v 3 
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 18/1 
Introduktion Oral Hälsa
42507vt21
Upprop/Introduktion
Katarina Konradsson
Katarina Wikén
Zoom
Upprop Tandhygienist programmet
Kort introduktion över programmets upplägg
teoretiska och praktiska kurser.
Pedagogisk grundsyn
12:00
11:00
v 3 
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 19/1 
Introduktion Oral Hälsa
42507vt21
Föreläsning
Susanne Hörnquist
Zoom
Strategier för lyckat lärande
Studieverkstaden
14:30
13:00
v 3 
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 20/1 
Introduktion Oral Hälsa
42507vt21
Föreläsning
Daniel Kostic
Zoom
Introduktion Oral hälsa
Information om studier på universitetet
Dina rättigheter och skyldigheter
Vaccinationsprogrammet,
Cambro, Time edit
lika begrepp;
Seminarium
Examination
Obligatoriska moment etc
12:00
09:00
Introduktion Oral Hälsa
42507vt21
Föreläsning
Katarina Konradsson
Zoom
Lärandemål
Tandhygienistyrket i ett
historiskt perspektiv
Forsknings-området
Oral hälsa
15:00
13:00
v 3 
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 21/1 
Introduktion Oral Hälsa
42507vt21
Föreläsning
Katarina Wikén
Zoom
Moment Kroppens utveckling, struktur och funktion
Tandanatomi
16:00
13:00
v 3 
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 22/1 
Introduktion Oral Hälsa
42507vt21
Föreläsning
Zoom
Moment Tandhygienistens yrkesprofession
Introduktion till vetenskaplig litteratur och
forskningsetik
Se Cambro
12:00
09:00

v 4 
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 25/1 
Introduktion Oral Hälsa
42507vt21
Föreläsning
Katarina Konradsson
Zoom
Introduktion Oral hälsa
Introduktion tll vetenskaplig litteratur kvantitativ och kvalitativ metod, se Cambro
via Zoom
16:00
13:00
v 4 
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 26/1 
Introduktion Oral Hälsa
42507vt21
Föreläsning
Katarina Wikén
Zoom
Föreläsning: Tandanatomi (kroppens utveckling struktur och funktion)
16:00
13:00
v 4 
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 27/1 
Introduktion Oral Hälsa
42507vt21
Föreläsning
Katarina Wikén
Zoom
Introduktion Oral hälsa
Kroppens struktur
Tandanatomi
12:00
09:00
Introduktion Oral Hälsa
42507vt21
Självstudier
Introduktion Oral hälsa
Kroppens struktur Tandanatomi Inläsning
16:00
13:00
v 4 
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 28/1 
Introduktion Oral Hälsa
42507vt21
Självstudier
Introduktion Oral hälsa
Kroppens struktur Tandanatomi Inläsning
17:00
08:00
v 4 
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 29/1 
Introduktion Oral Hälsa
42507vt21
Annat
Digital välkomstmässa!
16:00
12:00

v 5 
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 1/2 
Introduktion Oral Hälsa
42507vt21
Föreläsning
Katarina Konradsson
Zoom
Introduktion Oral hälsa
Vetenskaplig litteratur, studiedesign, källkritik
Zoom
13.00-16.00
16:00
13:00
v 5 
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 2/2 
Introduktion Oral Hälsa
42507vt21
Föreläsning
Zoom
Introduktion
Oral hälsa
Undervisning informationssökning
Grundkurs – sökning i relevanta databaser, källkritik
15:00
13:00
v 5 
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 3/2 
Introduktion Oral Hälsa
42507vt21
Seminarium
Katarina Konradsson
Zoom
07:00
06:45
v 5 
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 4/2 
Introduktion Oral Hälsa
42507vt21
Seminarium
Katarina Konradsson
Zoom
Introduktion till Oral hälsa
Litteraturseminarium, vetenskaplig litteratur, studiedesign, källkritik
Zoom
12:00
08:00
v 5 
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 5/2 

