2020-01-20 - 2020-06-07   5RT306-V20-09514, Bibelvetenskap C1GTs, Anpassa Prenumerera

VIKTIGT

All salsundervisning har ersatts mot distans undervisning. Mer information på Studentportalen
Tid Kursnamn Lokal Moment Personal Kund Projektnummer Längd
v 4, 2020 
20/1 10:15 - 12:00 Bibelvetenskap C1GTs 2-0027, Engelska parken Föreläsning Mikael Larsson Teologiska institutionen 551016110 1,75
On22/1 10:15 - 12:00 Bibelvetenskap C1GTs 2-0023, Engelska parken Föreläsning Mikael Larsson Teologiska institutionen 551016110 1,75
13:15 - 15:00 Bibelvetenskap C1GTs 9-1017, Engelska parken Föreläsning Mikael Larsson Teologiska institutionen 551016110 1,75
Fr24/1 10:15 - 12:00 Bibelvetenskap C1GTs 2-K1024, Engelska parken Föreläsning Mikael Larsson Teologiska institutionen 551016110 1,75
13:15 - 15:00 Bibelvetenskap C1GTs 2-0027, Engelska parken Föreläsning Mikael Larsson Teologiska institutionen 551016110 1,75
 Längd 8,75
v 5, 2020 
27/1 10:15 - 12:00 Bibelvetenskap C1GTs 2-0023, Engelska parken Föreläsning Hanna Liljefors Teologiska institutionen 551016110 1,75
On29/1 10:15 - 12:00 Bibelvetenskap C1GTs 2-0023, Engelska parken Föreläsning Mikael Larsson Teologiska institutionen 551016110 1,75
13:15 - 15:00 Bibelvetenskap C1GTs 2-0028, Engelska parken Föreläsning Mikael Larsson Teologiska institutionen 551016110 1,75
Fr31/1 10:15 - 12:00 Bibelvetenskap C1GTs 2-0027, Engelska parken Föreläsning Mikael Larsson Teologiska institutionen 551016110 1,75
13:15 - 15:00 Bibelvetenskap C1GTs 2-K1024, Engelska parken Föreläsning Mikael Larsson Teologiska institutionen 551016110 1,75
 Längd 8,75
v 6, 2020 
3/2 10:15 - 12:00 Bibelvetenskap C1GTs 2-0023, Engelska parken Föreläsning Hanna Liljefors Teologiska institutionen 551016110 1,75
On5/2 10:15 - 12:00 Bibelvetenskap C1GTs 2-0023, Engelska parken Föreläsning Mikael Larsson Teologiska institutionen 551016110 1,75
13:15 - 15:00 Bibelvetenskap C1GTs 2-K1024, Engelska parken Föreläsning Mikael Larsson Teologiska institutionen 551016110 1,75
Fr7/2 10:15 - 12:00 Bibelvetenskap C1GTs 2-0023, Engelska parken Föreläsning Mikael Larsson Teologiska institutionen 551016110 1,75
 Längd 7,00
v 7, 2020 
10/2 10:15 - 12:00 Bibelvetenskap C1GTs 2-0023, Engelska parken Föreläsning Hanna Liljefors Teologiska institutionen 551016110 1,75
13:15 - 15:00 Bibelvetenskap C1GTs 2-0023, Engelska parken Föreläsning Hanna Liljefors Teologiska institutionen 551016110 1,75
On12/2 10:15 - 12:00 Bibelvetenskap C1GTs 7-0016, Engelska parken Föreläsning Mikael Larsson Teologiska institutionen 551016110 1,75
13:15 - 15:00 Bibelvetenskap C1GTs 2-K1023, Engelska parken Föreläsning Mikael Larsson Teologiska institutionen 551016110 1,75
Fr14/2 10:15 - 12:00 Bibelvetenskap C1GTs 2-0027, Engelska parken Föreläsning Mikael Larsson Teologiska institutionen 551016110 1,75
13:15 - 15:00 Bibelvetenskap C1GTs 2-K1024, Engelska parken Föreläsning Mikael Larsson Teologiska institutionen 551016110 1,75
 Längd 10,50
v 8, 2020 
