2020-01-20 - 2020-06-07   5RT529-V20-09596, Religion, mänskliga rättigheter och global rättvisa, Anpassa Prenumerera

VIKTIGT

All salsundervisning har ersatts mot distans undervisning. Mer information på Studentportalen
Tid Kursnamn Lokal Moment Personal Kommentar Kund Projektnummer Längd
v 4, 2020 
To23/1 10:15 - 12:00 Religion, mänskliga rättigheter och global rättvisa 2-K1024, Engelska parken Introduktion Alexandra Lebedeva Teologiska institutionen 551016110 1,75
13:15 - 15:00 Religion, mänskliga rättigheter och global rättvisa 2-K1024, Engelska parken Föreläsning Alexandra Lebedeva Föreläsning 1 Teologiska institutionen 551016110 1,75
 Längd 3,50
v 5, 2020 
To30/1 10:15 - 12:00 Religion, mänskliga rättigheter och global rättvisa 6-K1031, Engelska parken Seminarium Alexandra Lebedeva Seminarium 1
Grupp 1
Teologiska institutionen 551016110 1,75
13:15 - 15:00 Religion, mänskliga rättigheter och global rättvisa 7-0043, Engelska parken Seminarium Alexandra Lebedeva Seminarium 1
Grupp 2
Teologiska institutionen 551016110 1,75
Fr31/1 10:15 - 12:00 Mänskliga rättigheter och demokrati
Religion, mänskliga rättigheter och global rättvisa
Religionsfrihet i sekulära och religiösa kulturer
Bertil Hammer-salen, 24:K104, Blåsenhus Information Johanna Ohlsson För programstudenter MR: information om praktik/fältstudium Teologiska institutionen 551016110 1,75
 Längd 5,25
v 6, 2020 
To6/2 10:15 - 12:00 Religion, mänskliga rättigheter och global rättvisa 6-K1031, Engelska parken Föreläsning Alexandra Lebedeva Föreläsning 2 Teologiska institutionen 551016110 1,75
13:15 - 15:00 Religion, mänskliga rättigheter och global rättvisa 7-0043, Engelska parken Föreläsning Alexandra Lebedeva Föreläsning 3 Teologiska institutionen 551016110 1,75
 Längd 3,50
v 7, 2020 
To13/2 10:15 - 12:00 Religion, mänskliga rättigheter och global rättvisa 7-0043, Engelska parken Seminarium Alexandra Lebedeva Seminarium 2
Grupp 1
Teologiska institutionen 551016110 1,75
13:15 - 15:00 Religion, mänskliga rättigheter och global rättvisa 7-0043, Engelska parken Seminarium Alexandra Lebedeva Seminarium 2
Grupp 2
Teologiska institutionen 551016110 1,75
 Längd 3,50
v 8, 2020 
Fr21/2 10:15 - 12:00 Religion, mänskliga rättigheter och global rättvisa 2-1077, Engelska parken Föreläsning Mohammad Fazlhashemi Föreläsning 4 Teologiska institutionen 551016110 1,75
13:15 - 15:00 Religion, mänskliga rättigheter och global rättvisa 6-K1031, Engelska parken Föreläsning Mohammad Fazlhashemi Föreläsning 5 Teologiska institutionen 551016110 1,75
 Längd 3,50
v 9, 2020 
To27/2 10:15 - 12:00 Religion, mänskliga rättigheter och global rättvisa 2-1077, Engelska parken Seminarium Alexandra Lebedeva Seminarium 3
Grupp 1
Teologiska institutionen 551016110 1,75
13:15 - 15:00 Religion, mänskliga rättigheter och global rättvisa 6-K1031, Engelska parken Seminarium Alexandra Lebedeva Seminarium 3
Grupp 2
Teologiska institutionen 551016110 1,75
 Längd 3,50
v 10, 2020 
To5/3 10:15 - 12:00 Religion, mänskliga rättigheter och global rättvisa 2-0076, Engelska parken Föreläsning Alexandra Lebedeva Föreläsning 6 Teologiska institutionen 551016110 1,75
13:15 - 15:00 Religion, mänskliga rättigheter och global rättvisa 22-0031, Engelska parken Föreläsning Alexandra Lebedeva Föreläsning 7 Teologiska institutionen 551016110 1,75
 Längd 3,50
v 11, 2020 
To12/3 10:15 - 12:00 Religion, mänskliga rättigheter och global rättvisa 7-0043, Engelska parken Seminarium Alexandra Lebedeva Seminarium 4
Grupp 1
Teologiska institutionen 551016110 1,75
13:15 - 15:00 Religion, mänskliga rättigheter och global rättvisa 16-0042, Engelska parken Seminarium Alexandra Lebedeva Seminarium 4
Grupp 2
Teologiska institutionen 551016110 1,75
Längd 3,50
Total längd 29,75