2020-01-20 - 2020-06-07   5RT334-V20-09611, Bibelvetenskap EGTs, Anpassa Prenumerera

VIKTIGT

All salsundervisning har ersatts mot distans undervisning. Mer information på Studentportalen
Tid Kursnamn Lokal Moment Personal Kund Projektnummer Längd
v 4, 2020 
On22/1 09:15 - 10:00 Bibelvetenskap EGTs 2-0022, Engelska parken Seminarium Göran Eidevall Teologiska institutionen 551016110 0,75
 Längd 0,75
v 17, 2020 
On22/4 09:15 - 10:00 Bibelvetenskap EGTs 22-0025, Engelska parken Seminarium Göran Eidevall Teologiska institutionen 551016110 0,75
Längd 0,75
Total längd 1,50