmerat, TKITE-1
09:45
08:00
ML2, SI, Programmering för nybörjare, TKITE-1
09:45
08:00
TDA545, Objektorienterad programvaruutveckling, HC4, Föreläsning, TKITE-1
11:45
10:00
HC4, Lunchseminarium, N1COS-1-GU, TKDAT-1, TKITE-1
13:00
12:00
TDA545, Objektorienterad programvaruutveckling, EL43, Övning, Grupp A,B, TKITE-1
15:00
13:15
Mottagningskampen: Finalen, Finalen & Cheeret, TKDAT-1, TKELT-1, TKITE-1
17:00
15:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 11/9 
DIT791GU, EDA433, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ED2480, Simulering, Grupp D, TKITE-1
09:45
08:00
DIT791GU, EDA433, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, HC4, Föreläsning, TKITE-1
11:45
10:00
DIT791GU, EDA433, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ED4225, Simulering, Grupp A, TKITE-1
15:00
13:15
TDA545, Objektorienterad programvaruutveckling, EL41, Övning, Grupp C,D, TKITE-1
15:00
13:15
TDA545, Objektorienterad programvaruutveckling, EL41, Konsultationstid, TKITE-1
16:15
15:15

v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 14/9 
DIT791GU, EDA433, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, HA4, Föreläsning, TKITE-1
09:45
08:00
TDA545, Objektorienterad programvaruutveckling, HA4, Föreläsning, TKITE-1
11:45
10:00
DIT791GU, EDA433, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ED4225, Laboration, Grupp A, TKITE-1
17:00
13:15
TDA545, Objektorienterad programvaruutveckling, 2505/7, ED3507, Laboration, TKITE-1
17:00
13:15
DIT791GU, EDA433, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ES63, Simulering, Grupp B, TKITE-1
17:00
15:15
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 15/9 
EL43, SI, Programmering för alla, TKITE-1
09:45
08:00
DIT791GU, EDA433, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ED4225, Laboration, Grupp B, TKITE-1
11:45
08:00
DIT791GU, EDA433, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, HA4, Föreläsning, TKITE-1
15:00
13:15
TDA545, Objektorienterad programvaruutveckling, 5355, ED3507, Laboration, TKITE-1
17:00
15:15
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 16/9 
DIT791GU, EDA433, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ED2480, Simulering, Grupp C, TKITE-1
09:45
08:00
DIT791GU, EDA433, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, HA4, Föreläsning, TKITE-1
11:45
10:00
DIT791GU, EDA433, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, HA4, Föreläsning, TKITE-1
15:00
13:15
TDA545, Objektorienterad programvaruutveckling, 5355, ED3507, Laboration, TKITE-1
17:00
15:15
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 17/9 
ML1, SI, för de som har programmerat, TKITE-1
09:45
08:00
ML2, SI, Programmering för nybörjare, TKITE-1
09:45
08:00
TDA545, Objektorienterad programvaruutveckling, HC4, Föreläsning, TKITE-1
11:45
10:00
TDA545, Objektorienterad programvaruutveckling, EL43, Övning, Grupp A,B, TKITE-1
15:00
13:15
DIT791GU, EDA433, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ED4225, Laboration, Grupp C, TKITE-1
17:00
13:15
DIT791GU, EDA433, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ES61, ES62, Simulering, Grupp A, GU, TKITE-1
17:00
15:15
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 18/9 
DIT791GU, EDA433, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ED2480, Simulering, Grupp D, TKITE-1
09:45
08:00
DIT791GU, EDA433, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ED4225, Laboration, Grupp GU, TKITE-1
11:45
08:00
TDA545, Objektorienterad programvaruutveckling, EL41, Övning, Grupp C,D, TKITE-1
11:45
10:00
DIT791GU, EDA433, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ED4225, Laboration, Grupp D, TKITE-1
17:00
13:15

