2020-01-20 - 2020-06-07   5RT530-V20-09518, Religionsfrihet i sekulära och religiösa kulturer, Anpassa Prenumerera
Tid Kursnamn Lokal Moment Personal Kommentar Karta Kund Projektnummer Längd Kurssignatur
v 4, 2020 
Tis21/1 10:15 - 11:00 Religionsfrihet i sekulära och religiösa kulturer 2-K1024, Engelska parken Föreläsning Patrik Bremdal Teologiska institutionen 551016110 0,75 5RT530-V20-09518
 Längd 0,75
v 5, 2020 
Tis28/1 10:15 - 12:00 Religionsfrihet i sekulära och religiösa kulturer 2-0076, Engelska parken Föreläsning Patrik Bremdal Teologiska institutionen 551016110 1,75 5RT530-V20-09518
Fre31/1 10:15 - 12:00 Mänskliga rättigheter och demokrati
Religion, mänskliga rättigheter och global rättvisa
Religionsfrihet i sekulära och religiösa kulturer
Bertil Hammer-salen, 24:K104, Blåsenhus Information Johanna Ohlsson För programstudenter MR: information om praktik/fältstudium Teologiska institutionen 551016110 1,75 5RT527-V20-09519
5RT529-V20-09596
5RT530-V20-09518
 Längd 3,50
v 6, 2020 
Tis4/2 10:15 - 12:00 Religionsfrihet i sekulära och religiösa kulturer 2-0076, Engelska parken Föreläsning Victoria Enkvist Teologiska institutionen 551016110 1,75 5RT530-V20-09518
 Längd 1,75
v 7, 2020 
Tis11/2 10:15 - 12:00 Religionsfrihet i sekulära och religiösa kulturer 16-2044, Engelska parken Seminarium Victoria Enkvist Teologiska institutionen 551016110 1,75 5RT530-V20-09518
 Längd 1,75
v 8, 2020 
Mån17/2 13:15 - 15:00 Religionsfrihet i sekulära och religiösa kulturer 16-0054, Engelska parken Seminarium Victoria Enkvist Teologiska institutionen 551016110 1,75 5RT530-V20-09518
 Längd 1,75
v 9, 2020 
Tis25/2 10:15 - 12:00 Religionsfrihet i sekulära och religiösa kulturer 2-0076, Engelska parken Seminarium Patrik Bremdal Teologiska institutionen 551016110 1,75 5RT530-V20-09518
 Längd 1,75
v 10, 2020 
Tis3/3 10:15 - 12:00 Religionsfrihet i sekulära och religiösa kulturer 2-0076, Engelska parken Seminarium Patrik Bremdal Teologiska institutionen 551016110 1,75 5RT530-V20-09518
 Längd 1,75
v 11, 2020 
Fre13/3 10:15 - 12:00 Religionsfrihet i sekulära och religiösa kulturer 16-2044, Engelska parken Seminarium Patrik Bremdal Teologiska institutionen 551016110 1,75 5RT530-V20-09518
 Längd 1,75
v 13, 2020 
Tis24/3 09:15 - 12:00 Religionsfrihet i sekulära och religiösa kulturer Seminarium Patrik Bremdal Teologiska institutionen 551016110 2,75 5RT530-V20-09518
Längd 2,75
Total längd 17,50