v 6 
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 8/2 
Introduktion Oral Hälsa
42507vt21
Föreläsning
Katarina Wikén
Moment Tandhygienistens yrkesprofession
8.15-10.00 Genomgång av referenssystemet APA och kursuppgift
10.00-12.00 Genomgång av instuderingsfrågor Tandanatomi
12:00
08:00
Introduktion Oral Hälsa
42507vt21
Självstudier
Moment Kroppens struktur
Inläsning Tandanatomi
16:00
13:00
v 6 
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 9/2 
Introduktion Oral Hälsa
42507vt21
EXAMINATION
Katarina Wikén
Zoom
Moment Tandhygienistens yrkesprofession
DIGITAL TENTAMEN via Cambro
Tandanatomi
11:45
08:00
Introduktion Oral Hälsa
42507vt21
Självstudier
Katarina Wikén
Moment Tandhygienistens yrkesprofession
Eget arbete rapport
16:00
13:00
v 6 
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 10/2 
Introduktion Oral Hälsa
42507vt21
Självstudier
Katarina Wikén
Moment Tandhygienistens yrkesprofession
Eget arbete rapport
12:00
08:00
Introduktion Oral Hälsa
42507vt21
Självstudier
Katarina Wikén
Moment Tandhygienistens yrkesprofession
Eget arbete rapport
16:00
13:00
v 6 
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 11/2 
Introduktion Oral Hälsa
42507vt21
Självstudier
Katarina Wikén
Moment Tandhygienistens yrkesprofession
Eget arbete rapport
Möjlighet att ställa frågor via Zoom
12:00
08:00
Introduktion Oral Hälsa
42507vt21
Självstudier
Katarina Wikén
Moment Tandhygienistens yrkesprofession
Eget arbete rapport
Möjlighet att ställa frågor via Zoom
16:00
13:00
v 6 
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 12/2 
Introduktion Oral Hälsa
42507vt21
Självstudier
Katarina Wikén
Moment Tandhygienistens yrkesprofession
Eget arbete rapport
12:00
08:00
Introduktion Oral Hälsa
42507vt21
Självstudier
Katarina Wikén
Moment Tandhygienistens yrkesprofession
Eget arbete rapport
16:00
13:00

v 7 
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 15/2 
Introduktion Oral Hälsa
42507vt21
TENTAMEN
Zoom
Tentamen tandanatomi tillfälle 2
12:30
08:30
Introduktion Oral Hälsa
42507vt21
Deadline
Inlämning rapport kl 17.00
16:00
15:00
v 7 
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 16/2 
Introduktion Oral Hälsa
42507vt21
Se kommentar
HÄLSA PÅ CAMPUS
16:00
08:00
v 7 
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 17/2 
Introduktion Oral Hälsa
42507vt21
Självstudier
Moment Tandhygienistens yrkesprofession
Förberedelse presentation och opponering
16:00
08:00
v 7 
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 18/2 
Introduktion Oral Hälsa
42507vt21
Seminarium
Katarina Konradsson
Katarina Wikén
Zoom
Moment Tandhygienistens yrkesprofession
Seminarium muntlig redovisning och opponering i mindre grupper
16:00
13:00
v 7 
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 19/2 
Introduktion Oral Hälsa
42507vt21
Seminarium
Katarina Konradsson
Katarina Wikén
Zoom
Moment Tandhygienistens yrkesprofession
Seminarium muntlig redovisning och opponering i mindre grupper
12:00
08:00
Introduktion Oral Hälsa
42507vt21
Seminarium
Katarina Konradsson
Katarina Wikén
Zoom
Moment Tandhygienistens yrkesprofession
Seminarium muntlig redovisning och opponering i mindre grupper
16:00
13:00

