Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 36  
Gå till nästa vecka

v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Må 4/9
Imperativ och objektorienterad programmeringsmetodik
IT2
KandDv2
2247, ITC
Föreläsning
Tobias Wrigstad
use.mazemap.com
12:00
10:15
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Ti 5/9
Imperativ och objektorienterad programmeringsmetodik
IT2
KandDv2
1515, ITC
1549, ITC
Laboration
Tobias Wrigstad
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%201-515
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%201-549
17:00
13:15
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
On 6/9
Imperativ och objektorienterad programmeringsmetodik
IT2
KandDv2
2247, ITC
Föreläsning
Tobias Wrigstad
use.mazemap.com
12:00
10:15
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
To 7/9
Imperativ och objektorienterad programmeringsmetodik
IT2
KandDv2
1515, ITC
1549, ITC
Laboration
Tobias Wrigstad
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%201-515
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%201-549
17:00
13:15
Imperativ och objektorienterad programmeringsmetodik
IT2
KandDv2
1145, ITC
1146, ITC
Grupparbete
Tobias Wrigstad
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%201-145
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%201-146
17:00
13:15
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fr 8/9
Imperativ och objektorienterad programmeringsmetodik
IT2
KandDv2
1515, ITC
1549, ITC
Laboration
Tobias Wrigstad
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%201-515
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%201-549
17:00
13:15
Imperativ och objektorienterad programmeringsmetodik
IT2
KandDv2
1145, ITC
1146, ITC
Grupparbete
Tobias Wrigstad
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%201-145
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%201-146
17:00
13:15
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lö 9/9
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sö 10/9

Dölj bokningar Länk till detta schema Textschema