2020-01-20 - 2020-06-07   5RT182-V20-09537, Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B, Anpassa Prenumerera
Tid Kursnamn Lokal Moment Personal Kommentar Kund Projektnummer
v 4, 2020 
Ti21/1 09:15 - 11:00 Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B 22-1017, Engelska parken Föreläsning Per-Johan Norelius Sydasiens religioner Teologiska institutionen 551016110
To23/1 09:15 - 11:00 Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B 22-1017, Engelska parken Föreläsning Per-Johan Norelius Sydasiens religioner Teologiska institutionen 551016110
v 5, 2020 
27/1 09:15 - 11:00 Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B 22-1009, Engelska parken Föreläsning Per-Johan Norelius Sydasiens religioner Teologiska institutionen 551016110
On29/1 09:15 - 11:00 Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B 2-0076, Engelska parken Seminarium Per-Johan Norelius Sydasiens religioner Teologiska institutionen 551016110
Fr31/1 09:15 - 11:00 Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B 2-K1023, Engelska parken Seminarium Per-Johan Norelius Sydasiens religioner Teologiska institutionen 551016110
v 6, 2020 
3/2 09:15 - 11:00 Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B 2-0076, Engelska parken Föreläsning Jens Wilhelm Borgland Sydasiens religioner Teologiska institutionen 551016110
On5/2 09:15 - 11:00 Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B 2-0076, Engelska parken Föreläsning
Seminarium
Jens Wilhelm Borgland Sydasiens religioner Teologiska institutionen 551016110
Fr7/2 09:15 - 11:00 Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B 2-K1023, Engelska parken Föreläsning
Seminarium
Jens Wilhelm Borgland Sydasiens religioner Teologiska institutionen 551016110
v 7, 2020 
Ti11/2 09:15 - 11:00 Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B 2-0076, Engelska parken Föreläsning
Seminarium
Jens Wilhelm Borgland Sydasiens religioner Teologiska institutionen 551016110
Fr14/2 13:15 - 15:00 Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B 22-0025, Engelska parken Föreläsning
Seminarium
Jens Wilhelm Borgland Teologiska institutionen 551016110
v 8, 2020 
On19/2 08:15 - 12:00 Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B För tid och plats se studentportalen Tentamen Teologiska institutionen 551016110
To20/2 09:15 - 11:00 Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B 2-K1024, Engelska parken Föreläsning Gabriella Beer Islam och Judendom Teologiska institutionen 551016110
v 9, 2020 
24/2 09:15 - 11:00 Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B 22-1017, Engelska parken Föreläsning Gabriella Beer Islam och Judendom Teologiska institutionen 551016110
Ti25/2 13:15 - 15:00 Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B 2-K1023, Engelska parken Föreläsning Gabriella Beer Islam och Judendom Teologiska institutionen 551016110
On26/2 09:15 - 11:00 Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B 2-0076, Engelska parken Seminarium Gabriella Beer Islam och Judendom Teologiska institutionen 551016110
Fr28/2 09:15 - 11:00 Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B 1-0062, Engelska parken Föreläsning Gabriella Beer Islam och Judendom Teologiska institutionen 551016110
v 10, 2020 
Ti3/3 09:15 - 12:00 Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B 22-0025, Engelska parken Seminarium Gabriella Beer Islam och Judendom Teologiska institutionen 551016110
v 11, 2020 
Ti10/3 09:15 - 11:00 Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B 22-1017, Engelska parken Föreläsning Jens Wilhelm Borgland Islam och Judendom Teologiska institutionen 551016110
To12/3 09:15 - 11:00 Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B 2-0076, Engelska parken Föreläsning Jens Wilhelm Borgland Islam och Judendom Teologiska institutionen 551016110
14:00 - 15:30 Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B Exkursion
Seminarium
Jens Wilhelm Borgland Teologiska institutionen 551016110
v 12, 2020 
Ti17/3 09:15 - 11:00 Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B 2-K1024, Engelska parken Föreläsning Jens Wilhelm Borgland Islam och Judendom Teologiska institutionen 551016110
To19/3 09:15 - 11:00 Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B 2-K1024, Engelska parken Föreläsning Jens Wilhelm Borgland Islam och Judendom Teologiska institutionen 551016110
v 13, 2020 
On25/3 10:15 - 12:00 Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B 16-1058, Engelska parken Föreläsning Maria Klingenberg Religionssociologi och religionspsykologi Teologiska institutionen 551016110
Fr27/3 10:15 - 12:00 Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B 1-0062, Engelska parken Seminarium Maria Klingenberg Religionssociologi och religionspsykologi Teologiska institutionen 551016110
v 14, 2020 
30/3 14:00 - 18:00 Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B För tid och plats se studentportalen Omtentamen Teologiska institutionen 551016110
On1/4 10:15 - 12:00 Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B 2-K1024, Engelska parken Föreläsning Maria Klingenberg Religionssociologi och religionspsykologi Teologiska institutionen 551016110
Fr3/4 10:15 - 12:00 Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B 22-1017, Engelska parken Seminarium Maria Klingenberg Religionssociologi och religionspsykologi Teologiska institutionen 551016110
v 16, 2020 
On15/4 10:15 - 12:00 Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B 22-1017, Engelska parken Seminarium Åsa Schumann Religionssociologi och religionspsykologi Teologiska institutionen 551016110
13:15 - 15:00 Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B 2-K1023, Engelska parken Seminarium Maria Klingenberg Religionssociologi och religionspsykologi Teologiska institutionen 551016110
Fr17/4 10:15 - 12:00 Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B 2-K1024, Engelska parken Föreläsning Åsa Schumann Religionssociologi och religionspsykologi Teologiska institutionen 551016110
