2020-01-20 - 2020-06-07   5RT614-V20-09634, Samhällsorienterande ämnen för F-3, Anpassa Prenumerera

VIKTIGT

All salsundervisning har ersatts mot distans undervisning. Mer information på Studentportalen
Tid Kursnamn Program Lokal Moment Personal Kommentar Kund Projektnummer Längd
v 4, 2020 
20/1 10:15 - 12:00 Naturvetenskap och teknik för grundlärarprogrammet med inriktning mot F-3
Samhällsorienterande ämnen för F-3
12:128, Blåsenhus Föreläsning Malin Löfstedt
Ronny Alexandersson
F: Kursintroduktion Biologisk grundutbildning inst 140160000 1,75
13:15 - 15:00 Naturvetenskap och teknik för grundlärarprogrammet med inriktning mot F-3
Samhällsorienterande ämnen för F-3
Ekmansalen, 15:00024, EBC Föreläsning F: Ämnesstudier i skolan Biologisk grundutbildning inst 140160000 1,75
Ti21/1 10:15 - 11:00 Naturvetenskap och teknik för grundlärarprogrammet med inriktning mot F-3
Samhällsorienterande ämnen för F-3
12:128, Blåsenhus Föreläsning Karin Nibon Geografi Biologisk grundutbildning inst 140160000 0,75
11:15 - 12:00 Naturvetenskap och teknik för grundlärarprogrammet med inriktning mot F-3
Samhällsorienterande ämnen för F-3
12:128, Blåsenhus Föreläsning Maria Willebrand Samhällskunskap Biologisk grundutbildning inst 140160000 0,75
13:15 - 14:00 Naturvetenskap och teknik för grundlärarprogrammet med inriktning mot F-3
Samhällsorienterande ämnen för F-3
12:228, Blåsenhus
E45, Campus Gotland
Föreläsning
Videokonferens
Erika Sandström Historia
Föreläsare på Gotland
Biologisk grundutbildning inst 140160000 0,75
14:15 - 15:00 Naturvetenskap och teknik för grundlärarprogrammet med inriktning mot F-3
Samhällsorienterande ämnen för F-3
12:228, Blåsenhus Föreläsning Malin Löfstedt Religion Biologisk grundutbildning inst 140160000 0,75
On22/1 08:15 - 10:00 Naturvetenskap och teknik för grundlärarprogrammet med inriktning mot F-3
Samhällsorienterande ämnen för F-3
Friessalen, 15:00010, EBC Föreläsning Anders Thapper F: Naturvetenskap Biologisk grundutbildning inst 140160000 1,75
10:15 - 12:00 Naturvetenskap och teknik för grundlärarprogrammet med inriktning mot F-3
Samhällsorienterande ämnen för F-3
Friessalen, 15:00010, EBC Föreläsning Ronny Alexandersson F: Naturvetenskap Biologisk grundutbildning inst 140160000 1,75
13:15 - 15:00 Naturvetenskap och teknik för grundlärarprogrammet med inriktning mot F-3
Samhällsorienterande ämnen för F-3
Friessalen, 15:00010, EBC Föreläsning Greger Thornell F: Teknik Biologisk grundutbildning inst 140160000 1,75
To23/1 10:15 - 11:00 Naturvetenskap och teknik för grundlärarprogrammet med inriktning mot F-3
Samhällsorienterande ämnen för F-3
Lärosal 2, 15:01025, EBC Föreläsning
Obligatorisk närvaro
Thomas Nygren Källkritk. Biologisk grundutbildning inst 140160000 0,75
11:00 - 12:00 Naturvetenskap och teknik för grundlärarprogrammet med inriktning mot F-3
Samhällsorienterande ämnen för F-3
Lärosal 2, 15:01025, EBC Föreläsning
Obligatorisk närvaro
Isabelle Nesterud Källkritik. Biologisk grundutbildning inst 140160000 1,00
13:15 - 15:00 Naturvetenskap och teknik för grundlärarprogrammet med inriktning mot F-3
Samhällsorienterande ämnen för F-3
Kurslab 5, 17:01004, EBC
Kurslab 6, 17:01011, EBC
Kurslab 7, 17:01013, EBC
Kurslab 8, 17:01020A, EBC
Föreläsning
Obligatorisk närvaro
Anders Thapper
Erika Sandström
Malin Löfstedt
Ronny Alexandersson
Källkritk. Biologisk grundutbildning inst 140160000 1,75
Fr24/1 08:45 - 15:00 Naturvetenskap och teknik för grundlärarprogrammet med inriktning mot F-3
Samhällsorienterande ämnen för F-3
Exkursion
Obligatorisk närvaro
Anders Thapper
Erika Sandström
Greger Thornell
Johan Chau Söderström
Karin Nibon
Malin Löfstedt
Maria Willebrand
Ronny Alexandersson
Gamla Uppsala. Biologisk grundutbildning inst 140160000 6,25
 Längd 21,50
v 5, 2020 
27/1 09:15 - 10:00 Samhällsorienterande ämnen för F-3 Enequistrummet, K436, Ekonomikum Introduktion
Obligatorisk närvaro
Karin Nibon Kursintroduktion
Litteratur: Fridfeldt & Molin (2010); Skolverket.
