Denna månad +7 månader   Martin Sahlén, 113016210, TimeEdit: Fo/utb fo nivå Anpassa Prenumerera
Tid Längd
v 40, 2020 
Fre2/10 10:15 - 12:00 1,75
 Längd 1,75
v 41, 2020 
Tors8/10 10:15 - 12:00 1,75
 Längd 1,75
v 42, 2020 
Fre16/10 13:15 - 15:00 1,75
 Längd 1,75
v 43, 2020 
Ons21/10 10:15 - 16:00 5,75
Fre23/10 13:15 - 17:00 3,75
Längd 9,50
Total längd 14,75