2020-01-20 - 2020-06-07   5RT445-V20-09528, Kyrko- och missionsstudier B, Anpassa Prenumerera

VIKTIGT

All salsundervisning har ersatts mot distans undervisning. Mer information på Studentportalen
Tid Kursnamn Lokal Moment Personal Kommentar Kund Projektnummer Längd
v 4, 2020 
20/1 10:15 - 12:00 Kyrko- och missionsstudier B 2-0025, Engelska parken Föreläsning
Seminarium
Andreas Mazetti Petersson Teologiska institutionen 551016110 1,75
To23/1 10:15 - 12:00 Kyrko- och missionsstudier B 2-0027, Engelska parken Föreläsning
Seminarium
Andreas Mazetti Petersson Teologiska institutionen 551016110 1,75
 Längd 3,50
v 5, 2020 
27/1 09:15 - 12:00 Kyrko- och missionsstudier B 2-0025, Engelska parken Föreläsning
Seminarium
Andreas Mazetti Petersson Teologiska institutionen 551016110 2,75
To30/1 10:15 - 12:00 Kyrko- och missionsstudier B 2-0027, Engelska parken Föreläsning
Seminarium
Andreas Mazetti Petersson Teologiska institutionen 551016110 1,75
 Längd 4,50
v 6, 2020 
3/2 09:15 - 12:00 Kyrko- och missionsstudier B 2-0025, Engelska parken Föreläsning
Seminarium
Andreas Mazetti Petersson
Anita Yadala Suneson
Teologiska institutionen 551016110 2,75
To6/2 10:15 - 12:00 Kyrko- och missionsstudier B 2-0027, Engelska parken Föreläsning
Seminarium
Andreas Mazetti Petersson Teologiska institutionen 551016110 1,75
 Längd 4,50
v 7, 2020 
10/2 10:15 - 12:00 Kyrko- och missionsstudier B 2-0025, Engelska parken Föreläsning
Seminarium
Andreas Mazetti Petersson Teologiska institutionen 551016110 1,75
13:15 - 15:00 Kyrko- och missionsstudier B 2-0025, Engelska parken Studiebesök Andreas Mazetti Petersson Teologiska institutionen 551016110 1,75
To13/2 09:15 - 12:00 Kyrko- och missionsstudier B 2-0027, Engelska parken Föreläsning
Seminarium
Andreas Mazetti Petersson
Anita Yadala Suneson
Teologiska institutionen 551016110 2,75
 Längd 6,25
v 8, 2020 
To20/2 10:15 - 12:00 Kyrko- och missionsstudier B 2-0027, Engelska parken Föreläsning
Seminarium
Anita Yadala Suneson Teologiska institutionen 551016110 1,75
 Längd 1,75
v 9, 2020 
24/2 10:15 - 12:00 Kyrko- och missionsstudier B 2-0025, Engelska parken Föreläsning
Seminarium
Gustaf Forsell Teologiska institutionen 551016110 1,75
13:15 - 15:00 Kyrko- och missionsstudier B 2-K1024, Engelska parken Studiebesök Anita Yadala Suneson Teologiska institutionen 551016110 1,75
To27/2 09:15 - 13:00 Kyrko- och missionsstudier B 2-0028, Engelska parken Examination Andreas Mazetti Petersson Teologiska institutionen 551016110 3,75
 Längd 7,25
v 10, 2020 
2/3 10:15 - 12:00 Kyrko- och missionsstudier B 2-0025, Engelska parken Föreläsning
Seminarium
Anita Yadala Suneson Teologiska institutionen 551016110 1,75
To5/3 10:15 - 12:00 Kyrko- och missionsstudier B 2-0027, Engelska parken Föreläsning
Seminarium
Andreas Mazetti Petersson Teologiska institutionen 551016110 1,75
 Längd 3,50
v 11, 2020 
9/3 10:15 - 12:00 Kyrko- och missionsstudier B 2-0025, Engelska parken Föreläsning
Seminarium
Andreas Mazetti Petersson Teologiska institutionen 551016110 1,75
To12/3 10:15 - 12:00 Kyrko- och missionsstudier B 2-0027, Engelska parken Föreläsning
Seminarium
Anita Yadala Suneson Teologiska institutionen 551016110 1,75
 Längd 3,50
v 12, 2020 
16/3 10:15 - 12:00 Kyrko- och missionsstudier B 2-0028, Engelska parken Föreläsning
