2020-01-20 - 2020-06-07   5RT582-V20-09569, Tros- och livsåskådningsvetenskap B, Anpassa Prenumerera

VIKTIGT

All salsundervisning har ersatts mot distans undervisning. Mer information på Studentportalen
Tid Kursnamn Lokal Moment Personal Kommentar Karta Kund Projektnummer Längd
v 4, 2020 
20/1 09:15 - 12:00 Tros- och livsåskådningsvetenskap B 2-K1024, Engelska parken Föreläsning
Seminarium
Ulf Zackariasson Historisk introduktion Teologiska institutionen 551016110 2,75
On22/1 09:15 - 12:00 Tros- och livsåskådningsvetenskap B 2-K1024, Engelska parken Föreläsning
Seminarium
Ulf Zackariasson Historisk introduktion Teologiska institutionen 551016110 2,75
 Längd 5,50
v 5, 2020 
27/1 09:15 - 12:00 Tros- och livsåskådningsvetenskap B 2-K1024, Engelska parken Föreläsning
Seminarium
Ulf Zackariasson Historisk introduktion Teologiska institutionen 551016110 2,75
On29/1 09:15 - 12:00 Tros- och livsåskådningsvetenskap B 2-K1024, Engelska parken Föreläsning
Seminarium
Thomas Ekstrand Historisk introduktion Teologiska institutionen 551016110 2,75
Fr31/1 09:15 - 10:00 Tros- och livsåskådningsvetenskap B 2-0023, Engelska parken Föreläsning
Seminarium
Ulf Zackariasson Teologiska institutionen 551016110 0,75
09:15 - 11:00 Tros- och livsåskådningsvetenskap B 2-K1024, Engelska parken Föreläsning
Seminarium
Thomas Ekstrand Historisk introduktion Teologiska institutionen 551016110 1,75
 Längd 8,00
v 6, 2020 
3/2 09:15 - 12:00 Tros- och livsåskådningsvetenskap B 2-K1024, Engelska parken Föreläsning
Seminarium
Thomas Ekstrand Historisk introduktion Teologiska institutionen 551016110 2,75
On5/2 10:15 - 12:00 Tros- och livsåskådningsvetenskap B 2-0026, Engelska parken Föreläsning
Seminarium
Ulf Zackariasson Historisk introduktion Teologiska institutionen 551016110 1,75
10:15 - 12:00 Tros- och livsåskådningsvetenskap B 2-1023, Engelska parken Föreläsning
Seminarium
Thomas Ekstrand Historisk introduktion Teologiska institutionen 551016110 1,75
Fr7/2 09:15 - 12:00 Tros- och livsåskådningsvetenskap B 2-K1024, Engelska parken Föreläsning
Seminarium
Ulf Zackariasson Historisk introduktion Teologiska institutionen 551016110 2,75
 Längd 9,00
v 7, 2020 
10/2 09:15 - 12:00 Tros- och livsåskådningsvetenskap B 2-K1024, Engelska parken Föreläsning
Seminarium
Thomas Ekstrand Historisk introduktion Teologiska institutionen 551016110 2,75
On12/2 09:15 - 12:00 Tros- och livsåskådningsvetenskap B 2-K1024, Engelska parken Föreläsning
Seminarium
Ulf Zackariasson Historisk introduktion Teologiska institutionen 551016110 2,75
 Längd 5,50
v 8, 2020 
On19/2 08:00 - 12:00 Tros- och livsåskådningsvetenskap B För tid och plats se studentportalen Tentamen Teologiska institutionen 551016110 4,00
Fr21/2 10:15 - 12:00 Tros- och livsåskådningsvetenskap B 2-K1024, Engelska parken Föreläsning Maud M L Eriksen Etik Teologiska institutionen 551016110 1,75
 Längd 5,75
v 9, 2020 
24/2 10:15 - 12:00 Tros- och livsåskådningsvetenskap B 2-K1024, Engelska parken Föreläsning Maud M L Eriksen Etik Teologiska institutionen 551016110 1,75
On26/2 10:15 - 12:00 Tros- och livsåskådningsvetenskap B 2-K1024, Engelska parken Föreläsning Maud M L Eriksen Etik Teologiska institutionen 551016110 1,75
 Längd 3,50
v 10, 2020 
On4/3 10:15 - 12:00 Tros- och livsåskådningsvetenskap B 1-0062, Engelska parken Föreläsning Maud M L Eriksen Etik Teologiska institutionen 551016110 1,75
Fr6/3 10:15 - 12:00 Tros- och livsåskådningsvetenskap B 2-K1024, Engelska parken Seminarium Maud M L Eriksen Etik Teologiska institutionen 551016110 1,75
 Längd 3,50
v 11, 2020 
9/3 10:15 - 12:00 Tros- och livsåskådningsvetenskap B 2-K1024, Engelska parken Seminarium Maud M L Eriksen Etik Teologiska institutionen 551016110 1,75
13:15 - 15:00 Tros- och livsåskådningsvetenskap B 22-1009, Engelska parken Seminarium Maud M L Eriksen Etik Teologiska institutionen 551016110 1,75
