Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Aug  
Gå till nästa månad

Tid Kurs Moment, Undervisningstyp Lärare Lokal, Plats Grupp Kommentar
08:00 - 17:00 Föreläsning Ola Ringdahl MC313 Programmering för lärare
13:00 - 17:00 Programvaruteknik Examination Jonny Pettersson MC413
08:15 - 17:30 Möte Lennart Edblom N340 NLAFET projektmöte
08:00 - 17:00 Examensarbete för civilingenjörsexamen i interaktion och design
Examensarbete för civilingenjörsexamen i teknisk datavetenskap
Examensarbete för masterexamen i beräkningsteknik
Examensarbete för masterexamen i datavetenskap (generell och inriktning datalogi)
Examensarbete för masterexamen i datavetenskap (inriktning Robotik och reglerteknik)
Examination Eddie Wadbro
Frank Drewes
Henrik Björklund
Ola Ringdahl
Thomas Hellström
MC333
08:00 - 10:00 Systemnära programmering Föreläsning Mikael Rännar TA305
08:00 - 15:00 Möte Lennart Edblom N340 NLAFET projektmöte
09:00 - 13:00 Introduktion till databashantering Examination Re-exam 4 hrs
Östra paviljongen
Bokningid 638961
Anmälan: www.portal.umu.se
Öppen mellan 9-19/8
09:00 - 13:00 Maskininlärning Examination Re-exam 2 4 hrs Östra paviljongen
Bookingid 591989
Lili Jiang
Examreg:
www.portal.umu.se
open between : 9/8-19/8
09:00 - 13:00 Människa-robotinteraktion Examination Thomas Hellström Re-exam 4 hrs
Östra paviljongen
Thomas Hellström
Bokningsid 592026
Examreg:
www.portal.umu.se
open between 9/8 - 19/8
09:00 - 13:00 Visuell interaktiv simulering Examination Kenneth Bodin Re-exam Östra paviljongen
Bokningsid 592031
Examreg:
www.portal.umu.se
open between 9/8 - 19/8
14:00 - 18:00 Datastrukturer och algoritmer (C) Examination Östra paviljongen Re-Exam 4 hrs Östra paviljongen
Bokningsid 591974
DoA 4:e kv
Anmälan: www.portal.umu.se
öppen mellan 9/8-19/8
14:00 - 18:00 Datastrukturer och algoritmer (C) Examination Östra paviljongen Re-exam2, 4 hrs Östra Paviljongen
Niclas Börlin
Bokningsid 591974
Examreg:
www.portal.umu.se
open between 9-19th august
14:00 - 18:00 Datastrukturer och algoritmer (Python) Examination Re-exam 2 Östra paviljongen
Bokningsid 591999
Anmälan till tentamen:
www.portal.umu.se
öppen 9/8 - 19/8
14:00 - 18:00 Datavetenskapens grunder Examination Östra paviljongen Re-exam 2 4 hrs Östra paviljongen
Bokningsid 592035
Examreg:
www.portal.umu.se
open between 9/8-19/8
14:00 - 18:00 Objektorienterad programmeringsmetodik Examination Östra paviljongen Re-exam Östra paviljongen
Bokningsid 591976
Tentaanm: www.portal.umu.se
Öppen mellan 9/8-21/8
14:00 - 18:00 Parallell programmering för multicore-baserade system Examination Östra paviljongen Re-exam 2 Östra paviljongen
Bokningsid 591993
Lars Karlsson
Examregistration:
www.portal.umu.se
open between 9/8 - 19/8
16:00 - 17:00 DV2: Algoritmer och problemlösning Examination Lena Kallin Westin 17.00 Deadline för uppsamling på samtliga examinerande delar (Quiz 1-4 + OU1-5) på kursen.
08:00 - 10:00 Systemnära programmering Föreläsning Mikael Rännar VvB302
09:00 - 13:00 Avancerad Datorgrafik och tillämpningar Examination Anders Backman Re-exam 2 Östra paviljongen
Vijbubgsud 592020
Examreg:
www.portal.umu.se
11/8-21/8
09:00 - 13:00 Teoretiska perspektiv inom Kognitionsvetenskap Examination Kai-Florian Richter Re-exam 2 Östra paviljongen
Bookingid 591996
Examreg:
www.portal.umu.se
11/8-21/8
14:00 - 18:00 Interaktionsteknik Examination Östra paviljongen OM-tenta 4 hrs Östra Paviljongen
Bokningsid 591981
anmälan: www.portal.umu.se
öppen mellan 10-21/8
14:00 - 18:00 Programspråk Examination Jan Erik Moström Re-exam 2 östra paviljongen
Bokningsid 6111191
Tentamensanmälan:
www.portal.umu.se
Open between 11-21 august
08:00 - 10:00 DV3: Beräkningar och språk Föreläsning Suna Bensch MA136
08:00 - 10:00 Kognitiv interaktionsdesign
Kognitiv interaktionsdesign
Föreläsning Kai-Florian Richter MC333
08:15 - 12:00 DV0: Komputationellt tänkande
DV0: Komputationellt tänkande
Lektion Jerry Eriksson
Niclas Börlin
Pedher Johansson
MC413
08:15 - 10:00 Metoder och verktyg för datavetare Föreläsning Henrik Björklund
Marie Nordström
KBE301-Lilla hörsalen
10:00 - 12:00 Effektiva algoritmer
Effektiva algoritmer
Föreläsning Frank Drewes MC333
10:15 - 15:15 Metoder och verktyg för datavetare Laboration Marie Nordström MA316
13:00 - 15:00 Avancerade distribuerade system
Avancerade distribuerade system
Föreläsning Per-Olov Östberg MC333
13:00 - 15:00 Grundläggande logik och modellteori Föreläsning Johanna Björklund TA205
15:00 - 17:00 Artificiell intelligens - grunderna
Artificiell intelligens - grunderna
Artificiell intelligens för kognitionsvetare
Föreläsning Thomas Johansson Nbvh Hörsal1031
Cambro
08:00 - 10:00 Metoder och verktyg för datavetare Föreläsning Henrik Björklund MIT_Place_Stora miljön
08:00 - 10:00 Programmering i C
Programmering i C
Föreläsning Jonny Pettersson S Hörsal C
08:00 - 10:00 Systemnära programmering Föreläsning Mikael Rännar VvAulan
10:00 - 12:00 Databasteknik
Databasteknik
Föreläsning Michael Minock MC333
10:00 - 12:00 Datastrukturer och algoritmer (Python) Föreläsning Thomas Johansson MA378
10:00 - 12:00 Matrisberäkningar och tillämpningar
Matrisberäkningar och tillämpningar
Föreläsning Niclas Börlin N410
10:00 - 12:00 Människa-datorinteraktion för kognitionsvetare
Människa-datorinteraktion med inriktning mot kognition och design
Föreläsning Lena Palmquist N450
10:00 - 12:00 Programmering i C
Programmering i C
Handledning MA316
MA326
13:00 - 15:00 Student Conference in Computing Science
Student Conference in Computing Science
Föreläsning Suna Bensch MC333
13:15 - 15:00 Teknisk beräkningsvetenskap II Föreläsning Martin Berggren N430
15:00 - 17:00 Datakommunikation och datornät
Datakommunikation och internet
Föreläsning Jonny Pettersson S213H OBS! Föreläsningen startar 15:15

Kursintroduktion
15:00 - 17:00 Programmering i C
Programmering i C
Självstudier MA316
MA326
15:15 - 17:00 Metoder och verktyg för datavetare Föreläsning Marie Nordström N450
08:00 - 10:00 DV0: Komputationellt tänkande
DV0: Komputationellt tänkande
Lektion Niclas Börlin
Pedher Johansson
MC333
08:00 - 10:00 Programmering i C
Programmering i C
Handledning MA316
MA326
10:00 - 12:00 DV0: Komputationellt tänkande
DV0: Komputationellt tänkande
Lektion Niclas Börlin
Pedher Johansson
MC333
10:00 - 12:00 Programmering i C
Programmering i C
Handledning MA316
MA326
13:00 - 17:00 Artificiell intelligens - grunderna
Artificiell intelligens - grunderna
Artificiell intelligens för kognitionsvetare
Laboration Thomas Johansson MA316
MA326
13:00 - 14:00 Datakommunikation och datornät
Datakommunikation och internet
Föreläsning Jonny Pettersson Bio.A.206 Sockets
14:00 - 15:00 Datakommunikation och datornät Workshop MA436
MA446
Sockets i C - Praktiskt
14:00 - 15:00 Datakommunikation och internet Workshop MA416 - lab
MA426
Sockets i Java - Praktiskt
15:00 - 17:00 Datakommunikation och datornät
Datakommunikation och internet
Föreläsning Jonny Pettersson Bio.A.206 Introduktion till ämnet - Översikt
08:00 - 10:00 DV3: Beräkningar och språk Föreläsning Suna Bensch MA136
08:00 - 10:00 Kognitiv interaktionsdesign
Kognitiv interaktionsdesign
Föreläsning Kai-Florian Richter MC333
09:00 - 12:00 DV0: Komputationellt tänkande
DV0: Komputationellt tänkande
Lektion Niclas Börlin
Pedher Johansson
N410
10:00 - 12:00 Effektiva algoritmer
Effektiva algoritmer
Föreläsning Frank Drewes MC333
13:00 - 15:00 Avancerade distribuerade system
Avancerade distribuerade system
Föreläsning Per-Olov Östberg MC333
13:00 - 15:00 Grundläggande logik och modellteori Föreläsning Johanna Björklund N300
13:15 - 15:00 Teknisk beräkningsvetenskap II Föreläsning Martin Berggren N430
15:00 - 17:00 Artificiell intelligens - grunderna
Artificiell intelligens - grunderna
Artificiell intelligens för kognitionsvetare
Föreläsning Thomas Johansson S Hörsal A
15:00 - 17:00 Avancerade distribuerade system
Avancerade distribuerade system
Lektion Per-Olov Östberg MA446
08:00 - 10:00 Metoder och verktyg för datavetare Lektion Marie Nordström MC333
NC357
Grupparbete
08:00 - 10:00 Människa-datorinteraktion för kognitionsvetare
Människa-datorinteraktion med inriktning mot kognition och design
Föreläsning Lena Palmquist S Hörsal C
08:00 - 10:00 Programmering i C
Programmering i C
Föreläsning Jonny Pettersson KBE301-Lilla hörsalen
08:00 - 10:00 Systemnära programmering Föreläsning Mikael Rännar Nbvh Hörsal1031
10:00 - 12:00 Databasteknik
Databasteknik
Föreläsning Michael Minock MC333
10:00 - 12:00 Datastrukturer och algoritmer (Python) Föreläsning Thomas Johansson NA326
10:00 - 12:00 Matrisberäkningar och tillämpningar
Matrisberäkningar och tillämpningar
Föreläsning Niclas Börlin MA166
10:00 - 12:00 Metoder och verktyg för datavetare Lektion Marie Nordström NC352
NC357
Grupparbete
10:00 - 12:00 Människa-datorinteraktion för kognitionsvetare
Människa-datorinteraktion med inriktning mot kognition och design
Lektion Lena Palmquist MA176
MC413
10:00 - 12:00 Programmering i C
Programmering i C
Handledning MA316
MA326
13:00 - 15:00 Datakommunikation och datornät
Datakommunikation och internet
Föreläsning Jonny Pettersson VvAulan Applikationer del 1
15:00 - 17:00 Datakommunikation och datornät Workshop Jonny Pettersson MA436
MA446
Övning - Sockets
Introduktion till OU1
15:00 - 17:00 Datakommunikation och internet Workshop MA416 - lab
MA426
Övning - Sockets
15:00 - 17:00 Programmering i C
Programmering i C
Självstudier MA316
MA326
08:00 - 10:00 DV3: Beräkningar och språk Föreläsning Suna Bensch MA136
08:00 - 10:00 Kognitiv interaktionsdesign
Kognitiv interaktionsdesign
Föreläsning Kai-Florian Richter MC333
08:00 - 12:00 Metoder och verktyg för datavetare Lektion Marie Nordström Rum för lärande
08:15 - 10:00 DV0: Komputationellt tänkande
DV0: Komputationellt tänkande
Lektion Niclas Börlin
Pedher Johansson
MC413
13:00 - 15:00 Artificiell intelligens - grunderna
Artificiell intelligens - grunderna
Artificiell intelligens för kognitionsvetare
Föreläsning Thomas Johansson H Hörsal G
13:00 - 15:00 Avancerade distribuerade system
Avancerade distribuerade system
Föreläsning Per-Olov Östberg MC333
13:00 - 15:00 Grundläggande logik och modellteori Föreläsning Johanna Björklund MC413
13:15 - 15:00 Metoder och verktyg för datavetare Lektion Marie Nordström NC275
15:00 - 17:00 Grundläggande logik och modellteori Lektion Johanna Björklund MA146
MC333
15:15 - 17:00 Metoder och verktyg för datavetare Lektion Marie Nordström N450
08:00 - 10:00 Människa-datorinteraktion för kognitionsvetare
Människa-datorinteraktion med inriktning mot kognition och design
Föreläsning Lena Palmquist S Hörsal C
08:00 - 10:00 Programmering i C
Programmering i C
Examination Jonny Pettersson S Hörsal A Mastery test
08:00 - 10:00 Systemnära programmering Föreläsning Mikael Rännar S Hörsal 205
09:00 - 11:00 Metoder och verktyg för datavetare Examination Marie Nordström Exam Östra paviljongen
Delprov 1
Bokningsid 679084
Tentamensanmälan:
www.portal.umu.se
öppen mellan 22/8 - 1/9
10:00 - 12:00 Databasteknik
Databasteknik
Föreläsning Michael Minock MC333
10:00 - 12:00 Datastrukturer och algoritmer (Python) Föreläsning Thomas Johansson MA378
10:00 - 12:00 Matrisberäkningar och tillämpningar
Matrisberäkningar och tillämpningar
Föreläsning Niclas Börlin N350
10:00 - 12:00 Programmering i C
Programmering i C
Handledning MA316
MA326
13:00 - 15:00 Datakommunikation och datornät Workshop S305-flex
13:00 - 15:00 Datakommunikation och internet Workshop S312 Övning - Sockets
Introduktion till OU1
15:00 - 17:00 Datakommunikation och datornät
Datakommunikation och internet
Föreläsning Jonny Pettersson S Hörsal 205 Applikationer del 2 och säkerhet
15:00 - 17:00 Programmering i C
Programmering i C
Självstudier MA316
MA326
08:00 - 12:00 Metoder och verktyg för datavetare Lektion Marie Nordström N450
08:00 - 10:00 Programmering i C
Programmering i C
Handledning MA316
MA326
10:00 - 12:00 Programmering i C
Programmering i C
Handledning MA316
MA326
08:00 - 10:00 DV3: Beräkningar och språk Föreläsning Suna Bensch MA136
08:00 - 10:00 Kognitiv interaktionsdesign
Kognitiv interaktionsdesign
Föreläsning Kai-Florian Richter MC333
08:15 - 10:00 DV0: Komputationellt tänkande
DV0: Komputationellt tänkande
Lektion Jerry Eriksson
Pedher Johansson
MA166 Övning i Grupp
08:15 - 10:00 DV0: Komputationellt tänkande
DV0: Komputationellt tänkande
Lektion MA156 Övning i grupp
08:15 - 11:00 Teknisk beräkningsvetenskap II Laboration Martin Berggren MA416 - lab
MA426
MA436
10:00 - 12:00 Effektiva algoritmer
Effektiva algoritmer
Föreläsning Frank Drewes MC333
10:15 - 12:00 DV0: Komputationellt tänkande
DV0: Komputationellt tänkande
Lektion Pedher Johansson TA305
13:00 - 15:00 Artificiell intelligens - grunderna
Artificiell intelligens - grunderna
Artificiell intelligens för kognitionsvetare
Föreläsning Thomas Johansson H Hörsal G
13:00 - 17:00 Avancerade distribuerade system
Avancerade distribuerade system
Föreläsning Per-Olov Östberg MC333
13:00 - 15:00 Grundläggande logik och modellteori Föreläsning Johanna Björklund N410
15:00 - 17:00 Metoder och verktyg för datavetare Föreläsning Marie Nordström S Hörsal C
08:00 - 10:00 Människa-datorinteraktion för kognitionsvetare
Människa-datorinteraktion med inriktning mot kognition och design
Föreläsning Lena Palmquist S Hörsal C
08:00 - 10:00 Programmering i C
Programmering i C
Examination Jonny Pettersson KBE301-Lilla hörsalen Mastery test
08:00 - 10:00 Systemnära programmering Föreläsning Mikael Rännar S213H
08:15 - 12:00 Metoder och verktyg för datavetare Föreläsning Marie Nordström UB333
08:15 - 10:00 Teknisk beräkningsvetenskap II Föreläsning Martin Berggren N410
10:00 - 12:00 Databasteknik
Databasteknik
Föreläsning Michael Minock MC333
10:00 - 12:00 Datastrukturer och algoritmer (Python) Föreläsning Thomas Johansson MA378
10:00 - 12:00 Matrisberäkningar och tillämpningar
Matrisberäkningar och tillämpningar
Föreläsning Niclas Börlin N330
10:00 - 12:00 Programmering i C
Programmering i C
Handledning MA316
MA326
10:00 - 12:00 Övrigt MC323 Programträff öppen ingång
13:00 - 15:00 Datakommunikation och datornät Möte Jonny Pettersson N420
13:00 - 15:00 Datakommunikation och internet Möte Lars Karlsson N430
13:15 - 17:00 Metoder och verktyg för datavetare Lektion Johan Eliasson
Marie Nordström
MA156
13:15 - 17:00 Metoder och verktyg för datavetare Lektion Johan Eliasson
Marie Nordström
MC333
15:00 - 17:00 Datakommunikation och datornät Workshop Jonny Pettersson MA416 - lab
MA426
15:00 - 17:00 Datakommunikation och internet Workshop MA436
MA446
15:00 - 17:00 Programmering i C
Programmering i C
Självstudier MA316
MA326
08:00 - 10:00 DV3: Beräkningar och språk Föreläsning Suna Bensch MA136
08:00 - 10:00 Kognitiv interaktionsdesign
Kognitiv interaktionsdesign
Föreläsning Kai-Florian Richter MC333
08:15 - 12:00 DV0: Komputationellt tänkande
DV0: Komputationellt tänkande
Lektion Pedher Johansson TA305
10:00 - 12:00 Effektiva algoritmer
Effektiva algoritmer
Föreläsning Frank Drewes MC333
10:00 - 12:00 Metoder och verktyg för datavetare Föreläsning Marie Nordström BT102
13:00 - 15:00 Artificiell intelligens - grunderna
Artificiell intelligens - grunderna
Artificiell intelligens för kognitionsvetare
Föreläsning Thomas Johansson H Hörsal G
13:00 - 15:00 Avancerade distribuerade system
Avancerade distribuerade system
Föreläsning Per-Olov Östberg MC333
13:00 - 15:00 Grundläggande logik och modellteori Föreläsning Johanna Björklund MC413
13:15 - 16:00 DV0: Komputationellt tänkande
DV0: Komputationellt tänkande
Lektion Jerry Eriksson
Pedher Johansson
N340
13:15 - 16:00 DV0: Komputationellt tänkande
DV0: Komputationellt tänkande
Lektion Jerry Eriksson
Pedher Johansson
N350
15:00 - 17:00 Metoder och verktyg för datavetare Föreläsning Marie Nordström BT102
08:00 - 12:00 Metoder och verktyg för datavetare Föreläsning Marie Nordström BT102
08:00 - 10:00 Människa-datorinteraktion för kognitionsvetare
Människa-datorinteraktion med inriktning mot kognition och design
Föreläsning Lena Palmquist S213H
08:00 - 10:00 Programmering i C
Programmering i C
Examination Jonny Pettersson KBE301-Lilla hörsalen Mastery test
08:00 - 10:00 Systemnära programmering Föreläsning Mikael Rännar M Hörsal MA121
10:00 - 12:00 Databasteknik
Databasteknik
Föreläsning Michael Minock MC333
10:00 - 12:00 Datastrukturer och algoritmer (Python) Föreläsning Thomas Johansson MA378
10:00 - 12:00 Matrisberäkningar och tillämpningar
Matrisberäkningar och tillämpningar
Föreläsning Niclas Börlin N330
10:00 - 12:00 Människa-datorinteraktion för kognitionsvetare
Människa-datorinteraktion med inriktning mot kognition och design
Lektion Lena Palmquist MC313
MC413
10:00 - 12:00 Programmering i C
Programmering i C
Handledning MA316
MA326
13:00 - 14:00 Datakommunikation och datornät Examination Jonny Pettersson S213H Tentamen för moment 1