Seminarium
Anita Yadala Suneson Teologiska institutionen 551016110 1,75
To19/3 13:15 - 15:00 Kyrko- och missionsstudier B Föreläsning
Seminarium
Anita Yadala Suneson Teologiska institutionen 551016110 1,75
 Längd 3,50
v 14, 2020 
30/3 10:15 - 12:00 Kyrko- och missionsstudier B 2-0027, Engelska parken Föreläsning
Seminarium
Andreas Mazetti Petersson Teologiska institutionen 551016110 1,75
To2/4 10:15 - 12:00 Kyrko- och missionsstudier B 2-0027, Engelska parken Föreläsning
Seminarium
Andreas Mazetti Petersson Teologiska institutionen 551016110 1,75
13:15 - 15:00 Kyrko- och missionsstudier B 2-K1024, Engelska parken Studiebesök Andreas Mazetti Petersson Teologiska institutionen 551016110 1,75
 Längd 5,25
v 15, 2020 
6/4 10:15 - 12:00 Kyrko- och missionsstudier B 2-0027, Engelska parken Föreläsning
Seminarium
Andreas Mazetti Petersson Teologiska institutionen 551016110 1,75
 Längd 1,75
v 16, 2020 
Ti14/4 10:15 - 12:00 Kyrko- och missionsstudier B 2-0027, Engelska parken Föreläsning
Seminarium
Andreas Mazetti Petersson Teologiska institutionen 551016110 1,75
To16/4 10:15 - 12:00 Kyrko- och missionsstudier B 2-0027, Engelska parken Föreläsning
Seminarium
Andreas Mazetti Petersson Teologiska institutionen 551016110 1,75
13:15 - 15:00 Kyrko- och missionsstudier B 2-K1024, Engelska parken Studiebesök Andreas Mazetti Petersson Teologiska institutionen 551016110 1,75
 Längd 5,25
v 17, 2020 
20/4 10:15 - 12:00 Kyrko- och missionsstudier B 2-0027, Engelska parken Föreläsning
Seminarium
Andreas Mazetti Petersson Teologiska institutionen 551016110 1,75
13:15 - 15:00 Kyrko- och missionsstudier B 2-0027, Engelska parken Studiebesök Andreas Mazetti Petersson Teologiska institutionen 551016110 1,75
To23/4 10:15 - 12:00 Kyrko- och missionsstudier B 2-0027, Engelska parken Föreläsning
Seminarium
Andreas Mazetti Petersson Teologiska institutionen 551016110 1,75
 Längd 5,25
v 19, 2020 
4/5 09:15 - 12:00 Kyrko- och missionsstudier B
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B
Tros- och livsåskådningsvetenskap B
7_1013, Engelska parken Föreläsning
Introduktion
Malin Löfstedt Religionsdidaktik i teori och praktik Teologiska institutionen 551016110 2,75
10:15 - 12:00 Kyrko- och missionsstudier B 2-0027, Engelska parken Föreläsning
Seminarium
Vik lektor Teologiska institutionen 551016110 1,75
On6/5 10:15 - 12:00 Kyrko- och missionsstudier B
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B
Tros- och livsåskådningsvetenskap B
7_1013, Engelska parken Föreläsning
Seminarium
Malin Löfstedt Religionsdidaktik i teori och praktik Teologiska institutionen 551016110 1,75
To7/5 10:15 - 12:00 Kyrko- och missionsstudier B 2-0027, Engelska parken Föreläsning
Seminarium
Vik lektor Teologiska institutionen 551016110 1,75
Fr8/5 10:15 - 12:00 Kyrko- och missionsstudier B
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B
Tros- och livsåskådningsvetenskap B
7_1013, Engelska parken Föreläsning
Seminarium
Malin Löfstedt Religionsdidaktik i teori och praktik Teologiska institutionen 551016110 1,75
 Längd 9,75
v 20, 2020 
11/5 09:15 - 12:00 Kyrko- och missionsstudier B
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B
Tros- och livsåskådningsvetenskap B
22-1009, Engelska parken Föreläsning