Kulturgeografiska inst 216100000 0,75
10:15 - 12:00 Samhällsorienterande ämnen för F-3 Enequistrummet, K436, Ekonomikum Föreläsning Karin Nibon Befolkning & migration
Litteratur: Getis (2019) kap.5 + s. 197-209.
Kulturgeografiska inst 216100000 1,75
13:15 - 15:00 Samhällsorienterande ämnen för F-3 B159, Ekonomikum Föreläsning Bert Eriksson Landformer
Litteratur: Getis (2019) kap. 3 + kompendium
Kulturgeografiska inst 216100000 1,75
Ti28/1 08:15 - 10:00 Samhällsorienterande ämnen för F-3 Enequistrummet, K436, Ekonomikum Föreläsning Bert Eriksson Klimat
Litteratur: Getis (2019) kap. 4.
Kulturgeografiska inst 216100000 1,75
10:15 - 12:00 Samhällsorienterande ämnen för F-3 Enequistrummet, K436, Ekonomikum Föreläsning Karin Nibon Ekonomisk geografi
Litteratur: Getis (2019) kap. 9-10.
Kulturgeografiska inst 216100000 1,75
On29/1 10:15 - 12:00 Samhällsorienterande ämnen för F-3 Arpirummet, B478, Ekonomikum Seminarium Karin Nibon Kartövning, grupp B Kulturgeografiska inst 216100000 1,75
10:15 - 12:00 Samhällsorienterande ämnen för F-3 Geolabbet, H413, Ekonomikum Seminarium Sofia Cele Barn & kartan, grupp A
Litteratur: Cele (2008).
Kulturgeografiska inst 216100000 1,75
13:15 - 15:00 Samhällsorienterande ämnen för F-3 Arpirummet, B478, Ekonomikum Seminarium Karin Nibon Kartövning, grupp A Kulturgeografiska inst 216100000 1,75
13:15 - 15:00 Samhällsorienterande ämnen för F-3 Geolabbet, H413, Ekonomikum Seminarium Sofia Cele Barn & kartan, grupp B
Litteratur: Cele (2008).
Kulturgeografiska inst 216100000 1,75
To30/1 09:15 - 12:00 Samhällsorienterande ämnen för F-3 Enequistrummet, K436, Ekonomikum Lektion
Obligatorisk närvaro
Karin Nibon
Sebastian Djup
Lektion, Hållbar utveckling
Litteratur: Ideland (2016); Sjöberg (2016).
Kulturgeografiska inst 216100000 2,75
 Längd 17,50
v 6, 2020 
3/2 10:15 - 12:00 Samhällsorienterande ämnen för F-3 Geolabbet, H413, Ekonomikum Obligatorisk närvaro
Seminarium
Sebastian Djup Hållbar utveckling, grupp B
Litteratur: Pettersson (2014); Globala målen; KTH.
Kulturgeografiska inst 216100000 1,75
13:15 - 15:00 Samhällsorienterande ämnen för F-3 Geolabbet, H413, Ekonomikum Obligatorisk närvaro
Seminarium
Sebastian Djup Hållbar utveckling, grupp A
Litteratur: Pettersson (2014); Globala målen; KTH.