v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 21/9 
TDA545, Objektorienterad programvaruutveckling, EL42, Konsultationstid, TKITE-1
09:45
08:00
TDA545, Objektorienterad programvaruutveckling, HA4, Föreläsning, TKITE-1
11:45
10:00
TDA545, Objektorienterad programvaruutveckling, 2505/7, ED3507, Laboration, TKITE-1
17:00
13:15
DIT791GU, EDA433, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ES63, Simulering, Grupp B, TKITE-1
17:00
15:15
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 22/9 
EL43, SI, Programmering för alla, TKITE-1
09:45
08:00
DIT791GU, EDA433, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, HA4, Föreläsning, TKITE-1
11:45
10:00
TDA545, Objektorienterad programvaruutveckling, 5355, ED3507, Laboration, TKITE-1
17:00
15:15
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 23/9 
DIT791GU, EDA433, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ED2480, Simulering, Grupp C, TKITE-1
09:45
08:00
DIT791GU, EDA433, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, HA4, Föreläsning, TKITE-1
11:45
10:00
DIT791GU, EDA433, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, HA4, Föreläsning, TKITE-1
15:00
13:15
TDA545, Objektorienterad programvaruutveckling, 5355, ED3507, Laboration, TKITE-1
17:00
15:15
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 24/9 
ML1, SI, för de som har programmerat, TKITE-1
09:45
08:00
ML2, SI, Programmering för nybörjare, TKITE-1
09:45
08:00
DIT791GU, EDA433, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, HB1, Föreläsning, TKITE-1
09:45
08:00
TDA545, Objektorienterad programvaruutveckling, HC4, Föreläsning, TKITE-1
11:45
10:00
HB4, Lunchseminarium, N1COS-1-GU, TKDAT-1, TKITE-1
13:00
12:00
TDA545, Objektorienterad programvaruutveckling, EL43, Övning, Grupp A,B, TKITE-1
15:00
13:15
DIT791GU, EDA433, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ED4225, Laboration, Grupp C, TKITE-1
17:00
13:15
DIT791GU, EDA433, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ES61, ES62, Simulering, Grupp A, GU, TKITE-1
17:00
15:15
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 25/9 
DIT791GU, EDA433, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ED2480, Simulering, Grupp D, TKITE-1
09:45
08:00
DIT791GU, EDA433, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ED4225, Laboration, Grupp GU, TKITE-1
11:45
08:00
TDA545, Objektorienterad programvaruutveckling, EL41, Övning, Grupp C,D, TKITE-1
11:45
10:00
DIT791GU, EDA433, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ED4225, Laboration, Grupp D, TKITE-1
17:00
13:15

v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 28/9 
TDA545, Objektorienterad programvaruutveckling, EL42, Konsultationstid, TKITE-1
09:45
08:00
TDA545, Objektorienterad programvaruutveckling, HA4, Föreläsning, TKITE-1
11:45
10:00
DIT791GU, EDA433, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ED4225, Laboration, Grupp A, TKITE-1
17:00
13:15
TDA545, Objektorienterad programvaruutveckling, 2505/7, ED3507, Laboration, TKITE-1
17:00
13:15
DIT791GU, EDA433, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ES63, Simulering, Grupp B, TKITE-1
17:00
15:15
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 29/9 
EL43, SI, Programmering för alla, TKITE-1
09:45
08:00
DIT791GU, EDA433, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ED4225, Laboration, Grupp B, TKITE-1
11:45
08:00
DIT791GU, EDA433, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, HA4, Föreläsning, TKITE-1
15:00
13:15
TDA545, Objektorienterad programvaruutveckling, 5355, ED3507, Laboration, TKITE-1
17:00
15:15
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 30/9 
DIT791GU, EDA433, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ED2480, Simulering, Grupp C, TKITE-1
09:45
08:00
DIT791GU, EDA433, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, HA4, Föreläsning, TKITE-1
11:45
10:00
TDA545, Objektorienterad programvaruutveckling, HA4, Föreläsning, TKITE-1
15:00
13:15
TDA545, Objektorienterad programvaruutveckling, 5355, ED3507, Laboration, TKITE-1
17:00
15:15
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 1/10 
ML1, SI, för de som har programmerat, TKITE-1
09:45
08:00
ML2, SI, Programmering för nybörjare, TKITE-1
09:45
08:00
TDA545, Objektorienterad programvaruutveckling, HC4, Föreläsning, TKITE-1
11:45
10:00
TDA545, Objektorienterad programvaruutveckling, EL43, Övning, Grupp A,B, TKITE-1
15:00
13:15
DIT791GU, EDA433, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ES61, ES62, Simulering, Grupp A, GU, TKITE-1
17:00
15:15
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 2/10 
DIT791GU, EDA433, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ED2480, Simulering, Grupp D, TKITE-1
09:45
08:00
TDA545, Objektorienterad programvaruutveckling, EL41, Övning, Grupp C,D, TKITE-1
11:45
10:00

