2020-01-20 - 2020-06-07   5RT182-V20-09537, Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B, Anpassa Prenumerera

VIKTIGT

All salsundervisning har ersatts mot distans undervisning. Mer information på Studentportalen
Tid Kursnamn Lokal Moment Personal Kommentar Karta Kund Projektnummer Längd
v 4, 2020 
Ti21/1 09:15 - 11:00 Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B 22-1017, Engelska parken Föreläsning Per-Johan Norelius Sydasiens religioner Teologiska institutionen 551016110 1,75
To23/1 09:15 - 11:00 Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B 22-1017, Engelska parken Föreläsning Per-Johan Norelius Sydasiens religioner Teologiska institutionen 551016110 1,75
 Längd 3,50
v 5, 2020 
27/1 09:15 - 11:00 Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B 22-1009, Engelska parken Föreläsning Per-Johan Norelius Sydasiens religioner Teologiska institutionen 551016110 1,75
On29/1 09:15 - 11:00 Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B 2-0076, Engelska parken Seminarium Per-Johan Norelius Sydasiens religioner Teologiska institutionen 551016110 1,75
Fr31/1 09:15 - 11:00 Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B 2-K1023, Engelska parken Seminarium Per-Johan Norelius Sydasiens religioner Teologiska institutionen 551016110 1,75
 Längd 5,25
v 6, 2020 
3/2 09:15 - 11:00 Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B 2-0076, Engelska parken Föreläsning Jens Wilhelm Borgland Sydasiens religioner Teologiska institutionen 551016110 1,75
On5/2 09:15 - 11:00 Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B 2-0076, Engelska parken Föreläsning
Seminarium
Jens Wilhelm Borgland Sydasiens religioner Teologiska institutionen 551016110 1,75
Fr7/2 09:15 - 11:00 Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B 2-K1023, Engelska parken Föreläsning
Seminarium
Jens Wilhelm Borgland Sydasiens religioner Teologiska institutionen 551016110 1,75
 Längd 5,25
v 7, 2020 
Ti11/2 09:15 - 11:00 Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B 2-0076, Engelska parken Föreläsning
Seminarium
Jens Wilhelm Borgland Sydasiens religioner Teologiska institutionen 551016110 1,75
Fr14/2 13:15 - 15:00 Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B 22-0025, Engelska parken Föreläsning
Seminarium
Jens Wilhelm Borgland Teologiska institutionen 551016110 1,75
 Längd 3,50
v 8, 2020 
On19/2 08:15 - 12:00 Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B För tid och plats se studentportalen Tentamen Teologiska institutionen 551016110 3,75
To20/2 09:15 - 11:00 Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B 2-K1024, Engelska parken Föreläsning Gabriella Beer Islam och Judendom Teologiska institutionen 551016110 1,75
 Längd 5,50
v 9, 2020 
24/2 09:15 - 11:00 Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B 22-1017, Engelska parken Föreläsning Gabriella Beer Islam och Judendom Teologiska institutionen 551016110 1,75
Ti25/2 13:15 - 15:00 Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B 2-K1023, Engelska parken Föreläsning Gabriella Beer Islam och Judendom Teologiska institutionen 551016110 1,75
On26/2 09:15 - 11:00 Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B 2-0076, Engelska parken Seminarium Gabriella Beer Islam och Judendom Teologiska institutionen 551016110 1,75
Fr28/2 09:15 - 11:00 Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B 1-0062, Engelska parken Föreläsning Gabriella Beer Islam och Judendom Teologiska institutionen 551016110 1,75
 Längd 7,00
v 10, 2020 
Ti3/3 09:15 - 12:00 Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B 22-0025, Engelska parken Seminarium Gabriella Beer Islam och Judendom Teologiska institutionen 551016110 2,75
 Längd 2,75
v 11, 2020 
Ti10/3 09:15 - 11:00 Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B 22-1017, Engelska parken Föreläsning Jens Wilhelm Borgland Islam och Judendom Teologiska institutionen 551016110 1,75
To12/3 09:15 - 11:00 Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B 2-0076, Engelska parken Föreläsning Jens Wilhelm Borgland Islam och Judendom Teologiska institutionen 551016110 1,75
