2020-01-20 - 2020-06-07   5RT418-V20-09587, Kyrko- och missionsstudier E, Anpassa Prenumerera

VIKTIGT

All salsundervisning har ersatts mot distans undervisning. Mer information på Studentportalen
Tid Kursnamn Lokal Moment Personal Kommentar Kund Projektnummer Längd
v 4, 2020 
On22/1 10:15 - 12:00 Kyrko- och missionsstudier D1-2
Kyrko- och missionsstudier E
2-0025, Engelska parken Föreläsning
Seminarium
Ninna Edgardh Teologiska institutionen 551016110 1,75
 Längd 1,75
v 6, 2020 
On5/2 13:15 - 15:00 Kyrko- och missionsstudier D1-2
Kyrko- och missionsstudier E
2-0025, Engelska parken Föreläsning
Seminarium
Ninna Edgardh Teologiska institutionen 551016110 1,75
 Längd 1,75
v 13, 2020 
Fr27/3 10:15 - 12:00 Kyrko- och missionsstudier D1-2
Kyrko- och missionsstudier E
Föreläsning
Seminarium
Ninna Edgardh Teologiska institutionen 551016110 1,75
 Längd 1,75
v 19, 2020 
On6/5 10:00 - 15:00 Kyrko- och missionsstudier B-C
Kyrko- och missionsstudier D1-2
Kyrko- och missionsstudier E
Sal IX, Universitetshuset Föredrag Stina Fallberg Sundmark Kyrkohistoriska dagen Teologiska institutionen 551016220 5,00
Längd 5,00
Total längd 10,25