2020-01-20 - 2020-06-07   5RT197-V20-09555, Islamisk filosofi och dess andliga särdrag, Anpassa Prenumerera

VIKTIGT

All salsundervisning har ersatts mot distans undervisning. Mer information på Studentportalen
Tid Kursnamn Lokal Moment Personal Kund Projektnummer Längd
v 14, 2020 
To2/4 10:15 - 12:00 Islamisk filosofi och dess andliga särdrag 2-0025, Engelska parken Föreläsning Emin Poljarevic Teologiska institutionen 551016110 1,75
 Längd 1,75
v 15, 2020 
To9/4 10:15 - 12:00 Islamisk filosofi och dess andliga särdrag 2-0027, Engelska parken Föreläsning Mohammad Fazlhashemi Teologiska institutionen 551016110 1,75
 Längd 1,75
v 16, 2020 
On15/4 10:15 - 13:00 Islamisk filosofi och dess andliga särdrag 2-0025, Engelska parken Seminarium Mohammad Fazlhashemi Teologiska institutionen 551016110 2,75
 Längd 2,75
v 17, 2020 
Ti21/4 13:15 - 15:00 Islamisk filosofi och dess andliga särdrag 22-1009, Engelska parken Föreläsning Mohammad Fazlhashemi Teologiska institutionen 551016110 1,75
 Längd 1,75
v 18, 2020 
To30/4 10:15 - 13:00 Islamisk filosofi och dess andliga särdrag 2-0027, Engelska parken Seminarium Emin Poljarevic Teologiska institutionen 551016110 2,75
 Längd 2,75
v 19, 2020 
To7/5 10:15 - 12:00 Islamisk filosofi och dess andliga särdrag 2-0025, Engelska parken Föreläsning Emin Poljarevic Teologiska institutionen 551016110 1,75
 Längd 1,75
v 20, 2020 
To14/5 10:15 - 12:00 Islamisk filosofi och dess andliga särdrag 2-0025, Engelska parken Föreläsning Emin Poljarevic Teologiska institutionen 551016110 1,75
 Längd 1,75
v 21, 2020 
To21/5 10:15 - 12:00 Islamisk filosofi och dess andliga särdrag 2-0027, Engelska parken Seminarium Emin Poljarevic Teologiska institutionen 551016110 1,75
 Längd 1,75
v 22, 2020 
To28/5 10:15 - 12:00 Islamisk filosofi och dess andliga särdrag 2-0026, Engelska parken Föreläsning Emin Poljarevic Teologiska institutionen 551016110 1,75
Längd 1,75
Total längd 17,75