2020-01-20 - 2020-06-07   5RT517-V20-09577, Tros- och livsåskådningsvetenskap D1, Anpassa Prenumerera

VIKTIGT

All salsundervisning har ersatts mot distans undervisning. Mer information på Studentportalen
Tid Kursnamn Lokal Moment Personal Kommentar Kund Projektnummer Längd
v 4, 2020 
Ti21/1 13:15 - 15:00 Tros- och livsåskådningsvetenskap D1-2 2-0027, Engelska parken Seminarium Mikael Stenmark Teologiska institutionen 551016110 1,75
To23/1 13:15 - 15:00 Natur, historia och uppenbarelse
Tros- och livsåskådningsvetenskap D1-2
22-0025, Engelska parken Seminarium Mattias Martinson Teologiska institutionen 551016110 1,75
 Längd 3,50
v 5, 2020 
27/1 13:15 - 15:00 Politisk etik
Tros- och livsåskådningsvetenskap D1-2
22-0025, Engelska parken Seminarium Elena Namli Teologiska institutionen 551016110 1,75
On29/1 13:15 - 15:00 Natur, historia och uppenbarelse
Tros- och livsåskådningsvetenskap D1-2
22-0025, Engelska parken Seminarium Mattias Martinson Teologiska institutionen 551016110 1,75
 Längd 3,50
v 6, 2020 
3/2 13:15 - 15:00 Politisk etik
Tros- och livsåskådningsvetenskap D1-2
22-1009, Engelska parken Seminarium Elena Namli Teologiska institutionen 551016110 1,75
 Längd 1,75
v 7, 2020 
Ti11/2 15:15 - 17:00 Natur, historia och uppenbarelse
Tros- och livsåskådningsvetenskap D1-2
22-0031, Engelska parken Föreläsning Mattias Martinson Professorsföreläsning Teologiska institutionen 551016110 1,75
To13/2 13:15 - 15:00 Natur, historia och uppenbarelse
Tros- och livsåskådningsvetenskap D1-2
22-0025, Engelska parken Seminarium Mattias Martinson Teologiska institutionen 551016110 1,75
 Längd 3,50
v 8, 2020 
17/2 15:15 - 17:00 Politisk etik
Tros- och livsåskådningsvetenskap D1-2
22-0031, Engelska parken Föreläsning Elena Namli Professorsföreläsning Teologiska institutionen 551016110 1,75
 Längd 1,75
v 9, 2020 
24/2 13:15 - 15:00 Politisk etik
Tros- och livsåskådningsvetenskap D1-2
22-0025, Engelska parken Seminarium Per Sundman Teologiska institutionen 551016110 1,75
On26/2 13:15 - 15:00 Natur, historia och uppenbarelse
Tros- och livsåskådningsvetenskap D1-2
22-0025, Engelska parken Seminarium Mattias Martinson Teologiska institutionen 551016110 1,75
 Längd 3,50
v 10, 2020 
2/3 13:15 - 15:00 Politisk etik
Tros- och livsåskådningsvetenskap D1-2
22-0025, Engelska parken Seminarium Per Sundman Teologiska institutionen 551016110 1,75
To5/3 13:15 - 15:00 Natur, historia och uppenbarelse
Tros- och livsåskådningsvetenskap D1-2
22-0025, Engelska parken Seminarium Mattias Martinson Teologiska institutionen 551016110 1,75
 Längd 3,50
v 11, 2020 
9/3 13:15 - 15:00 Politisk etik
Tros- och livsåskådningsvetenskap D1-2
22-0025, Engelska parken Seminarium Per Sundman Teologiska institutionen 551016110 1,75
 Längd 1,75
v 14, 2020 
To2/4 13:15 - 15:00 Att välja livsåskådning
Tros- och livsåskådningsvetenskap D1-2
22-0025, Engelska parken Seminarium Mikael Stenmark Teologiska institutionen 551016110 1,75
 Längd 1,75
v 16, 2020 
To16/4 10:15 - 15:00 Att välja livsåskådning
Tros- och livsåskådningsvetenskap D1-2
22-0025, Engelska parken Seminarium Mikael Stenmark Teologiska institutionen 551016110 4,75
 Längd 4,75
v 17, 2020 
On22/4 13:15 - 15:00 Att välja livsåskådning
Tros- och livsåskådningsvetenskap D1-2
2-0027, Engelska parken Seminarium Mikael Stenmark Teologiska institutionen 551016110 1,75
 Längd 1,75
v 19, 2020 
Ti5/5 15:15 - 17:00 Att välja livsåskådning
Tros- och livsåskådningsvetenskap D1-2
22-0031, Engelska parken Föreläsning Mikael Stenmark Professorsföreläsning Teologiska institutionen 551016110 1,75
 Längd 1,75
v 20, 2020 
Ti12/5 13:15 - 15:00 Att välja livsåskådning
Tros- och livsåskådningsvetenskap D1-2
2-0027, Engelska parken Seminarium Mikael Stenmark Teologiska institutionen 551016110 1,75
 Längd 1,75
v 22, 2020 
Ti26/5 13:15 - 15:00 Att välja livsåskådning
Tros- och livsåskådningsvetenskap D1-2
2-0027, Engelska parken Seminarium Mikael Stenmark Teologiska institutionen 551016110 1,75
Längd 1,75
Total längd 36,25