v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 5/10 
TDA545, Objektorienterad programvaruutveckling, EL42, Konsultationstid, TKITE-1
09:45
08:00
DIT791GU, EDA433, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, HA4, Föreläsning, TKITE-1
11:45
10:00
DIT791GU, EDA433, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ED4225, Laboration, Grupp A, TKITE-1
17:00
13:15
TDA545, Objektorienterad programvaruutveckling, 2505/7, ED3507, Laboration, TKITE-1
17:00
13:15
DIT791GU, EDA433, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ES63, Simulering, Grupp B, TKITE-1
17:00
15:15
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 6/10 
EL43, SI, Programmering för alla, TKITE-1
09:45
08:00
DIT791GU, EDA433, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ED4225, Laboration, Grupp B, TKITE-1
11:45
08:00
DIT791GU, EDA433, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, HA4, Föreläsning, TKITE-1
15:00
13:15
TDA545, Objektorienterad programvaruutveckling, 5355, ED3507, Laboration, TKITE-1
17:00
15:15
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 7/10 
DIT791GU, EDA433, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ED2480, Simulering, Grupp C, TKITE-1
09:45
08:00
DIT791GU, EDA433, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, HA4, Föreläsning, TKITE-1
11:45
10:00
DIT791GU, EDA433, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, HA4, Föreläsning, TKITE-1
15:00
13:15
TDA545, Objektorienterad programvaruutveckling, 5355, Laboration, TKITE-1
17:00
15:15
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 8/10 
ML1, SI, för de som har programmerat, TKITE-1
09:45
08:00
ML2, SI, Programmering för nybörjare, TKITE-1
09:45
08:00
TDA545, Objektorienterad programvaruutveckling, HC4, Föreläsning, TKITE-1
11:45
10:00
HB4, Lunchseminarium, N1COS-1-GU, TKDAT-1, TKITE-1
13:00
12:00
TDA545, Objektorienterad programvaruutveckling, EL43, Övning, Grupp A,B, TKITE-1
15:00
13:15
DIT791GU, EDA433, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ED4225, Laboration, Grupp C, TKITE-1
17:00
13:15
DIT791GU, EDA433, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ES61, ES62, Simulering, Grupp A, GU, TKITE-1
17:00
15:15
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 9/10 
DIT791GU, EDA433, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ED2480, Simulering, Grupp D, TKITE-1
09:45
08:00
DIT791GU, EDA433, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ED4225, Laboration, Grupp GU, TKITE-1
11:45
08:00
TDA545, Objektorienterad programvaruutveckling, EL41, Övning, Grupp C,D, TKITE-1
11:45
10:00
DIT791GU, EDA433, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ED4225, Laboration, Grupp D, TKITE-1
17:00
13:15

v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 12/10 
TDA545, Objektorienterad programvaruutveckling, EL42, Konsultationstid, TKITE-1
09:45
08:00
TDA545, Objektorienterad programvaruutveckling, HA4, Föreläsning, TKITE-1
11:45
10:00
DIT791GU, EDA433, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ED4225, Laboration, Grupp A, TKITE-1
17:00
13:15
TDA545, Objektorienterad programvaruutveckling, 2505/7, ED3507, Laboration, TKITE-1
17:00
13:15
DIT791GU, EDA433, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ES63, Simulering, Grupp B, TKITE-1
17:00
15:15
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 13/10 
EL43, SI, Programmering för alla, TKITE-1
09:45
08:00
DIT791GU, EDA433, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ED4225, Laboration, Grupp B, TKITE-1
11:45
08:00
TDA545, Objektorienterad programvaruutveckling, HA4, Föreläsning, TKITE-1
15:00
13:15
TDA545, Objektorienterad programvaruutveckling, 5355, ED3507, Laboration, TKITE-1
17:00
15:15
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 14/10 
DIT791GU, EDA433, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ED2480, Simulering, Grupp C, TKITE-1
09:45
08:00
DIT791GU, EDA433, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, HA4, Föreläsning, TKITE-1
11:45
10:00
DIT791GU, EDA433, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, HA4, Föreläsning, TKITE-1
15:00
13:15
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 15/10 
ML1, SI, för de som har programmerat, TKITE-1
09:45
08:00
ML2, SI, Programmering för nybörjare, TKITE-1
09:45
08:00
DIT791GU, EDA433, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, HC4, Föreläsning, TKITE-1
11:45
10:00
TDA545, Objektorienterad programvaruutveckling, EL43, Övning, Grupp A,B, TKITE-1
15:00
13:15
DIT791GU, EDA433, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ED4225, Laboration, Grupp C, TKITE-1
17:00
13:15
DIT791GU, EDA433, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ES61, ES62, Simulering, Grupp A, GU, TKITE-1
17:00
15:15
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 16/10 
DIT791GU, EDA433, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ED2480, Simulering, Grupp D, TKITE-1
09:45
08:00
DIT791GU, EDA433, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ED4225, Laboration, Grupp GU, TKITE-1
11:45
08:00
TDA545, Objektorienterad programvaruutveckling, EL41, Övning, Grupp C,D, TKITE-1
11:45
10:00
DIT791GU, EDA433, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ED4225, Laboration, Grupp D, TKITE-1
17:00
13:15

v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 19/10 
TDA545, Objektorienterad programvaruutveckling, EL42, Konsultationstid, TKITE-1
09:45
08:00
TDA545, Objektorienterad programvaruutveckling, HA4, Föreläsning, TKITE-1
11:45
10:00
TDA545, Objektorienterad programvaruutveckling, 5355, Laboration, Grupp A, B,C,D, TKITE-1
17:00
13:15
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 20/10 
EL43, SI, Programmering för alla, TKITE-1
09:45
08:00
DIT791GU, EDA433, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, HA4, Föreläsning, TKITE-1
15:00
13:15
TDA545, Objektorienterad programvaruutveckling, 5355, ED3507, Laboration, TKITE-1
17:00
15:15
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 21/10 
DIT791GU, EDA433, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, ED2480, Simulering, Grupp C, TKITE-1
09:45
08:00
DIT791GU, EDA433, Grundläggande datorteknik, Grundläggande datorteknik, HA4, Föreläsning, TKITE-1
15:00
13:15
TDA545, Objektorienterad programvaruutveckling, 5355, ED3507, Laboration, TKITE-1
17:00
15:15
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 22/10 
ML1, SI, för de som har programmerat, TKITE-1
09:45
08:00
ML2, SI, Programmering för nybörjare, TKITE-1
09:45
08:00
TDA545, Objektorienterad programvaruutveckling, HC4, Föreläsning, TKITE-1
11:45
10:00
HB4, Lunchseminarium, N1COS-1-GU, TKDAT-1, TKITE-1
13:00
12:00
TDA545, Objektorienterad programvaruutveckling, EL43, Övning, Grupp A,B, TKITE-1
15:00
13:15
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 23/10 
TDA545, Objektorienterad programvaruutveckling, EL41, Övning, Grupp C,D, TKITE-1
11:45
10:00

