2020-01-20 - 2020-06-07   5RT553-V20-09637, Examensarbete för masterexamen i mänskliga rättigheter, Anpassa Prenumerera

VIKTIGT

All salsundervisning har ersatts mot distans undervisning. Mer information på Studentportalen
Tid Kursnamn Lokal Moment Personal Kommentar Kund Projektnummer Längd
v 4, 2020 
20/1 10:15 - 12:00 Examensarbete för masterexamen i mänskliga rättigheter
Mänskliga rättigheter, magisteruppsats
12:228, Blåsenhus Introduktion Helen Andersson Teologiska institutionen 551016110 1,75
13:15 - 15:00 Examensarbete för masterexamen i mänskliga rättigheter
Mänskliga rättigheter, magisteruppsats
12:228, Blåsenhus Seminarium Elena Namli Teologiska institutionen 551016110 1,75
Fr24/1 13:15 - 15:00 Examensarbete för masterexamen i mänskliga rättigheter
Mänskliga rättigheter, magisteruppsats
22-0031, Engelska parken Seminarium Helen Andersson Teologiska institutionen 551016110 1,75
 Längd 5,25
v 5, 2020 
27/1 10:15 - 12:00 Examensarbete för masterexamen i mänskliga rättigheter
Mänskliga rättigheter, magisteruppsats
22-0031, Engelska parken Seminarium Helen Andersson Teologiska institutionen 551016110 1,75
13:15 - 15:00 Examensarbete för masterexamen i mänskliga rättigheter
Mänskliga rättigheter, magisteruppsats
22-0031, Engelska parken Seminarium Per Sundman Teologiska institutionen 551016110 1,75
 Längd 3,50
v 6, 2020 
Fr7/2 13:15 - 16:00 Examensarbete för masterexamen i mänskliga rättigheter
Mänskliga rättigheter, magisteruppsats
22-0031, Engelska parken Seminarium Patrik Bremdal Teologiska institutionen 551016110 2,75
 Längd 2,75
v 7, 2020 
10/2 10:15 - 12:00 Examensarbete för masterexamen i mänskliga rättigheter
Mänskliga rättigheter, magisteruppsats
22-0031, Engelska parken Seminarium Carl-Henric Grenholm Teologiska institutionen 551016110 1,75
13:15 - 15:00 Examensarbete för masterexamen i mänskliga rättigheter
Mänskliga rättigheter, magisteruppsats
2-0076, Engelska parken Seminarium Johanna Ohlsson Teologiska institutionen 551016110 1,75
 Längd 3,50
v 8, 2020 
17/2 10:15 - 12:00 Examensarbete för masterexamen i mänskliga rättigheter
Mänskliga rättigheter, magisteruppsats
2-0076, Engelska parken Seminarium Per Sundman Grupp B Teologiska institutionen 551016110 1,75
10:15 - 12:00 Examensarbete för masterexamen i mänskliga rättigheter
Mänskliga rättigheter, magisteruppsats
2-1077, Engelska parken Seminarium Patrik Bremdal Grupp C Teologiska institutionen 551016110 1,75
10:15 - 12:00 Examensarbete för masterexamen i mänskliga rättigheter
Mänskliga rättigheter, magisteruppsats
22-0031, Engelska parken Seminarium Elena Namli Grupp A Teologiska institutionen 551016110 1,75
 Längd 5,25
v 14, 2020 
30/3 10:15 - 13:00 Examensarbete för masterexamen i mänskliga rättigheter
Mänskliga rättigheter, magisteruppsats
1-0062, Engelska parken Seminarium Elena Namli Grupp 2 Teologiska institutionen 551016110 2,75
10:15 - 13:00 Examensarbete för masterexamen i mänskliga rättigheter
Mänskliga rättigheter, magisteruppsats
2-0025, Engelska parken Seminarium Per Sundman Grupp 3 Teologiska institutionen 551016110 2,75
10:15 - 13:00 Examensarbete för masterexamen i mänskliga rättigheter
Mänskliga rättigheter, magisteruppsats
22-0031, Engelska parken Seminarium Helen Andersson Grupp 1 Teologiska institutionen 551016110 2,75
10:15 - 13:00 Examensarbete för masterexamen i mänskliga rättigheter
Mänskliga rättigheter, magisteruppsats
22-1008, Engelska parken Seminarium Patrik Bremdal Grupp 4 Teologiska institutionen 551016110 2,75
 Längd 11,00
v 23, 2020 
1/6 10:15 - 12:00 Examensarbete för masterexamen i mänskliga rättigheter
Mänskliga rättigheter, magisteruppsats
2-0028, Engelska parken Seminarium Per Sundman Grupp C Teologiska institutionen 551016110 1,75
10:15 - 12:00 Examensarbete för masterexamen i mänskliga rättigheter
Mänskliga rättigheter, magisteruppsats
2-1023, Engelska parken Seminarium Carl-Henric Grenholm Grupp E Teologiska institutionen 551016110 1,75
10:15 - 12:00 Examensarbete för masterexamen i mänskliga rättigheter
Mänskliga rättigheter, magisteruppsats
2-1025, Engelska parken Seminarium Patrik Bremdal Grupp D Teologiska institutionen 551016110 1,75
10:15 - 12:00 Examensarbete för masterexamen i mänskliga rättigheter
Mänskliga rättigheter, magisteruppsats
22-0025, Engelska parken Seminarium Elena Namli Grupp B Teologiska institutionen 551016110 1,75
10:15 - 12:00 Examensarbete för masterexamen i mänskliga rättigheter
Mänskliga rättigheter, magisteruppsats
22-1008, Engelska parken Seminarium Helen Andersson Grupp A Teologiska institutionen 551016110 1,75
13:15 - 16:00 Examensarbete för masterexamen i mänskliga rättigheter
Mänskliga rättigheter, magisteruppsats
2-0026, Engelska parken Seminarium Carl-Henric Grenholm Grupp E Teologiska institutionen 551016110 2,75
13:15 - 16:00 Examensarbete för masterexamen i mänskliga rättigheter
Mänskliga rättigheter, magisteruppsats
2-0028, Engelska parken Seminarium Per Sundman Grupp C Teologiska institutionen 551016110 2,75
13:15 - 16:00 Examensarbete för masterexamen i mänskliga rättigheter
Mänskliga rättigheter, magisteruppsats
2-1025, Engelska parken Seminarium Patrik Bremdal Grupp D Teologiska institutionen 551016110 2,75
13:15 - 16:00 Examensarbete för masterexamen i mänskliga rättigheter
Mänskliga rättigheter, magisteruppsats
22-1005, Engelska parken Seminarium Elena Namli Grupp B Teologiska institutionen 551016110 2,75
13:15 - 16:00 Examensarbete för masterexamen i mänskliga rättigheter
Mänskliga rättigheter, magisteruppsats
22-1008, Engelska parken Seminarium Helen Andersson Grupp A Teologiska institutionen 551016110 2,75
Längd 22,50
Total längd 53,75