Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 45  
Gå till nästa vecka

Från och med läsperiod 4 sker all undervisning på distans. From study period 4 all teaching takes place online.
Tid Kurskod Kursnamn Campus Room Typ Klass
v 45 Tisdag 2018-11-06 v 45
13:15 - 15:00 DAT151, DIT231GU Programspråk, Programming Language technology Johanneberg HC2 Föreläsning MPALG-1, TIDAL-3
15:15 - 17:00 DAT151, DIT231GU Programspråk, Programming Language technology 3354 Laboration MPALG-1, TIDAL-3
  Torsdag 2018-11-08
13:15 - 15:00 DAT151, DIT231GU Programspråk, Programming Language technology Johanneberg HA1 Föreläsning MPALG-1, TIDAL-3
15:15 - 17:00 DAT151, DIT231GU Programspråk, Programming Language technology 3354 Laboration MPALG-1, TIDAL-3
  Fredag 2018-11-09
13:15 - 15:00 DAT151, DIT231GU Programspråk, Programming Language technology 3354 Laboration MPALG-1, TIDAL-3
Från och med läsperiod 4 sker all undervisning på distans. From study period 4 all teaching takes place by distance.

 
DAT151, Programspråk
 
DIT231GU, Programming Language technology
 
Flera Kurs