v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 26/10 
Tentaperiod 1/Examdays 1
18:00
08:00
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 27/10 
Tentaperiod 1/Examdays 1
18:00
08:00
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 28/10 
Tentaperiod 1/Examdays 1
18:00
08:00
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 29/10 
Tentaperiod 1/Examdays 1
18:00
08:00
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 30/10 
Tentaperiod 1/Examdays 1
18:00
08:00

v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 2/11 
ML3, SI, SI i Matematik, TKITE-1
11:45
10:00
TMV200, Diskret matematik, HC1, Föreläsning, TIDAL-3, TKITE-1
16:00
13:15
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 3/11 
ML12, SI, SI i Programmering, TKITE-1
09:45
08:00
TDA550, Objektorienterad programvaruutveckling, fortsättningskurs, HA4, Föreläsning, TKIEK-2, TKITE-1, TKTEM-3, TKTFY-3
11:45
10:00
HA1, Studieteknik, Plugga smart på Chalmers, Del 2: Studieteknik för uppskjutare, TKAUT-1, TKDES-1, TKIEK-1, TKITE-1
15:00
13:15
TMV200, Diskret matematik, EL41, EL42, EL43, Övning, TIDAL-3, TKITE-1
17:00
15:15
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 4/11 
TDA550, Objektorienterad programvaruutveckling, fortsättningskurs, 2505/7, ED3507, Laboration, TKIEK-2, TKITE-1, TKTEM-3, TKTFY-3
11:45
10:00
ML13, SI, SI i Programmering, TKITE-1
15:00
13:15
TDA550, Objektorienterad programvaruutveckling, fortsättningskurs, ED3507, ED3582, Laboration, TKIEK-2, TKITE-1, TKTEM-3, TKTFY-3
17:00
15:15
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 5/11 
TDA550, Objektorienterad programvaruutveckling, fortsättningskurs, HA4, Föreläsning, TKIEK-2, TKITE-1, TKTEM-3, TKTFY-3
09:45
08:00
EL41, SI, SI i Matematik, TKITE-1
11:45
10:00
HC4, Lunchseminarium, N1COS-1-GU, TKDAT-1, TKITE-1
13:00
12:00
TDA550, Objektorienterad programvaruutveckling, fortsättningskurs, ED3507, ED3582, Laboration, TKIEK-2, TKITE-1, TKTEM-3, TKTFY-3
15:00
13:15
TDA550, Objektorienterad programvaruutveckling, fortsättningskurs, 2505/7, ED3507, Laboration, TKIEK-2, TKITE-1, TKTEM-3, TKTFY-3
17:00
15:15
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 6/11 
TMV200, Diskret matematik, HC4, Föreläsning, TIDAL-3, TKITE-1
09:45
08:00
TMV200, Diskret matematik, HC4, Övning, TIDAL-3, TKITE-1
11:45
10:00