OBS! Skrivtid 13:05-13:55
13:00 - 14:00 Datakommunikation och internet Examination Lars Karlsson N450 Tentamen för moment 1

OBS! Skrivtid 13:05-13:55
13:00 - 15:00 Student Conference in Computing Science
Student Conference in Computing Science
Föreläsning Suna Bensch MC333
13:15 - 16:00 Teknisk beräkningsvetenskap II Laboration Martin Berggren MA416 - lab
MA426
MA436
15:00 - 17:00 Programmering i C
Programmering i C
Självstudier MA316
MA326
08:00 - 10:00 Programmering i C
Programmering i C
Handledning MA316
MA326
10:00 - 12:00 DV0: Komputationellt tänkande
DV0: Komputationellt tänkande
Metoder och verktyg för datavetare
Föreläsning Marie Nordström
Pedher Johansson
S Hörsal 205
10:00 - 12:00 Programmering i C
Programmering i C
Handledning MA316
MA326
10:15 - 12:00 Teknisk beräkningsvetenskap II Föreläsning Martin Berggren N410
12:30 - 15:30 Seminarium Mats Johansson
Tobias Tovedal
MIT_Place_Stora miljön Workshop, vi skulle vilja skicka ut på webben också.
13:00 - 15:00 Datakommunikation och datornät
Datakommunikation och internet
Föreläsning Jonny Pettersson M Hörsal MA121 Prestanda och transportlagret 1
15:00 - 17:00 Datakommunikation och datornät Examination MA416 - lab
MA426
Examination av OU1, möjlighet till bonuspoäng
15:00 - 17:00 Datakommunikation och internet Workshop MA436
MA446
08:00 - 10:00 DV3: Beräkningar och språk Föreläsning Suna Bensch MA136
08:00 - 10:00 Kognitiv interaktionsdesign
Kognitiv interaktionsdesign
Föreläsning Kai-Florian Richter MC333
10:00 - 12:00 DV3: Beräkningar och språk Lektion Suna Bensch MA176
10:00 - 12:00 Effektiva algoritmer
Effektiva algoritmer
Föreläsning Frank Drewes MC333
13:00 - 15:00 Artificiell intelligens - grunderna
Artificiell intelligens - grunderna
Artificiell intelligens för kognitionsvetare
Föreläsning Thomas Johansson H Hörsal G
13:00 - 15:00 Avancerade distribuerade system
Avancerade distribuerade system
Föreläsning Per-Olov Östberg MC333
13:00 - 15:00 Grundläggande logik och modellteori Föreläsning Johanna Björklund N410
13:30 - 15:00 DV0: Komputationellt tänkande
DV0: Komputationellt tänkande
Lektion Niclas Börlin
Pedher Johansson
MC313
NA326
15:00 - 17:00 Avancerade distribuerade system
Avancerade distribuerade system
Lektion Per-Olov Östberg MA446
08:00 - 10:00 Människa-datorinteraktion för kognitionsvetare
Människa-datorinteraktion med inriktning mot kognition och design
Föreläsning Lena Palmquist Bio.A.206
08:00 - 10:00 Programmering i C
Programmering i C
Examination Jonny Pettersson KBE301-Lilla hörsalen Mastery test
08:00 - 10:00 Systemnära programmering Föreläsning Mikael Rännar N Hörsal N320
08:15 - 10:00 Människa-datorinteraktion för kognitionsvetare
Människa-datorinteraktion med inriktning mot kognition och design
Föreläsning Lena Palmquist N300
10:00 - 12:00 Databasteknik
Databasteknik
Föreläsning Michael Minock MC333
10:00 - 12:00 Datastrukturer och algoritmer (Python) Föreläsning Thomas Johansson MA378
10:00 - 12:00 Matrisberäkningar och tillämpningar
Matrisberäkningar och tillämpningar
Föreläsning Niclas Börlin N330
10:00 - 12:00 Människa-datorinteraktion för kognitionsvetare
Människa-datorinteraktion med inriktning mot kognition och design
Lektion Lena Palmquist
10:00 - 12:00 Programmering i C
Programmering i C
Handledning MA316
MA326
10:00 - 12:00 Systemnära programmering Lektion Mikael Rännar MC313
N260
13:00 - 15:00 Datakommunikation och datornät
Datakommunikation och internet
Föreläsning Jonny Pettersson S213H Transportlagret 1 - Del 2
15:00 - 17:00 Datakommunikation och datornät Workshop N450 Introduktion till OU2
15:00 - 17:00 Datakommunikation och internet Examination MA416 - lab
MA426
Examination av OU1, möjlighet till bonuspoäng
15:00 - 17:00 Programmering i C
Programmering i C
Självstudier MA316
MA326
08:00 - 10:00 DV3: Beräkningar och språk Föreläsning Suna Bensch MA136
08:00 - 10:00 Kognitiv interaktionsdesign
Kognitiv interaktionsdesign
Föreläsning Kai-Florian Richter MC333
08:00 - 12:00 Föreläsning Ola Ringdahl N460 Programmering för lärare
08:00 - 2018-09-25 08:00 Övrigt Lena Kallin Westin MC343
08:15 - 12:00 DV0: Komputationellt tänkande
DV0: Komputationellt tänkande
Lektion Niclas Börlin
Pedher Johansson
N420
10:00 - 12:00 Effektiva algoritmer
Effektiva algoritmer
Föreläsning Frank Drewes MC333
13:00 - 15:00 Artificiell intelligens - grunderna
Artificiell intelligens - grunderna
Artificiell intelligens för kognitionsvetare
Föreläsning Thomas Johansson H Hörsal G
13:00 - 15:00 Avancerade distribuerade system
Avancerade distribuerade system
Föreläsning Per-Olov Östberg MC333
13:00 - 15:00 Grundläggande logik och modellteori Föreläsning Johanna Björklund N300
13:00 - 17:00 Föreläsning Ola Ringdahl MC313 Programmering för lärare
13:15 - 15:00 DV0: Komputationellt tänkande
DV0: Komputationellt tänkande
Lektion Niclas Börlin
Pedher Johansson
N420
08:00 - 10:00 Människa-datorinteraktion för kognitionsvetare
Människa-datorinteraktion med inriktning mot kognition och design
Föreläsning Lena Palmquist S Hörsal C
08:00 - 10:00 Programmering i C
Programmering i C
Examination Jonny Pettersson KBE301-Lilla hörsalen Mastery test
08:00 - 10:00 Systemnära programmering Föreläsning Mikael Rännar S213H
08:00 - 2018-09-26 08:00 Övrigt Lena Kallin Westin MC343
08:15 - 12:15 Teknisk beräkningsvetenskap II Examination Martin Berggren MA416 - lab
MA426
MA436
Examination 1
09:00 - 11:00 Metoder och verktyg för datavetare Examination Östra paviljongen Exam Östra paviljongen
Delprov 2
Bokningsid 679085
Tentamensanmälan: öppen mellan 5-15/9
www.portal.umu.se
10:00 - 12:00 Databasteknik
Databasteknik
Föreläsning Michael Minock MC333
10:00 - 12:00 Datastrukturer och algoritmer (Python) Föreläsning Thomas Johansson MA378
10:00 - 12:00 Matrisberäkningar och tillämpningar
Matrisberäkningar och tillämpningar
Föreläsning Niclas Börlin N330
10:00 - 12:00 Programmering i C
Programmering i C
Handledning MA316
MA326
13:00 - 15:00 Datakommunikation och datornät
Datakommunikation och internet
Föreläsning Jonny Pettersson S213H Transportlagret del 2 och SSL
13:00 - 15:00 Student Conference in Computing Science
Student Conference in Computing Science
Föreläsning Suna Bensch MC333
15:00 - 17:00 Datakommunikation och datornät Workshop Jonny Pettersson N450
15:00 - 17:00 Datakommunikation och internet Workshop MA416 - lab
MA426
Introduktion till OU2
15:00 - 17:00 Programmering i C
Programmering i C
Självstudier MA316
MA326
08:00 - 10:00 Programmering i C
Programmering i C
Handledning Jonny Pettersson MA316
MA326
08:00 - 2018-09-27 08:00 Övrigt Lena Kallin Westin MC343
09:00 - 17:00 Fokusmiljö Helena Lindgren MIT_Place_Seminarierummet MAS Tutorial mm
10:00 - 12:00 Artificiell intelligens - grunderna
Artificiell intelligens - grunderna
Artificiell intelligens för kognitionsvetare
Laboration Thomas Johansson MA316
MA326
13:00 - 15:00 Artificiell intelligens - grunderna
Artificiell intelligens - grunderna
Artificiell intelligens för kognitionsvetare
Laboration Thomas Johansson MA316
MA326
15:00 - 17:00 Programmering i C
Programmering i C
Självstudier Jonny Pettersson MA316
MA326
08:00 - 10:00 DV3: Beräkningar och språk Föreläsning Suna Bensch MA136
08:00 - 10:00 Kognitiv interaktionsdesign
Kognitiv interaktionsdesign
Föreläsning Kai-Florian Richter MC333
08:00 - 2018-09-28 08:00 Övrigt Lena Kallin Westin MC343
08:15 - 10:00 Teknisk beräkningsvetenskap II Föreläsning Martin Berggren MC413
10:00 - 12:00 Effektiva algoritmer
Effektiva algoritmer
Föreläsning Frank Drewes MC333
10:15 - 12:00 DV0: Komputationellt tänkande
DV0: Komputationellt tänkande
Lektion Niclas Börlin
Pedher Johansson
MA136
MA156
13:00 - 15:00 Artificiell intelligens - grunderna
Artificiell intelligens - grunderna
Artificiell intelligens för kognitionsvetare
Föreläsning Thomas Johansson H Hörsal G
13:00 - 15:00 Avancerade distribuerade system
Avancerade distribuerade system
Föreläsning Per-Olov Östberg MC333
13:00 - 15:00 Grundläggande logik och modellteori Föreläsning Johanna Björklund MC413
13:00 - 16:00 Disputation Helena Lindgren M Hörsal MA121
13:15 - 15:00 DV0: Komputationellt tänkande
DV0: Komputationellt tänkande
Lektion Niclas Börlin
Pedher Johansson
MC313
13:15 - 17:00 Metoder och verktyg för datavetare Föreläsning Marie Nordström HB205
13:15 - 17:00 Metoder och verktyg för datavetare Föreläsning Marie Nordström MA176
08:00 - 10:00 Människa-datorinteraktion för kognitionsvetare
Människa-datorinteraktion med inriktning mot kognition och design
Föreläsning Lena Palmquist S Hörsal C
08:00 - 10:00 Programmering i C
Programmering i C
Examination Jonny Pettersson KBE301-Lilla hörsalen Mastery test
08:00 - 10:00 Systemnära programmering Föreläsning Mikael Rännar Nbvh Hörsal1031
08:00 - 17:00 Övrigt Lena Kallin Westin MC343
10:00 - 12:00 Databasteknik
Databasteknik
Föreläsning Michael Minock MC333
10:00 - 12:00 Datastrukturer och algoritmer (Python) Föreläsning Thomas Johansson NA326
10:00 - 12:00 Matrisberäkningar och tillämpningar
Matrisberäkningar och tillämpningar
Föreläsning Niclas Börlin N330
10:00 - 12:00 Programmering i C
Programmering i C
Handledning MA316
MA326
10:00 - 13:30 Fokusmiljö Helena Lindgren MIT_Place_Stora miljön AI-arrangemang
13:00 - 15:00 Datakommunikation och datornät Möte Jonny Pettersson M Hörsal MA121
13:00 - 15:00 Datakommunikation och internet Möte N450
13:15 - 17:00 Metoder och verktyg för datavetare Föreläsning Marie Nordström HB205
13:15 - 17:00 Metoder och verktyg för datavetare Föreläsning Marie Nordström MA136
15:00 - 17:00 Datakommunikation och datornät Workshop Jonny Pettersson MC413
15:00 - 17:00 Datakommunikation och internet Workshop MC333
15:00 - 17:00 Programmering i C
Programmering i C
Självstudier MA316
MA326
08:00 - 10:00 DV3: Beräkningar och språk Föreläsning Suna Bensch MA136
08:00 - 10:00 Kognitiv interaktionsdesign
Kognitiv interaktionsdesign
Föreläsning Kai-Florian Richter MC333
08:00 - 2018-10-02 08:00 Övrigt Lena Kallin Westin MC343
08:15 - 12:00 DV0: Komputationellt tänkande
DV0: Komputationellt tänkande
Lektion Niclas Börlin
Pedher Johansson
Rum för lärande
10:00 - 12:00 Artificiell intelligens för kognitionsvetare Föreläsning Jenny Nilsson Arbetsmarknadsanknytning
Jenny Nilsson
BT211
10:00 - 12:00 Effektiva algoritmer
Effektiva algoritmer
Föreläsning Frank Drewes MC333
12:00 - 17:00 Metoder och verktyg för datavetare Laboration Marie Nordström MA316 Speltester
13:00 - 15:00 Artificiell intelligens - grunderna
Artificiell intelligens - grunderna
Artificiell intelligens för kognitionsvetare
Föreläsning Thomas Johansson H Hörsal G
13:00 - 15:00 Avancerade distribuerade system
Avancerade distribuerade system
Föreläsning Per-Olov Östberg MC333
13:00 - 15:00 Grundläggande logik och modellteori Föreläsning Johanna Björklund MC413
13:00 - 16:00 Disputation Erik Elmroth KBE303-Stora hörsalen
13:00 - 16:00 Disputation Erik Elmroth M Hörsal MA121 Disputation
13:15 - 15:00 DV0: Komputationellt tänkande
DV0: Komputationellt tänkande
Lektion Niclas Börlin
Pedher Johansson
NA332
15:00 - 17:00 Avancerade distribuerade system
Avancerade distribuerade system
Lektion Per-Olov Östberg MA446
15:00 - 17:00 Grundläggande logik och modellteori Lektion Johanna Björklund MA146
MC333
08:00 - 10:00 Människa-datorinteraktion för kognitionsvetare
Människa-datorinteraktion med inriktning mot kognition och design
Föreläsning Lena Palmquist S Hörsal C
08:00 - 10:00 Programmering i C
Programmering i C
Examination Jonny Pettersson KBE301-Lilla hörsalen Mastery test
08:00 - 10:00 Systemnära programmering Föreläsning Mikael Rännar S Hörsal 205
08:00 - 2018-10-03 08:00 Övrigt Lena Kallin Westin MC343
10:00 - 12:00 Databasteknik
Databasteknik
Föreläsning Michael Minock MC333
10:00 - 12:00 Datastrukturer och algoritmer (Python) Föreläsning Thomas Johansson MA378
10:00 - 12:00 Matrisberäkningar och tillämpningar
Matrisberäkningar och tillämpningar
Föreläsning Niclas Börlin N330
10:00 - 12:00 Människa-datorinteraktion för kognitionsvetare
Människa-datorinteraktion med inriktning mot kognition och design
Lektion Lena Palmquist MA156
MA176
10:00 - 12:00 Programmering i C
Programmering i C
Handledning MA316
MA326
10:00 - 12:00 Systemnära programmering Lektion Mikael Rännar MA136
MA146
10:15 - 12:00 Teknisk beräkningsvetenskap II Föreläsning Martin Berggren MC413
13:00 - 14:00 Datakommunikation och datornät Examination Jonny Pettersson N Hörsal N360 Tentamen för moment 2