Kulturgeografiska inst 216100000 1,75
Ti4/2 10:15 - 12:00 Samhällsorienterande ämnen för F-3 Enequistrummet, K436, Ekonomikum Frågestund Bert Eriksson
Karin Nibon
Frågestund inför tentamen Kulturgeografiska inst 216100000 1,75
Fr7/2 08:00 - 12:00 Samhällsorienterande ämnen för F-3 För tid och plats se studentportalen Tentamen Tentamen: Geografi
Bergsbrunnagatan 15, sal 1.
Kulturgeografiska inst 216100000 4,00
 Längd 9,25
v 7, 2020 
10/2 10:15 - 12:00 Samhällsorienterande ämnen för F-3 4230, Gamla Torget 6 Introduktion
Seminarium
Maria Willebrand Introduktion Samhällskunskap Grupp 1 Statsvetenskapliga inst 222016110 1,75
13:15 - 15:00 Samhällsorienterande ämnen för F-3 4230, Gamla Torget 6 Introduktion
Seminarium
Maria Willebrand Introduktion Samhällskunskap Grupp 2 Statsvetenskapliga inst 222016110 1,75
Ti11/2 10:15 - 12:00 Samhällsorienterande ämnen för F-3 Ostrom-salen, 4573, Östra Ågatan 19 Föreläsning Mats Lundström Demokrati Statsvetenskapliga inst 222016110 1,75
13:15 - 15:00 Samhällsorienterande ämnen för F-3 Ostrom-salen, 4573, Östra Ågatan 19 Föreläsning Linda Moberg Kommuner och regioner Statsvetenskapliga inst 222016110 1,75
On12/2 10:15 - 12:00 Samhällsorienterande ämnen för F-3 4230, Gamla Torget 6 Seminarium Maria Willebrand Seminarium, Demokrati
gr2
Statsvetenskapliga inst 222016110 1,75
13:15 - 15:00 Samhällsorienterande ämnen för F-3 4230, Gamla Torget 6 Seminarium Maria Willebrand Seminarium, Demokrati
gr1
Statsvetenskapliga inst 222016110 1,75
To13/2 08:15 - 10:00 Samhällsorienterande ämnen för F-3 4230, Gamla Torget 6 Seminarium Linda Moberg Seminarium, Kommuner
gr2
Statsvetenskapliga inst 222016110 1,75
10:15 - 12:00 Samhällsorienterande ämnen för F-3 4230, Gamla Torget 6 Seminarium Linda Moberg Seminarium, Kommuner
gr1
Statsvetenskapliga inst 222016110 1,75
 Längd 14,00
v 8, 2020 
17/2 10:15 - 12:00 Samhällsorienterande ämnen för F-3 Ostrom-salen, 4573, Östra Ågatan 19 Föreläsning Mats Lundström Mänskliga rättigheter och barnkonventionen Statsvetenskapliga inst 222016110 1,75
Ti18/2 10:15 - 12:00 Samhällsorienterande ämnen för F-3 4230, Gamla Torget 6 Seminarium Maria Willebrand Seminarium, Mänskliga rättigheter och barnkonventionen
gr2
Statsvetenskapliga inst 222016110 1,75
13:15 - 15:00 Samhällsorienterande ämnen för F-3 4230, Gamla Torget 6 Seminarium Maria Willebrand Seminarium, Mänskliga rättigheter och barnkonventionen
gr1
Statsvetenskapliga inst 222016110 1,75
To20/2 09:30 - 10:00 Samhällsorienterande ämnen för F-3 Se kommentar Inlämning Inlämning om demokrati Statsvetenskapliga inst 222016110 0,50
Fr21/2 08:00 - 12:00 Samhällsorienterande ämnen för F-3 Se kommentar Tentamen Tenta Samhällskunskap: Bergsbrunnagatan 15, sal 2 kl. 8-12 e-tenta
Campus Gotland D22
Anmälan till tenta sker via www.student.ladok.se senast 12 dagar före tenta
Resultat via https://exam.uu.se/
Statsvetenskapliga inst 222016110 4,00
 Längd 9,75
v 9, 2020 
24/2 10:15 - 12:00 Samhällsorienterande ämnen för F-3 22-0031, Engelska parken Föreläsning
Introduktion
Obligatorisk närvaro
Malin Löfstedt Teologiska institutionen 551016110 1,75
13:15 - 15:00 Samhällsorienterande ämnen för F-3 22-0031, Engelska parken Föreläsning Malin Löfstedt Teologiska institutionen 551016110 1,75
Ti25/2 10:15 - 12:00 Samhällsorienterande ämnen för F-3 9-1017, Engelska parken Obligatorisk närvaro