v 17, 2020 
20/4 10:15 - 12:00 Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B 2-K1023, Engelska parken Föreläsning Åsa Schumann Religionssociologi och religionspsykologi Teologiska institutionen 551016110
On22/4 10:15 - 12:00 Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B 2-0022, Engelska parken Föreläsning Åsa Schumann Religionssociologi och religionspsykologi Teologiska institutionen 551016110
v 18, 2020 
Ti28/4 10:15 - 12:00 Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B 2-K1023, Engelska parken Seminarium Åsa Schumann Religionssociologi och religionspsykologi Teologiska institutionen 551016110
v 19, 2020 
4/5 09:15 - 12:00 Kyrko- och missionsstudier B
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B
Tros- och livsåskådningsvetenskap B
7_1013, Engelska parken Föreläsning
Introduktion
Malin Löfstedt Religionsdidaktik i teori och praktik Teologiska institutionen 551016110
Ti5/5 10:15 - 12:00 Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B 22-1017, Engelska parken Föreläsning Tomas Poletti Lundström Religion och politik Teologiska institutionen 551016110
On6/5 10:15 - 12:00 Kyrko- och missionsstudier B
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B
Tros- och livsåskådningsvetenskap B
7_1013, Engelska parken Föreläsning
Seminarium
Malin Löfstedt Religionsdidaktik i teori och praktik Teologiska institutionen 551016110
To7/5 10:15 - 12:00 Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B 1-0062, Engelska parken Föreläsning Tomas Poletti Lundström Religion och politik Teologiska institutionen 551016110
13:15 - 15:00 Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B 22-1017, Engelska parken Seminarium Tomas Poletti Lundström Religion och politik Teologiska institutionen 551016110
Fr8/5 10:15 - 12:00 Kyrko- och missionsstudier B
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B
Tros- och livsåskådningsvetenskap B
7_1013, Engelska parken Föreläsning
Seminarium
Malin Löfstedt Religionsdidaktik i teori och praktik Teologiska institutionen 551016110
v 20, 2020 
11/5 09:15 - 12:00 Kyrko- och missionsstudier B
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B
Tros- och livsåskådningsvetenskap B
22-1009, Engelska parken Föreläsning
Seminarium
Malin Löfstedt Religionsdidaktik i teori och praktik Teologiska institutionen 551016110
Ti12/5 09:15 - 11:00 Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B 22-1009, Engelska parken Föreläsning Jens Wilhelm Borgland Religion och politik Teologiska institutionen 551016110
On13/5 10:15 - 12:00 Kyrko- och missionsstudier B
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B
Tros- och livsåskådningsvetenskap B
22-1009, Engelska parken Föreläsning
Seminarium
Malin Löfstedt Religionsdidaktik i teori och praktik Teologiska institutionen 551016110
To14/5 09:15 - 11:00 Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B 22-1017, Engelska parken Seminarium Jens Wilhelm Borgland Religion och politik Teologiska institutionen 551016110
Fr15/5 09:15 - 12:00 Kyrko- och missionsstudier B
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B
Tros- och livsåskådningsvetenskap B
2-K1023, Engelska parken Föreläsning
Seminarium
Malin Löfstedt Religionsdidaktik i teori och praktik Teologiska institutionen 551016110
v 21, 2020 
18/5 09:15 - 12:00 Kyrko- och missionsstudier B
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B
Tros- och livsåskådningsvetenskap B
2-K1023, Engelska parken Föreläsning
Seminarium
Malin Löfstedt Religionsdidaktik i teori och praktik Teologiska institutionen 551016110
Ti19/5 10:15 - 12:00 Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B 1-0062, Engelska parken Föreläsning Tomas Poletti Lundström Religion och politik Teologiska institutionen 551016110
13:15 - 15:00 Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B 2-0076, Engelska parken Seminarium Tomas Poletti Lundström Religion och politik Teologiska institutionen 551016110
On20/5 10:15 - 12:00 Kyrko- och missionsstudier B
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B
Tros- och livsåskådningsvetenskap B
2-K1023, Engelska parken Seminarium Malin Löfstedt Religionsdidaktik i teori och praktik Teologiska institutionen 551016110
Fr22/5 10:15 - 12:00 Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B 22-1017, Engelska parken Föreläsning Tomas Poletti Lundström Religion och politik Teologiska institutionen 551016110
v 22, 2020 
25/5 09:15 - 12:00 Kyrko- och missionsstudier B
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B
Tros- och livsåskådningsvetenskap B
2-K1023, Engelska parken Föreläsning
Seminarium
Malin Löfstedt Religionsdidaktik i teori och praktik Teologiska institutionen 551016110
Ti26/5 10:15 - 12:00 Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B 1-0062, Engelska parken Seminarium Tomas Poletti Lundström Religion och politik Teologiska institutionen 551016110
13:15 - 15:00 Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B 1-0062, Engelska parken Föreläsning Tomas Poletti Lundström Religion och politik Teologiska institutionen 551016110
On27/5 10:15 - 12:00 Kyrko- och missionsstudier B
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B
Tros- och livsåskådningsvetenskap B
2-0022, Engelska parken Föreläsning
Seminarium
Malin Löfstedt Religionsdidaktik i teori och praktik Teologiska institutionen 551016110
Fr29/5 09:00 - 12:15 Kyrko- och missionsstudier B
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B
Tros- och livsåskådningsvetenskap B
Studiebesök Malin Löfstedt Religionsdidaktik-se info från lärare om tid+plats
v 23, 2020 
1/6 10:15 - 12:00 Kyrko- och missionsstudier B
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B
Tros- och livsåskådningsvetenskap B
2-K1023, Engelska parken Seminarium Malin Löfstedt Religionsdidaktik i teori och praktik Teologiska institutionen 551016110

  Ändrade inom de senaste 60 timmarna.