OBS! Skrivtid 13:05-13:55
13:00 - 14:00 Datakommunikation och internet Examination Lars Karlsson Bio.A.206 Tentamen för moment 2
15:00 - 17:00 Datakommunikation och datornät Workshop Jonny Pettersson MC413 Kopplad till OU2 fas 1, kodgranskning, möjlighet till bonuspoäng
15:00 - 17:00 Datakommunikation och internet Workshop MC333
15:00 - 17:00 Programmering i C
Programmering i C
Självstudier MA316
MA326
16:00 - 20:00 Metoder och verktyg för datavetare Examination Östra paviljongen Exam Östra paviljongen
Delprov 3
Bokningsid 679087
Tentamensanmälan: öppen mellan 12-22/9
www.portal.umu.se
08:00 - 10:00 Programmering i C
Programmering i C
Handledning MA316
MA326
08:00 - 2018-10-04 08:00 Övrigt Lena Kallin Westin MC343
08:15 - 12:00 Metoder och verktyg för datavetare Föreläsning Marie Nordström MA136
08:15 - 12:00 Metoder och verktyg för datavetare Föreläsning Marie Nordström MA146
09:00 - 15:00 Student Conference in Computing Science
Student Conference in Computing Science
Föreläsning Suna Bensch MC333
10:00 - 12:00 Programmering i C
Programmering i C
Handledning MA316
MA326
13:00 - 17:00 Artificiell intelligens - grunderna
Artificiell intelligens - grunderna
Artificiell intelligens för kognitionsvetare
Laboration Thomas Johansson MA316
MA326
13:00 - 15:00 Datakommunikation och datornät
Datakommunikation och internet
Föreläsning Jonny Pettersson S Hörsal 205 Nätverkslagret 1
13:00 - 17:00 Metoder och verktyg för datavetare Föreläsning Marie Nordström M Hörsal MA121
08:00 - 10:00 DV3: Beräkningar och språk Föreläsning Suna Bensch MA136
08:00 - 10:00 Kognitiv interaktionsdesign
Kognitiv interaktionsdesign
Föreläsning Kai-Florian Richter MC333
08:00 - 10:00 Programmeringsteknik med C och Matlab Undervisning Johan Eliasson U Aula Nordica
08:00 - 2018-10-05 08:00 Övrigt Lena Kallin Westin MC343
08:15 - 10:00 Teknisk beräkningsvetenskap II Föreläsning Martin Berggren MC413
10:00 - 12:00 Effektiva algoritmer
Effektiva algoritmer
Föreläsning Frank Drewes MC333
10:00 - 12:00 Programmeringsteknik med C och Matlab Föreläsning Johan Eliasson H Hörsal G
10:15 - 12:00 DV0: Komputationellt tänkande
DV0: Komputationellt tänkande
Lektion Niclas Börlin
Pedher Johansson
MA136
MA176
13:00 - 15:00 Artificiell intelligens - grunderna
Artificiell intelligens - grunderna
Artificiell intelligens för kognitionsvetare
Föreläsning Thomas Johansson S Hörsal A
13:00 - 15:00 Avancerade distribuerade system
Avancerade distribuerade system
Föreläsning Per-Olov Östberg MC333
13:00 - 15:00 Programmeringsteknik med C och Matlab Föreläsning Johan Eliasson S Hörsal D
13:00 - 15:00 Programmeringsteknik med C och Matlab Handledning MA156
MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
MC313
13:15 - 15:00 DV0: Komputationellt tänkande
DV0: Komputationellt tänkande
Lektion Niclas Börlin
Pedher Johansson
N460
13:15 - 15:00 Programmering i Python
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Föreläsning Lena Kallin Westin S Hörsal B Apodora
Liasis
Morelia
15:00 - 17:00 Programmering i Python
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Handledning MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
08:00 - 10:00 Människa-datorinteraktion för kognitionsvetare
Människa-datorinteraktion med inriktning mot kognition och design
Föreläsning Lena Palmquist S Hörsal C
08:00 - 10:00 Programmering i C
Programmering i C
Examination Jonny Pettersson N450 Mastery test
08:00 - 10:00 Programmering i Python
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Handledning MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
08:00 - 10:00 Programmeringsteknik med C och Matlab Föreläsning H Hörsal E
KBE303-Stora hörsalen
08:00 - 10:00 Systemnära programmering Föreläsning Mikael Rännar M Hörsal MA121
08:00 - 17:00 Övrigt Lena Kallin Westin MC343
10:00 - 12:00 Databasteknik
Databasteknik
Föreläsning Michael Minock MC333
10:00 - 12:00 Datastrukturer och algoritmer (Python) Föreläsning Thomas Johansson MA378
10:00 - 12:00 Matrisberäkningar och tillämpningar
Matrisberäkningar och tillämpningar
Föreläsning Niclas Börlin N330
10:00 - 12:00 Programmering i C
Programmering i C
Handledning MA316
MA326
10:00 - 12:00 Programmeringsteknik med C och Matlab Handledning MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
12:00 - 17:00 Student Conference in Computing Science
Student Conference in Computing Science
Föreläsning Suna Bensch MC333
13:00 - 15:00 Datakommunikation och datornät Föreläsning Jonny Pettersson N450 Nätverkslagret 2
13:00 - 15:00 Datakommunikation och internet Föreläsning MA136 Nätverkslagret 2, HTTP och Brandväggar
13:00 - 15:00 Programmeringsteknik med C och Matlab Handledning MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
13:15 - 15:00 Programmering i Python
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Föreläsning Lena Kallin Westin S Hörsal B Apodora
Liasis
Morelia
13:15 - 15:00 Programmeringsteknik med C och Matlab Laboration MC313
MC413
15:00 - 17:00 Datakommunikation och datornät Workshop Jonny Pettersson N450
15:00 - 17:00 Datakommunikation och internet Workshop N440 Kopplad till OU2 fas 1, kodgranskning, möjlighet till bonuspoäng
15:00 - 17:00 Programmering i C
Programmering i C
Självstudier MA316
MA326
15:00 - 17:00 Programmering i Python
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Handledning MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
15:00 - 17:00 Programmeringsteknik med C och Matlab Föreläsning S Hörsal A
15:15 - 17:00 Programmeringsteknik med C och Matlab Lektion Marie Nordström MC413 Frågestuga
08:00 - 10:00 DV3: Beräkningar och språk Föreläsning Suna Bensch MA136
08:00 - 10:00 Kognitiv interaktionsdesign
Kognitiv interaktionsdesign
Föreläsning Kai-Florian Richter MC333
08:00 - 10:00 Programmering i Python
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Handledning MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
08:00 - 10:00 Programmeringsteknik med C och Matlab Undervisning Johan Eliasson U Aula Nordica
08:00 - 2018-10-09 08:00 Övrigt Lena Kallin Westin MC343
08:15 - 12:00 DV0: Komputationellt tänkande
DV0: Komputationellt tänkande
Lektion Niclas Börlin
Pedher Johansson
N410
10:00 - 12:00 Effektiva algoritmer
Effektiva algoritmer
Föreläsning Frank Drewes MC333
10:00 - 12:00 Programmeringsteknik med C och Matlab Handledning MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
10:15 - 12:00 Programmering i Python
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Lektion MA136
MA166
NA332
13:00 - 15:00 Artificiell intelligens - grunderna
Artificiell intelligens - grunderna
Artificiell intelligens för kognitionsvetare
Föreläsning Thomas Johansson H Hörsal G
13:00 - 15:00 Avancerade distribuerade system
Avancerade distribuerade system
Föreläsning Per-Olov Östberg MC333
13:00 - 15:00 Grundläggande logik och modellteori Föreläsning Johanna Björklund N300
13:00 - 15:00 Programmeringsteknik med C och Matlab Handledning MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
13:15 - 15:00 Programmeringsteknik med C och Matlab Laboration MA136
MC313
15:00 - 17:00 Grundläggande logik och modellteori Lektion Johanna Björklund MA146
MC333
15:00 - 17:00 Programmering i Python
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Handledning MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
15:15 - 17:00 Programmeringsteknik med C och Matlab Lektion Marie Nordström MC313
08:00 - 10:00 Människa-datorinteraktion för kognitionsvetare
Människa-datorinteraktion med inriktning mot kognition och design
Föreläsning Lena Palmquist S Hörsal C
08:00 - 10:00 Programmering i C
Programmering i C
Examination Jonny Pettersson KBE301-Lilla hörsalen Mastery test
08:00 - 10:00 Programmering i Python
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Handledning MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
08:00 - 10:00 Programmeringsteknik med C och Matlab Undervisning Johan Eliasson U Aula Nordica
08:00 - 10:00 Systemnära programmering Föreläsning Mikael Rännar H Hörsal F
08:00 - 2018-10-10 08:00 Övrigt Lena Kallin Westin MC343
08:15 - 10:00 Teknisk beräkningsvetenskap II Föreläsning Martin Berggren N430
10:00 - 12:00 Databasteknik
Databasteknik
Föreläsning Michael Minock MC333
10:00 - 12:00 Datastrukturer och algoritmer (Python) Föreläsning Thomas Johansson MA378
10:00 - 12:00 Matrisberäkningar och tillämpningar
Matrisberäkningar och tillämpningar
Föreläsning Niclas Börlin N330
10:00 - 12:00 Människa-datorinteraktion för kognitionsvetare
Människa-datorinteraktion med inriktning mot kognition och design
Lektion Lena Palmquist MA156
MC313
10:00 - 12:00 Programmering i C
Programmering i C
Handledning MA316
MA326
10:00 - 12:00 Programmeringsteknik med C och Matlab Handledning MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
13:00 - 15:00 Datakommunikation och datornät Föreläsning Jonny Pettersson N450 Nätverkslagret 3, IPsec, Brandväggar och IDS
13:00 - 15:00 Datakommunikation och internet Föreläsning MA136
13:00 - 15:00 Programmeringsteknik med C och Matlab Handledning MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
13:00 - 15:00 Student Conference in Computing Science
Student Conference in Computing Science
Föreläsning Suna Bensch MC333
13:15 - 15:00 Programmering i Python
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Föreläsning Lena Kallin Westin S Hörsal D Apodora
Liasis
Morelia
13:15 - 15:00 Programmeringsteknik med C och Matlab Laboration MC313
MC413
15:00 - 17:00 Datakommunikation och datornät Workshop N450
15:00 - 17:00 Datakommunikation och internet Workshop MC333
15:00 - 17:00 Programmering i C
Programmering i C
Självstudier MA316
MA326
15:00 - 17:00 Programmering i Python
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Handledning MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
15:15 - 17:00 Programmeringsteknik med C och Matlab Lektion Marie Nordström MC413 Frågestuga
08:00 - 10:00 Programmering i C
Programmering i C
Handledning MA316
MA326
08:00 - 10:00 Programmering i Python
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Handledning MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
08:00 - 10:00 Programmeringsteknik med C och Matlab Undervisning Johan Eliasson U Aula Nordica
08:00 - 2018-10-11 08:00 Övrigt Lena Kallin Westin MC343
10:00 - 12:00 Programmering i C
Programmering i C
Handledning MA316
MA326
10:00 - 12:00 Programmeringsteknik med C och Matlab Handledning MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
13:00 - 15:00 Programmeringsteknik med C och Matlab Handledning MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
13:15 - 15:00 Programmeringsteknik med C och Matlab Laboration MC313
MC413
15:00 - 17:00 Programmering i Python
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Handledning MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
15:15 - 17:00 Programmeringsteknik med C och Matlab Lektion Marie Nordström MC413 Frågestuga
08:00 - 10:00 DV3: Beräkningar och språk Föreläsning Suna Bensch MA136
08:00 - 10:00 Kognitiv interaktionsdesign
Kognitiv interaktionsdesign
Föreläsning Kai-Florian Richter MC333
08:00 - 10:00 Programmering i Python
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Handledning MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
08:00 - 10:00 Programmeringsteknik med C och Matlab Undervisning Johan Eliasson U Aula Nordica
08:00 - 2018-10-12 08:00 Övrigt Lena Kallin Westin MC343
08:15 - 10:00 DV0: Komputationellt tänkande
DV0: Komputationellt tänkande
Lektion Niclas Börlin
Pedher Johansson
Ub334
Ub336
10:00 - 12:00 DV0: Komputationellt tänkande
DV0: Komputationellt tänkande
Lektion Niclas Börlin
Pedher Johansson
N410
10:00 - 12:00 Effektiva algoritmer
Effektiva algoritmer
Föreläsning Frank Drewes MC333
10:00 - 12:00 Programmeringsteknik med C och Matlab Handledning MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
10:00 - 12:00 Programmeringsteknik med C och Matlab Workshop MA136
MA146
MA166
MA176
MC313
MC413
10:15 - 12:00 Programmering i Python
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Lektion N260
N270
N280
12:30 - 15:30 Seminarium Mats Johansson
Tobias Tovedal
MIT_Place_Stora miljön Workshop, auditoriemöblering
13:00 - 15:00 Artificiell intelligens - grunderna
Artificiell intelligens - grunderna
Artificiell intelligens för kognitionsvetare
Föreläsning Thomas Johansson H Hörsal G
13:00 - 15:00 Avancerade distribuerade system
Avancerade distribuerade system
Föreläsning Per-Olov Östberg MC333
13:00 - 15:00 Grundläggande logik och modellteori Laboration Johanna Björklund N300
13:00 - 15:00 Programmeringsteknik med C och Matlab Handledning MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
13:15 - 15:00 Programmering i Python
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Lektion N260
N270
N280
13:15 - 15:00 Programmeringsteknik med C och Matlab Laboration MC313
MC413
13:15 - 16:00 Teknisk beräkningsvetenskap II Laboration Martin Berggren MA316
MA326
15:00 - 17:00 Programmering i Python
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Handledning MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
15:15 - 17:00 Programmeringsteknik med C och Matlab Lektion Marie Nordström MC413 Frågestuga
08:00 - 10:00 Programmering i C
Programmering i C
Examination Jonny Pettersson KBE301-Lilla hörsalen Mastery test
08:00 - 10:00 Programmering i Python
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Handledning MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
08:00 - 10:00 Programmeringsteknik med C och Matlab Undervisning Johan Eliasson U Aula Nordica
08:00 - 10:00 Systemnära programmering Föreläsning Mikael Rännar H Hörsal F
08:00 - 17:00 Övrigt Lena Kallin Westin MC343
10:00 - 12:00 Databasteknik
Databasteknik
Föreläsning Michael Minock MC333
10:00 - 12:00 Datastrukturer och algoritmer (Python) Föreläsning Thomas Johansson NA326
10:00 - 12:00 Matrisberäkningar och tillämpningar
Matrisberäkningar och tillämpningar
Föreläsning Niclas Börlin N330
10:00 - 12:00 Människa-datorinteraktion för kognitionsvetare
Människa-datorinteraktion med inriktning mot kognition och design
Föreläsning Lena Palmquist H Hörsal F
10:00 - 12:00 Programmering i C
Programmering i C
Handledning MA316
MA326
10:00 - 12:00 Programmeringsteknik med C och Matlab Handledning MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
10:00 - 12:00 Systemnära programmering Lektion Mikael Rännar MA156
MA166
12:00 - 17:00 Programmering i Python
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Examination MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
13:00 - 15:00 Datakommunikation och datornät Möte Jonny Pettersson M Hörsal MA121
13:00 - 15:00 Datakommunikation och internet Möte N450
13:15 - 15:00 Programmeringsteknik med C och Matlab Laboration MC313
MC413
15:00 - 17:00 Datakommunikation och datornät Workshop N450 Kopplad till OU2 fas 2, kodgranskning, möjlighet till bonuspoäng
15:00 - 17:00 Datakommunikation och internet Workshop MC333
15:00 - 17:00 Programmering i C
Programmering i C
Självstudier MA316
MA326
15:15 - 17:00 Programmeringsteknik med C och Matlab Lektion Marie Nordström MC413 Frågestuga
08:00 - 10:00 DV3: Beräkningar och språk Föreläsning Suna Bensch MA136
08:00 - 10:00 Kognitiv interaktionsdesign
Kognitiv interaktionsdesign
Föreläsning Kai-Florian Richter MC333
08:00 - 10:00 Programmering i Python
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Handledning MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
08:00 - 10:00 Programmeringsteknik med C och Matlab Undervisning Johan Eliasson U Aula Nordica
08:00 - 2018-10-16 08:00 Övrigt Lena Kallin Westin MC343
08:15 - 12:00 DV0: Komputationellt tänkande
DV0: Komputationellt tänkande
Lektion Niclas Börlin
Pedher Johansson
N410
10:00 - 12:00 Effektiva algoritmer
Effektiva algoritmer
Föreläsning Frank Drewes MC333
10:00 - 12:00 Programmeringsteknik med C och Matlab Handledning MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
13:00 - 15:00 Artificiell intelligens - grunderna
Artificiell intelligens - grunderna
Artificiell intelligens för kognitionsvetare
Föreläsning Thomas Johansson H Hörsal G
13:00 - 15:00 Avancerade distribuerade system
Avancerade distribuerade system
Föreläsning Per-Olov Östberg MC333
13:00 - 15:00 Grundläggande logik och modellteori Föreläsning Johanna Björklund N410
13:00 - 15:00 Programmeringsteknik med C och Matlab Handledning MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
13:15 - 15:00 Programmering i Python
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Föreläsning Lena Kallin Westin KBE303-Stora hörsalen Apodora
Liasis
Morelia
13:15 - 15:00 Programmeringsteknik med C och Matlab Laboration MA136
MC313
15:00 - 17:00 Grundläggande logik och modellteori Lektion Johanna Björklund MA146
MC333
15:00 - 17:00 Programmering i Python
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Handledning MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
15:15 - 17:00 Programmeringsteknik med C och Matlab Lektion Marie Nordström MC313
08:00 - 10:00 Människa-datorinteraktion för kognitionsvetare
Människa-datorinteraktion med inriktning mot kognition och design
Föreläsning Lena Palmquist H Hörsal F
08:00 - 10:00 Programmering i C
Programmering i C
Examination Jonny Pettersson KBE301-Lilla hörsalen Mastery test
08:00 - 10:00 Programmering i Python
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Handledning MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
08:00 - 10:00 Programmeringsteknik med C och Matlab Undervisning Johan Eliasson U Aula Nordica
08:00 - 10:00 Systemnära programmering Föreläsning Mikael Rännar S Hörsal B
08:00 - 2018-10-17 08:00 Övrigt Lena Kallin Westin MC343
10:00 - 12:00 Databasteknik
Databasteknik
Föreläsning Michael Minock MC333
10:00 - 12:00 Datastrukturer och algoritmer (Python) Föreläsning Thomas Johansson MA378
10:00 - 12:00 Matrisberäkningar och tillämpningar
Matrisberäkningar och tillämpningar
Föreläsning Niclas Börlin MA136
10:00 - 12:00 Människa-datorinteraktion för kognitionsvetare
Människa-datorinteraktion med inriktning mot kognition och design
Lektion Lena Palmquist N270
N280
10:00 - 12:00 Programmering i C
Programmering i C
Handledning MA316
MA326
10:00 - 12:00 Programmeringsteknik med C och Matlab Handledning MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
10:15 - 12:00 Programmeringsteknik med Python och Matlab Lektion MA156
MC413
NA332
10:15 - 12:00 Teknisk beräkningsvetenskap II Föreläsning Martin Berggren N430
13:00 - 14:00 Datakommunikation och datornät Examination Jonny Pettersson N Hörsal N320 Tentamen för moment 3