v 8 
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 22/2 
Introduktion Oral Hälsa
42507vt21
Föreläsning
Jan Oscarsson
Zoom
Moment Kroppens utveckling, struktur och funktion
Kort genomgång av delmomentet.
Materia 1 (kemiska grundbegrepp)
12:00
10:00
v 8 
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 23/2 
Introduktion Oral Hälsa
42507vt21
Föreläsning
Jan Oscarsson
Zoom
Moment Kroppens utveckling, struktur och funktion
Materia 2 (kemiska bindningar)
12:00
10:00
Introduktion Oral Hälsa
42507vt21
Föreläsning
Jan Oscarsson
Zoom
Moment Kroppens utveckling, struktur och funktion
Repetition, övningsexempel
15:00
13:00
v 8 
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 24/2 
Introduktion Oral Hälsa
42507vt21
Föreläsning
Jan Oscarsson
Zoom
Moment Kroppens utveckling, struktur och funktion
Kemiska beräkningar (stökiometri)
12:00
10:00
Introduktion Oral Hälsa
42507vt21
Föreläsning
Jan Oscarsson
Zoom
Moment Kroppens utveckling, struktur och funktion
Repetition, övningsexempel
15:00
13:00
v 8 
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 25/2 
Introduktion Oral Hälsa
42507vt21
Föreläsning
Jan Oscarsson
Zoom
Moment Kroppens utveckling, struktur och funktion
Syror, baser, pH
12:00
10:00
v 8 
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 26/2 
Introduktion Oral Hälsa
42507vt21
Föreläsning
Jan Oscarsson
Zoom
Moment Kroppens utveckling, struktur och funktion
Organisk kemi, biomolekyler
12:00
10:00
Introduktion Oral Hälsa
42507vt21
Deadline
Inlämning rapport slutversion (tillfälle 1) se uppgifter Cambro
12:00
11:00
Introduktion Oral Hälsa
42507vt21
Föreläsning
Jan Oscarsson
Zoom
Moment Kroppens utveckling, struktur och funktion
Repetition, övningsexempel
15:00
13:00

v 9 
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 1/3 
Introduktion Oral Hälsa
42507vt21
Föreläsning
Jan Oscarsson
Zoom
Moment Kroppens utveckling, struktur och funktion
Cellens struktur och funktion 1
12:00
10:00
v 9 
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 2/3 
Introduktion Oral Hälsa
42507vt21
Föreläsning
Jan Oscarsson
Zoom
Moment Kroppens utveckling, struktur och funktion
Cellens struktur och funktion 1
12:00
10:00
v 9 
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 3/3 
Introduktion Oral Hälsa
42507vt21
Föreläsning
Peyman Kelk
Zoom
Moment Kroppens utveckling, struktur och funktion,
Kort terminologi anatomi, skelett- och muskelsystemet
16:00
13:00
v 9 
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 4/3 
Introduktion Oral Hälsa
42507vt21
Föreläsning
Jan Oscarsson
Zoom
Moment Kroppens utveckling, struktur och funktion
Vävnader
12:00
10:00
v 9 
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 5/3 
Introduktion Oral Hälsa
42507vt21
Föreläsning
Peyman Kelk
Zoom
Moment Kroppens utveckling, struktur och funktion,
Cirkulations- och andningssystemet
12:00
09:00
Introduktion Oral Hälsa
42507vt21
EXAMINATION
Katarina Wikén
1D T9 Lärosal C
Examination
Tillfälle 3
use.mazemap.com
15:00
13:00

v 10 
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 8/3 
Introduktion Oral Hälsa
42507vt21
Föreläsning
Peyman Kelk
Zoom
Moment Kroppens utveckling, struktur och funktion,
Nervsystemet och endokrina systemet
16:00
13:00
v 10 
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 9/3 
Introduktion Oral Hälsa
42507vt21
Seminarium
Katarina Konradsson
Katarina Wikén
Seminarium rapport tillfälle 2
09:30
08:00
Introduktion Oral Hälsa
42507vt21
Se kommentar
1D T9 Lärosal C
GEMENSAM INTRODUKTIONSDAG FÖR STUDENTER VID MEDICINSKA FAKULTETEN
use.mazemap.com
16:00
09:30
v 10 
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 10/3 
Introduktion Oral Hälsa
42507vt21
Föreläsning
Zoom
Moment Kroppens utveckling, struktur och funktion,
Matspjälkning och utsöndring
Föreläsning av Nina Sundin
12:00
09:00
v 10 
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 11/3 
Introduktion Oral Hälsa
42507vt21
Föreläsning
Jan Oscarsson
Zoom
Moment Kroppens utveckling, struktur och funktion
Orala slemhinnan
12:00
09:00
v 10 
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 12/3 
Introduktion Oral Hälsa
42507vt21
Föreläsning
Jan Oscarsson
Zoom
Moment Kroppens utveckling, struktur och funktion
Parodontiet
12:00
09:00