14:00 - 15:30 Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B Exkursion
Seminarium
Jens Wilhelm Borgland Teologiska institutionen 551016110 1,50
 Längd 5,00
v 12, 2020 
Ti17/3 09:15 - 11:00 Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B 2-K1024, Engelska parken Föreläsning Jens Wilhelm Borgland Islam och Judendom Teologiska institutionen 551016110 1,75
To19/3 09:15 - 11:00 Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B Föreläsning Jens Wilhelm Borgland Islam och Judendom Teologiska institutionen 551016110 1,75
 Längd 3,50
v 13, 2020 
On25/3 10:15 - 12:00 Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B Föreläsning Maria Klingenberg Religionssociologi och religionspsykologi Teologiska institutionen 551016110 1,75
Fr27/3 10:15 - 12:00 Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B Seminarium Maria Klingenberg Religionssociologi och religionspsykologi Teologiska institutionen 551016110 1,75
 Längd 3,50
v 14, 2020 
30/3 14:00 - 18:00 Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B För tid och plats se studentportalen Omtentamen Teologiska institutionen 551016110 4,00
On1/4 10:15 - 12:00 Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B 2-K1024, Engelska parken Föreläsning Maria Klingenberg Religionssociologi och religionspsykologi Teologiska institutionen 551016110 1,75
Fr3/4 10:15 - 12:00 Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B 22-1017, Engelska parken Seminarium Maria Klingenberg Religionssociologi och religionspsykologi Teologiska institutionen 551016110 1,75
 Längd 7,50
v 16, 2020 
On15/4 10:15 - 12:00 Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B 22-1017, Engelska parken Seminarium Åsa Schumann Religionssociologi och religionspsykologi Teologiska institutionen 551016110 1,75
13:15 - 15:00 Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B 2-K1023, Engelska parken Seminarium Maria Klingenberg Religionssociologi och religionspsykologi Teologiska institutionen 551016110 1,75
Fr17/4 10:15 - 12:00 Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B 2-K1024, Engelska parken Föreläsning Åsa Schumann Religionssociologi och religionspsykologi Teologiska institutionen 551016110 1,75
 Längd 5,25
v 17, 2020 
20/4 10:15 - 12:00 Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B 2-K1023, Engelska parken Föreläsning Åsa Schumann Religionssociologi och religionspsykologi Teologiska institutionen 551016110 1,75
On22/4 10:15 - 12:00 Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B 2-0022, Engelska parken Föreläsning Åsa Schumann Religionssociologi och religionspsykologi Teologiska institutionen 551016110 1,75
 Längd 3,50
v 18, 2020 
On29/4 10:15 - 12:00 Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B 22-1017, Engelska parken Seminarium Åsa Schumann Religionssociologi och religionspsykologi Teologiska institutionen 551016110 1,75
 Längd 1,75
v 19, 2020 
4/5 09:15 - 12:00 Kyrko- och missionsstudier B
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B
Tros- och livsåskådningsvetenskap B
22-1009, Engelska parken Föreläsning
Introduktion
Malin Löfstedt Religionsdidaktik i teori och praktik
Via ZOOM
Teologiska institutionen 551016110 2,75
Ti5/5 10:15 - 12:00 Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B 22-1017, Engelska parken Föreläsning Tomas Poletti Lundström Religion och politik Teologiska institutionen 551016110 1,75
On6/5 10:15 - 12:00 Kyrko- och missionsstudier B
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B
Tros- och livsåskådningsvetenskap B
22-1008, Engelska parken Föreläsning
Seminarium
Maria Klingenberg Religionsdidaktik i teori och praktik
Via ZOOM
Teologiska institutionen 551016110 1,75
To7/5 10:15 - 12:00 Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B 1-0062, Engelska parken Föreläsning Tomas Poletti Lundström Religion och politik Teologiska institutionen 551016110 1,75
13:15 - 15:00 Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B 22-1017, Engelska parken Seminarium Tomas Poletti Lundström Religion och politik Teologiska institutionen 551016110 1,75
