Tid
Kurs
Aktivitet
Lokal, Plats
Kartlänk
Studentgrupper
Lärare
Innehåll
v 44, 2024 
Fre2024-11-01 09:00 - 10:00 Designprojekt - Hot Team 3, 5ID174
Designprojekt - Hot Team 3, 5ID174
Hot Team, 5ID214
Hot Team, 5ID214
Hot Team - innovationsprojekt, 5ID181
Lektion Green room BFA2
BFA3
Brendon Clark
Catharina Henje
Linda Bogren
Monica Lindh-Karlsson
Tord Berggren
Course introduction.
10:00 - 12:00 Designprojekt - Hot Team 3, 5ID174
Designprojekt - Hot Team 3, 5ID174
Hot Team, 5ID214
Hot Team, 5ID214
Hot Team - innovationsprojekt, 5ID181
Lektion Green room BFA2
BFA3
Catharina Henje
Tord Berggren
v 45, 2024 
Mån2024-11-04 09:00 - 12:00 Designprojekt - Hot Team 3, 5ID174
Designprojekt - Hot Team 3, 5ID174
Hot Team, 5ID214
Hot Team, 5ID214
Hot Team - innovationsprojekt, 5ID181
Lektion
Obligatorisk
BFA2
BFA3
Catharina Henje
Monica Lindh-Karlsson
Tord Berggren
13:00 - 17:00 Designprojekt - Hot Team 3, 5ID174
Designprojekt - Hot Team 3, 5ID174
Hot Team, 5ID214
Hot Team, 5ID214
Hot Team - innovationsprojekt, 5ID181
Projektarbete BFA2
BFA3
Catharina Henje
Tis2024-11-05 09:00 - 12:00 Designprojekt - Hot Team 3, 5ID174
Designprojekt - Hot Team 3, 5ID174
Hot Team, 5ID214
Hot Team, 5ID214
Hot Team - innovationsprojekt, 5ID181
Handledning
Obligatorisk
BFA2
BFA3
Brendon Clark
Catharina Henje
Tord Berggren
SEMINAR
13:00 - 15:00 Designprojekt - Hot Team 3, 5ID174
Designprojekt - Hot Team 3, 5ID174
Hot Team - innovationsprojekt, 5ID181
Lektion BFA3
15:00 - 17:00 Designprojekt - Hot Team 3, 5ID174
Designprojekt - Hot Team 3, 5ID174
Hot Team, 5ID214
Hot Team, 5ID214
Hot Team - innovationsprojekt, 5ID181
Projektarbete BFA2
BFA3
Catharina Henje
Ons2024-11-06 09:00 - 12:00 Designprojekt - Hot Team 3, 5ID174
Designprojekt - Hot Team 3, 5ID174
Hot Team, 5ID214
Hot Team, 5ID214
Hot Team - innovationsprojekt, 5ID181
Lektion BFA2
BFA3
Catharina Henje
Tord Berggren
SEMINAR
Tors2024-11-07 09:00 - 12:00 Designprojekt - Hot Team 3, 5ID174
Designprojekt - Hot Team 3, 5ID174
Hot Team, 5ID214
Hot Team, 5ID214
Hot Team - innovationsprojekt, 5ID181
Lektion BFA2
BFA3
Catharina Henje
Tord Berggren
13:00 - 17:00 Designprojekt - Hot Team 3, 5ID174
Designprojekt - Hot Team 3, 5ID174
Hot Team, 5ID214
Hot Team, 5ID214
Hot Team - innovationsprojekt, 5ID181
Projektarbete BFA2
BFA3
Fre2024-11-08 09:00 - 12:00 Designprojekt - Hot Team 3, 5ID174
Designprojekt - Hot Team 3, 5ID174
Hot Team, 5ID214
Hot Team, 5ID214
Hot Team - innovationsprojekt, 5ID181
Lektion
Obligatorisk
BFA2
BFA3
Anja Neidhardt-Mokoena
Catharina Henje
Tord Berggren
SEMINAR
13:00 - 16:00 Designprojekt - Hot Team 3, 5ID174
Designprojekt - Hot Team 3, 5ID174
Hot Team, 5ID214
Hot Team, 5ID214
Hot Team - innovationsprojekt, 5ID181
Lektion Foyer wall BFA2
BFA3
v 46, 2024 
Mån2024-11-11 09:00 - 12:00 Designprojekt - Hot Team 3, 5ID174
Designprojekt - Hot Team 3, 5ID174
Hot Team, 5ID214
Hot Team, 5ID214
Hot Team - innovationsprojekt, 5ID181
Lektion BFA2
BFA3
13:00 - 16:00 Designprojekt - Hot Team 3, 5ID174
Designprojekt - Hot Team 3, 5ID174
Hot Team, 5ID214
Hot Team, 5ID214
Hot Team - innovationsprojekt, 5ID181
Lektion BFA2
BFA3
Tis2024-11-12 09:00 - 12:00 Designprojekt - Hot Team 3, 5ID174
Designprojekt - Hot Team 3, 5ID174
Hot Team, 5ID214
Hot Team, 5ID214
Hot Team - innovationsprojekt, 5ID181
Lektion BFA2
BFA3
Catharina Henje
Tord Berggren
COACHING SESSION in your team. See Canvas for detailed schedule.