On11/3 10:15 - 12:00 Tros- och livsåskådningsvetenskap B 2-K1024, Engelska parken Seminarium Maud M L Eriksen Etik Teologiska institutionen 551016110 1,75
13:15 - 15:00 Tros- och livsåskådningsvetenskap B 22-0025, Engelska parken Seminarium Maud M L Eriksen Etik Teologiska institutionen 551016110 1,75
Fr13/3 10:15 - 12:00 Tros- och livsåskådningsvetenskap B 2-K1024, Engelska parken Seminarium Maud M L Eriksen Etik Teologiska institutionen 551016110 1,75
 Längd 8,75
v 12, 2020 
16/3 10:15 - 12:00 Tros- och livsåskådningsvetenskap B 2-K1024, Engelska parken Föreläsning Maud M L Eriksen Etik Teologiska institutionen 551016110 1,75
On18/3 10:15 - 12:00 Tros- och livsåskådningsvetenskap B 2-K1024, Engelska parken Seminarium Maud M L Eriksen Etik Teologiska institutionen 551016110 1,75
13:15 - 15:00 Tros- och livsåskådningsvetenskap B 2-1023, Engelska parken Seminarium Maud M L Eriksen Etik Teologiska institutionen 551016110 1,75
 Längd 5,25
v 13, 2020 
On25/3 10:15 - 12:00 Tros- och livsåskådningsvetenskap B Seminarium Francis Jonbäck Religionsfilosofi Teologiska institutionen 551016110 1,75
Fr27/3 10:15 - 12:00 Tros- och livsåskådningsvetenskap B Seminarium Francis Jonbäck Religionsfilosofi Teologiska institutionen 551016110 1,75
 Längd 3,50
v 14, 2020 
Ti31/3 08:00 - 12:00 Tros- och livsåskådningsvetenskap B För tid och plats se studentportalen Omtentamen Omtentamen delkurs 1 salsskrivning Teologiska institutionen 551016110 4,00
10:15 - 12:00 Tros- och livsåskådningsvetenskap B 22-0031, Engelska parken Seminarium Francis Jonbäck Religionsfilosofi Teologiska institutionen 551016110 1,75
To2/4 10:15 - 12:00 Tros- och livsåskådningsvetenskap B 2-K1024, Engelska parken Seminarium Francis Jonbäck Religionsfilosofi Teologiska institutionen 551016110 1,75
 Längd 7,50
v 15, 2020 
6/4 10:15 - 12:00 Tros- och livsåskådningsvetenskap B 22-0031, Engelska parken Seminarium Francis Jonbäck Religionsfilosofi Teologiska institutionen 551016110 1,75
On8/4 10:15 - 12:00 Tros- och livsåskådningsvetenskap B 22-0031, Engelska parken Seminarium Francis Jonbäck Religionsfilosofi Teologiska institutionen 551016110 1,75
 Längd 3,50
v 16, 2020 
Ti14/4 10:15 - 12:00 Tros- och livsåskådningsvetenskap B 2-K1024, Engelska parken Seminarium Francis Jonbäck Religionsfilosofi Teologiska institutionen 551016110 1,75
To16/4 10:15 - 12:00 Tros- och livsåskådningsvetenskap B 2-0076, Engelska parken Seminarium Francis Jonbäck Religionsfilosofi Teologiska institutionen 551016110 1,75
Fr17/4 10:15 - 12:00 Tros- och livsåskådningsvetenskap B 22-0031, Engelska parken Seminarium Francis Jonbäck Religionsfilosofi Teologiska institutionen 551016110 1,75
 Längd 5,25
v 18, 2020 
On29/4 10:15 - 12:00 Tros- och livsåskådningsvetenskap B 2-K1024, Engelska parken Seminarium Francis Jonbäck Religionsfilosofi Teologiska institutionen 551016110 1,75
 Längd 1,75
v 19, 2020 
4/5 09:15 - 12:00 Kyrko- och missionsstudier B
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B
Tros- och livsåskådningsvetenskap B
22-1009, Engelska parken Föreläsning
Introduktion
Malin Löfstedt Religionsdidaktik i teori och praktik
Via ZOOM
Teologiska institutionen 551016110 2,75
Ti5/5 10:15 - 12:00 Tros- och livsåskådningsvetenskap B 2-1024, Engelska parken Seminarium Thomas Ekstrand Systematisk teologi Teologiska institutionen 551016110 1,75
On6/5 10:15 - 12:00 Kyrko- och missionsstudier B
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B
Tros- och livsåskådningsvetenskap B
22-1008, Engelska parken Föreläsning
Seminarium
Maria Klingenberg Religionsdidaktik i teori och praktik
Via ZOOM
Teologiska institutionen 551016110 1,75
Fr8/5 10:15 - 12:00 Kyrko- och missionsstudier B
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B
Tros- och livsåskådningsvetenskap B
22-1008, Engelska parken Föreläsning
