2020-01-20 - 2020-06-07   5RT592-V20-09565, Natur, historia och uppenbarelse, Anpassa Prenumerera

VIKTIGT

All salsundervisning har ersatts mot distans undervisning. Mer information på Studentportalen
Tid Kursnamn Lokal Moment Personal Kommentar Kund Projektnummer Längd
v 4, 2020 
To23/1 13:15 - 15:00 Natur, historia och uppenbarelse
Tros- och livsåskådningsvetenskap D1-2
22-0025, Engelska parken Seminarium Mattias Martinson Teologiska institutionen 551016110 1,75
 Längd 1,75
v 5, 2020 
On29/1 13:15 - 15:00 Natur, historia och uppenbarelse
Tros- och livsåskådningsvetenskap D1-2
22-0025, Engelska parken Seminarium Mattias Martinson Teologiska institutionen 551016110 1,75
 Längd 1,75
v 7, 2020 
Ti11/2 15:15 - 17:00 Natur, historia och uppenbarelse
Tros- och livsåskådningsvetenskap D1-2
22-0031, Engelska parken Föreläsning Mattias Martinson Professorsföreläsning Teologiska institutionen 551016110 1,75
To13/2 13:15 - 15:00 Natur, historia och uppenbarelse
Tros- och livsåskådningsvetenskap D1-2
22-0025, Engelska parken Seminarium Mattias Martinson Teologiska institutionen 551016110 1,75
 Längd 3,50
v 9, 2020 
On26/2 13:15 - 15:00 Natur, historia och uppenbarelse
Tros- och livsåskådningsvetenskap D1-2
22-0025, Engelska parken Seminarium Mattias Martinson Teologiska institutionen 551016110 1,75
 Längd 1,75
v 10, 2020 
To5/3 13:15 - 15:00 Natur, historia och uppenbarelse
Tros- och livsåskådningsvetenskap D1-2
22-0025, Engelska parken Seminarium Mattias Martinson Teologiska institutionen 551016110 1,75
Längd 1,75
Total längd 10,50