2020-01-20 - 2020-06-07   5RT309-V20-09547, Bibelvetenskap C2NTs, Anpassa Prenumerera
Tid Kursnamn Lokal Moment Personal Kommentar Kund Projektnummer
v 14, 2020 
On1/4 10:15 - 12:00 Bibelvetenskap C2NTs
Bibelvetenskap C2i
22-1009, Engelska parken Seminarium Cecilia Wassen Teologiska institutionen 551016110
To2/4 10:15 - 12:00 Bibelvetenskap C2GTs
Bibelvetenskap C2NTs
Bibelvetenskap C2i
Datasal 9-1064, Engelska parken Information
Workshop
Cecilia Wassen Informationssökning med bibliotekarie Teologiska institutionen 551016110
v 15, 2020 
Ti7/4 10:15 - 12:00 Bibelvetenskap C2NTs
Bibelvetenskap C2i
2-0023, Engelska parken Seminarium Cecilia Wassen Teologiska institutionen 551016110
v 18, 2020 
Ti28/4 10:15 - 12:00 Bibelvetenskap C2NTs
Bibelvetenskap C2i
2-0023, Engelska parken Seminarium Cecilia Wassen Teologiska institutionen 551016110
v 20, 2020 
To14/5 15:00 - 17:00 Bibelvetenskap C2NTs
Bibelvetenskap C2i
Ihresalen 21-0011, Engelska parken Föreläsning Cecilia Wassen Gästföreläsning Teologiska institutionen 551016110
v 23, 2020 
On3/6 09:15 - 12:00 Bibelvetenskap C2NTs
Bibelvetenskap C2i
2-0023, Engelska parken Seminarium
Uppsatsventilering
Cecilia Wassen
James Kelhoffer
Jonas Holmstrand
Teologiska institutionen 551016110
13:15 - 16:00 Bibelvetenskap C2NTs
Bibelvetenskap C2i
2-K1024, Engelska parken Seminarium
Uppsatsventilering
Cecilia Wassen
James Kelhoffer
Teologiska institutionen 551016110
To4/6 09:15 - 12:00 Bibelvetenskap C2NTs
Bibelvetenskap C2i
2-0027, Engelska parken Seminarium
Uppsatsventilering
Cecilia Wassen
James Kelhoffer
Jonas Holmstrand
Teologiska institutionen 551016110
13:15 - 16:00 Bibelvetenskap C2NTs
Bibelvetenskap C2i
2-0027, Engelska parken Seminarium
Uppsatsventilering
Cecilia Wassen
James Kelhoffer
Teologiska institutionen 551016110