OBS! Skrivtid 13:05-13:55
13:00 - 14:00 Datakommunikation och internet Examination Lars Karlsson Bio.A.206 Tentamen för moment 3

OBS! Skrivtid 13:05-13:55
13:00 - 15:00 Programmeringsteknik med C och Matlab Handledning MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
13:15 - 15:00 Programmeringsteknik med C och Matlab Laboration MA136
MC313
15:00 - 17:00 Datakommunikation och datornät Workshop N450
15:00 - 17:00 Datakommunikation och internet Workshop N440 Kopplad till OU2 fas 2, kodgranskning, möjlighet till bonuspoäng
15:00 - 17:00 Programmering i C
Programmering i C
Självstudier MA316
MA326
15:00 - 17:00 Programmering i Python
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Handledning MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
15:15 - 17:00 Programmeringsteknik med C och Matlab Lektion Marie Nordström MC313
08:00 - 10:00 Programmering i C
Programmering i C
Handledning MA316
MA326
08:00 - 10:00 Programmering i Python
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Handledning MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
08:00 - 2018-10-18 08:00 Övrigt Lena Kallin Westin MC343
10:00 - 12:00 Programmering i C
Programmering i C
Handledning MA316
MA326
10:00 - 12:00 Programmeringsteknik med C och Matlab Handledning MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
12:00 - 13:00 Metoder och verktyg för datavetare Lektion Niklas Fries UB333 Återlämning skriftlig uppgift
13:00 - 15:00 Datakommunikation och datornät
Datakommunikation och internet
Föreläsning Jonny Pettersson M Hörsal MA121 Länklagret 1
13:00 - 15:00 Programmeringsteknik med C och Matlab Handledning MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
13:15 - 15:00 Programmering i Python
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Föreläsning Lena Kallin Westin S Hörsal B Apodora
Liasis
Morelia
13:15 - 15:00 Programmeringsteknik med C och Matlab Laboration MC313
MC413
15:00 - 17:00 Programmering i Python
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Handledning MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
15:15 - 17:00 Programmeringsteknik med C och Matlab Lektion Marie Nordström MC413 Frågestuga
08:00 - 10:00 DV3: Beräkningar och språk Föreläsning Suna Bensch MA136
08:00 - 10:00 Kognitiv interaktionsdesign
Kognitiv interaktionsdesign
Föreläsning Kai-Florian Richter MC333
08:00 - 10:00 Programmering i Python
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Handledning MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
08:00 - 10:00 Programmeringsteknik med C och Matlab Undervisning Johan Eliasson U Aula Nordica
08:00 - 2018-10-19 08:00 Övrigt Lena Kallin Westin MC343
08:15 - 10:00 DV0: Komputationellt tänkande
DV0: Komputationellt tänkande
Lektion Niclas Börlin
Pedher Johansson
MC413
10:00 - 12:00 Effektiva algoritmer
Effektiva algoritmer
Föreläsning Frank Drewes MC333
10:00 - 12:00 Programmeringsteknik med C och Matlab Handledning MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
10:00 - 12:00 Programmeringsteknik med C och Matlab Workshop MA136
MA176
MC313
N230
N280
N410
10:15 - 12:00 DV0: Komputationellt tänkande
DV0: Komputationellt tänkande
Lektion Niclas Börlin
Pedher Johansson
Ub335
10:15 - 12:00 DV0: Komputationellt tänkande Lektion Niclas Börlin
Pedher Johansson
Ub336
10:15 - 12:00 Programmeringsteknik med Python och Matlab Lektion N370
N380
NA332
13:00 - 15:00 Artificiell intelligens - grunderna
Artificiell intelligens - grunderna
Artificiell intelligens för kognitionsvetare
Föreläsning Thomas Johansson H Hörsal G
13:00 - 14:00 Avancerade distribuerade system
Avancerade distribuerade system
Examination Per-Olov Östberg MC333
13:00 - 15:00 Grundläggande logik och modellteori Lektion Johanna Björklund MA176
S303
13:00 - 15:00 Programmeringsteknik med C och Matlab Handledning MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
13:15 - 15:00 Programmeringsteknik med C och Matlab Laboration MC313
MC413
13:15 - 15:00 Programmeringsteknik med Python och Matlab Lektion MA156
N270
N280
Liasis
15:00 - 17:00 Programmering i Python
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Handledning MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
15:15 - 17:00 Programmeringsteknik med C och Matlab Lektion Marie Nordström MC413 Frågestuga
08:00 - 10:00 Människa-datorinteraktion för kognitionsvetare
Människa-datorinteraktion med inriktning mot kognition och design
Föreläsning Lena Palmquist S Hörsal C
08:00 - 10:00 Programmering i C
Programmering i C
Examination Jonny Pettersson N440 Mastery test
08:00 - 10:00 Programmering i Python
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Handledning MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
08:00 - 10:00 Programmeringsteknik med C och Matlab Föreläsning Johan Eliasson S Hörsal A
08:00 - 10:00 Systemnära programmering Föreläsning Mikael Rännar S213H
08:00 - 17:00 Övrigt Lena Kallin Westin MC343
10:00 - 12:00 Databasteknik
Databasteknik
Föreläsning Michael Minock MC333
10:00 - 12:00 Datastrukturer och algoritmer (Python) Föreläsning Thomas Johansson MA378
10:00 - 12:00 Matrisberäkningar och tillämpningar
Matrisberäkningar och tillämpningar
Föreläsning Niclas Börlin MA176
10:00 - 12:00 Programmering i C
Programmering i C
Handledning MA316
MA326
10:00 - 12:00 Programmeringsteknik med C och Matlab Handledning MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
10:00 - 12:00 Systemnära programmering Lektion Mikael Rännar MC313
MC413
12:00 - 17:00 Programmering i Python
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Examination MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
13:00 - 15:00 Datakommunikation och datornät Föreläsning Jonny Pettersson N450 Länklagret 2
13:00 - 15:00 Datakommunikation och internet Föreläsning Lars Karlsson N410 WiFi och multimedia
13:15 - 15:00 Programmeringsteknik med C och Matlab Laboration MC313
MC413
15:00 - 17:00 Datakommunikation och datornät Workshop Jonny Pettersson N420
15:00 - 17:00 Datakommunikation och internet Workshop MC333
15:00 - 17:00 Programmering i C
Programmering i C
Laboration MA316
MA326
C8
15:15 - 17:00 Programmeringsteknik med C och Matlab Lektion Marie Nordström MC413 Frågestuga
08:00 - 10:00 DV3: Beräkningar och språk Föreläsning Suna Bensch MA146
08:00 - 10:00 Kognitiv interaktionsdesign
Kognitiv interaktionsdesign
Föreläsning Kai-Florian Richter MC333
08:00 - 10:00 Programmering i Python
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Handledning MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
08:00 - 10:00 Programmeringsteknik med C och Matlab Undervisning Johan Eliasson U Aula Nordica
08:00 - 17:00 Föreläsning Ola Ringdahl TA303 Programmering för lärare
08:00 - 2018-10-23 08:00 Övrigt Lena Kallin Westin MC343
10:00 - 12:00 Programmeringsteknik med C och Matlab Handledning MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
12:15 - 15:00 Teknisk beräkningsvetenskap II Examination Martin Berggren MA316
MA326
MA416 - lab
Examination 2
13:00 - 15:00 Artificiell intelligens - grunderna
Artificiell intelligens - grunderna
Artificiell intelligens för kognitionsvetare
Föreläsning Thomas Johansson H Hörsal G
13:00 - 15:00 Grundläggande logik och modellteori Föreläsning Johanna Björklund N300
13:00 - 15:00 Programmeringsteknik med C och Matlab Handledning MA426
MA436
MA446
13:15 - 15:00 Programmering i Python
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Föreläsning Lena Kallin Westin S Hörsal B Apodora
Liasis
Morelia
13:15 - 15:00 Programmeringsteknik med C och Matlab Laboration MA136
MC313
14:00 - 18:00 DV0: Komputationellt tänkande
DV0: Komputationellt tänkande
Examination Pedher Johansson Exam 4 hrs Östra paviljongen
Bokningskod 668671
Tentamensanmälan: www.portal.umu.se
anmälan mellan 2-12 oktober
15:00 - 17:00 Programmering i Python
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Handledning MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
15:00 - 16:00 Teknisk beräkningsvetenskap II Examination Martin Berggren MA316
MA326
15:15 - 17:00 Programmeringsteknik med C och Matlab Lektion Marie Nordström MC313
08:00 - 10:00 Människa-datorinteraktion för kognitionsvetare
Människa-datorinteraktion med inriktning mot kognition och design
Föreläsning Lena Palmquist H Hörsal F
08:00 - 10:00 Programmering i C
Programmering i C
Examination Jonny Pettersson KBE301-Lilla hörsalen Mastery test
08:00 - 10:00 Programmering i Python
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Handledning MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
08:00 - 10:00 Programmeringsteknik med C och Matlab Undervisning Johan Eliasson U Aula Nordica
08:00 - 10:00 Systemnära programmering Föreläsning Mikael Rännar S213H
08:00 - 2018-10-24 08:00 Övrigt Lena Kallin Westin MC343
10:00 - 12:00 Datastrukturer och algoritmer (Python) Föreläsning Thomas Johansson MC333
10:00 - 12:00 Matrisberäkningar och tillämpningar
Matrisberäkningar och tillämpningar
Föreläsning Niclas Börlin N330
10:00 - 12:00 Programmering i C
Programmering i C
Handledning MA316
MA326
10:00 - 12:00 Programmeringsteknik med C och Matlab Handledning MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
10:00 - 12:00 Systemnära programmering Lektion Mikael Rännar MC313
MC413
10:15 - 12:00 Programmeringsteknik med Python och Matlab Lektion MA136
MA146
MA156
Liasis
13:00 - 15:00 Datakommunikation och datornät Föreläsning Jonny Pettersson N450 Länklagret 3, Helhet
13:00 - 15:00 Datakommunikation och internet Föreläsning
Lektion
Lars Karlsson N410 Helhet
13:00 - 15:00 Programmeringsteknik med C och Matlab Handledning MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
13:15 - 15:00 Programmeringsteknik med C och Matlab Laboration MA146
MC313
15:00 - 17:00 Datakommunikation och datornät Workshop Jonny Pettersson N410
15:00 - 17:00 Datakommunikation och internet Workshop MC333
15:00 - 17:00 Programmering i C
Programmering i C
Självstudier MA316
MA326
15:00 - 17:00 Programmering i Python
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Handledning MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
15:15 - 17:00 Programmeringsteknik med C och Matlab Lektion Marie Nordström MC313
08:00 - 10:00 Programmering i C
Programmering i C
Handledning MA316
MA326
08:00 - 10:00 Programmering i Python
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Handledning MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
08:00 - 10:00 Programmeringsteknik med C och Matlab Undervisning Johan Eliasson U Aula Nordica
08:00 - 2018-10-25 08:00 Övrigt Lena Kallin Westin MC343
09:00 - 15:00 Student Conference in Computing Science
Student Conference in Computing Science
Föreläsning Suna Bensch MC333
10:00 - 12:00 Programmering i C
Programmering i C
Handledning MA316
MA326
10:00 - 12:00 Programmeringsteknik med C och Matlab Handledning MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
13:00 - 15:00 Programmeringsteknik med C och Matlab Handledning MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
13:15 - 15:00 Programmering i Python
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Föreläsning Lena Kallin Westin S Hörsal B Apodora
Liasis
Morelia
13:15 - 15:00 Programmeringsteknik med C och Matlab Laboration MC313
MC413
15:00 - 17:00 Programmering i Python
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Handledning MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
15:15 - 17:00 Programmeringsteknik med C och Matlab Lektion Marie Nordström MC413
08:00 - 10:00 DV3: Beräkningar och språk Föreläsning Suna Bensch MA136
08:00 - 17:00 Datakommunikation och datornät
Datakommunikation och internet
Examination Demonstration av OU2. Bokning av tid sker via Cambro-sidan (information om detta kommer som meddelande).
08:00 - 10:00 Kognitiv interaktionsdesign
Kognitiv interaktionsdesign
Föreläsning Kai-Florian Richter MC333
08:00 - 10:00 Programmering i Python
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Handledning MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
