Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Feb  
Gå till nästa månad

Tid Kurs Moment, Undervisningstyp Lärare Lokal, Plats Kommentar
10:00 - 15:00 Freds- och konfliktstudier C
Statsvetenskap C
Föreläsning Johan Hellström
Rolf Hugoson
S104 Metod introduktion, seminarieanvisningar, gruppindelning
09:00 - 15:00 Statsvetenskap C Grupparbete Grupparbete Förberedelse textanalys
09:15 - 15:30 Statsvetenskap C Seminarium Rolf Hugoson S304-Flex Textanalys: gruppresentation (obligatoriskt.fm eller em - se separat schema på cambro)
08:45 - 09:00 Statsvetenskap C Examination Cambro Inlämning individuell textanalys (2-3 A4)
13:00 - 15:00 Statsvetenskap C Föreläsning Johan Hellström S311 Introduktion till kvantitativ analys
09:15 - 11:45 Statsvetenskap C Föreläsning Rolf Hugoson S311
13:00 - 15:00 Statsvetenskap C Föreläsning Johan Hellström S311 Deskriptiv statistik och enklare sambandsanalys
15:45 - 16:00 Statsvetenskap C Grupparbete Cambro Inlämning intervjuförslag 2 A4
23:00 - 00:00 Statsvetenskap C Examination Elsa Reimerson Deadline Inlämning ev. komplettteringsuppgift seminarium Moment 1
09:00 - 15:00 Statsvetenskap C Grupparbete Grupparbete Intervjuprojektet
09:00 - 15:00 Statsvetenskap C Grupparbete Grupparbete Intervjuprojektet
10:15 - 12:00 Statsvetenskap C Föreläsning Magnus Olsson
Monica Näslund
Se innehåll Akademiskt skrivande
08:30 - 17:00 Statsvetenskap C Seminarium Rolf Hugoson H Humanisten Intervjuer: färdigt resultat diskuteras med tvärgruppsmetod. (obligatoriskt)
09:00 - 09:30 Statsvetenskap C Examination Johan Hellström Cambro Dugga i kvantitativ metod (Obligatoriskt)
10:00 - 12:00 Statsvetenskap C Föreläsning Anders Lidström S311 Enkäter och medborgarundersökningar
13:00 - 17:00 Statsvetenskap C Seminarium Johan Hellström S505 Dataövning 1. Grupp A kl. 13-15; Grupp B kl. 15-17.
(Obligatoriskt)
10:00 - 12:00 Statsvetenskap C Föreläsning Johan Hellström S311 Statistisk inferens och hypotesprövning
15:00 - 17:00 Statsvetenskap C Seminarium Johan Hellström S307 Dataövning 2, Grupp A (obligatoriskt)
09:00 - 12:00 Statsvetenskap C Föreläsning Johan Hellström S311 Linjär regressionsanalys
13:00 - 15:00 Statsvetenskap C Seminarium Johan Hellström S309 Dataövning 2, Grupp B (obligatoriskt)
10:00 - 12:00 Statsvetenskap C Seminarium Johan Hellström S201 Dataövning 3, Grupp A (obligatoriskt)
13:00 - 15:00 Statsvetenskap C Seminarium Johan Hellström S201 Dataövning 3, Grupp B (obligatoriskt)
09:00 - 09:30 Statsvetenskap C Examination Johan Hellström Cambro Dugga - Omprov
10:15 - 12:00 Statsvetenskap C Föreläsning Magnus Olsson Se innehåll Endast FoKS
Avancerad informationssökning och referenshantering
15:00 - 16:00 Freds- och konfliktstudier C
Statsvetenskap C
Examination Johan Hellström
Rolf Hugoson
Cambro Inlämning metod PM
11:45 - 12:00 Statsvetenskap C Annat Rasmus Karlsson Cambro Uppsats‐PM ska vara upplagt i Cambro under Filsamling senast klockan 12.00 den 16/3.
08:00 - 17:00 Statsvetenskap C Seminarium Rolf Hugoson H Humanisten Metodrapport slutseminarium
08:00 - 17:00 Statsvetenskap C Seminarium Rolf Hugoson S310 Metodrapport slutseminarium
Dölj bokningar Länk till detta schema Grafiskt schema