Seminarium
Malin Löfstedt Religionsdidaktik i teori och praktik Teologiska institutionen 551016110 2,75
10:15 - 12:00 Kyrko- och missionsstudier B 2-0027, Engelska parken Föreläsning
Seminarium
Vik lektor Teologiska institutionen 551016110 1,75
On13/5 10:15 - 12:00 Kyrko- och missionsstudier B
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B
Tros- och livsåskådningsvetenskap B
22-1009, Engelska parken Föreläsning
Seminarium
Malin Löfstedt Religionsdidaktik i teori och praktik Teologiska institutionen 551016110 1,75
To14/5 10:15 - 12:00 Kyrko- och missionsstudier B 2-0027, Engelska parken Föreläsning
Seminarium
Vik lektor Teologiska institutionen 551016110 1,75
Fr15/5 09:15 - 12:00 Kyrko- och missionsstudier B
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B
Tros- och livsåskådningsvetenskap B
2-K1023, Engelska parken Föreläsning
Seminarium
Malin Löfstedt Religionsdidaktik i teori och praktik Teologiska institutionen 551016110 2,75
 Längd 10,75
v 21, 2020 
18/5 09:15 - 12:00 Kyrko- och missionsstudier B
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B
Tros- och livsåskådningsvetenskap B
2-K1023, Engelska parken Föreläsning
Seminarium
Malin Löfstedt Religionsdidaktik i teori och praktik Teologiska institutionen 551016110 2,75
10:15 - 12:00 Kyrko- och missionsstudier B 2-1023, Engelska parken Föreläsning
Seminarium
Vik lektor Teologiska institutionen 551016110 1,75
On20/5 10:15 - 12:00 Kyrko- och missionsstudier B
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B
Tros- och livsåskådningsvetenskap B
2-K1023, Engelska parken Seminarium Malin Löfstedt Religionsdidaktik i teori och praktik Teologiska institutionen 551016110 1,75
 Längd 6,25
v 22, 2020 
25/5 09:15 - 12:00 Kyrko- och missionsstudier B
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B
Tros- och livsåskådningsvetenskap B
2-K1023, Engelska parken Föreläsning
Seminarium
Malin Löfstedt Religionsdidaktik i teori och praktik Teologiska institutionen 551016110 2,75
On27/5 10:15 - 12:00 Kyrko- och missionsstudier B
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B
Tros- och livsåskådningsvetenskap B
2-0022, Engelska parken Föreläsning
Seminarium
Malin Löfstedt Religionsdidaktik i teori och praktik Teologiska institutionen 551016110 1,75
To28/5 10:15 - 12:00 Kyrko- och missionsstudier B 2-0028, Engelska parken Föreläsning
Seminarium
Anita Yadala Suneson Teologiska institutionen 551016110 1,75
Fr29/5 09:00 - 12:15 Kyrko- och missionsstudier B
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B
Tros- och livsåskådningsvetenskap B
Studiebesök Malin Löfstedt Religionsdidaktik-se info från lärare om tid+plats 3,25
 Längd 9,50
v 23, 2020 
1/6 10:15 - 12:00 Kyrko- och missionsstudier B
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B
Tros- och livsåskådningsvetenskap B
2-K1023, Engelska parken Seminarium Malin Löfstedt Religionsdidaktik i teori och praktik Teologiska institutionen 551016110 1,75
Fr5/6 10:15 - 12:00 Kyrko- och missionsstudier B 2-0022, Engelska parken Föreläsning
Seminarium
Teologiska institutionen 551016110 1,75
13:15 - 15:00 Kyrko- och missionsstudier B 2-0022, Engelska parken Föreläsning
Seminarium
Teologiska institutionen 551016110 1,75
Längd 5,25
Total längd 97,25