08:00 - 10:00 Programmeringsteknik med C och Matlab Föreläsning Johan Eliasson S Hörsal A
08:00 - 2018-10-26 08:00 Övrigt Lena Kallin Westin MC343
09:00 - 12:00 DV0: Komputationellt tänkande Lektion Niclas Börlin
Pedher Johansson
Rum för lärande
10:00 - 12:00 DV3: Beräkningar och språk Lektion Suna Bensch N270
10:00 - 12:00 Effektiva algoritmer
Effektiva algoritmer
Föreläsning Frank Drewes MC333
10:00 - 12:00 Programmeringsteknik med C och Matlab Handledning MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
10:00 - 12:00 Programmeringsteknik med C och Matlab Workshop MA136
MA146
MC313
N230
N370
N410
13:00 - 15:00 Artificiell intelligens - grunderna
Artificiell intelligens - grunderna
Artificiell intelligens för kognitionsvetare
Föreläsning Thomas Johansson H Hörsal G
13:00 - 15:00 Programmeringsteknik med C och Matlab Handledning MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
13:00 - 16:00 Student Conference in Computing Science
Student Conference in Computing Science
Föreläsning Suna Bensch MC333
13:15 - 15:00 Programmeringsteknik med C och Matlab Laboration MC313
MC413
15:00 - 17:00 Programmering i Python
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Handledning MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
15:15 - 17:00 Programmeringsteknik med C och Matlab Lektion Marie Nordström MC413
08:00 - 13:00 Datakommunikation och datornät
Datakommunikation och internet
Examination Demonstration av OU2. Bokning av tid sker via Cambro-sidan (information om detta kommer som meddelande).
08:00 - 10:00 Programmering i C
Programmering i C
Examination Jonny Pettersson KBE301-Lilla hörsalen Mastery test
08:00 - 10:00 Programmering i Python
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Handledning MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
08:00 - 17:00 Övrigt Lena Kallin Westin MC343
10:00 - 12:00 Programmering i C
Programmering i C
Handledning MA316
MA326
10:00 - 12:00 Programmeringsteknik med C och Matlab Handledning MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
10:15 - 12:00 Programmeringsteknik med Python och Matlab Lektion Lena Kallin Westin MA136
MA146
MA156
Apodora
13:00 - 15:00 Datakommunikation och datornät Möte Jonny Pettersson M Hörsal MA121
13:00 - 15:00 Datakommunikation och internet Möte Lars Karlsson N450
13:00 - 15:00 Programmeringsteknik med C och Matlab Handledning MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
13:00 - 15:00 Student Conference in Computing Science
Student Conference in Computing Science
Föreläsning Suna Bensch MC333
13:15 - 15:00 Programmeringsteknik med C och Matlab Laboration MC313
MC413
13:15 - 15:00 Programmeringsteknik med Python och Matlab Lektion MA156
MA176
N260
15:00 - 17:00 Datakommunikation och datornät
Datakommunikation och internet
Examination Demonstration av OU2. Bokning av tid sker via Cambro-sidan (information om detta kommer som meddelande).
15:00 - 17:00 Programmering i C
Programmering i C
Självstudier MA316
MA326
15:00 - 17:00 Programmering i Python
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Handledning MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
15:15 - 17:00 Programmeringsteknik med C och Matlab Lektion Marie Nordström MC413
08:00 - 10:00 DV3: Beräkningar och språk Föreläsning Suna Bensch MA136
08:00 - 10:00 Programmering i Python
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Handledning MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
08:00 - 2018-10-30 08:00 Övrigt Lena Kallin Westin MC343
10:00 - 12:00 DV3: Beräkningar och språk Lektion Suna Bensch MA136
10:00 - 17:00 Programmering i Python
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Examination MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
14:00 - 19:00 Programmeringsteknik med C och Matlab Examination Östra paviljongen Exam 5 tim Östra paviljongen
Bokningsid 668644
Anmälan: www.portal.umu.se
öppen mellan 9-19/10
08:00 - 17:00 Människa-datorinteraktion för kognitionsvetare
Människa-datorinteraktion med inriktning mot kognition och design
Examination Lena Palmquist Bio.A.206
08:00 - 12:00 Människa-datorinteraktion för kognitionsvetare
Människa-datorinteraktion med inriktning mot kognition och design
Examination Lena Palmquist MA166
08:00 - 10:00 Programmering i C
Programmering i C
Examination Jonny Pettersson S Hörsal C Mastery test
08:00 - 10:00 Programmering i Python
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Handledning MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
08:00 - 12:00 Programmeringsteknik med Python och Matlab Föreläsning H Hörsal G
08:00 - 2018-10-31 08:00 Övrigt Lena Kallin Westin MC343
10:00 - 12:00 Programmeringsteknik med C och Matlab Handledning MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
10:15 - 12:00 Programmering i Python
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Laboration MA316
MA326
Apodora
Liasis
Morelia
12:30 - 16:00 Övrigt Jan Erik Moström MA316
13:00 - 14:00 Datakommunikation och datornät Examination Jonny Pettersson S Hörsal 205 Tentamen för moment 4

OBS! Skrivtid 13:05-13:55
13:00 - 14:00 Datakommunikation och internet Examination Lars Karlsson S312 Tentamen för moment 4

OBS! Skrivtid 13:05-13:55
13:00 - 17:00 Människa-datorinteraktion för kognitionsvetare
Människa-datorinteraktion med inriktning mot kognition och design
Examination Lena Palmquist MA176
13:00 - 15:00 Programmering i C
Programmering i C
Självstudier MA326
13:00 - 15:00 Programmeringsteknik med C och Matlab Handledning MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
13:00 - 17:00 Programmeringsteknik med Python och Matlab Föreläsning H Hörsal G
13:15 - 15:00 Programmeringsteknik med C och Matlab
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Laboration MA156
MC313
14:00 - 18:00 Matrisberäkningar och tillämpningar
Matrisberäkningar och tillämpningar
Examination Niclas Börlin Exam 4 hrs Östra P
Niclas Börlin
Bokningsnr 668718
Tentaanm: https://www.portal.umu.se
open between 10-20 october
14:00 - 18:00 Systemnära programmering Examination Mikael Rännar Exam 4 hrs Östra P
Mikael Rännar
Bokningsnr 668653
Tentaanm: https://www.portal.umu.se
open between 10-20 october
15:00 - 17:00 Programmering i C
Programmering i C
Handledning MA326
15:00 - 17:00 Programmering i Python
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Handledning MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
15:15 - 17:00 Programmeringsteknik med C och Matlab
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Lektion Lena Kallin Westin MC413
08:00 - 10:00 Programmering i Python
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Handledning MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
08:00 - 10:00 Programmeringsteknik med C och Matlab Föreläsning Johan Eliasson S Hörsal A
08:00 - 2018-11-01 08:00 Övrigt Lena Kallin Westin MC343
09:00 - 13:00 Databasteknik
Databasteknik
Examination Michael Minock Exam 4 hrs Östra paviljongen
Bokningsnr 668707
Tentamensanmälan:
https://www.portal.umu.se
11-21 oktober
09:00 - 13:00 Människa-datorinteraktion med inriktning mot kognition och design Examination Lena Palmquist Exam 4 hrs Östra P
Lena Palmqvist
Bokningsnr 668665
Tentaanm: https://www.portal.umu.se
open between 11-21 october
09:30 - 14:00 Övrigt Jan Erik Moström MA316
MA326
10:00 - 12:00 Programmeringsteknik med C och Matlab Handledning MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
13:00 - 15:00 Programmeringsteknik med C och Matlab Handledning MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
13:15 - 15:00 Programmeringsteknik med C och Matlab
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Laboration MC313
MC413
14:00 - 18:00 Kognitiv interaktionsdesign
Kognitiv interaktionsdesign
Examination Kai-Florian Richter Exam 4 hrs Östra paviljongen
Bokningsnr 668704
Tentamensanmälan:
https://www.portal.umu.se
11-21 oktober
15:00 - 17:00 Programmering i C
Programmering i C
Handledning MA316
MA326
15:00 - 17:00 Programmering i Python
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Handledning MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
15:15 - 17:00 Programmeringsteknik med C och Matlab
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Lektion Lena Kallin Westin MC413
08:00 - 10:00 Programmering i Python
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Handledning MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
08:00 - 2018-11-02 08:00 Övrigt Lena Kallin Westin MC343
10:00 - 12:00 Programmeringsteknik med C och Matlab Handledning MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
11:30 - 13:15 Seminarium Mats Johansson
Tobias Tovedal
MIT_Place_Seminarierummet Workshop, långbordsmöblering
12:30 - 15:30 Seminarium Mats Johansson
Tobias Tovedal
MIT_Place_Stora miljön Workshop/Föreläsning, auditoriemöblering
13:00 - 15:00 Programmeringsteknik med C och Matlab Handledning MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
13:15 - 15:00 Programmeringsteknik med C och Matlab
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Laboration MC313
MC413
15:00 - 17:00 Programmering i Python
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Handledning MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
15:15 - 17:00 Programmeringsteknik med C och Matlab
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Lektion Lena Kallin Westin MC413
16:00 - 20:00 DV3: Beräkningar och språk Examination Suna Bensch Exam 4 hrs Östra paviljongen
Bokningsnr 668674
Tentamensanmälan:
https://www.portal.umu.se
11-21 oktober
16:00 - 20:00 Datastrukturer och algoritmer (Python) Examination Thomas Johansson Tentamen, Östra paviljongen
Bokningsnr 668728
Anmälan till tentamen:
www.portal.umu.se
181012 tom 181022
16:00 - 20:00 Grundläggande logik och modellteori Examination Johanna Björklund Exam 4 hrs Östra paviljongen
Bokningsnr 668682
Tentamensanmälan:
https://www.portal.umu.se
11-21 oktober
08:00 - 17:00 Datakommunikation och datornät
Datakommunikation och internet
Examination Komplettering av OU1 och OU2. Bokning av tid sker via Cambro-sidan (information om detta kommer som meddelande).
08:00 - 10:00 Programmering i C
Programmering i C
Examination Jonny Pettersson S Hörsal C Mastery test
08:00 - 10:00 Programmering i Python
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Handledning MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
08:00 - 17:00 Övrigt Lena Kallin Westin MC343
08:15 - 12:00 DV0: Komputationellt tänkande
DV0: Komputationellt tänkande
Seminarium Niclas Börlin MC333
08:15 - 12:00 DV0: Komputationellt tänkande
DV0: Komputationellt tänkande
Seminarium Pedher Johansson NC357
10:00 - 12:00 Programmering i C
Programmering i C
Handledning MA316
MA326
10:00 - 12:00 Programmeringsteknik med C och Matlab Handledning MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
13:00 - 15:00 Programmeringsteknik med C och Matlab Handledning MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
13:15 - 15:00 Programmeringsteknik med C och Matlab
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Laboration MC313
MC413
15:00 - 17:00 Programmering i C
Programmering i C
Självstudier MA316
MA326
15:00 - 17:00 Programmering i Python
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Handledning MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
15:15 - 17:00 Programmeringsteknik med C och Matlab
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Lektion Lena Kallin Westin MC413
08:00 - 10:00 Programmering i C
Programmering i C
Examination MA316
MA326
Mastery test
08:00 - 17:00 Programmeringsteknik med C och Matlab
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Examination MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
08:00 - 2018-11-06 08:00 Övrigt Lena Kallin Westin MC343
10:00 - 12:00 Programmering i C
Programmering i C
Examination MA316
MA326
Mastery test
13:00 - 14:00 Datakommunikation och datornät
Datakommunikation och internet
Examination Jonny Pettersson TA305 Omtentamen 1 för moment 1

