Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 45  
Gå till nästa vecka

Från och med läsperiod 4 sker all undervisning på distans. From study period 4 all teaching takes place online.
Tisdag 6/11 
DAT151, DIT231GU, Programspråk, Programming Language technology, Johanneberg, HC2, Föreläsning, MPALG-1, TIDAL-3
15:00
13:15
DAT151, DIT231GU, Programspråk, Programming Language technology, 3354, Laboration, MPALG-1, TIDAL-3
17:00
15:15
Onsdag 7/11 
Torsdag 8/11 
DAT151, DIT231GU, Programspråk, Programming Language technology, Johanneberg, HA1, Föreläsning, MPALG-1, TIDAL-3
15:00
13:15
DAT151, DIT231GU, Programspråk, Programming Language technology, 3354, Laboration, MPALG-1, TIDAL-3
17:00
15:15
Fredag 9/11 
DAT151, DIT231GU, Programspråk, Programming Language technology, 3354, Laboration, MPALG-1, TIDAL-3
15:00
13:15
Från och med läsperiod 4 sker all undervisning på distans. From study period 4 all teaching takes place by distance.


 
DAT151, Programspråk
 
DIT231GU, Programming Language technology
 
Flera Kurs