2020-01-20 - 2020-06-07   5RT582-V20-09569, Tros- och livsåskådningsvetenskap B, Anpassa Prenumerera
Tid Kursnamn Lokal Moment Personal Kommentar Kund Projektnummer
v 4, 2020 
20/1 09:15 - 12:00 Tros- och livsåskådningsvetenskap B 2-K1024, Engelska parken Föreläsning
Seminarium
Ulf Zackariasson Historisk introduktion Teologiska institutionen 551016110
On22/1 09:15 - 12:00 Tros- och livsåskådningsvetenskap B 2-K1024, Engelska parken Föreläsning
Seminarium
Ulf Zackariasson Historisk introduktion Teologiska institutionen 551016110
v 5, 2020 
27/1 09:15 - 12:00 Tros- och livsåskådningsvetenskap B 2-K1024, Engelska parken Föreläsning
Seminarium
Ulf Zackariasson Historisk introduktion Teologiska institutionen 551016110
On29/1 09:15 - 12:00 Tros- och livsåskådningsvetenskap B 2-K1024, Engelska parken Föreläsning
Seminarium
Thomas Ekstrand Historisk introduktion Teologiska institutionen 551016110
Fr31/1 09:15 - 10:00 Tros- och livsåskådningsvetenskap B 2-0023, Engelska parken Föreläsning
Seminarium
Ulf Zackariasson Teologiska institutionen 551016110
09:15 - 11:00 Tros- och livsåskådningsvetenskap B 2-K1024, Engelska parken Föreläsning
Seminarium
Thomas Ekstrand Historisk introduktion Teologiska institutionen 551016110
v 6, 2020 
3/2 09:15 - 12:00 Tros- och livsåskådningsvetenskap B 2-K1024, Engelska parken Föreläsning
Seminarium
Thomas Ekstrand Historisk introduktion Teologiska institutionen 551016110
On5/2 10:15 - 12:00 Tros- och livsåskådningsvetenskap B 2-0026, Engelska parken Föreläsning
Seminarium
Ulf Zackariasson Historisk introduktion Teologiska institutionen 551016110
10:15 - 12:00 Tros- och livsåskådningsvetenskap B 2-1023, Engelska parken Föreläsning
Seminarium
Thomas Ekstrand Historisk introduktion Teologiska institutionen 551016110
Fr7/2 09:15 - 12:00 Tros- och livsåskådningsvetenskap B 2-K1024, Engelska parken Föreläsning
Seminarium
Ulf Zackariasson Historisk introduktion Teologiska institutionen 551016110
v 7, 2020 
10/2 09:15 - 12:00 Tros- och livsåskådningsvetenskap B 2-K1024, Engelska parken Föreläsning
Seminarium
Thomas Ekstrand Historisk introduktion Teologiska institutionen 551016110
On12/2 09:15 - 12:00 Tros- och livsåskådningsvetenskap B 2-K1024, Engelska parken Föreläsning
Seminarium
Ulf Zackariasson Historisk introduktion Teologiska institutionen 551016110
v 8, 2020 
On19/2 08:00 - 12:00 Tros- och livsåskådningsvetenskap B För tid och plats se studentportalen Tentamen Teologiska institutionen 551016110
Fr21/2 10:15 - 12:00 Tros- och livsåskådningsvetenskap B 2-K1024, Engelska parken Föreläsning Maud M L Eriksen Etik Teologiska institutionen 551016110
v 9, 2020 
24/2 10:15 - 12:00 Tros- och livsåskådningsvetenskap B 2-K1024, Engelska parken Föreläsning Maud M L Eriksen Etik Teologiska institutionen 551016110
On26/2 10:15 - 12:00 Tros- och livsåskådningsvetenskap B 2-K1024, Engelska parken Föreläsning Maud M L Eriksen Etik Teologiska institutionen 551016110
v 10, 2020 
On4/3 10:15 - 12:00 Tros- och livsåskådningsvetenskap B 1-0062, Engelska parken Föreläsning Maud M L Eriksen Etik Teologiska institutionen 551016110
Fr6/3 10:15 - 12:00 Tros- och livsåskådningsvetenskap B 2-K1024, Engelska parken Seminarium Maud M L Eriksen Etik Teologiska institutionen 551016110
v 11, 2020 
9/3 10:15 - 12:00 Tros- och livsåskådningsvetenskap B 2-K1024, Engelska parken Seminarium Maud M L Eriksen Etik Teologiska institutionen 551016110
13:15 - 15:00 Tros- och livsåskådningsvetenskap B 22-1009, Engelska parken Seminarium Maud M L Eriksen Etik Teologiska institutionen 551016110