OBS! Skrivtid 13:05-13:55
14:00 - 15:00 Datakommunikation och datornät
Datakommunikation och internet
Examination Jonny Pettersson TA305 Omtentamen 1 för moment 2

OBS! Skrivtid 14:05-14:55
15:00 - 16:00 Datakommunikation och datornät
Datakommunikation och internet
Examination Jonny Pettersson TA305 Omtentamen 1 för moment 3

OBS! Skrivtid 15:05-15:55
16:00 - 17:00 Datakommunikation och datornät
Datakommunikation och internet
Examination Jonny Pettersson TA305 Omtentamen 1 för moment 4

OBS! Skrivtid 16:05-16:55
08:00 - 10:00 DV4: Datavetenskaplig logik Föreläsning Henrik Björklund MC333
08:00 - 2018-11-07 08:00 Övrigt Lena Kallin Westin MC343
08:15 - 10:00 DV1: Datavetenskapens byggstenar
DV1: Datavetenskapens byggstenar
Föreläsning Jonny Pettersson
Lars Karlsson
N430
10:00 - 12:00 Artificiell intelligens - metoder och tillämpningar
Artificiell intelligens - metoder och tillämpningar
Föreläsning Ola Ringdahl N420
10:00 - 12:00 Optimering med tillämpningar
Optimering med tillämpningar
Föreläsning Niclas Börlin MC333
10:15 - 12:00 DV1: Datavetenskapens byggstenar
DV1: Datavetenskapens byggstenar
Föreläsning Jonny Pettersson
Lars Karlsson
N430
13:00 - 15:00 Datormoln
Datormoln
Föreläsning Cristian Klein MC333
13:00 - 15:00 Resonerande och informationsbehandling Föreläsning Kai-Florian Richter MA378
13:00 - 15:00 Teknisk-vetenskapliga beräkningar Föreläsning Carl C Kjelgaard Mikkelsen N420
15:00 - 17:00 Applikationsprogrammering i Python Föreläsning Thomas Johansson MC333
15:00 - 17:00 Resonerande och informationsbehandling Lektion Kai-Florian Richter MA378
08:00 - 12:00 Parallell programmering för multicore-baserade system Lektion Jerry Eriksson MC333
08:00 - 10:00 Resonerande och informationsbehandling Föreläsning Kai-Florian Richter MA378
08:00 - 2018-11-08 08:00 Övrigt Lena Kallin Westin MC343
09:00 - 17:00 Seminarium Frank Drewes N440 Doktoranddagen ht18
10:00 - 12:00 Resonerande och informationsbehandling Lektion Kai-Florian Richter MA316
10:00 - 12:00 Teknisk beräkningsvetenskap I Föreläsning Eddie Wadbro Bio.A.206
12:00 - 13:00 Metoder och verktyg för datavetare Lektion MC413 Återlämning av skrivuppgift
13:00 - 16:00 Teknisk-vetenskapliga beräkningar Laboration Carl C Kjelgaard Mikkelsen MA416 - lab
MA426
08:00 - 12:00 Applikationsutveckling i Java Föreläsning Johan Eliasson S Hörsal 205
08:00 - 10:00 Datorers uppbyggnad och arkitektur
Datorers uppbyggnad och arkitektur
Föreläsning Thomas Johansson MA156
08:00 - 10:00 Datorgrafik
Datorgrafik
Föreläsning Stefan Johansson MC413
08:00 - 2018-11-09 08:00 Övrigt Lena Kallin Westin MC343
09:00 - 13:00 Metoder och verktyg för datavetare Examination Marie Nordström Östra paviljongen
13:00 - 15:00 Beräkningskomplexitet
Beräkningskomplexitet
Föreläsning Frank Drewes MA378
13:00 - 17:00 Interaktivitet i smarta miljöer
Interaktivitet i smarta miljöer
Föreläsning Juan Carlos Nieves Sanchez MA176
13:00 - 15:00 Resonerande och informationsbehandling Föreläsning Kai-Florian Richter MC333
15:00 - 17:00 Resonerande och informationsbehandling Föreläsning Kai-Florian Richter MC333
08:00 - 10:00 DV4: Datavetenskaplig logik Föreläsning Henrik Björklund MC333
08:00 - 17:00 Övrigt Lena Kallin Westin MC343
10:00 - 12:00 Artificiell intelligens - metoder och tillämpningar
Artificiell intelligens - metoder och tillämpningar
Föreläsning Ola Ringdahl N300
10:00 - 12:00 Optimering med tillämpningar
Optimering med tillämpningar
Föreläsning Niclas Börlin MA378
10:15 - 12:00 DV1: Datavetenskapens byggstenar
DV1: Datavetenskapens byggstenar
Lektion Jonny Pettersson
Lars Karlsson
MC333
N380
13:00 - 15:00 Datormoln
Datormoln
Föreläsning Cristian Klein MC333
13:00 - 15:00 Resonerande och informationsbehandling Föreläsning Kai-Florian Richter MA378
13:00 - 15:00 Teknisk-vetenskapliga beräkningar Föreläsning Carl C Kjelgaard Mikkelsen N420
13:15 - 15:00 DV1: Datavetenskapens byggstenar
DV1: Datavetenskapens byggstenar
Lektion Jonny Pettersson
Lars Karlsson
MA156
MA166
15:00 - 17:00 Applikationsprogrammering i Python Föreläsning Thomas Johansson MC333
15:00 - 17:00 Resonerande och informationsbehandling Lektion Kai-Florian Richter MA316
08:00 - 10:00 Applikationsutveckling i Java Föreläsning Johan Eliasson S Hörsal 205
08:00 - 10:00 Datorers uppbyggnad och arkitektur
Datorers uppbyggnad och arkitektur
Föreläsning Thomas Johansson MA146
08:00 - 10:00 Datorgrafik
Datorgrafik
Föreläsning Stefan Johansson MC413
08:00 - 17:00 Övrigt Lena Kallin Westin MC343
09:00 - 12:00 Teknisk beräkningsvetenskap I Laboration Eddie Wadbro MA316
MA326
10:00 - 12:00 Applikationsutveckling i Java Lektion MA176
MC313
MC333
13:00 - 15:00 Beräkningskomplexitet
Beräkningskomplexitet
Föreläsning Frank Drewes MA378
13:00 - 17:00 Interaktivitet i smarta miljöer
Interaktivitet i smarta miljöer
Föreläsning Juan Carlos Nieves Sanchez MA166
13:00 - 15:00 Resonerande och informationsbehandling Föreläsning Kai-Florian Richter MC333
08:00 - 10:00 DV4: Datavetenskaplig logik Föreläsning Henrik Björklund MC333
08:15 - 10:00 DV1: Datavetenskapens byggstenar
DV1: Datavetenskapens byggstenar
Föreläsning Jonny Pettersson
Lars Karlsson
N430
09:00 - 12:00 Teknisk beräkningsvetenskap I Laboration Eddie Wadbro MA316
MA326
MA416 - lab
MA426
10:00 - 12:00 Artificiell intelligens - metoder och tillämpningar
Artificiell intelligens - metoder och tillämpningar
Föreläsning Ola Ringdahl N300
10:00 - 12:00 Optimering med tillämpningar
Optimering med tillämpningar
Föreläsning Niclas Börlin MA378
10:00 - 12:00 Resonerande och informationsbehandling Föreläsning Kai-Florian Richter MC333
13:00 - 15:00 Applikationsprogrammering i Python Föreläsning Thomas Johansson NC352
13:00 - 15:00 Datormoln
Datormoln
Föreläsning Cristian Klein MC333
13:00 - 15:00 Resonerande och informationsbehandling Föreläsning Kai-Florian Richter MA378
13:00 - 15:00 Teknisk-vetenskapliga beräkningar Föreläsning Carl C Kjelgaard Mikkelsen N420
15:00 - 17:00 Teknisk-vetenskapliga beräkningar Handledning MC333
08:00 - 12:00 Parallell programmering för multicore-baserade system Lektion Jerry Eriksson MC333
09:00 - 17:00 Seminarium Frank Drewes N380 Doktoranddagen ht18
10:00 - 12:00 Teknisk beräkningsvetenskap I Föreläsning Eddie Wadbro Bio.A.206
13:00 - 16:00 Teknisk-vetenskapliga beräkningar Laboration Carl C Kjelgaard Mikkelsen MA416 - lab
MA426
14:00 - 18:00 DV0: Komputationellt tänkande
DV0: Komputationellt tänkande
Examination Pedher Johansson Omtenta 1 4 hrs
Östra paviljongen
Bokningsid 668672
Tentamensanmälan: www.portal.umu.se
öppen mellan 4-14 november
08:00 - 10:00 Applikationsutveckling i Java Examination Johan Eliasson MA136
MA166
MA176
08:00 - 10:00 Datorers uppbyggnad och arkitektur
Datorers uppbyggnad och arkitektur
Föreläsning Thomas Johansson MA146
08:00 - 10:00 Datorgrafik
Datorgrafik
Workshop Stefan Johansson MA416 - lab
MA426
10:00 - 12:00 Applikationsutveckling i Java Föreläsning Johan Eliasson H Hörsal F
10:00 - 12:00 Datorgrafik
Datorgrafik
Föreläsning Stefan Johansson N300
13:00 - 15:00 Applikationsprogrammering i Python Föreläsning Thomas Johansson NC352
13:00 - 15:00 Beräkningskomplexitet
Beräkningskomplexitet
Föreläsning Frank Drewes MA378
13:00 - 17:00 Interaktivitet i smarta miljöer
Interaktivitet i smarta miljöer
Föreläsning Juan Carlos Nieves Sanchez MA176
08:00 - 10:00 DV4: Datavetenskaplig logik Föreläsning Henrik Björklund MC333
08:15 - 10:00 DV1: Datavetenskapens byggstenar
DV1: Datavetenskapens byggstenar
Föreläsning Jonny Pettersson
Lars Karlsson
N420
10:00 - 12:00 Artificiell intelligens - metoder och tillämpningar
Artificiell intelligens - metoder och tillämpningar
Föreläsning Ola Ringdahl TA305
10:00 - 12:00 Optimering med tillämpningar
Optimering med tillämpningar
Föreläsning Niclas Börlin MC333
10:00 - 12:00 Resonerande och informationsbehandling Föreläsning Kai-Florian Richter MA378
10:00 - 12:00 Teknisk beräkningsvetenskap I Lektion Eddie Wadbro N280
N300
10:15 - 12:00 DV1: Datavetenskapens byggstenar
DV1: Datavetenskapens byggstenar
Lektion Jonny Pettersson
Lars Karlsson
N270
N380
13:00 - 15:00 Datormoln
Datormoln
Föreläsning Cristian Klein MC333
13:00 - 15:00 Resonerande och informationsbehandling Föreläsning Kai-Florian Richter MA378
13:00 - 15:00 Teknisk beräkningsvetenskap I Lektion Eddie Wadbro MA156
13:00 - 15:00 Teknisk-vetenskapliga beräkningar Föreläsning Carl C Kjelgaard Mikkelsen N420
13:15 - 15:00 DV1: Datavetenskapens byggstenar
DV1: Datavetenskapens byggstenar
Lektion David Bäckman
Jonny Pettersson
MA166
MA176
15:00 - 16:00 Teknisk-vetenskapliga beräkningar Handledning MC333
08:00 - 10:00 Applikationsutveckling i Java Föreläsning Johan Eliasson H Hörsal F
08:00 - 10:00 Datorers uppbyggnad och arkitektur
Datorers uppbyggnad och arkitektur
Föreläsning Thomas Johansson MA146
08:00 - 10:00 Datorgrafik
Datorgrafik
Föreläsning Stefan Johansson MC413
08:00 - 10:00 Resonerande och informationsbehandling Föreläsning Kai-Florian Richter MC333
08:00 - 17:00 Föreläsning Ola Ringdahl MC313 Programmering för lärare
09:00 - 12:00 Teknisk beräkningsvetenskap I Laboration Eddie Wadbro MA316
MA326
10:00 - 12:00 Applikationsutveckling i Java Lektion MA146
MA156
MC333
10:00 - 12:00 Resonerande och informationsbehandling Laboration Kai-Florian Richter MA378
10:15 - 12:00 Datorgrafik
Datorgrafik
Workshop Stefan Johansson MA416 - lab
MA426
13:00 - 15:00 Beräkningskomplexitet
Beräkningskomplexitet
Föreläsning Frank Drewes MC333
13:00 - 17:00 Interaktivitet i smarta miljöer
Interaktivitet i smarta miljöer
Föreläsning Juan Carlos Nieves Sanchez MA176
08:00 - 10:00 DV4: Datavetenskaplig logik Föreläsning Henrik Björklund MC333
09:00 - 12:00 Teknisk beräkningsvetenskap I Laboration Eddie Wadbro MA316
MA326
MA416 - lab
10:00 - 12:00 Artificiell intelligens - metoder och tillämpningar
Artificiell intelligens - metoder och tillämpningar