v 11 
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 15/3 
Introduktion Oral Hälsa
42507vt21
Föreläsning
Jan Oscarsson
Zoom
Moment Kroppens utveckling, struktur och funktion
Frågestund inför deltentamen Biokemi-cellbiologi-histologi
15:00
13:00
v 11 
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 16/3 
v 11 
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 17/3 
Introduktion Oral Hälsa
42507vt21
EXAMINATION
Jan Oscarsson
Zoom
Examination Biokemi-Cellbiologi-Histologi onsdag 17/3 0900-1200 via Cambro.
12:00
09:00
Introduktion Oral Hälsa
42507vt21
Se kommentar
Katarina Wikén
Zoom
Presentation rapport (för er det berör)
16:00
13:00
v 11 
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 18/3 
Introduktion Oral Hälsa
42507vt21
Föreläsning
Catharina Österlund
Zoom
Moment Kroppens utveckling, struktur och funktion,
Huvud-hals-nacke del 1
12:00
09:00
v 11 
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 19/3 
Introduktion Oral Hälsa
42507vt21
Föreläsning
Catharina Österlund
Zoom
Moment Kroppens utveckling, struktur och funktion,
Huvud-hals-nacke del 2
12:00
09:00
Introduktion Oral Hälsa
42507vt21
Deadline
Inlämning rapport slutversion (tillfälle 2
) se uppgifter Cambro
12:00
11:00

v 12 
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 22/3 
v 12 
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 23/3 
v 12 
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 24/3 
Introduktion Oral Hälsa
42507vt21
Föreläsning
Catharina Österlund
Zoom
Moment Kroppens utveckling, struktur och funktion,
Huvud-hals-nacke del 3
12:00
09:00
v 12 
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 25/3 
v 12 
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 26/3 
Introduktion Oral Hälsa
42507vt21
TENTAMEN
Moment Kroppens utveckling, struktur och funktion
TENTAMEN
Tillfälle 1 av 3.
12:00
09:00

v 13 
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 29/3 
Introduktion Oral Hälsa
42507vt21
Föreläsning
Elisabeth Johansson
Zoom
Moment Social och kognitiv utveckling.
För mer information se lärplattform
11:00
09:00
v 13 
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 30/3 
Introduktion Oral Hälsa
42507vt21
Föreläsning
Anna-Maria Johansson
Zoom
Moment Social och kognitiv utveckling.

Frågestund med Anna Maria Johansson utifrån den inspelade föreläsningen

För mer information se lärplattform
11:00
10:00
Introduktion Oral Hälsa
42507vt21
Seminarium
Elisabeth Johansson
Zoom
Efter frågestunden som startade klockan 10.00 börjar seminariet
(samma zoomlänk).

Moment Social och kognitiv utveckling
För mer information se lärpattform
13:00
11:00
v 13 
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 31/3 
Introduktion Oral Hälsa
42507vt21
TENTAMENSGENOMGÅNG
Jan Oscarsson
TENTAMENSGENOMGÅNG
11:00
10:00
v 13 
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 1/4 
v 13 
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 2/4 

