2020-01-20 - 2020-06-07   5RT619-V20-09632, VFU 2, religionskunskap, gymnasielärare, Anpassa Prenumerera

VIKTIGT

All salsundervisning har ersatts mot distans undervisning. Mer information på Studentportalen
Tid Kursnamn Program Lokal Moment Personal Kommentar Kund Projektnummer Längd
v 4, 2020 
Ti21/1 08:15 - 12:00 VFU 2, religionskunskap, gymnasielärare 22-0025, Engelska parken Föreläsning
Introduktion
Seminarium
Malin Löfstedt Teologiska institutionen 551016110 3,75
To23/1 10:15 - 12:00 VFU 2, religionskunskap, gymnasielärare 22-0025, Engelska parken Föreläsning
Seminarium
Malin Löfstedt Teologiska institutionen 551016110 1,75
Fr24/1 10:30 - 12:00 VFU 2, biologi, gymnasielärare
VFU 2, engelska, gymnasielärare
VFU 2, franska, gymnasielärare
VFU 2, geografi, gymnasielärare
VFU 2, historia, gymnasielärare
VFU 2, kemi, gymnasielärare
VFU 2, matematik, gymnasielärare
VFU 2, naturkunskap, gymnasielärare
VFU 2, religionskunskap, gymnasielärare
VFU 2, samhällskunskap, gymnasielärare
VFU 2, spanska, gymnasielärare
VFU 2, svenska som andraspråk, gymnasielärare
VFU 2, svenska, gymnasielärare
VFU 2, tyska, gymnasielärare
GY27 Bertil Hammer-salen, 24:K104, Blåsenhus Information Karin Lemming Sandrup Paraxisföreläsning studenter VFU 2, ämneslärarprogrammet Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden 260100008 1,50
 Längd 7,00
v 13, 2020 
To26/3 10:15 - 12:00 VFU 2, religionskunskap, gymnasielärare Seminarium Malin Löfstedt Teologiska institutionen 551016110 1,75
Längd 1,75
Total längd 8,75