13:00 - 16:00 Designprojekt - Hot Team 3, 5ID174
Designprojekt - Hot Team 3, 5ID174
Hot Team, 5ID214
Hot Team, 5ID214
Hot Team - innovationsprojekt, 5ID181
Lektion BFA2
BFA3
Ons2024-11-13 09:00 - 12:00 Designprojekt - Hot Team 3, 5ID174
Designprojekt - Hot Team 3, 5ID174
Hot Team, 5ID214
Hot Team, 5ID214
Hot Team - innovationsprojekt, 5ID181
Lektion BFA2
BFA3
Tors2024-11-14 09:00 - 12:00 Designprojekt - Hot Team 3, 5ID174
Designprojekt - Hot Team 3, 5ID174
Hot Team, 5ID214
Hot Team, 5ID214
Hot Team - innovationsprojekt, 5ID181
Lektion
Obligatorisk
BFA2
BFA3
Catharina Henje
Tord Berggren
13:00 - 16:00 Designprojekt - Hot Team 3, 5ID174
Designprojekt - Hot Team 3, 5ID174
Hot Team, 5ID214
Hot Team, 5ID214
Hot Team - innovationsprojekt, 5ID181
Lektion BFA2
BFA3
Fre2024-11-15 09:00 - 12:00 Designprojekt - Hot Team 3, 5ID174
Designprojekt - Hot Team 3, 5ID174
Hot Team, 5ID214
Hot Team, 5ID214
Hot Team - innovationsprojekt, 5ID181
Lektion BFA2
BFA3
13:00 - 16:00 Designprojekt - Hot Team 3, 5ID174
Designprojekt - Hot Team 3, 5ID174
Hot Team, 5ID214
Hot Team, 5ID214
Hot Team - innovationsprojekt, 5ID181
Lektion BFA2
BFA3
v 47, 2024 
Mån2024-11-18 09:00 - 12:00 Designprojekt - Hot Team 3, 5ID174
Designprojekt - Hot Team 3, 5ID174
Hot Team, 5ID214
Hot Team, 5ID214
Hot Team - innovationsprojekt, 5ID181
Lektion BFA2
BFA3
13:00 - 16:00 Designprojekt - Hot Team 3, 5ID174
Designprojekt - Hot Team 3, 5ID174
Hot Team, 5ID214
Hot Team, 5ID214
Hot Team - innovationsprojekt, 5ID181
Lektion BFA2
BFA3
Tis2024-11-19 09:00 - 12:00 Designprojekt - Hot Team 3, 5ID174
Designprojekt - Hot Team 3, 5ID174
Hot Team, 5ID214
Hot Team, 5ID214
Hot Team - innovationsprojekt, 5ID181
Lektion BFA2
BFA3
Catharina Henje
Tord Berggren
13:00 - 16:00 Designprojekt - Hot Team 3, 5ID174
Designprojekt - Hot Team 3, 5ID174
Hot Team, 5ID214
Hot Team - innovationsprojekt, 5ID181
Lektion BFA3
Ons2024-11-20 09:00 - 12:00 Designprojekt - Hot Team 3, 5ID174
Designprojekt - Hot Team 3, 5ID174
Hot Team, 5ID214
Hot Team, 5ID214
Hot Team - innovationsprojekt, 5ID181
Lektion BFA2
BFA3
Tors2024-11-21 09:00 - 12:00 Designprojekt - Hot Team 3, 5ID174
Designprojekt - Hot Team 3, 5ID174
Hot Team, 5ID214
Hot Team, 5ID214
Hot Team - innovationsprojekt, 5ID181
Lektion
Obligatorisk
BFA2
BFA3
Catharina Henje
Tord Berggren
SHARING session with other team. See Canvas for detailed schedule.