Fr8/5 10:15 - 12:00 Kyrko- och missionsstudier B
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B
Tros- och livsåskådningsvetenskap B
22-1008, Engelska parken Föreläsning
Seminarium
Anna Wrammert Religionsdidaktik i teori och praktik
Via ZOOM
Teologiska institutionen 551016110 1,75
 Längd 11,50
v 20, 2020 
11/5 10:15 - 12:15 Kyrko- och missionsstudier B
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B
Tros- och livsåskådningsvetenskap B
22-1009, Engelska parken Föreläsning
Seminarium
Anna Wrammert Religionsdidaktik i teori och praktik
Via ZOOM
Teologiska institutionen 551016110 2,00
Ti12/5 09:15 - 11:00 Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B 22-1009, Engelska parken Föreläsning Jens Wilhelm Borgland Religion och politik Teologiska institutionen 551016110 1,75
13:15 - 15:15 Kyrko- och missionsstudier B
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B
Tros- och livsåskådningsvetenskap B
22-1008, Engelska parken Föreläsning
Seminarium
Religionsdidaktik i teori och praktik
Via ZOOM
Lärare: Åsa Nilsson
Teologiska institutionen 551016110 2,00
On13/5 10:15 - 12:00 Kyrko- och missionsstudier B
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B
Tros- och livsåskådningsvetenskap B
22-1009, Engelska parken Föreläsning
Seminarium
Malin Löfstedt Religionsdidaktik i teori och praktik
Via ZOOM
Teologiska institutionen 551016110 1,75
To14/5 09:15 - 11:00 Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B 22-1017, Engelska parken Seminarium Jens Wilhelm Borgland Religion och politik Teologiska institutionen 551016110 1,75
Fr15/5 10:15 - 12:15 Kyrko- och missionsstudier B
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B
Tros- och livsåskådningsvetenskap B
22-1005, Engelska parken Föreläsning
Seminarium
Maria Klingenberg Religionsdidaktik i teori och praktik
Via ZOOM
Teologiska institutionen 551016110 2,00
 Längd 11,25
v 21, 2020 
18/5 10:15 - 12:15 Kyrko- och missionsstudier B
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B
Tros- och livsåskådningsvetenskap B
2-K1023, Engelska parken Workshop Malin Löfstedt Religionsdidaktik i teori och praktik Teologiska institutionen 551016110 2,00
Ti19/5 10:15 - 12:00 Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B 1-0062, Engelska parken Föreläsning Tomas Poletti Lundström Religion och politik Teologiska institutionen 551016110 1,75
13:15 - 15:00 Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B 2-0076, Engelska parken Seminarium Tomas Poletti Lundström Religion och politik Teologiska institutionen 551016110 1,75
On20/5 10:15 - 12:00 Kyrko- och missionsstudier B
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B
Tros- och livsåskådningsvetenskap B
2-K1023, Engelska parken Seminarium Anna Wrammert Religionsdidaktik i teori och praktik Teologiska institutionen 551016110 1,75
Fr22/5 10:15 - 12:00 Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B 22-1017, Engelska parken Föreläsning Tomas Poletti Lundström Religion och politik Teologiska institutionen 551016110 1,75
 Längd 9,00
v 22, 2020 
25/5 10:15 - 12:15 Kyrko- och missionsstudier B
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B
Tros- och livsåskådningsvetenskap B
1-0062, Engelska parken Föreläsning
Seminarium
Malin Löfstedt Religionsdidaktik i teori och praktik
Via ZOOM
Teologiska institutionen 551016110 2,00
Ti26/5 10:15 - 12:00 Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B 1-0062, Engelska parken Seminarium Tomas Poletti Lundström Religion och politik Teologiska institutionen 551016110 1,75
13:15 - 15:00 Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B 1-0062, Engelska parken Föreläsning Tomas Poletti Lundström Religion och politik Teologiska institutionen 551016110 1,75
 Längd 5,50
v 23, 2020 
1/6 10:15 - 12:00 Kyrko- och missionsstudier B
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B
Tros- och livsåskådningsvetenskap B
2-K1023, Engelska parken Workshop Malin Löfstedt Religionsdidaktik i teori och praktik Teologiska institutionen 551016110 1,75
Längd 1,75
Total längd 101,75