v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 9/11 
TDA550, Objektorienterad programvaruutveckling, fortsättningskurs, ED3507, ED3582, Laboration, TKIEK-2, TKITE-1, TKTEM-3, TKTFY-3
09:45
08:00
ML3, SI, SI i Matematik, TKITE-1
11:45
10:00
TMV200, Diskret matematik, EL41, EL42, EL43, Övning, TIDAL-3, TKITE-1
16:00
13:15
TDA550, Objektorienterad programvaruutveckling, fortsättningskurs, 2505/7, ED3507, Laboration, TKIEK-2, TKITE-1, TKTEM-3, TKTFY-3
17:45
16:00
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 10/11 
ML12, SI, SI i Programmering, TKITE-1
09:45
08:00
TDA550, Objektorienterad programvaruutveckling, fortsättningskurs, HA4, Föreläsning, TKIEK-2, TKITE-1, TKTEM-3, TKTFY-3
11:45
10:00
TMV200, Diskret matematik, HC4, Föreläsning, TIDAL-3, TKITE-1
15:00
13:15
TMV200, Diskret matematik, EL41, EL42, EL43, Övning, TIDAL-3, TKITE-1
17:00
15:15
TDA550, Objektorienterad programvaruutveckling, fortsättningskurs, ED3507, Laboration, TKIEK-2, TKITE-1, TKTEM-3, TKTFY-3
17:00
15:15
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 11/11 
TDA550, Objektorienterad programvaruutveckling, fortsättningskurs, 2505/7, ED3507, Laboration, TKIEK-2, TKITE-1, TKTEM-3, TKTFY-3
11:45
10:00
ML13, SI, TKITE-1
15:00
13:15
TDA550, Objektorienterad programvaruutveckling, fortsättningskurs, ED3507, ED3582, Laboration, TKIEK-2, TKITE-1, TKTEM-3, TKTFY-3
17:00
15:15
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 12/11 
TDA550, Objektorienterad programvaruutveckling, fortsättningskurs, HA4, Föreläsning, TKIEK-2, TKITE-1, TKTEM-3, TKTFY-3
09:45
08:00
EL41, SI, SI i Matematik, TKITE-1
11:45
10:00
TDA550, Objektorienterad programvaruutveckling, fortsättningskurs, EA, EL41, Övning, TKIEK-2, TKITE-1, TKTEM-3, TKTFY-3
15:00
13:15
TDA550, Objektorienterad programvaruutveckling, fortsättningskurs, EA, Övning, TKIEK-2, TKITE-1, TKTEM-3, TKTFY-3
17:00
15:15
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 13/11 
TMV200, Diskret matematik, HC4, Föreläsning, TIDAL-3, TKITE-1
09:45
08:00
TMV200, Diskret matematik, HC4, Övning, TIDAL-3, TKITE-1
11:45
10:00

v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 16/11 
TDA550, Objektorienterad programvaruutveckling, fortsättningskurs, ED3507, ED3582, Laboration, TKIEK-2, TKITE-1, TKTEM-3, TKTFY-3
09:45
08:00
ML3, SI, SI i Matematik, TKITE-1
11:45
10:00
TMV200, Diskret matematik, EL41, EL42, EL43, Övning, TIDAL-3, TKITE-1
16:00
13:15
TDA550, Objektorienterad programvaruutveckling, fortsättningskurs, 2505/7, ED3507, Laboration, TKIEK-2, TKITE-1, TKTEM-3, TKTFY-3
17:45
16:00
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 17/11 
ML12, SI, SI i Programmering, TKITE-1
09:45
08:00
TDA550, Objektorienterad programvaruutveckling, fortsättningskurs, HA4, Föreläsning, TKIEK-2, TKITE-1, TKTEM-3, TKTFY-3
11:45
10:00
TMV200, Diskret matematik, HC4, Föreläsning, TIDAL-3, TKITE-1
15:00
13:15
TDA550, Objektorienterad programvaruutveckling, fortsättningskurs, ED3507, Laboration, TKIEK-2, TKITE-1, TKTEM-3, TKTFY-3
17:00
15:15
TMV200, Diskret matematik, EL41, EL42, EL43, Övning, TIDAL-3, TKITE-1
17:00
15:15
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 18/11 
TMV200, Diskret matematik, HB3, Föreläsning, TIDAL-3, TKITE-1
09:45
08:00
TDA550, Objektorienterad programvaruutveckling, fortsättningskurs, 2505/7, ED3507, Laboration, TKIEK-2, TKITE-1, TKTEM-3, TKTFY-3
11:45
10:00
ML13, SI, TKITE-1
15:00
13:15
TDA550, Objektorienterad programvaruutveckling, fortsättningskurs, ED3507, ED3582, Laboration, TKIEK-2, TKITE-1, TKTEM-3, TKTFY-3
17:00
15:15
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 19/11 
TDA550, Objektorienterad programvaruutveckling, fortsättningskurs, HA4, Föreläsning, TKIEK-2, TKITE-1, TKTEM-3, TKTFY-3
09:45
08:00
EL41, SI, SI i Matematik, TKITE-1
11:45
10:00
HC4, Lunchseminarium, N1COS-1-GU, TKDAT-1, TKITE-1
13:00
12:00
TDA550, Objektorienterad programvaruutveckling, fortsättningskurs, EA, EL41, Övning, TKIEK-2, TKITE-1, TKTEM-3, TKTFY-3
15:00
13:15
TDA550, Objektorienterad programvaruutveckling, fortsättningskurs, EA, Övning, TKIEK-2, TKITE-1, TKTEM-3, TKTFY-3
17:00
15:15
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 20/11 
TMV200, Diskret matematik, HC4, Föreläsning, TIDAL-3, TKITE-1
09:45
08:00
TMV200, Diskret matematik, HC4, Övning, TIDAL-3, TKITE-1
11:45
10:00
Kursutvärdering, TAFFS-1, TISAM-1, TKDAT-1, TKDAT-2, TKDAT-3, TKELT-1, TKELT-2, TKELT-3, TKITE-1, TKITE-2, TKITE-3, TKSAM-1, TKVOV-2, TKVOV-3
17:00
13:15
TDA550, Objektorienterad programvaruutveckling, fortsättningskurs, ED3507, Laboration, TKIEK-2, TKITE-1, TKTEM-3, TKTFY-3
17:00
15:15

