2020-01-20 - 2020-06-07   5RT308-V20-09516, Bibelvetenskap C2GTs, Anpassa Prenumerera
Tid Kursnamn Lokal Moment Personal Kommentar Karta Kund Projektnummer Längd Kurssignatur
v 14, 2020 
Ons1/4 10:15 - 12:00 Bibelvetenskap C2GTs 2-0027, Engelska parken Seminarium Göran Eidevall Teologiska institutionen 551016110 1,75 5RT308-V20-09516
Tors2/4 10:15 - 12:00 Bibelvetenskap C2GTs
Bibelvetenskap C2NTs
Bibelvetenskap C2i
Datasal 9-1064, Engelska parken Information
Workshop
Cecilia Wassen Informationssökning med bibliotekarie Teologiska institutionen 551016110 1,75 5RT308-V20-09516
5RT309-V20-09547
5RT311-V20-09521
 Längd 3,50
v 15, 2020 
Ons8/4 10:15 - 12:00 Bibelvetenskap C2GTs 2-0026, Engelska parken Seminarium Göran Eidevall Teologiska institutionen 551016110 1,75 5RT308-V20-09516
 Längd 1,75
v 16, 2020 
Ons15/4 10:15 - 12:00 Bibelvetenskap C2GTs 2-0026, Engelska parken Seminarium Göran Eidevall Teologiska institutionen 551016110 1,75 5RT308-V20-09516
 Längd 1,75
v 17, 2020 
Mån20/4 10:15 - 12:00 Bibelvetenskap C2GTs 2-0023, Engelska parken Seminarium Göran Eidevall Teologiska institutionen 551016110 1,75 5RT308-V20-09516
 Längd 1,75
v 23, 2020 
Tis2/6 09:15 - 12:00 Bibelvetenskap C2GTs 2-0023, Engelska parken Seminarium
Uppsatsventilering
Göran Eidevall
Malin Löfstedt
Teologiska institutionen 551016110 2,75 5RT308-V20-09516
Ons3/6 13:15 - 16:00 Bibelvetenskap C2GTs 2-0023, Engelska parken Seminarium
Uppsatsventilering
Göran Eidevall
Malin Löfstedt
Teologiska institutionen 551016110 2,75 5RT308-V20-09516
Längd 5,50
Total längd 14,25