2020-01-20 - 2020-06-07   5RT335-V20-09562, Bibelvetenskap ENTs, Anpassa Prenumerera

VIKTIGT

All salsundervisning har ersatts mot distans undervisning. Mer information på Studentportalen
Tid Kursnamn Lokal Moment Personal Kund Projektnummer Längd
v 4, 2020 
20/1 10:15 - 11:00 Bibelvetenskap ENTs 22-0025, Engelska parken Seminarium James Kelhoffer Teologiska institutionen 551016110 0,75
 Längd 0,75
v 23, 2020 
To4/6 13:15 - 17:00 Bibelvetenskap ENTs 2-0022, Engelska parken Uppsatsventilering Teologiska institutionen 551016110 3,75
Längd 3,75
Total längd 4,50