v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 23/11 
TDA550, Objektorienterad programvaruutveckling, fortsättningskurs, ED3507, ED3582, Laboration, TKIEK-2, TKITE-1, TKTEM-3, TKTFY-3
09:45
08:00
ML3, SI, SI i Matematik, TKITE-1
11:45
10:00
TMV200, Diskret matematik, EL41, EL42, EL43, Övning, TIDAL-3, TKITE-1
16:00
13:15
TDA550, Objektorienterad programvaruutveckling, fortsättningskurs, 2505/7, ED3507, Laboration, TKIEK-2, TKITE-1, TKTEM-3, TKTFY-3
17:45
16:00
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 24/11 
ML12, SI, SI i Programmering, TKITE-1
09:45
08:00
TDA550, Objektorienterad programvaruutveckling, fortsättningskurs, HA4, Föreläsning, TKIEK-2, TKITE-1, TKTEM-3, TKTFY-3
11:45
10:00
TMV200, Diskret matematik, HC4, Föreläsning, TIDAL-3, TKITE-1
15:00
13:15
TDA550, Objektorienterad programvaruutveckling, fortsättningskurs, ED3507, Laboration, TKIEK-2, TKITE-1, TKTEM-3, TKTFY-3
17:00
15:15
TMV200, Diskret matematik, EL41, EL42, EL43, Övning, TIDAL-3, TKITE-1
17:00
15:15
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 25/11 
TMV200, Diskret matematik, HB3, Föreläsning, TIDAL-3, TKITE-1
09:45
08:00
TDA550, Objektorienterad programvaruutveckling, fortsättningskurs, 2505/7, ED3507, Laboration, TKIEK-2, TKITE-1, TKTEM-3, TKTFY-3
11:45
10:00
ML3, SI, SI i Programmering, TKITE-1
15:00
13:15
TDA550, Objektorienterad programvaruutveckling, fortsättningskurs, ED3507, ED3582, Laboration, TKIEK-2, TKITE-1, TKTEM-3, TKTFY-3
17:00
15:15
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 26/11 
TDA550, Objektorienterad programvaruutveckling, fortsättningskurs, HA4, Föreläsning, TKIEK-2, TKITE-1, TKTEM-3, TKTFY-3
09:45
08:00
EL41, SI, SI i Matematik, TKITE-1
11:45
10:00
TDA550, Objektorienterad programvaruutveckling, fortsättningskurs, EA, EL41, Övning, TKIEK-2, TKITE-1, TKTEM-3, TKTFY-3
15:00
13:15
TDA550, Objektorienterad programvaruutveckling, fortsättningskurs, EA, Övning, TKIEK-2, TKITE-1, TKTEM-3, TKTFY-3
17:00
15:15
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 27/11 
TMV200, Diskret matematik, HC4, Föreläsning, TIDAL-3, TKITE-1
09:45
08:00
TMV200, Diskret matematik, HC4, Övning, TIDAL-3, TKITE-1
11:45
10:00
Kursutvärdering, TAFFS-1, TISAM-1, TKDAT-1, TKDAT-2, TKDAT-3, TKELT-1, TKELT-2, TKELT-3, TKITE-1, TKITE-2, TKITE-3, TKSAM-1, TKVOV-2, TKVOV-3
17:00
13:15
TDA550, Objektorienterad programvaruutveckling, fortsättningskurs, ED3507, Laboration, TKIEK-2, TKITE-1, TKTEM-3, TKTFY-3
17:00
15:15