13:00 - 16:00 Designprojekt - Hot Team 3, 5ID174
Designprojekt - Hot Team 3, 5ID174
Hot Team, 5ID214
Hot Team, 5ID214
Hot Team - innovationsprojekt, 5ID181
Lektion BFA2
BFA3
Fre2024-11-22 09:00 - 12:00 Designprojekt - Hot Team 3, 5ID174
Designprojekt - Hot Team 3, 5ID174
Hot Team, 5ID214
Hot Team, 5ID214
Hot Team - innovationsprojekt, 5ID181
Lektion BFA2
BFA3
13:00 - 16:00 Designprojekt - Hot Team 3, 5ID174
Designprojekt - Hot Team 3, 5ID174
Hot Team, 5ID214
Hot Team, 5ID214
Hot Team - innovationsprojekt, 5ID181
Lektion BFA2
BFA3
v 48, 2024 
Mån2024-11-25 09:00 - 12:00 Designprojekt - Hot Team 3, 5ID174
Designprojekt - Hot Team 3, 5ID174
Hot Team, 5ID214
Hot Team, 5ID214
Hot Team - innovationsprojekt, 5ID181
Lektion BFA2
BFA3
13:00 - 16:00 Designprojekt - Hot Team 3, 5ID174
Designprojekt - Hot Team 3, 5ID174
Hot Team, 5ID214
Hot Team, 5ID214
Hot Team - innovationsprojekt, 5ID181
Lektion BFA2
BFA3
Tis2024-11-26 09:00 - 12:00 Designprojekt - Hot Team 3, 5ID174
Designprojekt - Hot Team 3, 5ID174
Hot Team, 5ID214
Hot Team, 5ID214
Hot Team - innovationsprojekt, 5ID181
Lektion BFA2
BFA3
Catharina Henje
Tord Berggren
13:00 - 16:00 Designprojekt - Hot Team 3, 5ID174
Designprojekt - Hot Team 3, 5ID174
Hot Team, 5ID214
Hot Team - innovationsprojekt, 5ID181
Lektion BFA3
Ons2024-11-27 09:00 - 12:00 Designprojekt - Hot Team 3, 5ID174
Designprojekt - Hot Team 3, 5ID174
Hot Team, 5ID214
Hot Team, 5ID214
Hot Team - innovationsprojekt, 5ID181
Lektion BFA2
BFA3
Tors2024-11-28 09:00 - 12:00 Designprojekt - Hot Team 3, 5ID174
Designprojekt - Hot Team 3, 5ID174
Hot Team, 5ID214
Hot Team, 5ID214
Hot Team - innovationsprojekt, 5ID181
Lektion
Obligatorisk
BFA2
BFA3
Monica Lindh-Karlsson SHARING session with other team. See Canvas for detailed schedule.
13:00 - 16:00 Designprojekt - Hot Team 3, 5ID174
Designprojekt - Hot Team 3, 5ID174
Hot Team, 5ID214
Hot Team, 5ID214
Hot Team - innovationsprojekt, 5ID181
Lektion BFA2
BFA3
Linda Bogren
Fre2024-11-29 09:00 - 12:00 Designprojekt - Hot Team 3, 5ID174
Designprojekt - Hot Team 3, 5ID174
Hot Team, 5ID214
Hot Team, 5ID214
Hot Team - innovationsprojekt, 5ID181
Lektion BFA2
BFA3
13:00 - 16:00 Designprojekt - Hot Team 3, 5ID174
Designprojekt - Hot Team 3, 5ID174
Hot Team, 5ID214
Hot Team, 5ID214
Hot Team - innovationsprojekt, 5ID181
Lektion BFA2
BFA3
Linda Bogren
v 49, 2024 
Mån2024-12-02 09:00 - 10:15 Designprojekt - Hot Team 3, 5ID174
Designprojekt - Hot Team 3, 5ID174
Hot Team, 5ID214
Hot Team, 5ID214
Hot Team - innovationsprojekt, 5ID181
Eget arbete
Projektarbete
Green room BFA2
BFA3
Förberedelse av utställning samt egen skrivuppgift: Metareflektion.
10:30 - 12:00 Designprojekt - Hot Team 3, 5ID174
Designprojekt - Hot Team 3, 5ID174
Hot Team, 5ID214
Hot Team, 5ID214
Hot Team - innovationsprojekt, 5ID181
Eget arbete
Projektarbete
Green room BFA2
BFA3
Förberedelse av utställning samt egen skrivuppgift: Metareflektion.
13:00 - 16:00 Designprojekt - Hot Team 3, 5ID174
Designprojekt - Hot Team 3, 5ID174
Hot Team, 5ID214
Hot Team, 5ID214
Hot Team - innovationsprojekt, 5ID181
Eget arbete
Projektarbete
Green room BFA2
BFA3
Förberedelse av utställning samt egen skrivuppgift: Metareflektion.
Tis2024-12-03 09:00 - 12:00 Designprojekt - Hot Team 3, 5ID174
Designprojekt - Hot Team 3, 5ID174
Hot Team, 5ID214
Hot Team, 5ID214
Hot Team - innovationsprojekt, 5ID181
Lektion
Obligatorisk
Green room BFA2
BFA3
Catharina Henje
Monica Lindh-Karlsson
Tord Berggren
Avslutande seminarie och utvärdering.
13:00 - 16:00 Designprojekt - Hot Team 3, 5ID174
Designprojekt - Hot Team 3, 5ID174
Hot Team, 5ID214
Hot Team, 5ID214
Hot Team - innovationsprojekt, 5ID181
Eget arbete Green room BFA2
BFA3
Catharina Henje
Monica Lindh-Karlsson
Tord Berggren
Egen uppgift: Metareflektion. Inlämnas senast kl.17.00.
 
KursnamnKurskod, Anmälningskod
Designprojekt - Hot Team 35ID174, A5211ht24
Designprojekt - Hot Team 35ID174, 52233ht24
Hot Team5ID214, A5207ht24
 
KursnamnKurskod, Anmälningskod
Hot Team5ID214, 52266ht24
Hot Team - innovationsprojekt5ID181, 52218ht24