v 14 
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 5/4 
v 14 
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 6/4 
v 14 
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 7/4 
v 14 
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 8/4 
Introduktion Oral Hälsa
42507vt21
Seminarium
Elisabeth Johansson
Zoom
Moment Social och kognitiv utveckling.
För mer information se lärplattform
12:00
09:00
v 14 
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 9/4 
Introduktion Oral Hälsa
42507vt21
Seminarium
Elisabeth Johansson
Zoom
Moment Social och kognitiv utveckling.
För mer information se lärplattform
12:00
09:00

v 15 
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 12/4 
v 15 
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 13/4 
Introduktion Oral Hälsa
42507vt21
Seminarium
Elisabeth Johansson
Zoom
Moment Social och kognitiv utveckling.
Seminarium
För mer information se lärplattform
12:00
09:00
v 15 
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 14/4 
Introduktion Oral Hälsa
42507vt21
Seminarium
Elisabeth Johansson
Zoom
Moment Social och kognitiv utveckling.
Seminarium
För mer information se lärplattform
10:30
09:00
v 15 
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 15/4 
v 15 
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 16/4 
Introduktion Oral Hälsa
42507vt21
EXAMINATION
Jan Oscarsson
Omexamination Biokemi-cellbiologi-Histologi-Funktionell anatomi-Huvud-Hals-Nacke
12:00
09:00

v 16 
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 19/4 
v 16 
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 20/4 
Introduktion Oral Hälsa
42507vt21
Seminarium
Elisabeth Johansson
Zoom
Moment Social och kognitiv utveckling
Se mer information på lärplattform
12:00
09:00
v 16 
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 21/4 
Introduktion Oral Hälsa
42507vt21
Seminarium
Elisabeth Johansson
Zoom
Moment Social och kognitiv utveckling.
För mer information se lärplattform
12:00
09:00
v 16 
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 22/4 
Introduktion Oral Hälsa
42507vt21
Seminarium
Elisabeth Johansson
Zoom
Moment Social och kognitiv utveckling.
För mer information se lärplattform
12:00
09:00
v 16 
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 23/4 
Introduktion Oral Hälsa
42507vt21
Deadline
Elisabeth Johansson
Moment Social och kognitiv utveckling.
Inlämning hemtentamen
För mer information se lärplattform
17:00
08:00

v 17 
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 26/4 
Introduktion Oral Hälsa
42507vt21
Föreläsning
Emma Gustafsson
Zoom
Introduktion
Föreläsning Samhälle och hållbarhet
15:00
13:00
v 17 
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 27/4 
Introduktion Oral Hälsa
42507vt21
Se kommentar
Tommy Andersson
Zoom
Våld i nära relationer
Förinspelade föreläsningar, film och webbkurs NCK
Lärare:
Tommy Andersson och Maritha Jacobsson
17:00
08:00
v 17 
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 28/4 
Introduktion Oral Hälsa
42507vt21
Se kommentar
Tommy Andersson
Zoom
Våld i nära relationer
Förinspelade föreläsningar, film och webbkurs NCK
Lärare:
Tommy Andersson och Maritha Jacobsson
17:00
08:00
v 17 
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 29/4 
v 17 
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 30/4 

v 18 
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 3/5 
Introduktion Oral Hälsa
42507vt21
Föreläsning
1D T9 Lärosal C
Samhälle och organisation
Barnkonventionen
Pedodonti (barntandvård) specialistens arbete
Föreläsare:
Pernilla Lif Holgersson, Specialisttandläkare/Lektor
use.mazemap.com
12:00
09:00
v 18 
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 4/5 
Introduktion Oral Hälsa
42507vt21
Föreläsning
Katarina Wikén
Lagar, förordningar och författningar som styr tandvården (förinspelat)
10:00
08:00
v 18 
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 5/5 
v 18 
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 6/5 
Introduktion Oral Hälsa
42507vt21
Seminarium
Emma Gustafsson
Katarina Wikén
Zoom
Samhälle och organisation
Seminarium gruppvis via Zoom
Grupp A: 8:30-10:15
Grupp B: 10:30-12:15
Grupp C: 13-14:45
14:45
08:30
v 18 
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 7/5 

