Denna månad +7 månader   Martin Sahlén, 113016210, TimeEdit: Fo/utb fo nivå Anpassa Prenumerera
Tid Längd
v 37, 2020 
Ti8/9 13:15 - 15:00 1,75
 Längd 1,75
v 38, 2020 
To17/9 13:15 - 15:00 1,75
 Längd 1,75
v 39, 2020 
To24/9 13:15 - 15:00 1,75
 Längd 1,75
v 40, 2020 
Fr2/10 10:15 - 12:00 1,75
 Längd 1,75
v 41, 2020 
To8/10 10:15 - 12:00 1,75
 Längd 1,75
v 42, 2020 
Fr16/10 13:15 - 15:00 1,75
 Längd 1,75
v 43, 2020 
On21/10 10:15 - 16:00 5,75
Fr23/10 13:15 - 17:00 3,75
Längd 9,50
Total längd 20,00