Rudbecklaboratoriet
Time Room Reason Comment
w20 Sat 21/5 w20
10:00 - 14:00 Rosalind Franklin, Rudbeck BV, C11/R4 Not avaliable time Denna tid är för bokningar via restaurangen