v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 30/11 
TDA550, Objektorienterad programvaruutveckling, fortsättningskurs, ED3507, ED3582, Laboration, TKIEK-2, TKITE-1, TKTEM-3, TKTFY-3
09:45
08:00
ML3, SI, SI i Matematik, TKITE-1
11:45
10:00
TMV200, Diskret matematik, EL41, EL42, EL43, Övning, TIDAL-3, TKITE-1
16:00
13:15
TDA550, Objektorienterad programvaruutveckling, fortsättningskurs, 2505/7, ED3507, Laboration, TKIEK-2, TKITE-1, TKTEM-3, TKTFY-3
17:45
16:00
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 1/12 
ML12, SI, SI i Programmering, TKITE-1
09:45
08:00
TDA550, Objektorienterad programvaruutveckling, fortsättningskurs, HA4, Föreläsning, TKIEK-2, TKITE-1, TKTEM-3, TKTFY-3
11:45
10:00
TMV200, Diskret matematik, HC4, Föreläsning, TIDAL-3, TKITE-1
15:00
13:15
TDA550, Objektorienterad programvaruutveckling, fortsättningskurs, ED3507, Laboration, TKIEK-2, TKITE-1, TKTEM-3, TKTFY-3
17:00
15:15
TMV200, Diskret matematik, EL41, EL42, EL43, Övning, TIDAL-3, TKITE-1
17:00
15:15
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 2/12 
TMV200, Diskret matematik, HB3, Föreläsning, TIDAL-3, TKITE-1
09:45
08:00
TDA550, Objektorienterad programvaruutveckling, fortsättningskurs, 2505/7, ED3507, Laboration, TKIEK-2, TKITE-1, TKTEM-3, TKTFY-3
11:45
10:00
ML13, SI, TKITE-1
15:00
13:15
TDA550, Objektorienterad programvaruutveckling, fortsättningskurs, ED3507, ED3582, Laboration, TKIEK-2, TKITE-1, TKTEM-3, TKTFY-3
17:00
15:15
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 3/12 
TDA550, Objektorienterad programvaruutveckling, fortsättningskurs, HA4, Föreläsning, TKIEK-2, TKITE-1, TKTEM-3, TKTFY-3
09:45
08:00
EL41, SI, SI i Matematik, TKITE-1
11:45
10:00
HC4, Lunchseminarium, N1COS-1-GU, TKDAT-1, TKITE-1
13:00
12:00
TDA550, Objektorienterad programvaruutveckling, fortsättningskurs, EA, EL41, Övning, TKIEK-2, TKITE-1, TKTEM-3, TKTFY-3
15:00
13:15
TDA550, Objektorienterad programvaruutveckling, fortsättningskurs, EA, Övning, TKIEK-2, TKITE-1, TKTEM-3, TKTFY-3
17:00
15:15
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 4/12 
TMV200, Diskret matematik, HC4, Föreläsning, TIDAL-3, TKITE-1
09:45
08:00
TMV200, Diskret matematik, HC4, Övning, TIDAL-3, TKITE-1
11:45
10:00
Kursutvärdering, TAFFS-1, TISAM-1, TKDAT-1, TKDAT-2, TKDAT-3, TKELT-1, TKELT-2, TKELT-3, TKITE-1, TKITE-2, TKITE-3, TKSAM-1, TKVOV-2, TKVOV-3
17:00
13:15
TDA550, Objektorienterad programvaruutveckling, fortsättningskurs, ED3507, Laboration, TKIEK-2, TKITE-1, TKTEM-3, TKTFY-3
17:00
15:15

v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 7/12 
TDA550, Objektorienterad programvaruutveckling, fortsättningskurs, ED3507, ED3582, Laboration, TKIEK-2, TKITE-1, TKTEM-3, TKTFY-3
09:45
08:00
ML3, SI, SI i Matematik, TKITE-1
11:45
10:00
TMV200, Diskret matematik, EL41, EL43, ML1, Övning, TIDAL-3, TKITE-1
16:00
13:15
TDA550, Objektorienterad programvaruutveckling, fortsättningskurs, 2505/7, ED3507, Laboration, TKIEK-2, TKITE-1, TKTEM-3, TKTFY-3
17:45
16:00
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 8/12 
ML12, SI, SI i Programmering, TKITE-1
09:45
08:00
TDA550, Objektorienterad programvaruutveckling, fortsättningskurs, HA4, Föreläsning, TKIEK-2, TKITE-1, TKTEM-3
11:45
10:00
TMV200, Diskret matematik, HC4, Föreläsning, TIDAL-3, TKITE-1
15:00
13:15
TDA550, Objektorienterad programvaruutveckling, fortsättningskurs, ED3507, Laboration, TKIEK-2, TKITE-1, TKTEM-3, TKTFY-3
17:00
15:15
TMV200, Diskret matematik, EL41, EL42, EL43, Övning, TIDAL-3, TKITE-1
17:00
15:15
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 9/12 
TMV200, Diskret matematik, HB3, Föreläsning, TIDAL-3, TKITE-1
09:45
08:00
TDA550, Objektorienterad programvaruutveckling, fortsättningskurs, 2505/7, ED3507, Laboration, TKIEK-2, TKITE-1, TKTEM-3, TKTFY-3
11:45
10:00
ML13, SI, TKITE-1
15:00
13:15
TDA550, Objektorienterad programvaruutveckling, fortsättningskurs, ED3507, ED3582, Laboration, TKIEK-2, TKITE-1, TKTEM-3, TKTFY-3
17:00
15:15
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 10/12 
TDA550, Objektorienterad programvaruutveckling, fortsättningskurs, HA4, Föreläsning, TKIEK-2, TKITE-1, TKTEM-3, TKTFY-3
09:45
08:00
EL41, SI, SI i Matematik, TKITE-1
11:45
10:00
TDA550, Objektorienterad programvaruutveckling, fortsättningskurs, EA, EL41, Övning, TKIEK-2, TKITE-1, TKTEM-3, TKTFY-3
15:00
13:15
TDA550, Objektorienterad programvaruutveckling, fortsättningskurs, EA, Övning, TKIEK-2, TKITE-1, TKTEM-3, TKTFY-3
17:00
15:15
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 11/12 
TMV200, Diskret matematik, HC4, Föreläsning, TIDAL-3, TKITE-1
09:45
08:00
TMV200, Diskret matematik, HC4, Övning, TIDAL-3, TKITE-1
11:45
10:00
Kursutvärdering, TAFFS-1, TISAM-1, TKDAT-1, TKDAT-2, TKDAT-3, TKELT-1, TKELT-2, TKELT-3, TKITE-1, TKITE-2, TKITE-3, TKSAM-1, TKVOV-2, TKVOV-3
17:00
13:15
TDA550, Objektorienterad programvaruutveckling, fortsättningskurs, ED3507, Laboration, TKIEK-2, TKITE-1, TKTEM-3, TKTFY-3
17:00
15:15

