2020-01-20 - 2020-06-07   5RT382-V20-09526, Bibelvetenskap D1NTs, Anpassa Prenumerera

VIKTIGT

All salsundervisning har ersatts mot distans undervisning. Mer information på Studentportalen
Tid Kursnamn Lokal Moment Personal Kommentar Kund Projektnummer Längd
v 4, 2020 
Ti21/1 10:15 - 12:00 Bibelvetenskap D1GTs
Bibelvetenskap D1NTs
2-0027, Engelska parken Seminarium Göran Eidevall Bibelvetenskapens metoder Teologiska institutionen 551016110 1,75
To23/1 10:15 - 12:00 Bibelvetenskap D1NTs 2-0023, Engelska parken Seminarium Cecilia Wassen Nytestamentliga texter Teologiska institutionen 551016110 1,75
 Längd 3,50
v 6, 2020 
Ti4/2 10:15 - 12:00 Bibelvetenskap D1GTs
Bibelvetenskap D1NTs
2-0027, Engelska parken Seminarium Cecilia Wassen Bibelvetenskapens metoder Teologiska institutionen 551016110 1,75
 Längd 1,75
v 7, 2020 
Ti11/2 10:15 - 12:00 Bibelvetenskap D1GTs
Bibelvetenskap D1NTs
2-0027, Engelska parken Seminarium Göran Eidevall Bibelvetenskapens metoder Teologiska institutionen 551016110 1,75
 Längd 1,75
v 9, 2020 
Ti25/2 10:15 - 12:00 Bibelvetenskap D1GTs
Bibelvetenskap D1NTs
2-0027, Engelska parken Seminarium Cecilia Wassen Bibelvetenskapens metoder Teologiska institutionen 551016110 1,75
 Längd 1,75
v 10, 2020 
Ti3/3 10:15 - 12:00 Bibelvetenskap D1GTs
Bibelvetenskap D1NTs
2-0027, Engelska parken Seminarium Cecilia Wassen Bibelvetenskapens metoder Teologiska institutionen 551016110 1,75
 Längd 1,75
v 13, 2020 
Ti24/3 10:15 - 12:00 Bibelvetenskap D1GTs
Bibelvetenskap D1NTs
Seminarium Cecilia Wassen Bibelvetenskapens metoder Teologiska institutionen 551016110 1,75
Längd 1,75
Total längd 12,25