Seminarium
Anna Wrammert Religionsdidaktik i teori och praktik
Via ZOOM
Teologiska institutionen 551016110 1,75
10:15 - 12:00 Tros- och livsåskådningsvetenskap B 2-1024, Engelska parken Seminarium Thomas Ekstrand Systematisk teologi Teologiska institutionen 551016110 1,75
 Längd 9,75
v 20, 2020 
11/5 10:15 - 12:15 Kyrko- och missionsstudier B
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B
Tros- och livsåskådningsvetenskap B
22-1009, Engelska parken Föreläsning
Seminarium
Anna Wrammert Religionsdidaktik i teori och praktik
Via ZOOM
Teologiska institutionen 551016110 2,00
10:15 - 12:00 Tros- och livsåskådningsvetenskap B 2-1024, Engelska parken Seminarium Thomas Ekstrand Systematisk teologi Teologiska institutionen 551016110 1,75
Ti12/5 13:15 - 15:15 Kyrko- och missionsstudier B
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B
Tros- och livsåskådningsvetenskap B
22-1008, Engelska parken Föreläsning
Seminarium
Religionsdidaktik i teori och praktik
Via ZOOM
Lärare: Åsa Nilsson
Teologiska institutionen 551016110 2,00
On13/5 10:15 - 12:00 Kyrko- och missionsstudier B
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B
Tros- och livsåskådningsvetenskap B
22-1009, Engelska parken Föreläsning
Seminarium
Malin Löfstedt Religionsdidaktik i teori och praktik
Via ZOOM
Teologiska institutionen 551016110 1,75
Fr15/5 10:15 - 12:15 Kyrko- och missionsstudier B
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B
Tros- och livsåskådningsvetenskap B
22-1005, Engelska parken Föreläsning
Seminarium
Maria Klingenberg Religionsdidaktik i teori och praktik
Via ZOOM
Teologiska institutionen 551016110 2,00
10:15 - 12:00 Tros- och livsåskådningsvetenskap B 2-1024, Engelska parken Seminarium Thomas Ekstrand Systematisk teologi Teologiska institutionen 551016110 1,75
 Längd 11,25
v 21, 2020 
18/5 10:15 - 12:15 Kyrko- och missionsstudier B
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B
Tros- och livsåskådningsvetenskap B
2-K1023, Engelska parken Workshop Malin Löfstedt Religionsdidaktik i teori och praktik Teologiska institutionen 551016110 2,00
10:15 - 12:00 Tros- och livsåskådningsvetenskap B 2-1024, Engelska parken Seminarium Thomas Ekstrand Systematisk teologi Teologiska institutionen 551016110 1,75
On20/5 10:15 - 12:00 Kyrko- och missionsstudier B
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B
Tros- och livsåskådningsvetenskap B
2-K1023, Engelska parken Seminarium Anna Wrammert Religionsdidaktik i teori och praktik Teologiska institutionen 551016110 1,75
10:15 - 12:00 Tros- och livsåskådningsvetenskap B 2-1024, Engelska parken Seminarium Thomas Ekstrand Systematisk teologi Teologiska institutionen 551016110 1,75
 Längd 7,25
v 22, 2020 
25/5 10:15 - 12:15 Kyrko- och missionsstudier B
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B
Tros- och livsåskådningsvetenskap B
1-0062, Engelska parken Föreläsning
Seminarium
Malin Löfstedt Religionsdidaktik i teori och praktik
Via ZOOM
Teologiska institutionen 551016110 2,00
13:15 - 15:00 Tros- och livsåskådningsvetenskap B 2-1024, Engelska parken Seminarium Maria Essunger Systematisk teologi Teologiska institutionen 551016110 1,75
On27/5 10:15 - 12:00 Tros- och livsåskådningsvetenskap B 2-1024, Engelska parken Seminarium Thomas Ekstrand Systematisk teologi Teologiska institutionen 551016110 1,75
 Längd 5,50
v 23, 2020 
1/6 10:15 - 12:00 Kyrko- och missionsstudier B
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B
Tros- och livsåskådningsvetenskap B
2-K1023, Engelska parken Workshop Malin Löfstedt Religionsdidaktik i teori och praktik Teologiska institutionen 551016110 1,75
Fr5/6 10:15 - 12:00 Tros- och livsåskådningsvetenskap B 2-1024, Engelska parken Seminarium Thomas Ekstrand Systematisk teologi Teologiska institutionen 551016110 1,75
Längd 3,50
Total längd 113,50