Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Jan  
Gå till nästa månad

Tid Kurs Moment, Undervisningstyp Lärare Lokal, Plats Kommentar
13:15 - 16:00 Statsvetenskap C Föreläsning Elsa Reimerson S307 Introduktion + teori och empiri
09:15 - 12:00 Statsvetenskap C Föreläsning Elsa Reimerson S307 Rational choice
10:15 - 12:00 Statsvetenskap C Föreläsning Magnus Olsson Se innehåll Avancerad informationssökning och referenshantering till litteraturöversikten och kandidatuppsatsen
10:15 - 12:00 Statsvetenskap C Seminarium Elsa Reimerson S505 Rational choice (Grupp 1)
13:15 - 15:00 Statsvetenskap C Seminarium Elsa Reimerson S505 Rational choice (Grupp 2)
09:15 - 12:00 Statsvetenskap C Föreläsning Elsa Reimerson S307 Konstruktivism och poststrukturalism
10:15 - 12:00 Statsvetenskap C Seminarium Elsa Reimerson S301 Konstruktivism och poststrukturalism (Grupp 1)
10:15 - 12:00 Statsvetenskap C Seminarium Elsa Reimerson S301 Konstruktivism och poststrukturalism (Grupp 2)
09:15 - 12:00 Statsvetenskap C Föreläsning Elsa Reimerson S307 Institutionalism + kursråd
10:15 - 12:00 Statsvetenskap C Seminarium Elsa Reimerson S301 Institutionalism (Grupp 1)
13:15 - 15:00 Statsvetenskap C Seminarium Elsa Reimerson S301 Institutionalism (Grupp 2)
09:15 - 12:00 Statsvetenskap C Föreläsning Elsa Reimerson S307 Feminism
10:15 - 12:00 Statsvetenskap C Seminarium Elsa Reimerson S505 Feminism (Grupp 1)
13:15 - 15:00 Statsvetenskap C Seminarium Elsa Reimerson S505 Feminism (Grupp 2)
23:00 - 00:00 Statsvetenskap C Examination Elsa Reimerson Deadline Inlämning PM Moment 1
Dölj bokningar Länk till detta schema Grafiskt schema