Fr21/2 14:00 - 18:00 Bibelvetenskap C1GTs För tid och plats se studentportalen Tentamen Teologiska institutionen 551016110 4,00
 Längd 4,00
v 9, 2020 
24/2 10:15 - 12:00 Bibelvetenskap C1GTs 2-0023, Engelska parken Föreläsning Göran Eidevall Teologiska institutionen 551016110 1,75
On26/2 10:15 - 12:00 Bibelvetenskap C1GTs 2-0023, Engelska parken Föreläsning Göran Eidevall Teologiska institutionen 551016110 1,75
13:15 - 15:00 Bibelvetenskap C1GTs 2-K1024, Engelska parken Föreläsning Göran Eidevall Teologiska institutionen 551016110 1,75
Fr28/2 10:15 - 12:00 Bibelvetenskap C1GTs 2-0027, Engelska parken Föreläsning Göran Eidevall Teologiska institutionen 551016110 1,75
 Längd 7,00
v 10, 2020 
2/3 10:15 - 12:00 Bibelvetenskap C1GTs 2-K1024, Engelska parken Föreläsning Göran Eidevall Teologiska institutionen 551016110 1,75
On4/3 10:15 - 12:00 Bibelvetenskap C1GTs 2-K1024, Engelska parken Föreläsning Göran Eidevall Teologiska institutionen 551016110 1,75
13:15 - 15:00 Bibelvetenskap C1GTs 2-K1024, Engelska parken Föreläsning Göran Eidevall Teologiska institutionen 551016110 1,75
Fr6/3 10:15 - 12:00 Bibelvetenskap C1GTs 2-0023, Engelska parken Föreläsning Mikael Larsson Teologiska institutionen 551016110 1,75
 Längd 7,00
v 11, 2020 
9/3 10:15 - 12:00 Bibelvetenskap C1GTs 2-0027, Engelska parken Föreläsning Mikael Larsson Teologiska institutionen 551016110 1,75
13:15 - 15:00 Bibelvetenskap C1GTs 2-0027, Engelska parken Föreläsning Mikael Larsson Teologiska institutionen 551016110 1,75
On11/3 10:15 - 12:00 Bibelvetenskap C1GTs 2-0023, Engelska parken Föreläsning Mikael Larsson Teologiska institutionen 551016110 1,75
13:15 - 15:00 Bibelvetenskap C1GTs 2-0027, Engelska parken Föreläsning Mikael Larsson Teologiska institutionen 551016110 1,75
 Längd 7,00
v 12, 2020 
16/3 10:15 - 12:00 Bibelvetenskap C1GTs 2-0023, Engelska parken Föreläsning Göran Eidevall Teologiska institutionen 551016110 1,75
13:15 - 15:00 Bibelvetenskap C1GTs 2-K1024, Engelska parken Föreläsning Göran Eidevall Teologiska institutionen 551016110 1,75
On18/3 10:15 - 12:00 Bibelvetenskap C1GTs 2-0025, Engelska parken Föreläsning Göran Eidevall Teologiska institutionen 551016110 1,75
13:15 - 15:00 Bibelvetenskap C1GTs 2-K1024, Engelska parken Föreläsning Göran Eidevall Teologiska institutionen 551016110 1,75
Fr20/3 13:15 - 15:00 Bibelvetenskap C1GTs Föreläsning Göran Eidevall Teologiska institutionen 551016110 1,75
21/3 09:00 - 13:00 Bibelvetenskap C1GTs För tid och plats se studentportalen Omtentamen Teologiska institutionen 551016110 4,00
 Längd 12,75
v 13, 2020 
23/3 10:15 - 12:00 Bibelvetenskap C1GTs Föreläsning Göran Eidevall Teologiska institutionen 551016110 1,75
13:15 - 15:00 Bibelvetenskap C1GTs Föreläsning Göran Eidevall Teologiska institutionen 551016110 1,75
Fr27/3 08:00 - 12:00 Bibelvetenskap C1GTs För tid och plats se studentportalen Tentamen Teologiska institutionen 551016110 4,00
 Längd 7,50
v 17, 2020 
25/4 09:00 - 13:00 Bibelvetenskap C1GTs För tid och plats se studentportalen Omtentamen Teologiska institutionen 551016110 4,00
Längd 4,00
Total längd 84,25