Seminarium
Malin Löfstedt Grupp 1 Teologiska institutionen 551016110 1,75
13:15 - 15:00 Samhällsorienterande ämnen för F-3 2-0027, Engelska parken Obligatorisk närvaro
Seminarium
Malin Löfstedt Grupp 2 Teologiska institutionen 551016110 1,75
On26/2 10:15 - 12:00 Samhällsorienterande ämnen för F-3 2-1077, Engelska parken Föreläsning Håkan Bengtsson Teologiska institutionen 551016110 1,75
To27/2 10:15 - 12:00 Samhällsorienterande ämnen för F-3 2-K1024, Engelska parken Föreläsning Håkan Bengtsson Teologiska institutionen 551016110 1,75
13:15 - 15:00 Samhällsorienterande ämnen för F-3 2-K1024, Engelska parken Föreläsning Håkan Bengtsson Teologiska institutionen 551016110 1,75
Fr28/2 10:15 - 12:00 Samhällsorienterande ämnen för F-3 2-0028, Engelska parken Obligatorisk närvaro
Seminarium
Håkan Bengtsson Grupp 2 Teologiska institutionen 551016110 1,75
13:15 - 15:00 Samhällsorienterande ämnen för F-3 2-0027, Engelska parken Obligatorisk närvaro
Seminarium
Håkan Bengtsson Grupp 1 Teologiska institutionen 551016110 1,75
29/2 09:00 - 13:00 Samhällsorienterande ämnen för F-3 För tid och plats se studentportalen Omtentamen Omtentamen: Geografi
Bergsbrunnagatan 15, sal 2.
Kulturgeografiska inst 216100000 4,00
 Längd 19,75
v 10, 2020 
2/3 10:15 - 12:00 Samhällsorienterande ämnen för F-3 2-K1023, Engelska parken Föreläsning Håkan Bengtsson
Malin Löfstedt
Teologiska institutionen 551016110 1,75
13:15 - 15:00 Samhällsorienterande ämnen för F-3 2-K1024, Engelska parken Föreläsning Malin Löfstedt Teologiska institutionen 551016110 1,75
Ti3/3 10:15 - 12:00 Samhällsorienterande ämnen för F-3 16-0043, Engelska parken Dugga Malin Löfstedt Teologiska institutionen 551016110 1,75
On4/3 13:15 - 15:00 Samhällsorienterande ämnen för F-3 1-0062, Engelska parken Obligatorisk närvaro
Seminarium
Håkan Bengtsson
Malin Löfstedt
Helgrupp Teologiska institutionen 551016110 1,75
To5/3 10:15 - 12:00 Samhällsorienterande ämnen för F-3 2-1023, Engelska parken Obligatorisk närvaro
Seminarium
Malin Löfstedt Grupp 2 Teologiska institutionen 551016110 1,75
13:15 - 15:00 Samhällsorienterande ämnen för F-3 2-0028, Engelska parken Obligatorisk närvaro
Seminarium
Malin Löfstedt Grupp 1 Teologiska institutionen 551016110 1,75
Fr6/3 10:15 - 12:00 Samhällsorienterande ämnen för F-3 22-1009, Engelska parken Obligatorisk närvaro
Seminarium
Malin Löfstedt Grupp 1 Teologiska institutionen 551016110 1,75
13:15 - 15:00 Samhällsorienterande ämnen för F-3 2-0027, Engelska parken Obligatorisk närvaro
Seminarium
Malin Löfstedt Grupp 2 Teologiska institutionen 551016110 1,75
 Längd 14,00
v 11, 2020 
9/3 10:15 - 12:00 Samhällsorienterande ämnen för F-3 GRL5 11:129, Blåsenhus Föreläsning
Introduktion
Erika Sandström Historia, Forntiden Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildninsstudier 261016110 1,75
13:15 - 15:00 Samhällsorienterande ämnen för F-3 GRL5 11:129, Blåsenhus Föreläsning Erika Sandström Sveriges framväxt och utveckling: vikingatid och medeltid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildninsstudier 261016110 1,75
On11/3 13:15 - 15:00 Samhällsorienterande ämnen för F-3 GRL5 12:228, Blåsenhus
B41, Campus Gotland
Föreläsning
Videoföreläsning
Erika Sandström Senmedeltiden och Gustav Vasa
Föreläsare på Gotland
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildninsstudier 261016110 1,75