Föreläsning Ola Ringdahl N430
10:00 - 12:00 Optimering med tillämpningar
Optimering med tillämpningar
Föreläsning Niclas Börlin MC333
10:00 - 12:00 Resonerande och informationsbehandling Föreläsning Kai-Florian Richter MA378
10:15 - 12:00 DV1: Datavetenskapens byggstenar
DV1: Datavetenskapens byggstenar
Lektion Jonny Pettersson MA166
N270
13:00 - 15:00 Applikationsprogrammering i Python Föreläsning Thomas Johansson NC352
13:00 - 15:00 Datormoln
Datormoln
Föreläsning Cristian Klein MC333
13:00 - 15:00 Resonerande och informationsbehandling Föreläsning Kai-Florian Richter MA378
13:00 - 15:00 Teknisk-vetenskapliga beräkningar Föreläsning Carl C Kjelgaard Mikkelsen N420
13:00 - 17:00 Halvdagskonferens Lili Jiang U Aula Nordica
13:15 - 15:00 DV1: Datavetenskapens byggstenar
DV1: Datavetenskapens byggstenar
Lektion Jonny Pettersson MA136
MA146
15:00 - 17:00 Resonerande och informationsbehandling Föreläsning Kai-Florian Richter MA378
15:00 - 17:00 Teknisk-vetenskapliga beräkningar Handledning MC333
08:00 - 10:00 DV4: Datavetenskaplig logik Lektion Henrik Björklund MA136
08:00 - 12:00 Parallell programmering för multicore-baserade system Lektion Jerry Eriksson MC333
08:00 - 12:00 Resonerande och informationsbehandling Annat Thomas Johansson MA316 Datorlaboration 1
08:00 - 12:00 Resonerande och informationsbehandling Annat Thomas Johansson MA326 Datorlaboration 1
08:00 - 12:00 Resonerande och informationsbehandling Laboration Kai-Florian Richter MA378
08:00 - 17:00 Heldagskonferens Lili Jiang U Aula Nordica
10:00 - 15:00 Student Conference in Computing Science
Student Conference in Computing Science
Föreläsning Suna Bensch NA326
10:00 - 12:00 Teknisk beräkningsvetenskap I Föreläsning Eddie Wadbro Bio.A.206
13:00 - 16:00 Teknisk-vetenskapliga beräkningar Laboration Carl C Kjelgaard Mikkelsen MA416 - lab
MA426
08:00 - 10:00 Applikationsutveckling i Java Föreläsning Johan Eliasson H Hörsal F
08:00 - 10:00 Datorers uppbyggnad och arkitektur
Datorers uppbyggnad och arkitektur
Föreläsning Thomas Johansson MA156
08:00 - 10:00 Datorgrafik
Datorgrafik
Föreläsning Stefan Johansson MC413
10:00 - 12:00 Applikationsutveckling i Java Lektion Johan Eliasson MA166
MC333
N270
10:00 - 15:00 Student Conference in Computing Science
Student Conference in Computing Science
Föreläsning Suna Bensch MA378
13:00 - 15:00 Beräkningskomplexitet
Beräkningskomplexitet
Föreläsning Frank Drewes N335
13:00 - 16:00 Interaktivitet i smarta miljöer
Interaktivitet i smarta miljöer
Föreläsning Juan Carlos Nieves Sanchez MA176
13:00 - 15:00 Resonerande och informationsbehandling Föreläsning Kai-Florian Richter MC333
15:00 - 17:00 Resonerande och informationsbehandling Föreläsning Kai-Florian Richter MC333
08:00 - 10:00 DV4: Datavetenskaplig logik Föreläsning Henrik Björklund MC333
08:15 - 10:00 DV1: Datavetenskapens byggstenar
DV1: Datavetenskapens byggstenar
Föreläsning Jonny Pettersson
Lars Karlsson
N430
10:00 - 12:00 Artificiell intelligens - metoder och tillämpningar
Artificiell intelligens - metoder och tillämpningar
Föreläsning Ola Ringdahl N300
10:00 - 12:00 Optimering med tillämpningar
Optimering med tillämpningar
Föreläsning Niclas Börlin MC333
10:00 - 12:00 Teknisk beräkningsvetenskap I Lektion Eddie Wadbro N410
NA332
13:00 - 15:00 Applikationsprogrammering i Python Föreläsning Thomas Johansson NC352
13:00 - 15:00 Datormoln
Datormoln
Föreläsning Cristian Klein MC333
13:00 - 15:00 Resonerande och informationsbehandling Föreläsning Kai-Florian Richter MA378
13:00 - 15:00 Teknisk beräkningsvetenskap I Lektion Eddie Wadbro MA136
13:00 - 15:00 Teknisk-vetenskapliga beräkningar Föreläsning Carl C Kjelgaard Mikkelsen N420
15:00 - 17:00 Resonerande och informationsbehandling Föreläsning Kai-Florian Richter MA378
15:00 - 16:00 Teknisk-vetenskapliga beräkningar Handledning MC333
08:00 - 10:00 Applikationsutveckling i Java Föreläsning Johan Eliasson H Hörsal F
08:00 - 10:00 Datorers uppbyggnad och arkitektur
Datorers uppbyggnad och arkitektur
Föreläsning Thomas Johansson MA146
08:00 - 10:00 Datorgrafik
Datorgrafik
Föreläsning Stefan Johansson MC413
09:00 - 12:00 Resonerande och informationsbehandling Laboration Kai-Florian Richter MC333
09:00 - 12:00 Teknisk beräkningsvetenskap I Laboration Eddie Wadbro MA316
MA326
10:00 - 12:00 Applikationsutveckling i Java Workshop Johan Eliasson H Hörsal F
10:15 - 12:00 Datorgrafik
Datorgrafik
Workshop Stefan Johansson MA416 - lab
MA426
13:00 - 15:00 Beräkningskomplexitet
Beräkningskomplexitet
Föreläsning Frank Drewes MA378
13:00 - 17:00 Interaktivitet i smarta miljöer
Interaktivitet i smarta miljöer
Föreläsning Juan Carlos Nieves Sanchez MA176
13:00 - 15:00 Resonerande och informationsbehandling Föreläsning Kai-Florian Richter MC333
08:00 - 12:00 DV4: Datavetenskaplig logik Föreläsning Henrik Björklund N270
09:00 - 12:00 Teknisk beräkningsvetenskap I Laboration Eddie Wadbro MA316
MA326
MA416 - lab
MA426
10:00 - 12:00 Artificiell intelligens - metoder och tillämpningar
Artificiell intelligens - metoder och tillämpningar
Föreläsning Ola Ringdahl N460
10:00 - 12:00 Optimering med tillämpningar
Optimering med tillämpningar
Föreläsning Niclas Börlin MC333
13:00 - 15:00 Applikationsprogrammering i Python Föreläsning Thomas Johansson NC352
13:00 - 15:00 Datormoln
Datormoln
Föreläsning Cristian Klein MC333
13:00 - 15:00 Resonerande och informationsbehandling Föreläsning Kai-Florian Richter MA378
13:00 - 15:00 Teknisk-vetenskapliga beräkningar Föreläsning Carl C Kjelgaard Mikkelsen N420
15:00 - 17:00 Resonerande och informationsbehandling Föreläsning Kai-Florian Richter MA378
15:00 - 17:00 Teknisk-vetenskapliga beräkningar Handledning MC333 Peer review of Assignment 1
08:00 - 12:00 Parallell programmering för multicore-baserade system Lektion Jerry Eriksson MC333
08:00 - 12:00 Resonerande och informationsbehandling Laboration Kai-Florian Richter MA316
MA326
10:00 - 12:00 Teknisk beräkningsvetenskap I Föreläsning Eddie Wadbro Bio.A.206
13:00 - 16:00 Teknisk-vetenskapliga beräkningar Laboration Carl C Kjelgaard Mikkelsen MA416 - lab
MA426
08:00 - 10:00 Applikationsutveckling i Java Föreläsning Johan Eliasson S Hörsal 205
08:00 - 10:00 Datorers uppbyggnad och arkitektur
Datorers uppbyggnad och arkitektur
Föreläsning Thomas Johansson MA156
08:00 - 10:00 Datorgrafik
Datorgrafik
Föreläsning Stefan Johansson MC413
13:00 - 15:00 Beräkningskomplexitet
Beräkningskomplexitet
Föreläsning Frank Drewes MA378
13:00 - 15:00 Interaktivitet i smarta miljöer
Interaktivitet i smarta miljöer
Föreläsning Juan Carlos Nieves Sanchez MA176
13:00 - 15:00 Resonerande och informationsbehandling Föreläsning Kai-Florian Richter MC333
08:00 - 10:00 DV4: Datavetenskaplig logik Föreläsning Henrik Björklund MC333
08:15 - 10:00 DV1: Datavetenskapens byggstenar
DV1: Datavetenskapens byggstenar
Föreläsning Jonny Pettersson
Lars Karlsson
TA305
10:00 - 12:00 Artificiell intelligens - metoder och tillämpningar
Artificiell intelligens - metoder och tillämpningar
Föreläsning Ola Ringdahl N420
10:00 - 12:00 DV4: Datavetenskaplig logik Lektion Henrik Björklund MA176
10:00 - 12:00 Optimering med tillämpningar
Optimering med tillämpningar
Föreläsning Niclas Börlin MC333
10:00 - 12:00 Teknisk beräkningsvetenskap I Lektion Eddie Wadbro N410
NA332
10:15 - 12:00 DV1: Datavetenskapens byggstenar
DV1: Datavetenskapens byggstenar
Lektion Jonny Pettersson
Lars Karlsson
MA156
MA166
13:00 - 15:00 Applikationsprogrammering i Python Föreläsning Thomas Johansson NC352
13:00 - 17:00 DV1: Datavetenskapens byggstenar
DV1: Datavetenskapens byggstenar
Examination Jonny Pettersson MA416 - lab
13:00 - 15:00 Datormoln
Datormoln
Föreläsning Cristian Klein MC333
13:00 - 15:00 Resonerande och informationsbehandling Föreläsning Kai-Florian Richter MA378
13:00 - 15:00 Teknisk beräkningsvetenskap I Lektion Eddie Wadbro MA136
13:00 - 15:00 Teknisk-vetenskapliga beräkningar Föreläsning Carl C Kjelgaard Mikkelsen N420
15:00 - 17:00 Resonerande och informationsbehandling Föreläsning Kai-Florian Richter MA378
15:00 - 16:00 Teknisk-vetenskapliga beräkningar Handledning MC333
08:00 - 12:00 Applikationsutveckling i Java Föreläsning Johan Eliasson H Hörsal F
08:00 - 10:00 Datorers uppbyggnad och arkitektur
Datorers uppbyggnad och arkitektur
Föreläsning Thomas Johansson MA146
08:00 - 10:00 Datorgrafik
Datorgrafik
Föreläsning Stefan Johansson MC413
09:00 - 11:00 Teknisk beräkningsvetenskap I Examination Eddie Wadbro Exam 4 hrs Östra paviljongen
Bokningsnr 675292
Tentamensanmälan:
https://www.portal.umu.se
13-23 november
13:00 - 15:00 Resonerande och informationsbehandling Föreläsning Kai-Florian Richter MC333
08:00 - 10:00 DV4: Datavetenskaplig logik Föreläsning Henrik Björklund MC333
08:00 - 17:00 Övrigt Lili Jiang KBE301-Lilla hörsalen
10:00 - 12:00 Artificiell intelligens - metoder och tillämpningar
Artificiell intelligens - metoder och tillämpningar
Föreläsning Ola Ringdahl N460
10:00 - 12:00 Optimering med tillämpningar
Optimering med tillämpningar
Föreläsning Niclas Börlin MC333
10:00 - 17:00 Övrigt Lili Jiang H Hörsal G Lili Jiang Datavetenskap bokar.
lili.jiang@umu.se
13:00 - 15:00 Applikationsprogrammering i Python Föreläsning Thomas Johansson NC352
13:00 - 15:00 Datormoln
Datormoln
Föreläsning Cristian Klein MC333
13:00 - 15:00 Teknisk-vetenskapliga beräkningar Föreläsning Carl C Kjelgaard Mikkelsen N420
13:15 - 15:00 DV1: Datavetenskapens byggstenar
DV1: Datavetenskapens byggstenar
Lektion Jonny Pettersson MA136
MA146
15:00 - 17:00 Teknisk-vetenskapliga beräkningar Handledning MC333
08:00 - 12:00 Parallell programmering för multicore-baserade system Lektion Jerry Eriksson MC333
08:00 - 13:00 Programmering i Python
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Examination Lena Kallin Westin MA446 Apodora
Liasis
Morelia
4h skrivning som omprov på de tre delproven under kursen

