2020-01-20 - 2020-06-07   5RT527-V20-09519, Mänskliga rättigheter och demokrati, Anpassa Prenumerera

VIKTIGT

All salsundervisning har ersatts mot distans undervisning. Mer information på Studentportalen
Tid Kursnamn Lokal Moment Personal Kommentar Kund Projektnummer Längd
v 4, 2020 
On22/1 09:15 - 12:00 Mänskliga rättigheter och demokrati 2-1077, Engelska parken Föreläsning
Introduktion
Per Sundman Teologiska institutionen 551016110 2,75
 Längd 2,75
v 5, 2020 
On29/1 08:15 - 10:00 Mänskliga rättigheter och demokrati 2-0025, Engelska parken Seminarium Per Sundman Grupp 1 Teologiska institutionen 551016110 1,75
10:15 - 12:00 Mänskliga rättigheter och demokrati 2-0025, Engelska parken Seminarium Per Sundman Grupp 2 Teologiska institutionen 551016110 1,75
Fr31/1 10:15 - 12:00 Mänskliga rättigheter och demokrati
Religion, mänskliga rättigheter och global rättvisa
Religionsfrihet i sekulära och religiösa kulturer
Bertil Hammer-salen, 24:K104, Blåsenhus Information Johanna Ohlsson För programstudenter MR: information om praktik/fältstudium Teologiska institutionen 551016110 1,75
 Längd 5,25
v 6, 2020 
On5/2 10:15 - 12:00 Mänskliga rättigheter och demokrati 2-1077, Engelska parken Föreläsning Helen Lindberg Teologiska institutionen 551016110 1,75
 Längd 1,75
v 7, 2020 
On12/2 10:15 - 12:00 Mänskliga rättigheter och demokrati 22-1009, Engelska parken Seminarium Helen Lindberg Grupp 1 Teologiska institutionen 551016110 1,75
13:15 - 15:00 Mänskliga rättigheter och demokrati 2-0028, Engelska parken Seminarium Helen Lindberg Grupp 2 Teologiska institutionen 551016110 1,75
 Längd 3,50
v 8, 2020 
On19/2 10:15 - 12:00 Mänskliga rättigheter och demokrati 22-1017, Engelska parken Föreläsning Helen Lindberg Teologiska institutionen 551016110 1,75
 Längd 1,75
v 9, 2020 
On26/2 10:15 - 12:00 Mänskliga rättigheter och demokrati 2-0025, Engelska parken Seminarium Helen Lindberg Grupp 1 Teologiska institutionen 551016110 1,75
13:15 - 15:00 Mänskliga rättigheter och demokrati 2-0025, Engelska parken Seminarium Helen Lindberg Grupp 2 Teologiska institutionen 551016110 1,75
 Längd 3,50
v 10, 2020 
On4/3 10:15 - 12:00 Mänskliga rättigheter och demokrati 22-1017, Engelska parken Föreläsning Helen Lindberg Teologiska institutionen 551016110 1,75
 Längd 1,75
v 11, 2020 
On11/3 10:15 - 12:00 Mänskliga rättigheter och demokrati 2-0025, Engelska parken Seminarium Helen Lindberg Grupp 1 Teologiska institutionen 551016110 1,75
13:15 - 15:00 Mänskliga rättigheter och demokrati 2-0025, Engelska parken Seminarium Helen Lindberg Grupp 2 Teologiska institutionen 551016110 1,75
 Längd 3,50
v 12, 2020 
On18/3 10:15 - 12:00 Mänskliga rättigheter och demokrati 2-0023, Engelska parken Seminarium Per Sundman Grupp 1 Teologiska institutionen 551016110 1,75
13:15 - 15:00 Mänskliga rättigheter och demokrati 2-0025, Engelska parken Seminarium Per Sundman Grupp 2 Teologiska institutionen 551016110 1,75
Längd 3,50
Total längd 27,25