v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 14/12 
TDA550, Objektorienterad programvaruutveckling, fortsättningskurs, ED3507, ED3582, Laboration, TKIEK-2, TKITE-1, TKTEM-3, TKTFY-3
09:45
08:00
ML3, SI, SI i Matematik, TKITE-1
11:45
10:00
TMV200, Diskret matematik, EL41, EL42, EL43, Övning, TIDAL-3, TKITE-1
16:00
13:15
TDA550, Objektorienterad programvaruutveckling, fortsättningskurs, 2505/7, ED3507, Laboration, TKIEK-2, TKITE-1, TKTEM-3, TKTFY-3
17:45
16:00
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 15/12 
ML12, SI, SI i Programmering, TKITE-1
09:45
08:00
TDA550, Objektorienterad programvaruutveckling, fortsättningskurs, HA4, Föreläsning, TKIEK-2, TKITE-1, TKTEM-3
11:45
10:00
TMV200, Diskret matematik, HC4, Föreläsning, TIDAL-3, TKITE-1
15:00
13:15
TDA550, Objektorienterad programvaruutveckling, fortsättningskurs, ED3507, Laboration, TKIEK-2, TKITE-1, TKTEM-3, TKTFY-3
17:00
15:15
TMV200, Diskret matematik, EL41, EL42, EL43, Övning, TIDAL-3, TKITE-1
17:00
15:15
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 16/12 
TDA550, Objektorienterad programvaruutveckling, fortsättningskurs, 2505/7, ED3507, Laboration, TKIEK-2, TKITE-1, TKTEM-3, TKTFY-3
11:45
10:00
ML13, SI, TKITE-1
15:00
13:15
TDA550, Objektorienterad programvaruutveckling, fortsättningskurs, ED3507, ED3582, Laboration, TKIEK-2, TKITE-1, TKTEM-3, TKTFY-3
17:00
15:15
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 17/12 
TDA550, Objektorienterad programvaruutveckling, fortsättningskurs, HA4, Föreläsning, TKIEK-2, TKITE-1, TKTEM-3, TKTFY-3
09:45
08:00
EL41, SI, SI i Matematik, TKITE-1
11:45
10:00
HC4, Lunchseminarium, N1COS-1-GU, TKDAT-1, TKITE-1
13:00
12:00
TDA550, Objektorienterad programvaruutveckling, fortsättningskurs, EA, EL41, Övning, TKIEK-2, TKITE-1, TKTEM-3, TKTFY-3
15:00
13:15
TDA550, Objektorienterad programvaruutveckling, fortsättningskurs, EA, Övning, TKIEK-2, TKITE-1, TKTEM-3, TKTFY-3
17:00
15:15
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 18/12 
TMV200, Diskret matematik, HC4, Föreläsning, TIDAL-3, TKITE-1
09:45
08:00
TMV200, Diskret matematik, HC4, Övning, TIDAL-3, TKITE-1
11:45
10:00
TDA550, Objektorienterad programvaruutveckling, fortsättningskurs, ED3507, Laboration, TKIEK-2, TKITE-1, TKTEM-3, TKTFY-3
17:00
15:15

v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 21/12 
Självstudier/Self-learning
17:00
08:00
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 22/12 
Självstudier/Self-learning
17:00
08:00
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 23/12 
Självstudier/Self-learning
17:00
08:00
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 24/12 
Jul/Christmas
17:00
08:00
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 25/12 
Jul/Christmas
17:00
08:00

v 53 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 28/12 
Självstudier/Self-learning
17:00
08:00
v 53 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 29/12 
Självstudier/Self-learning
17:00
08:00
v 53 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 30/12 
Självstudier/Self-learning
17:00
08:00
v 53 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 31/12 
Nyår/ New Year
17:00
08:00
v 53 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 1/1 
Nyår/ New Year
17:00
08:00

v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 4/1 
Omtentamen/Re-exam
17:00
08:00
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 5/1 
Omtentamen/Re-exam
17:00
08:00
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 6/1 
Trettondag jul/Holiday
17:00
08:00
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 7/1 
Omtentamen/Re-exam
17:00
08:00
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 8/1 
TMV200, Diskret matematik, EL41, EL42, EL43, Övning, TIDAL-3, TKITE-1
15:00
13:15

 
DIT791GU, Grundläggande datorteknik
 
EDA433, Grundläggande datorteknik
 
TDA545, Objektorienterad programvaruutveckling
 
TDA550, Objektorienterad programvaruutveckling, fortsättningskurs
 
TMV200, Diskret matematik
 
Flera Kurs
 
Information