To12/3 10:15 - 12:00 Samhällsorienterande ämnen för F-3 GRL5 12:231, Blåsenhus Föreläsning Thomas Nygren Historiebruk, historiemedvetande, och källkritik Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildninsstudier 261016110 1,75
14:15 - 16:00 Samhällsorienterande ämnen för F-3 GRL5 11:129, Blåsenhus Föreläsning Paulina Hurynowicz Historiedidaktik för lågstadiet Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildninsstudier 261016110 1,75
Fr13/3 13:15 - 15:00 Samhällsorienterande ämnen för F-3 GRL5 11:130, Blåsenhus Seminarium Paulina Hurynowicz Historiedidaktik Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildninsstudier 261016110 1,75
15:15 - 17:00 Samhällsorienterande ämnen för F-3 GRL5 11:130, Blåsenhus Seminarium Paulina Hurynowicz Historiedidaktik Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildninsstudier 261016110 1,75
 Längd 12,25
v 12, 2020 
16/3 12:15 - 14:00 Samhällsorienterande ämnen för F-3 GRL5 Seminarium Erika Sandström Historiekunskap
https://uu-se.zoom.us/j/9842020608
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildninsstudier 261016110 1,75
14:15 - 16:00 Samhällsorienterande ämnen för F-3 GRL5 Seminarium Erika Sandström Historiekunskap
https://uu-se.zoom.us/j/9842020608
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildninsstudier 261016110 1,75
Fr20/3 07:00 - 13:00 Samhällsorienterande ämnen för F-3 GRL5 Hemtenta Erika Sandström Hemtenta Historia Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildninsstudier 261016110 6,00
 Längd 9,50
v 16, 2020 
On15/4 07:00 - 21:00 Samhällsorienterande ämnen för F-3 För tid och plats se studentportalen
Se kommentar
Hemtenta Omtenta i samhällskunskap
Hemtenta, lämnas in via inlämning s-portalen.
Anmälan till tenta sker via student.ladok.se senast 12 dagar före tenta
Statsvetenskapliga inst 222016110 14,00
 Längd 14,00
v 19, 2020 
9/5 09:00 - 14:00 Samhällsorienterande ämnen för F-3 GRL5 EDU Tenta
Omtentamen
Erika Sandström *Anmälan och info i Ladok
Historia
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildninsstudier 261016110 5,00
 Längd 5,00
v 23, 2020 
Ti2/6 08:15 - 15:00 Naturvetenskap och teknik för grundlärarprogrammet med inriktning mot F-3
Samhällsorienterande ämnen för F-3
Obligatorisk närvaro
Redovisning
Redovisning: Lektion i skolan Biologisk grundutbildning inst 140160000 6,75
On3/6 08:15 - 15:00 Naturvetenskap och teknik för grundlärarprogrammet med inriktning mot F-3
Samhällsorienterande ämnen för F-3
Obligatorisk närvaro
Redovisning
Redovisning: Lektion i skolan Biologisk grundutbildning inst 140160000 6,75
To4/6 08:15 - 12:00 Naturvetenskap och teknik för grundlärarprogrammet med inriktning mot F-3
Samhällsorienterande ämnen för F-3
Grupprum 2, EBC
Grupprum 3, EBC
Grupprum 4, EBC
Grupprum 5, EBC
Lärosal 6, 18:01021, EBC
Obligatorisk närvaro
Redovisning
Redovisning: Muntlig redovisning av lektion Biologisk grundutbildning inst 140160000 3,75
13:15 - 16:00 Naturvetenskap och teknik för grundlärarprogrammet med inriktning mot F-3
Samhällsorienterande ämnen för F-3
Grupprum 2, EBC
Grupprum 3, EBC
Grupprum 4, EBC
Grupprum 5, EBC
Lärosal 6, 18:01021, EBC
Obligatorisk närvaro
Redovisning
Redovisning: Muntlig redovisning av lektion och kursvärdering Biologisk grundutbildning inst 140160000 2,75
Längd 20,00
Total längd 166,50