On11/3 10:15 - 12:00 Tros- och livsåskådningsvetenskap B 2-K1024, Engelska parken Seminarium Maud M L Eriksen Etik Teologiska institutionen 551016110
13:15 - 15:00 Tros- och livsåskådningsvetenskap B 22-0025, Engelska parken Seminarium Maud M L Eriksen Etik Teologiska institutionen 551016110
Fr13/3 10:15 - 12:00 Tros- och livsåskådningsvetenskap B 2-K1024, Engelska parken Seminarium Maud M L Eriksen Etik Teologiska institutionen 551016110
v 12, 2020 
16/3 10:15 - 12:00 Tros- och livsåskådningsvetenskap B 2-K1024, Engelska parken Föreläsning Maud M L Eriksen Etik Teologiska institutionen 551016110
On18/3 10:15 - 12:00 Tros- och livsåskådningsvetenskap B 2-K1024, Engelska parken Seminarium Maud M L Eriksen Etik Teologiska institutionen 551016110
13:15 - 15:00 Tros- och livsåskådningsvetenskap B 2-1023, Engelska parken Seminarium Maud M L Eriksen Etik Teologiska institutionen 551016110
v 13, 2020 
On25/3 10:15 - 12:00 Tros- och livsåskådningsvetenskap B 22-1017, Engelska parken Seminarium Francis Jonbäck Religionsfilosofi Teologiska institutionen 551016110
Fr27/3 10:15 - 12:00 Tros- och livsåskådningsvetenskap B 22-0031, Engelska parken Seminarium Francis Jonbäck Religionsfilosofi Teologiska institutionen 551016110
v 14, 2020 
Ti31/3 10:15 - 12:00 Tros- och livsåskådningsvetenskap B 22-0031, Engelska parken Seminarium Francis Jonbäck Religionsfilosofi Teologiska institutionen 551016110
To2/4 10:15 - 12:00 Tros- och livsåskådningsvetenskap B 2-K1024, Engelska parken Seminarium Francis Jonbäck Religionsfilosofi Teologiska institutionen 551016110
v 15, 2020 
6/4 10:15 - 12:00 Tros- och livsåskådningsvetenskap B 22-0031, Engelska parken Seminarium Francis Jonbäck Religionsfilosofi Teologiska institutionen 551016110
On8/4 10:15 - 12:00 Tros- och livsåskådningsvetenskap B 22-0031, Engelska parken Seminarium Francis Jonbäck Religionsfilosofi Teologiska institutionen 551016110
v 16, 2020 
Ti14/4 10:15 - 12:00 Tros- och livsåskådningsvetenskap B 2-K1024, Engelska parken Seminarium Francis Jonbäck Religionsfilosofi Teologiska institutionen 551016110
To16/4 10:15 - 12:00 Tros- och livsåskådningsvetenskap B 2-0076, Engelska parken Seminarium Francis Jonbäck Religionsfilosofi Teologiska institutionen 551016110
Fr17/4 10:15 - 12:00 Tros- och livsåskådningsvetenskap B 22-0031, Engelska parken Seminarium Francis Jonbäck Religionsfilosofi Teologiska institutionen 551016110
v 18, 2020 
On29/4 10:15 - 12:00 Tros- och livsåskådningsvetenskap B 2-K1024, Engelska parken Seminarium Francis Jonbäck Religionsfilosofi Teologiska institutionen 551016110
v 19, 2020 
4/5 09:15 - 12:00 Kyrko- och missionsstudier B
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B
Tros- och livsåskådningsvetenskap B
7_1013, Engelska parken Föreläsning
Introduktion
Malin Löfstedt Religionsdidaktik i teori och praktik Teologiska institutionen 551016110
Ti5/5 10:15 - 12:00 Tros- och livsåskådningsvetenskap B 2-1024, Engelska parken Seminarium Thomas Ekstrand Systematisk teologi Teologiska institutionen 551016110
On6/5 10:15 - 12:00 Kyrko- och missionsstudier B
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B
Tros- och livsåskådningsvetenskap B
7_1013, Engelska parken Föreläsning
Seminarium
Malin Löfstedt Religionsdidaktik i teori och praktik Teologiska institutionen 551016110
Fr8/5 10:15 - 12:00 Kyrko- och missionsstudier B
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B
Tros- och livsåskådningsvetenskap B
7_1013, Engelska parken Föreläsning
Seminarium
Malin Löfstedt Religionsdidaktik i teori och praktik Teologiska institutionen 551016110
10:15 - 12:00 Tros- och livsåskådningsvetenskap B 2-1024, Engelska parken Seminarium Thomas Ekstrand Systematisk teologi Teologiska institutionen 551016110
