2020-01-20 - 2020-06-07   5RT395-V20-09548, Apokryfer, pseudepigrafer och Dödahavsrullar, Anpassa Prenumerera

VIKTIGT

All salsundervisning har ersatts mot distans undervisning. Mer information på Studentportalen
Tid Kursnamn Lokal Moment Personal Kund Projektnummer Längd
v 14, 2020 
Ti31/3 10:15 - 12:00 Apokryfer, pseudepigrafer och Dödahavsrullar 2-0027, Engelska parken Seminarium Cecilia Wassen Teologiska institutionen 551016110 1,75
To2/4 13:15 - 15:00 Apokryfer, pseudepigrafer och Dödahavsrullar 22-1005, Engelska parken Seminarium Cecilia Wassen Teologiska institutionen 551016110 1,75
 Längd 3,50
v 15, 2020 
Ti7/4 13:15 - 15:00 Apokryfer, pseudepigrafer och Dödahavsrullar 2-0027, Engelska parken Seminarium Cecilia Wassen Teologiska institutionen 551016110 1,75
 Längd 1,75
v 18, 2020 
Ti28/4 13:15 - 15:00 Apokryfer, pseudepigrafer och Dödahavsrullar 22-1005, Engelska parken Seminarium Cecilia Wassen Teologiska institutionen 551016110 1,75
 Längd 1,75
v 19, 2020 
To7/5 10:15 - 12:00 Apokryfer, pseudepigrafer och Dödahavsrullar 9-1017, Engelska parken Seminarium Cecilia Wassen Teologiska institutionen 551016110 1,75
 Längd 1,75
v 20, 2020 
To14/5 10:15 - 12:00 Apokryfer, pseudepigrafer och Dödahavsrullar 9-1017, Engelska parken Seminarium Cecilia Wassen Teologiska institutionen 551016110 1,75
 Längd 1,75
v 21, 2020 
Ti19/5 10:15 - 12:00 Apokryfer, pseudepigrafer och Dödahavsrullar 2-K1024, Engelska parken Seminarium Cecilia Wassen Teologiska institutionen 551016110 1,75
 Längd 1,75
v 22, 2020 
To28/5 10:15 - 12:00 Apokryfer, pseudepigrafer och Dödahavsrullar 2-0027, Engelska parken Seminarium Cecilia Wassen Teologiska institutionen 551016110 1,75
Längd 1,75
Total längd 14,00