Tid Lokal Karta Längd
v 41, 2022 
Tis11/10 13:00 - 15:30 95110, Ångström 2,50
Total längd 2,50