2020-01-20 - 2020-06-07   5RT188-V20-09541, Tafsirvetenskap, Anpassa Prenumerera

VIKTIGT

All salsundervisning har ersatts mot distans undervisning. Mer information på Studentportalen
Tid Kursnamn Lokal Moment Personal Kund Projektnummer Längd
v 4, 2020 
On22/1 13:15 - 15:00 Tafsirvetenskap 22-0025, Engelska parken Föreläsning Emin Poljarevic Teologiska institutionen 551016110 1,75
Total längd 1,75