Tid Kurs Anmälningskod Modul Undervisningstyp Lärare Lokal Plats Publik kommentar Länk Karta
v 38 Mån 2021-09-20 v 38
08:00 - 17:00 Molekylär spektroskopi och diffraktion 56010ht21 Förberedelse Read LLO, chp. 7, Q: 7.2-7.4
13:00 - 17:00 Molekylär spektroskopi och diffraktion 56010ht21 Workshop Michael Holmboe Fören KB-C3-01 Workshop 2
  Tis 2021-09-21
13:00 - 17:00 Molekylär spektroskopi och diffraktion
Molekylär spektroskopi och diffraktion
Molekylär spektroskopi och diffraktion
56010ht21
F5605ht21
A5602ht21
Laborativa övningar Workshop Michael Holmboe Fören KB-C3-01 Workshop 2 on Zoom
  Ons 2021-09-22
08:00 - 17:00 Molekylär spektroskopi och diffraktion 56010ht21 Förberedelse Read LLO, chp. 8, Q: 8.3-8.4 and chp. 9, Q: 9.2
  Tors 2021-09-23
13:00 - 17:00 Molekylär spektroskopi och diffraktion
Molekylär spektroskopi och diffraktion
Molekylär spektroskopi och diffraktion
56010ht21
F5605ht21
A5602ht21
Laborativa övningar Workshop Michael Holmboe Fören KB-C3-01 Workshop 3 on Zoom
  Fre 2021-09-24
13:00 - 17:00 Molekylär spektroskopi och diffraktion 56010ht21 Workshop Michael Holmboe Fören KB-C3-01 Workshop 3
v 39 Ons 2021-09-29 v 39
13:00 - 17:00 Molekylär spektroskopi och diffraktion
Molekylär spektroskopi och diffraktion
Molekylär spektroskopi och diffraktion
56010ht21
F5605ht21
A5602ht21
Tentamen Sanna Bränström Östra paviljongen
Dölj bokningar
Länk till detta schema Grafiskt schema