v 20, 2020 
11/5 09:15 - 12:00 Kyrko- och missionsstudier B
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B
Tros- och livsåskådningsvetenskap B
22-1009, Engelska parken Föreläsning
Seminarium
Malin Löfstedt Religionsdidaktik i teori och praktik Teologiska institutionen 551016110
10:15 - 12:00 Tros- och livsåskådningsvetenskap B 2-1024, Engelska parken Seminarium Thomas Ekstrand Systematisk teologi Teologiska institutionen 551016110
On13/5 10:15 - 12:00 Kyrko- och missionsstudier B
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B
Tros- och livsåskådningsvetenskap B
22-1009, Engelska parken Föreläsning
Seminarium
Malin Löfstedt Religionsdidaktik i teori och praktik Teologiska institutionen 551016110
Fr15/5 09:15 - 12:00 Kyrko- och missionsstudier B
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B
Tros- och livsåskådningsvetenskap B
2-K1023, Engelska parken Föreläsning
Seminarium
Malin Löfstedt Religionsdidaktik i teori och praktik Teologiska institutionen 551016110
10:15 - 12:00 Tros- och livsåskådningsvetenskap B 2-1024, Engelska parken Seminarium Thomas Ekstrand Systematisk teologi Teologiska institutionen 551016110
v 21, 2020 
18/5 09:15 - 12:00 Kyrko- och missionsstudier B
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B
Tros- och livsåskådningsvetenskap B
2-K1023, Engelska parken Föreläsning
Seminarium
Malin Löfstedt Religionsdidaktik i teori och praktik Teologiska institutionen 551016110
10:15 - 12:00 Tros- och livsåskådningsvetenskap B 2-1024, Engelska parken Seminarium Thomas Ekstrand Systematisk teologi Teologiska institutionen 551016110
On20/5 10:15 - 12:00 Kyrko- och missionsstudier B
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B
Tros- och livsåskådningsvetenskap B
2-K1023, Engelska parken Seminarium Malin Löfstedt Religionsdidaktik i teori och praktik Teologiska institutionen 551016110
10:15 - 12:00 Tros- och livsåskådningsvetenskap B 2-1024, Engelska parken Seminarium Thomas Ekstrand Systematisk teologi Teologiska institutionen 551016110
v 22, 2020 
25/5 09:15 - 12:00 Kyrko- och missionsstudier B
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B
Tros- och livsåskådningsvetenskap B
2-K1023, Engelska parken Föreläsning
Seminarium
Malin Löfstedt Religionsdidaktik i teori och praktik Teologiska institutionen 551016110
13:15 - 15:00 Tros- och livsåskådningsvetenskap B 2-1024, Engelska parken Seminarium Maria Essunger Systematisk teologi Teologiska institutionen 551016110
On27/5 10:15 - 12:00 Kyrko- och missionsstudier B
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B
Tros- och livsåskådningsvetenskap B
2-0022, Engelska parken Föreläsning
Seminarium
Malin Löfstedt Religionsdidaktik i teori och praktik Teologiska institutionen 551016110
10:15 - 12:00 Tros- och livsåskådningsvetenskap B 2-1024, Engelska parken Seminarium Thomas Ekstrand Systematisk teologi Teologiska institutionen 551016110
Fr29/5 09:00 - 12:15 Kyrko- och missionsstudier B
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B
Tros- och livsåskådningsvetenskap B
Studiebesök Malin Löfstedt Religionsdidaktik-se info från lärare om tid+plats
v 23, 2020 
1/6 10:15 - 12:00 Kyrko- och missionsstudier B
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B
Tros- och livsåskådningsvetenskap B
2-K1023, Engelska parken Seminarium Malin Löfstedt Religionsdidaktik i teori och praktik Teologiska institutionen 551016110
Fr5/6 10:15 - 12:00 Tros- och livsåskådningsvetenskap B 2-1024, Engelska parken Seminarium Thomas Ekstrand Systematisk teologi Teologiska institutionen 551016110