Provtiden är 8.30-12.30
08:00 - 10:00 Programmering i Python
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Examination MA426
08:00 - 11:00 Programmering i Python
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Examination MA436
08:00 - 17:00 Övrigt Lili Jiang H Hörsal G
08:00 - 17:00 Övrigt Lili Jiang KBE301-Lilla hörsalen Bokad av Lili Jiang
lili.jiang@umu.se
10:00 - 12:00 Teknisk beräkningsvetenskap I Föreläsning Eddie Wadbro Bio.A.206
13:00 - 16:00 Teknisk-vetenskapliga beräkningar Laboration Carl C Kjelgaard Mikkelsen MA416 - lab
MA426
08:00 - 10:00 Applikationsutveckling i Java Lektion Johan Eliasson MA156
MA176
MC333
08:00 - 10:00 Datorers uppbyggnad och arkitektur
Datorers uppbyggnad och arkitektur
Föreläsning Thomas Johansson MA146
08:00 - 12:00 Datorgrafik
Datorgrafik
Workshop Stefan Johansson MA416 - lab
MA426
09:30 - 12:30 Seminarium Mats Johansson
Tobias Tovedal
MIT_Place_Stora miljön Workshop/Föreläsning, auditoriemöblering
11:30 - 13:30 Seminarium Mats Johansson
Tobias Tovedal
MIT_Place_Seminarierummet Workshop, långbordsmöblering
13:00 - 15:00 Beräkningskomplexitet
Beräkningskomplexitet
Föreläsning Frank Drewes MC333
13:00 - 16:00 Interaktivitet i smarta miljöer
Interaktivitet i smarta miljöer
Föreläsning Juan Carlos Nieves Sanchez MA176
14:00 - 18:00 Resonerande och informationsbehandling Examination Kai-Florian Richter Exam 4 hrs Östra paviljongen
Bokningsnr 674212
Tentamensanmälan:
https://www.portal.umu.se
16-26 november
08:00 - 10:00 DV4: Datavetenskaplig logik Föreläsning Henrik Björklund MC333
08:15 - 10:00 DV1: Datavetenskapens byggstenar
DV1: Datavetenskapens byggstenar
Föreläsning Jonny Pettersson
Lars Karlsson
TA305
10:00 - 12:00 Artificiell intelligens - metoder och tillämpningar
Artificiell intelligens - metoder och tillämpningar
Föreläsning Ola Ringdahl N460
10:00 - 12:00 DV4: Datavetenskaplig logik Lektion Henrik Björklund MA176
10:00 - 12:00 Optimering med tillämpningar
Optimering med tillämpningar
Föreläsning Niclas Börlin MA378
10:15 - 12:00 DV1: Datavetenskapens byggstenar
DV1: Datavetenskapens byggstenar
Lektion Jonny Pettersson
Lars Karlsson
MC333
N330
13:00 - 15:00 Applikationsprogrammering i Python Föreläsning Thomas Johansson NC352
13:00 - 15:00 Datormoln
Datormoln
Föreläsning Cristian Klein MC333
13:00 - 15:00 Teknisk beräkningsvetenskap I Föreläsning Eddie Wadbro Bio.A.206
13:00 - 15:00 Teknisk-vetenskapliga beräkningar Föreläsning Carl C Kjelgaard Mikkelsen N380
15:00 - 16:00 Teknisk-vetenskapliga beräkningar Handledning MC333
08:00 - 10:00 Applikationsutveckling i Java Föreläsning Johan Eliasson H Hörsal F
08:00 - 10:00 Datorers uppbyggnad och arkitektur
Datorers uppbyggnad och arkitektur
Föreläsning Thomas Johansson MA146
08:00 - 10:00 Datorgrafik
Datorgrafik
Föreläsning Stefan Johansson MC413
09:00 - 12:00 Teknisk beräkningsvetenskap I Laboration Eddie Wadbro MA316
MA326
10:00 - 12:00 Applikationsutveckling i Java Workshop M Hörsal MA121
13:00 - 15:00 Beräkningskomplexitet
Beräkningskomplexitet
Föreläsning Frank Drewes MA378
13:00 - 17:00 Interaktivitet i smarta miljöer
Interaktivitet i smarta miljöer
Föreläsning Juan Carlos Nieves Sanchez MA176
MC333
14:00 - 18:00 Matrisberäkningar och tillämpningar
Matrisberäkningar och tillämpningar
Examination Re-exam 4 hrs Östra paviljongen
Bokningsid 668719
Register to exam: www.portal.umu.se
between 20/11 - 1/12
08:00 - 10:00 DV4: Datavetenskaplig logik Föreläsning Henrik Björklund MC333
09:00 - 12:00 Teknisk beräkningsvetenskap I Laboration Eddie Wadbro MA316
MA326
MA416 - lab
MA426
10:00 - 12:00 Artificiell intelligens - metoder och tillämpningar
Artificiell intelligens - metoder och tillämpningar
Föreläsning Ola Ringdahl N460
10:00 - 12:00 Optimering med tillämpningar
Optimering med tillämpningar
Föreläsning Niclas Börlin MC333
10:15 - 12:00 DV1: Datavetenskapens byggstenar
DV1: Datavetenskapens byggstenar
Lektion Jonny Pettersson MA156
MA166
13:00 - 15:00 Applikationsprogrammering i Python Föreläsning Thomas Johansson NC352
13:00 - 15:00 Datormoln
Datormoln
Föreläsning Cristian Klein MC333
13:00 - 15:00 Teknisk-vetenskapliga beräkningar Föreläsning Carl C Kjelgaard Mikkelsen N380
14:00 - 18:00 Kognitiv interaktionsdesign Examination Kai-Florian Richter Re-exam 4 hrs Östra paviljongen
Bokningsid 668719
Register to exam: www.portal.umu.se
between 21/11 - 2/12
15:00 - 17:00 Teknisk-vetenskapliga beräkningar Handledning MC333
15:00 - 17:00 Teknisk-vetenskapliga beräkningar Konferens Carl C Kjelgaard Mikkelsen MC413 Peer review of Assignment 2
08:00 - 12:00 Parallell programmering för multicore-baserade system Lektion Jerry Eriksson MC333
09:00 - 13:00 Databasteknik
Databasteknik
Examination Re-exam1
Östra paviljongen
Anmälan: www.portal.umu.se
mellan 22/11 - 2/12
09:00 - 13:00 Människa-datorinteraktion för kognitionsvetare
Människa-datorinteraktion med inriktning mot kognition och design
Examination Lena Palmquist Re-exam1
Östra paviljongen
Anmälan: www.portal.umu.se
mellan 22/11 - 2/12
13:00 - 16:00 Teknisk-vetenskapliga beräkningar Laboration Carl C Kjelgaard Mikkelsen MA416 - lab
MA426
14:00 - 18:00 Artificiell intelligens - grunderna
Artificiell intelligens - grunderna
Examination Thomas Johansson OMTentamen, Östra paviljongen
Bokningsnr668663
Anmälan till tentamen:
www.portal.umu.se
181212 tom 181202
14:00 - 18:00 DV3: Beräkningar och språk Examination Suna Bensch Re-Exam 4 hrs Östra paviljongen
Bokningsnr 668675
Tentamensanmälan:
https://www.portal.umu.se
22/11 - 2/12
14:00 - 18:00 Datastrukturer och algoritmer (Python) Examination OMTentamen, Östra paviljongen
Bokningsnr 6668729
Anmälan till tentamen:
www.portal.umu.se
181122 till 1202
14:00 - 18:00 Grundläggande logik och modellteori Examination Johanna Björklund MC413 Re-Exam 4 hrs Östra paviljongen
Bokningsnr 668683
Tentamensanmälan: www.portal.umu.se
mellan
14:00 - 18:00 Grundläggande logik och modellteori Examination
14:00 - 18:00 Programmeringsteknik med C och Matlab Examination Östra paviljongen Marie Nordström
OM1 Östra paviljongen
Bokningsid 668645
Anmälan: www.portal.umu.se
mellan 22/11 - 2/12
08:00 - 10:00 Applikationsutveckling i Java Föreläsning Johan Eliasson H Hörsal F
08:00 - 10:00 Datorers uppbyggnad och arkitektur
Datorers uppbyggnad och arkitektur
Föreläsning Thomas Johansson MA146
08:00 - 10:00 Datorgrafik
Datorgrafik
Föreläsning Stefan Johansson MC413
13:00 - 15:00 Beräkningskomplexitet
Beräkningskomplexitet
Föreläsning Frank Drewes MC333
08:00 - 10:00 DV4: Datavetenskaplig logik Föreläsning Henrik Björklund MC333
08:00 - 17:00 Föreläsning Ola Ringdahl TA303 Programmering för lärare
08:15 - 10:00 DV1: Datavetenskapens byggstenar
DV1: Datavetenskapens byggstenar
Föreläsning Jonny Pettersson
Lars Karlsson
N430
10:00 - 12:00 Artificiell intelligens - metoder och tillämpningar
Artificiell intelligens - metoder och tillämpningar
Föreläsning Ola Ringdahl N300
10:00 - 12:00 Optimering med tillämpningar
Optimering med tillämpningar
Föreläsning Niclas Börlin MC333
10:15 - 12:00 DV1: Datavetenskapens byggstenar
DV1: Datavetenskapens byggstenar
Lektion Jonny Pettersson N410
NA332
13:00 - 15:00 Applikationsprogrammering i Python Föreläsning Thomas Johansson NC352
13:00 - 15:00 Datormoln
Datormoln
Föreläsning Cristian Klein MC333
13:00 - 15:00 Teknisk-vetenskapliga beräkningar Föreläsning Carl C Kjelgaard Mikkelsen N380
15:00 - 16:00 Teknisk-vetenskapliga beräkningar Handledning MC333
08:00 - 10:00 Applikationsutveckling i Java Föreläsning Johan Eliasson S Hörsal 205
08:00 - 10:00 Datorers uppbyggnad och arkitektur
Datorers uppbyggnad och arkitektur
Föreläsning Thomas Johansson MA146
08:00 - 10:00 Datorgrafik
Datorgrafik
Föreläsning Stefan Johansson MC413
10:00 - 12:00 Applikationsutveckling i Java Workshop Johan Eliasson S Hörsal 205
13:00 - 15:00 Beräkningskomplexitet
Beräkningskomplexitet
Föreläsning Frank Drewes MC333
13:00 - 15:00 Interaktivitet i smarta miljöer
Interaktivitet i smarta miljöer
Interaktivitet i smarta miljöer
Föreläsning Juan Carlos Nieves Sanchez MA176
08:00 - 10:00 Artificiell intelligens - metoder och tillämpningar
Artificiell intelligens - metoder och tillämpningar
Föreläsning Ola Ringdahl S Hörsal C
08:00 - 10:00 DV4: Datavetenskaplig logik Föreläsning Henrik Björklund MC333
08:15 - 10:00 DV1: Datavetenskapens byggstenar
DV1: Datavetenskapens byggstenar
Föreläsning Jonny Pettersson
Lars Karlsson
N430
10:00 - 12:00 Artificiell intelligens - metoder och tillämpningar
Artificiell intelligens - metoder och tillämpningar
Laboration Ola Ringdahl MA416 - lab
MA426
10:00 - 12:00 Optimering med tillämpningar
Optimering med tillämpningar
Föreläsning Niclas Börlin MC333
10:00 - 12:00 Teknisk beräkningsvetenskap I Lektion Eddie Wadbro N420
N460
13:00 - 15:00 Applikationsprogrammering i Python Föreläsning Thomas Johansson NC352
13:00 - 15:00 Datormoln
Datormoln
Föreläsning Cristian Klein MC333
13:00 - 15:00 Teknisk beräkningsvetenskap I Lektion Eddie Wadbro Bio.A.206
13:00 - 15:00 Teknisk-vetenskapliga beräkningar Föreläsning Carl C Kjelgaard Mikkelsen N380
15:00 - 17:00 Teknisk-vetenskapliga beräkningar Handledning MC333
08:00 - 10:00 DV4: Datavetenskaplig logik Föreläsning Henrik Björklund MA136
08:00 - 12:00 Parallell programmering för multicore-baserade system Lektion Jerry Eriksson MC333
10:00 - 12:00 Teknisk beräkningsvetenskap I Föreläsning Eddie Wadbro Bio.A.206
13:00 - 14:00 Datakommunikation och datornät
Datakommunikation och internet
Examination Jonny Pettersson MC413 Omtentamen 2, peer-assessment, för moment 1

OBS! Skrivtid 13.05-13:55
13:00 - 16:00 Teknisk-vetenskapliga beräkningar Laboration Carl C Kjelgaard Mikkelsen MA416 - lab
MA426
14:00 - 15:00 Datakommunikation och datornät
Datakommunikation och internet
Examination Jonny Pettersson MC413 Omtentamen 2, peer-assessment, för moment 2

OBS! Skrivtid 14.05-14:55
15:00 - 16:00 Datakommunikation och datornät
Datakommunikation och internet
Examination Jonny Pettersson MC413 Omtentamen 2, peer-assessment, för moment 3

OBS! Skrivtid 15.05-15:55
16:00 - 17:00 Datakommunikation och datornät
Datakommunikation och internet
Examination Jonny Pettersson MC413 Omtentamen 2, peer-assessment, för moment 4

OBS! Skrivtid 16.05-16:55
08:00 - 10:00 Applikationsutveckling i Java Föreläsning Johan Eliasson H Hörsal F
08:00 - 10:00 Datorers uppbyggnad och arkitektur
Datorers uppbyggnad och arkitektur
Föreläsning Thomas Johansson MA146
08:00 - 10:00 Datorgrafik
Datorgrafik
Föreläsning Stefan Johansson MC413
13:00 - 15:00 Beräkningskomplexitet
Beräkningskomplexitet
Föreläsning Frank Drewes MC333
09:00 - 14:00 Teknisk beräkningsvetenskap I Examination Eddie Wadbro MA316
MA326
MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
10:00 - 12:00 Optimering med tillämpningar
Optimering med tillämpningar
Föreläsning Niclas Börlin MC333
13:00 - 15:00 Applikationsprogrammering i Python Föreläsning Thomas Johansson NC352
13:00 - 15:00 Student Conference in Computing Science
Student Conference in Computing Science
Föreläsning Suna Bensch MC333
13:00 - 15:00 Teknisk-vetenskapliga beräkningar Föreläsning Carl C Kjelgaard Mikkelsen N420
14:00 - 16:00 Teknisk beräkningsvetenskap I Examination Eddie Wadbro MA316
15:00 - 16:00 Teknisk-vetenskapliga beräkningar Handledning MC333
00:00 - 00:00
00:00 - 00:00
00:00 - 00:00
00:00 - 00:00
00:00 - 00:00
08:00 - 10:00 DV4: Datavetenskaplig logik Föreläsning Henrik Björklund MC333
10:00 - 12:00 DV4: Datavetenskaplig logik Lektion Henrik Björklund MC333
13:00 - 15:00 Teknisk-vetenskapliga beräkningar Föreläsning Carl C Kjelgaard Mikkelsen N420
15:00 - 17:00 Teknisk-vetenskapliga beräkningar Handledning Carl C Kjelgaard Mikkelsen MC333
08:00 - 10:00 DV4: Datavetenskaplig logik Föreläsning Henrik Björklund MC333
13:00 - 15:00 Datormoln
Datormoln
Föreläsning Cristian Klein MC333
13:00 - 16:00 Teknisk-vetenskapliga beräkningar Laboration Carl C Kjelgaard Mikkelsen MA416 - lab
MA426
08:00 - 10:00 Datorers uppbyggnad och arkitektur
Datorers uppbyggnad och arkitektur
Föreläsning Thomas Johansson MA146
10:00 - 12:00 Applikationsutveckling i Java Examination Johan Eliasson N260
N270
N280
13:00 - 15:00 Beräkningskomplexitet
Beräkningskomplexitet
Föreläsning Frank Drewes MC333
13:00 - 15:00 Interaktivitet i smarta miljöer
Interaktivitet i smarta miljöer
Föreläsning Juan Carlos Nieves Sanchez N460
08:00 - 10:00 DV4: Datavetenskaplig logik Föreläsning Henrik Björklund MC333
08:15 - 12:00 DV1: Datavetenskapens byggstenar
DV1: Datavetenskapens byggstenar
Föreläsning Jonny Pettersson N430
10:00 - 12:00 Artificiell intelligens - metoder och tillämpningar
Artificiell intelligens - metoder och tillämpningar
Föreläsning Ola Ringdahl N460
10:00 - 12:00 DV4: Datavetenskaplig logik Lektion Henrik Björklund MA156
13:00 - 15:00 Applikationsprogrammering i Python Föreläsning Thomas Johansson NC352
13:00 - 15:00 Datormoln
Datormoln
Föreläsning Cristian Klein MC333
13:00 - 15:00 Teknisk-vetenskapliga beräkningar Föreläsning Carl C Kjelgaard Mikkelsen N380
15:00 - 17:00 Teknisk-vetenskapliga beräkningar Handledning Carl C Kjelgaard Mikkelsen MC333 Peer review assignment 3
08:00 - 10:00 DV4: Datavetenskaplig logik Föreläsning Henrik Björklund MA156
08:00 - 12:00 Interaktivitet i smarta miljöer
Interaktivitet i smarta miljöer
Seminarium Juan Carlos Nieves Sanchez MC313
08:00 - 12:00 Parallell programmering för multicore-baserade system Lektion Jerry Eriksson MC333
10:00 - 12:00 DV4: Datavetenskaplig logik Lektion Henrik Björklund MA156
Dölj bokningar Länk till detta schema Grafiskt schema
Hämta nästa sida