v 19 
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 10/5 
Introduktion Oral Hälsa
42507vt21
Föreläsning
Emma Gustafsson
Zoom
Mänskliga rättigheter, jämlikhet, jämställdhet
15:00
13:00
v 19 
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 11/5 
Introduktion Oral Hälsa
42507vt21
Föreläsning
Katarina Konradsson
Zoom
Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit
12:00
09:00
v 19 
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 12/5 
Introduktion Oral Hälsa
42507vt21
Föreläsning
Anna-Maria Stenlund Berggren
Zoom
Regionens uppdrag och finansiering. Karriärsutveckling. Norra regionernas roll i VFU.
Anna-Maria Stenlund Berggren, Tandhygienist/Områdeschef tandvård Region Västerbotten


Info via Cambro
12:00
10:00
Introduktion Oral Hälsa
42507vt21
Frågestund
Elisabeth Johansson
Zoom
Moment Social och kognitiv utveckling.
Inför inlämning Hemtentamen
För mer information se lärplattform
14:00
13:00
v 19 
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 13/5 
v 19 
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 14/5 

v 20 
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 17/5 
Introduktion Oral Hälsa
42507vt21
Deadline
Elisabeth Johansson
Moment Social och kognitiv utveckling.
Inlämning hemtentamen tillfälle 2
För mer information se lärplattform
12:00
08:00
v 20 
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 18/5 
v 20 
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 19/5 
Introduktion Oral Hälsa
42507vt21
Föreläsning
1D T9 Lärosal C
Tandvårdslagen
Arbete inom den privata vården i glesbygd
Etik och värdegrund

Nina Sundin
Info via Cambro
use.mazemap.com
12:00
09:00
v 20 
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 20/5 
v 20 
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 21/5 

v 21 
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 24/5 
v 21 
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 25/5 
Introduktion Oral Hälsa
42507vt21
Seminarium
Med Nina Sundin
12:00
09:00
Introduktion Oral Hälsa
42507vt21
Deadline
Inlämning rapport slutversion (tillfälle 3) se uppgifter Cambro
12:00
11:00
v 21 
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 26/5 
v 21 
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 27/5 
Introduktion Oral Hälsa
42507vt21
Seminarium
Emma Gustafsson
Seminarium värdegrund i tandvården
Grupp: 1 9-12
Grupp: 2 13-16
16:00
09:00
v 21 
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 28/5 
Introduktion Oral Hälsa
42507vt21
Seminarium
Emma Gustafsson
Seminarium värdegrund i tandvården
Grupp 3: 9-12
Grupp 4: 13-16
16:00
09:00

v 22 
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 31/5 
Introduktion Oral Hälsa
42507vt21
EXAMINATION
Jan Oscarsson
Omexamination 2 Biokemi-cellbiologi-Histologi-
Det sista tillfället som ges den här kursomgången.
Cambro
12:00
09:00
v 22 
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 1/6 
Introduktion Oral Hälsa
42507vt21
Seminarium
Uppsamlingsseminarium/tillfälle 2
Med Nina Sundin
12:00
09:00
Introduktion Oral Hälsa
42507vt21
Frågestund
Elisabeth Johansson
Zoom
Moment Social och kognitiv
Inför inlämning hemtentamen
För mer information se lärplattform
14:00
13:00
v 22 
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 2/6 
Introduktion Oral Hälsa
42507vt21
Seminarium
Emma Gustafsson
Katarina Wikén
Med Nina Sundin
12:00
09:00
v 22 
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 3/6 
v 22 
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 4/6 
Introduktion Oral Hälsa
42507vt21
Deadline
Elisabeth Johansson
Moment Social och kognitiv utveckling.
Inlämning hemtentamen tillfälle 3
För mer information se lärplattform
12:00
08:00

 
EXAMINATION
 
TENTAMEN
 
Seminarium
 
Självstudier
 
Se kommentar
 
Föreläsning
 
Deadline
 
TENTAMENSGENOMGÅNG
 
Upprop/Introduktion
Dölj bokningar
Länk till detta schema Textschema